Our Blog

Víz- és csatornaműkezelő tanfolyam

A 47. sorszámú Víz- és csatornaműkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 853 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Víz- és csatornaműkezelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy Köznevelési Hídprogram elvégzése
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Hidroforkezelő
 3.1.3.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Kút- és mélyszivattyú kezelő
 3.1.4.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Működési gépész, vízművek
 3.1.5.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Szivattyúgépész
 3.1.6.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Vízforgató-gépész
 3.1.7.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Vízkút kezelő
 3.1.8.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Vízmű gépész
 3.1.9.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Vízműgépházi gépkezelő
 3.1.10.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Vízműgépkezelő
 3.1.11.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Vízműhálózat-kezelő
 3.1.12.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Vízműklórozó berendezés kezelője
 3.1.13.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Vízműszivattyú-kezelő
 3.1.14.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Vízműszűrőház kezelője
 3.1.15.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Vízműtelepi gépkezelő
 3.1.16.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Vízművi vákuumgépkezelő
 3.1.17.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Víztisztítóberendezés-kezelő
 3.1.18.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Víztisztítótelep kezelője
 3.1.19.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Vízüzemi gépész
 3.1.20.  7919  Egyéb, máshova nem sorolható
ipari és építőiparifoglalkozású
 Szennyvíz-mintavevő
 3.1.21.  7919  Egyéb, máshova nem sorolható
ipari és építőipari foglalkozású
 Csatornafektető
 3.1.22.  7521  Vezeték- és csőhálózat-szerelő  Csatornázó
 3.1.23.  7521  Vezeték- és csőhálózat-szerelő  Duguláselhárító
 3.1.24.  7521  Vezeték- és csőhálózat-szerelő  Szennyvízhálózat kiépítő
 3.1.25.  7521  Vezeték- és csőhálózat-szerelő  Víz- és csatornaépítő
 3.1.26.  7521  Vezeték- és csőhálózat-szerelő  Víz- és szennyvízcsőfektető
 3.1.27.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Csatorna-karbantartógép kezelője
 3.1.28.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Csatornamosógép-kezelő
 3.1.29.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Csatornaműgépkezelő
 3.1.30.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Csatornamű-javító kiszolgáló
 3.1.31.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Csatornatisztítógép-kezelő
 3.1.32.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Csatornaüzemi gép kezelője
 3.1.33.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Szennyvízkezelő gépész
 3.1.34.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Szennyvíztelep kezelő
 3.1.35.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Szennyvíztelepi centrifugakezelő
 3.1.36.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Szennyvíztelepi gépkezelő
 3.1.37.  8322  Vízgazdálkodási gép kezelője  Szivattyúgépész

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vízműkezelő, csatornaműkezelő és a fürdőüzemi gépész a szakismeretének megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket, a kezelési, karbantartási és javítási utasításoknak megfelelően, a hatósági, és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– vízkitermelő, víztisztító- és vízművi létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– az előállított ivóvíz mennyiségének és minőségének megóvása mellett a víztároló műtárgyak kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– gravitációs, illetve nyomás alatti csővezetékek kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– az átemelő szivattyúk és a közbenső tárolók üzemeltetési, ellenőrzéséi, karbantartási, és javítási feladatait elvégezni,
– az ivóvízellátás zavarainak elhárításában közreműködni,
– a vízmű műtárgyainak, berendezéseinek üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– a gáztalanító és az ivóvíz minőségét javító berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– szennyvízelvezetésre és -tisztításra szolgáló létesítmények és berendezések, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló berendezések kezelési, karbantartási feladatait elvégezni,
– a csatornahálózat és tisztítómű üzemzavar elhárítási feladatait elvégezni,
– gravitációs csatornahálózat tisztítási, javítási feladatait elvégezni,
– kényszeráramoltatású (nyomás és vákuum alatti) csatornahálózat üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– a szennyvíz útjának nyomon követésével a csatornahálózat ellenőrzési feladatait elvégezni,
– a tisztítótelep műtárgyainak, berendezéseinek üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– tisztasági-, strand-, termál-, gyógy-, wellness- és élményfürdők, valamint uszodák hideg-, termál- és hévíz kitermelő, víztároló és vízkezelő, valamint fürdő- és úszómedencei létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– vendégtéri medencéket és berendezéseket, élménykamrákat, élményelemeket ellenőrizni, üzemeltetni,
– egyéb fürdőüzemi műszaki berendezéseket ellenőrizni, üzemeltetni,
– a vízhálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– hideg és forró vizes vízhálózatok, berendezések, valamint csatornahálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– a fürdők és uszodák műtárgyaihoz tartozó gépészeti berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– hőcserélő és vízkeverésre szolgáló műtárgyak és berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– vízforgató, víztisztító és fertőtlenítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– nyomás alatt üzemelő berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– sűrített levegő előállítására és tárolására szolgáló berendezések és a hozzájuk tartozó csőhálózat üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– fertőtlenítő berendezések üzemeltetési, karbantartási, feladatait elvégezni,
– kémiai és fizikai segédanyagok előkészítését, kimérését és adagolását elvégezni,
– kis- és nagyfeszültségű villamos berendezéseket üzemeltetni,
– mechanikus, pneumatikus, robbanómotoros, valamint elektromos segédeszközöket és kéziszerszámokat használni,
– hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, gyorstesztekkel fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző méréseket végezni,
– hagyományos és számítógépes műszaki dokumentációkat használni,
– hagyományos, illetve számítógépes üzemirányítási rendszert üzemeltetni,
– hagyományos és számítógépes nyilvántartásokat, üzemnaplókat vezetni,
– mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni,
– munkavégzés közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani és betartatni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  31 853 04  Vízműkezelő  részszakképesítés
 3.3.4.  31 853 01  Csatornamű-kezelő  részszakképesítés
 3.3.5.  31 853 02  Fürdőüzemi gépész  részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  11497-12  Foglalkoztatás I.
 4.4.  11499-12  Foglalkoztatás II.
 4.5.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság
 4.6.  10879-12  Vízműkezelés, -üzemeltetés
 4.7.  10880-12  Csatornamű-kezelés, -üzemeltetés
 4.8.  10881-12  Fürdőüzem-üzemeltetés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  11497-12  Foglalkoztatás I.  szóbeli
 5.2.4.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli
 5.2.5.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság  gyakorlati
 5.2.6.  10879-12  Vízműkezelés, -üzemeltetés  gyakorlati, szóbeli
 5.2.7.  10880-12  Csatornamű-kezelés, -üzemeltetés  gyakorlati, szóbeli
 5.2.8.  10881-12  Fürdőüzem-üzemeltetés  gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gépészeti, üzemeltetési feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Csővezetékek szerelési, javítási munkáinak elvégzése műhelykörülmények között, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.
Valamely vízmű, csatornamű üzemeltetés során alkalmazott gép vagy szerelvény (szivattyú, tolózár, visszacsapó szelep) ellenőrzése, szétszerelése, hiba-felvételezése, javítása, összeszerelése. Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, kiiktatás) elvégzése.
Hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégzése.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Komplex feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Szakmai ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem foglalkoztatási ismeretek, szakmai idegen nyelven történő bemutatkozás, szakmabemutatás
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés menüpont Vizsgák alpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Szívó-célgép
 6.3.  Mosó-célgép
 6.4.  Kombi-célgép
 6.5.  Különféle tisztítófejek
 6.6.  Különböző gyökérvágók
 6.7.  Szerelhető szivattyú
 6.8.  Szerelhető tolózár
 6.9.  Szerelhető csövek és szerelvények
 6.10.  Robbanásbiztos kézilámpa
 6.11.  Víztisztító berendezések
 6.12.  Tárolók
 6.13.  Fürdőüzemi kisegítő berendezések
 6.14.  Vízforgató berendezés
 6.15.  Mérőeszközök
 6.16.  Szintjelző műszerek
 6.17.  Mosó pisztoly
 6.18.  Mechanikus és elektromos kéziszerszámok
 6.19.  Csőszerelés szerszámai
 6.20.  Fertőtlenítő berendezés
 6.21.  Anyagmozgató eszközök
 6.22.  Hordozható laboratóriumi műszerek, gyorstesztek
 6.23.  Munkavédelmi felszerelések, eszközök
 6.24.  Vezérlő és regisztráló berendezések
 6.25.  Számítógép, adatrögzítő és üzemirányító szoftver
 6.26.  Telekommunikációs eszközök
 6.27.  Forgalomterelő eszközök

A Víz- és csatornaműkezelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Víz- és csatornaműkezelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Víz- és csatornaműkezelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Víz- és csatornaműkezelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Víz- és csatornaműkezelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés