Our Blog

Virágkötő és virágkereskedő tanfolyam

A 114. sorszámú Virágkötő és virágkereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 215 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Virágkötő és virágkereskedő
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9, évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 5111 Kereskedő Virágkereskedő
3.1.3. 5113 Bolti eladó Virágbolti eladó
3.1.4. 5115 Piaci, utcai árus Piaci, utcai árus
3.1.5. 7419 Egyéb kézműipari foglalkozású Koszorúkötő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken (stand, pavilon, üzlet, szalon), virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    virágkezelést, – előkészítést végezni,
–    szaktanácsot adni a növények kiválasztására, ápolására vonatkozóan,
–    virágdíszeket készíteni (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei),
–    vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni,
–    marketingtevékenységet végezni,
–    megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet,
–    megszervezni és lebonyolítani a készletezést, a raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel,
–    megszervezni és lebonyolítani az értékesítést,
–    ellátni a virágüzlet, virágszalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 215 01 Virágbolti eladó részszakképesítés
3.3.4. 31 215 02 Virágkötő részszakképesítés
3.3.5. 35 215 02 Virágdekoratőr szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 11074-12 Növényismeret és – kezelés
4.7. 11075-12 Virágkötészet
4.8. 11077-12 Virágeladás alapjai
4.9. 11076-12 Virágkereskedelem

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.6. 11074-12 Növényismeret és – kezelés gyakorlati
5.2.7. 11075-12 Virágkötészet gyakorlati
5.2.8. 11077-12 Virágeladás alapjai szóbeli
5.2.9. 11076-12 Virágkereskedelem írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: A virágkötő feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Virágkötészet: egy virágcsokor és egy egyéb virágdísz (tűzött virágdísz, koszorú, alkalmi virágdísz stb.) készítése. (60 perc)
Virág-előkészítés: vágott virágok, cserepes növények, virágkötészeti anyagok kezelése, előkészítése virágkötészeti felhasználásra és értékesítésre. (30 perc)
Növényismeret: a növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal. (30 db, 30 perc)
A vizsgafeladat időtartama:     120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     40%
B)    A vizsgafeladat megnevezése: A virágbolti eladó feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Virágüzleti adminisztráció: a kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése. Virágüzleti adminisztráció elvégzése. (60 perc)
Növényismeret: a növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal. (30 db, 30 perc)
A vizsgafeladat időtartama:     90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Virágkereskedelem
A vizsgafeladat ismertetése:
Vállalkozások indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése.
A piackutatás módszerei és a marketing tevékenység eszközei.
Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése.
A vizsgafeladat időtartama:     120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Virágkötészet, növényismeret és virágbolti eladás
A vizsgafeladat ismertetése:
Az egyes virágdíszek jellemzése, típusai, készítési technikái. A virágkötészet törvényszerűségeinek ismertetése.
Az egyes dísznövénycsoportok jellemzése, felhasználása a virágkötészetben.
Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai.
A vizsgafeladat időtartama:     45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsgatételeket úgy kell összeállítani, hogy a feladatok a megadott idő alatt elvégezhetők legyenek, és ezek szakszerű elvégzése ezt az időtartamot ki is töltse.
A virágkötészet gyakorlati vizsgára a vizsgázó köteles a kéziszerszámokat (virágkötő kés, papírvágó olló, metszőolló, ragasztópisztoly, csípőfogó) magával hozni.
A virágüzleti adminisztráció gyakorlati vizsgán és az írásbeli vizsgatevékenységen használható segédeszköz: számológép.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Vázák, virágtálak, virágkosarak, egyéb virágtartók
6.3. Csomagolóanyagok
6.4. Szalagok, zsinórok, fonalak
6.5. Egyéb díszítő kellékek
6.6. Selyem és száraz virágok
6.7. Növényi eredetű segédanyagok
6.8. Gyertyák, mécsesek
6.9. Vágott drótok, tekercsdrótok, dekorációs drótok
6.10. Koszorúalapok, más tűzőhab és hungarocell alapok
6.11. Rögzítő anyagok (tűzőhab téglák és egyéb formák)
6.12. Kézi szerszámok (kés, papírvágó olló, metszőolló, ragasztópisztoly, csípőfogó, fűrész, kalapács)
6.13. Virágtartósító és -nyílasztó szerek
6.14. Formanyomtatványok, bizonylatok
6.15. Szakmai könyvek, albumok, DVD-k
6.16. Pénztárgép
6.17. Informatikai eszközök
6.18. Személyes felszerelés: virágkötő kés, papírvágó olló, metszőolló, ragasztópisztoly, csípőfogó

 

A virágkötő és virágkereskedő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A virágkötő és virágkereskedő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Virágkötő és virágkereskedő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Virágkötő és virágkereskedő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Virágkötő és virágkereskedő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés