Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Víz- és csatornaműkezelő szakképesítés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb.
Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
A Víz- és csatornaműkezelő képzési programban meghatározott modultartalmak elsajátítása során vízműkezelő, csatornaműkezelő és a fürdőüzemi gépész a szakismeretek birtokában a kezelési, karbantartási és javítási utasításoknak megfelelően, a hatósági, és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi munkáját.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Hidroforkezelő,  Kút- és mélyszivattyú kezelő,  Működési gépész, vízművek,  Szivattyúgépész,  Vízforgató-gépész,  Vízkút kezelő,  Vízmű gépész, Vízműgépházi gépkezelő,  Vízműgépkezelő,  Vízműhálózat-kezelő,  Vízműklórozó berendezés kezelője,  Vízműszivattyú-kezelő,  Vízműszűrőház kezelője,  Vízműtelepi gépkezelő,  Vízművi vákuumgépkezelő,  Víztisztítóberendezés-kezelő,  Víztisztítótelep kezelője,  Vízüzemi gépész,  Szennyvíz-mintavevő, m Csatornafektető,  Csatornázó,  Duguláselhárító,  Szennyvízhálózat kiépítő,  Víz- és csatornaépítő,  Víz- és szennyvízcsőfektető,  Csatorna-karbantartógép kezelője,  Csatornamosógép-kezelő,  Csatornaműgépkezelő,  Csatornamű-javító kiszolgáló,  Csatornatisztítógép-kezelő, Csatornaüzemi gép kezelője,  Szennyvízkezelő gépész,  Szennyvíztelep kezelő,  Szennyvíztelepi centrifugakezelő,  Szennyvíztelepi gépkezelő,  Szivattyúgépész
Víz- és csatornaműkezelő OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A046) alapján folytatott képzés azonosító száma: 34 853 01
A  Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy Köznevelési Hídprogram elvégzése
  • Egészségügyi alkalmasság: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1440 óra

Képzési Modulok listája:

  • 11497-12 Foglalkoztatás I.
  • 11499-12 Foglalkoztatás II.
  • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
  • 10879-12 Vízműkezelés, -üzemeltetés
  • 10880-12 Csatornamű-kezelés, -üzemeltetés
  • 10881-12 Fürdőüzem-üzemeltetés

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlati, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Víz- és csatornamű-kezelő OKJ Képzés