Our Blog

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam

A 116. sorszámú Zöldség- és gyümölcstermesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 622 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztő 
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 34 622 02 Kertész
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6113 Zöldségtermesztő Fóliakertész
3.1.3. 6113 Zöldségtermesztő Fóliás zöldségtermesztő
3.1.4. 6113 Zöldségtermesztő Fűszerpaprika-termesztő
3.1.5. 6113 Zöldségtermesztő Gombatermesztő
3.1.6. 6113 Zöldségtermesztő Hagymatermesztő
3.1.7. 6113 Zöldségtermesztő Kertész, zöldségtermesztő
3.1.8. 6113 Zöldségtermesztő Palántanevelő
3.1.9. 6113 Zöldségtermesztő Paprikatermesztő
3.1.10. 6113 Zöldségtermesztő Paradicsomtermesztő
3.1.11. 6113 Zöldségtermesztő Spárgatermesztő
3.1.12. 6113 Zöldségtermesztő Szántóföldi zöldségtermesztő
3.1.13. 6113 Zöldségtermesztő Üvegházizöldség-termesztő
3.1.14. 6113 Zöldségtermesztő Zöldség- és fűszernövény-termelő
3.1.15. 6113 Zöldségtermesztő Zöldségtermesztő
3.1.16. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Bogyósgyümölcs-termesztő
3.1.17. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Csonthéjasgyümölcs-termesztő
3.1.18. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Dinnyekertész
3.1.19. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Dinnyetermesztő
3.1.20. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Gyümölcsfagondozó
3.1.21. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Gyümölcstermesztő
3.1.22. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlő- és gyümölcstermesztő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A zöldség- és gyümölcstermesztő feladata gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények termesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése.
A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
–    gyümölcstermő növények termesztéstechnológiai feladatait ellátni,
–    zöldségnövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni,
–    eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani,
–    munkavédelmi előírásokat betartani,
–    dokumentációt használni, készíteni,
–    szervezési feladatokat ellátni,
–    piaci előkészítést végezni,
–    értékesítést végezni,
–    vállalkozást alapítani, működtetni,
–    tervet, kalkulációt készíteni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 622 02 Kertész szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11028-12 Gyümölcstermő növények termesztése
4.4. 11029-12 Zöldségnövények termesztése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11028-12 Gyümölcstermő növények termesztése szóbeli
5.2.4. 11029-12 Zöldségnövények termesztése szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Termesztéstechnológiai feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A teljesítmény mérésére is alkalmas műveletek elvégzése gyümölcs- és zöldségtermesztésből, gépek működtetése és karbantartása.
A vizsgafeladat időtartama:     60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztés
A vizsgafeladat ismertetése:
A „Gyümölcstermő növények termesztése” és a „Zöldségnövények termesztése” modul tananyagából összeállított feladatlap megoldása.
A vizsgafeladat időtartama:     30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztés
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a „Gyümölcstermő növények termesztése” és a „Zöldségnövények termesztése” modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.
A vizsgafeladat időtartama:     30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kertészeti kéziszerszámok
6.3. Erőgépek
6.4. Szállítóeszközök
6.5. Mérlegek, egyéb mérőeszközök
6.6. Területmérés eszközei
6.7. Termesztőberendezések
6.8. Növényszaporítás eszközei, gépei
6.9. Ültetés eszközei, gépei
6.10. Talajművelés eszközei, gépei
6.11. Tápanyagutánpótlás eszközei, gépei
6.12. Permetezőgépek
6.13. Öntözés eszközei, berendezései
6.14. Betakarítás eszközei, gépei
6.15. Tárolók
6.16. Elsősegélynyújtó felszerelések
6.17. Egyéni védőfelszerelés
6.18. Munkabiztonsági berendezések
6.19. Környezetvédelmi berendezések
6.20. Személyes felszerelés: metszőolló, szemző- és oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál

 

A Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés