Our Blog

Zsaluzóács tanfolyam

A 249. sorszámú Zsaluzóács megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 582 06

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Zsaluzóács

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7513 Ács Dúcolatkészítő
3.1.3. Építményzsaluzat-szerelő
3.1.4. Födémzsaluzó
3.1.5. Zsaluzó
3.1.6. Zsaluzóács

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az építőiparban előforduló famunkálatokat, zsaluzatokat, dúcolatokat készít, bont.

A részszakképesítés rendelkező képes:
– előkészíteni a zsaluzási és alátámasztó állványozási munkát
– méréseket, kitűzéseket, szintbeállításokat végezni
– méretre szabni a hagyományos zsaluzatok zsalutábláit
– összeállítani a faanyagú zsaluelemeket
– elhelyezni, rögzíteni, a függőleges és vízszintes szerkezetek hagyományos zsaluelemeit és megtámasztását
– ellenőrizni a zsalu méreteit, beállítását, stabilitását
– bontani a hagyományos zsaluzatokat
– faanyagot szögteleníteni, kezelni, tárolni
– előkészíteni a különböző típusú, kialakítású rendszerzsaluzatok, állványok anyagait
– összeállítani, elhelyezni a pillér, fal, födémszerkezetek zsaluzati rendszereit, állványzatát
– ellenőrizni a rendszerelemekből kialakított zsalu és állványszerkezetek stabilitását
– bontani, mozgatni a zsalu és állványrendszereket
– rendszerzsaluzatok és állványok elemeit tisztítani, karbantartani, tárolni
– monolit beton, vasbeton szerkezetek betonozását, betonbedolgozását végezni üzemi betonból
– anyagokat számolni, rendelni, tárolni és felhasználni
– hagyományos zsaluzatot készíteni és bontani
– rendszerzsaluzatot készíteni, bontani és karbantartani
– szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken
– munkavédelmi felszereléseket használni
– általános vállalkozási feladatokat végezni
– munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni
– működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket
– betartani a biztonsági előírásokat
– munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat
– gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
– baleset esetén az előírások szerint eljárni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó részszakképesítés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 582 01 Ács szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 10102-12 Hagyományos zsaluzat és állványzata
4.5. 10318-12 Rendszerzsaluzatok és állványok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 10102-12 Hagyományos zsaluzat és állványzata gyakorlati
5.2.5. 10318-12 Rendszerzsaluzatok és állványok írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Zsaluzóács feladatok elkészítése

A vizsgafeladat ismertetése: Pillér zsaluzat készítése hagyományos zsaluzattal

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Faszerkezetek anyagai, szerkezetei, technológiák és ezek munkavédelmi előírásai valamint hagyományos és rendszerzsaluzatokra, állványrendszerekre vonatkozó előírások, utasítások

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő: 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében. A gyakorlati vizsgák összes időtartama 120 perc.

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Faipari kéziszerszámok
6.3. Faipari kézi elektromos kisgépek
6.4. Faipari telepített gépek
6.5. Mérőeszközök
6.6. Szerelőszerszámok
6.7. Állványkezelő célszerszámok
6.8. Bontószerszámok
6.9. Műszaki dokumentáció
6.10. Számítógép
6.11. Szoftverek
6.12. Nyomtató
6.13. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.14. Anyagmozgató gépek, eszközök

7. EGYEBEK

A 10101-12 Építőipari közös tevékenység modul, modulzáró vizsgájának teljesítése alól felmentést kaphat az a vizsgázó, aki az alább felsorol modulok közül valamelyiket korábban már eredményesen teljesítette:

0459–06 Építőipari közös feladatok I.
6253–11 Építőipari általános ismeretek

Zsaluzóács tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés