Our Blog

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam

A 116. sorszámú Zöldség- és gyümölcstermesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 622 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztő 
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 34 622 02 Kertész
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2.6113ZöldségtermesztőFóliakertész
3.1.3.6113ZöldségtermesztőFóliás zöldségtermesztő
3.1.4.6113ZöldségtermesztőFűszerpaprika-termesztő
3.1.5.6113ZöldségtermesztőGombatermesztő
3.1.6.6113ZöldségtermesztőHagymatermesztő
3.1.7.6113ZöldségtermesztőKertész, zöldségtermesztő
3.1.8.6113ZöldségtermesztőPalántanevelő
3.1.9.6113ZöldségtermesztőPaprikatermesztő
3.1.10.6113ZöldségtermesztőParadicsomtermesztő
3.1.11.6113ZöldségtermesztőSpárgatermesztő
3.1.12.6113ZöldségtermesztőSzántóföldi zöldségtermesztő
3.1.13.6113ZöldségtermesztőÜvegházizöldség-termesztő
3.1.14.6113ZöldségtermesztőZöldség- és fűszernövény-termelő
3.1.15.6113ZöldségtermesztőZöldségtermesztő
3.1.16.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőBogyósgyümölcs-termesztő
3.1.17.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőCsonthéjasgyümölcs-termesztő
3.1.18.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőDinnyekertész
3.1.19.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőDinnyetermesztő
3.1.20.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőGyümölcsfagondozó
3.1.21.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőGyümölcstermesztő
3.1.22.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőSzőlő- és gyümölcstermesztő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A zöldség- és gyümölcstermesztő feladata gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények termesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése.
A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
–    gyümölcstermő növények termesztéstechnológiai feladatait ellátni,
–    zöldségnövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni,
–    eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani,
–    munkavédelmi előírásokat betartani,
–    dokumentációt használni, készíteni,
–    szervezési feladatokat ellátni,
–    piaci előkészítést végezni,
–    értékesítést végezni,
–    vállalkozást alapítani, működtetni,
–    tervet, kalkulációt készíteni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 622 02Kertészszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11028-12Gyümölcstermő növények termesztése
4.4.11029-12Zöldségnövények termesztése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11028-12Gyümölcstermő növények termesztéseszóbeli
5.2.4.11029-12Zöldségnövények termesztéseszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Termesztéstechnológiai feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A teljesítmény mérésére is alkalmas műveletek elvégzése gyümölcs- és zöldségtermesztésből, gépek működtetése és karbantartása.
A vizsgafeladat időtartama:     60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztés
A vizsgafeladat ismertetése:
A „Gyümölcstermő növények termesztése” és a „Zöldségnövények termesztése” modul tananyagából összeállított feladatlap megoldása.
A vizsgafeladat időtartama:     30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztés
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a „Gyümölcstermő növények termesztése” és a „Zöldségnövények termesztése” modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.
A vizsgafeladat időtartama:     30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kertészeti kéziszerszámok
6.3.Erőgépek
6.4.Szállítóeszközök
6.5.Mérlegek, egyéb mérőeszközök
6.6.Területmérés eszközei
6.7.Termesztőberendezések
6.8.Növényszaporítás eszközei, gépei
6.9.Ültetés eszközei, gépei
6.10.Talajművelés eszközei, gépei
6.11.Tápanyagutánpótlás eszközei, gépei
6.12.Permetezőgépek
6.13.Öntözés eszközei, berendezései
6.14.Betakarítás eszközei, gépei
6.15.Tárolók
6.16.Elsősegélynyújtó felszerelések
6.17.Egyéni védőfelszerelés
6.18.Munkabiztonsági berendezések
6.19.Környezetvédelmi berendezések
6.20.Személyes felszerelés: metszőolló, szemző- és oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál

 

A Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés