Our Blog

Vízszigetelő, melegburkoló tanfolyam

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 06

1.2. Szakképesítés megnevezése: Vízszigetelő, melegburkoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-500

2. EGYÉB ADATOK

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7531 Szigetelő Csapadékvíz elleni szigetelő
3.1.3. Építmény- és épületszigetelő
3.1.4. Építményszigetelő
3.1.5. Épületszigetelő
3.1.6. Szigetelésbehelyező
3.1.7. Talajvíz elleni fólia- és műanyag szigetelő
3.1.8. Tetőszigetelő
3.1.9. Vízszigetelő
3.1.13. 7534 Melegburkoló Melegburkoló
3.1.14. Műanyagpadló burkoló
3.1.15. Padlószőnyeg-fektető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vízszigetelő és melegburkoló feladata az épületeket, épületszerkezeteket érő nedvességhatások elleni vízszigetelések elkészítése, és javítása, bontása, valamint a beltéri fal, és padlófelületek melegburkolatának elkészítése, javítása és bontása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát
– kiválasztani a megfelelő szigetelő anyagot
– meghatározzni az anyagszükségletet
– ellenőrzni a munkaterület méretbeli kialakítását, lejtésviszonyokat
– előkészíteni, tisztítani a felületet
– kellősíteni, alapozni a szigetelés aljzatát alkalmassá tenni
– kialakítani a hajlatokat, a hajlaterősítéseket
– szükség esetén talajvízszint-süllyesztést végezni
– szivárgó rendszert kiépíteni
– alagcsövezést készíteni
– talajnedvesség, talajpára elleni szigetelést készíteni
– talajvíznyomás elleni szigetelést készíteni
– üzemi és használati víz elleni szigetelést készíteni
– csapadékvíz elleni szigetelést készíteni
– gondoskodni a vízszigetelő anyag védelméről
– szigetelt felületen javításokat végezni
– burkolandó felületet javítani, aljzatkiegyenlítést készíteni
– kitűzni a burkolatot
– rögzíteni a melegburkolatot
– melegburkolatot szegélyezni
– kijavítani, pótolni vagy cserélni a melegburkolatot

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 11350-12 Alépítményi szigetelések
4.5. 11351-12 Üzemi vízszigetelés
4.6. 11352-12 Csapadékvíz szigetelése
4.7. 11353-12 Melegburkolás előkészítése
4.8. 11354-12 Melegburkolási technológiák
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 11350-12 Alépítményi szigetelések írásbeli
5.2.5. 11351-12 Üzemi vízszigetelés szóbeli
5.2.6. 11352-12 Csapadékvíz szigetelés gyakorlat
5.2.7. 11353-12 Melegburkolás előkészítése írásbeli
5.2.8. 11354-12 Melegburkolási technológiák írásbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alépítményi szerkezet szigetelése, melegburkolat készítés

A vizsgafeladat ismertetése: Talajvíznyomás elleni szigetelés készítése előkészített padló, és falfelületen bitumenes vastaglemez szigeteléssel, legalább 6- 9 m² felületen. PVC burkolat készítése elokészített aljzaton, legalább 4m hossztoldással, 2m hosszan lábazati szegély elhelyezésével.

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat aránya: 80 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Anyagszükséglet számítása

A vizsgafeladat ismertetése: Csapadékvíz elleni szigeteléshez szigetelési terv alapján anyagszükséglet számítása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 10 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái

A vizsgafeladat ismertetése:
– Melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok, eszközök ismerete.
– Melegburkolási technológiák ismertetése központi tételsor alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások http://munka.hu/ weblapon érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

A gyakorlati vizsgatevékenység feladatait úgy kell a vizsgaszervezőnek kialakítani, hogy azt a vizsgázó egyéni munkavégzéssel, segítőkkel legyen képes megvalósítani.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kitűző eszközök
6.3. Kéziszerszámok
6.4. Hőlégfúvó
6.5. Fúrógép
6.6. Csavarozó gép és egyéb kisgépek
6.7. Emelőgépek
6.8. PB gázhegesztő
6.9. Építőipari elektromos kisgépek
6.10. Vágóeszközök
6.11. PVC hegesztő
6.12. Elektromos olló
6.13. Ragasztóanyag keverőgép
6.14. Anyagmozgató eszközök és gépek
6.15. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések

7. EGYEBEK

Iskolarendszeren kívüli képzéseknél:
A képző felmentést adhat a képzésben résztvevő kérésére a képzés idejének arányosított része, továbbá a modulzáró vizsga teljesítése alól, a beszámítható modul(ok)ra vonatkozó eredményes szakmai vizsga megléte alapján.

Megszerzett modulok beszámíthatósága:

Modul azonosító száma Modul megnevezése Beszámítható modul száma Beszámítható modul megnevezése
10101-12 Építőipari közös tevékenység 6234-11 Építőipari közös tevékenység
11350-12 Alépítményi szigetelések 0477-06*

0479-06*

Speciális szigetelési feladatok

Víz-, hő- és hangszigetelés III.

11351-12 Üzemi vízszigetelés 0477-06*

0479-06*

Speciális szigetelési feladatok

Víz-, hő- és hangszigetelés III.

11352-12 Csapadékvíz szigetelés 0477-06*

0479-06*

Speciális szigetelési feladatok

Víz-, hő- és hangszigetelés III.

11353-12 Melegburkolás előkészítése 6241-11* Burkolás előkészítése
6243-11* Melegburkolás és parkettázás
11354-12 Melegburkolási technológiák 6243-11 Melegburkolás és parkettázás

* Az eredményes szakmai vizsgák során megszerzett modulok csak együttesen számíthatók be.

Vízszigetelő, melegburkoló tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés