Szociális szolgáltatások szakmái

Családellátó tanfolyam

0

Családellátó tanfolyam

OKJ száma: 21 814 01 – Jelentkezzen most!
A tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A006

Ha szívesen segítene a rászorulóknak, több évi tapasztalata van saját családi életének vezetésében, gyermeknevelésben és ezt hivatásként tudná végezni, akkor ez az Önnek való szakma!

Intézményünket több ezer felnőtt választotta az elmúlt években. Nagyon népszerű a felnőttek között a Családellátó OKJ képzésünk, mivel olcsó, rugalmas és magas színvonalú is egyben, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A tanfolyam elvégzése után képes lesz egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életviteléhez segítséget nyújtani Fontos, hogy ezekkel az emberekkel személyes kapcsolatot is kialakítson.

Családellátóként elsődleges feladata:
Saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása mellett képes lesz idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.

Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életviteléhez tud segítséget nyújtani (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák, stb.).

Családellátó Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon. A Családellátó tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Családellátó bizonyítványt kapnak.

Az OKJ-s bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.

A Családellátó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszínek infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt.

A Családellátó tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Családellátó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Jelentkezés feltétele:

  • Befejezett iskolai végzettséget nem igényel
  • Egészségügyi alkalmassági követelmény szükséges

Családellátó tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
11033-12 Család- és háztartásellátás

Családellátó tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
  • nappali tagozatos diák
  • GYED-en, GYES-en lévő résztvevő
  • regisztrált álláskereső résztvevő
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam

A 141. sorszámú Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01
1.2 Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló (Szociális szolgáltatások szakmái)
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560

2. EGYÉB ADATOK
2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –
2.2 Szakmai előképzettség: –
2.3 Előírt gyakorlat: –
2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5 Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8 Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9 Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés
esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés
esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3513 Szociális gondozó, szakgondozó Szociális gondozó és ápoló
3513 Szociális gondozó, szakgondozó Fogyatékossággal élők gondozója
3.2 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.
A szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel rendelkező képes:
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
– köznyelvi és szakmai szöveget írni
– információk gyűjtésére
– a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
– elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre
– adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
– klienseit motiválni
– felelősségteljes, nyitott hozzáállásra
– általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
– a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére
– a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
– módszeres, pontos munkavégzésre
– info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
– gyakorlatias feladatértelmezésre
– az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére
– az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
– háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására
3.3 Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szociális gondozó és ápoló szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10569-12 Gondozási-ápolási alapfeladatok
4.4. 10570-12 A szükségletek felmérése
4.5. 10571-12 Sajátos gondozási feladatok
4.6. 10572-12 Gondozási-ápolási adminisztráció
4.7. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
– Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
„Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása”;
„Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (1 gépelt oldal terjedelemben);
„A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok”
– A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
– Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező, szakember irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
– Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
– A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
– „Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása”;
– „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (1 gépelt oldal terjedelemben);
?– „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok”
– A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
– A kerettantervben előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
5.2 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10569-12 Gondozási-ápolási alapfeladatok gyakorlati , írásbeli
5.2.4. 10570-12 A szükségletek felmérése gyakorlati
5.2.5. 10571-12 Sajátos gondozási feladatok gyakorlati
5.2.6. 10572-12 Gondozási-ápolási adminisztráció gyakorlati
5.2.7. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.
5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális vagy egészségügyi intézményben, amely során egy-egy vizsgázó egy-egy ellátott mellett tevékenykedik, de a vizsgázók párhuzamosan vizsgázhatnak a megosztott vizsgabizottság egy tagjának és a tereptanár jelenlétében.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2 Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése
A vizsgafeladat ismertetése: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.3 Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása
A vizsgafeladat ismertetése: Gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.
5.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1 A demonstrációs terem felszerelése
6.1.1. funkcionális betegágy
6.1.2. betegemelő
6.1.3. kapaszkodó
6.1.4. védőrács
6.1.5. lábtámasz
6.1.6. kombinált éjjeliszekrény
6.1.7. fehér támlás szék
6.1.8. ülőke
6.1.9. zsámoly
6.1.10. spanyolfal
6.1.11. előkészítő kocsi
6.1.12. ágyazó kocsi
6.1.13. szennyes ledobó kocsi
6.1.14. gyógyszerszekrény
6.1.15. fehérnemű szekrény
6.1.16. gördülő WC-szék
6.1.17. személymérleg magasság-mérővel
6.1.18. badella pedálos
6.2 Ágynemű és egyéb fehérnemű
6.2.1. nagylepedő
6.2.2. haránt lepedő
6.2.3. takaróhuzat
6.2.4. párnahuzat
6.2.5. kispárna huzat
6.2.6. matracvédő
6.2.7. ágymatrac
6.2.8. kispárna
6.2.9. párna
6.2.10. takaró
6.2.11. pléd
6.2.12. törölköző
6.2.13. hálóing
6.2.14. pizsama
6.2.15. köntös
6.2.16. papucs
6.2.17. borogató ruha
6.2.18. mosdókesztyű
6.2.19. konyharuha
6.2.20. szennyes zsák
6.2.21. gyopár párnacsalád sorozat
6.3 Az ápolás-gondozás eszközei
6.3.1. műanyag tálca
6.3.2. evőeszköz készlet
6.3.3. étkészlet (tányérok)
6.3.4. pohárkészlet
6.3.5. csésze (készlet)
6.3.6. csőrös csésze
6.3.7. kancsó
6.3.8. üvegmosó
6.3.9. mosdótál (kicsi és nagy)
6.3.10. vödör
6.3.11. vízhőmérő
6.3.12. hőmérő
6.3.13. szappantartó
6.3.14. sampon, szappan, stb.
6.3.15. fésű, hajkefe
6.3.16. hajszárító
6.3.17. tükör
6.3.18. fogkefe
6.3.19. fogkrém
6.3.20. fogmosó pohár
6.3.21. körömkefe
6.3.22. körömcsipesz
6.3.23. körömolló
6.3.24. hintőporos doboz
6.3.25. egyszer használatos borotva
6.3.26. nejlon köpeny
6.4 Váladékfelfogó és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
6.4.1. vesetál
6.4.2. köpőcsésze
6.4.3. ágytál
6.4.4. ágytálmosó kefe
6.4.5. vizelő edény, férfi, női
6.4.6. vizelőüveg mosókefe
6.4.7. Petri csésze
6.4.8. széklettartály
6.4.9. mérőhenger
6.5 Gumi eszközök
6.5.1. gumikesztyű
6.5.2. gumiujj
6.5.3. gumilepedő
6.5.4. katéterek
6.5.5. termofor
6.5.6. jégtömlő
6.5.7. sarok és könyökgyűrű
6.6 Egyszer használatos eszközök
6.6.1. fecskendő (2, 5, 10, 20 ml)
6.6.2. inzulin-fecskendő
6.6.3. egyszer használatos tűk
6.6.4. szájmaszk
6.6.5. decubitus alátét
6.6.6. inkontinencia betét
6.6.7. vizeletgyűjtő zsák
6.6.8. anus-prea tartály
6.6.9. spatula
6.7 Laboratóriumi eszközök
6.7.1. vércukorszint-mérő készülék
6.7.2. tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz
6.7.3. tesztcsík vizelet meghatározáshoz
6.7.4. kémcsövek
6.8 Gyógyszerek, vegyszerek
6.8.1. gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
6.8.2. fertőtlenítő szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez
6.8.3. alkohol
6.8.4. vazelin
6.8.5. parafinolaj
6.8.6. jódtinktúra
6.8.7. háztartási tisztító és fertőtlenítőszerek
6.9 Kötszerek
6.9.1. vatta
6.9.2. papírvatta
6.9.3. gézpólya különböző méretben
6.9.4. gyorskötöző pólya
6.9.5. Ramofix
6.9.6. steril mullap különböző méretben
6.9.7. rugalmas pólya
6.9.8. Alutex fólia
6.9.9. speciális kötszerek
6.10 Egyéb eszközök
6.10.1. vérnyomásmérő
6.10.2. fonendoszkóp
6.10.3. PEN
6.10.4. lázmérő
6.10.5. mérőszalag
6.10.6. horgas csipesz
6.10.7. anatómiai csipesz
6.10.8. vatta tartó
6.10.9. szemcseppentő
6.10.10. veszélyes hulladéktároló
6.10.11. inhaláló készülék
6.10.12. nyomtatványok
6.11 Az elsősegélynyújtás eszközei
6.11.1. mentőláda, felszereléssel
6.11.2. pléd
6.11.3. lepedő
6.11.4. sebimitációs készlet
6.11.5. steril mullpólya különböző méretben
6.11.6. steril mullap különböző méretben
6.11.7. vatta
6.11.8. papírvatta
6.11.9. bőrfertőtlenítő szer többféle
6.11.10. ragtapasz
6.11.11. Ramofix csőháló kötszer, különböző méretben
6.11.12. steril gyorskötöző mullpólya különböző méretben
6.11.13. rugalmas pólya
6.11.14. kötszerkapocs
6.11.15. biztosítótű
6.11.16. kötszerolló
6.11.17. olló
6.11.18. anatómiai csipesz
6.11.19. ledobó-tál
6.11.20. tálka
6.11.21. kesztyű
6.11.22. kézfertőtlenítő
6.11.23. papírtörölköző
6.11.24. törölköző
6.11.25. pneumatikus sín
6.11.26. nyakrögzítő gallér
6.11.27. háromszögletű kendő
6.11.28. Alutex fólia
6.11.29. reanimációs fantom
6.11.30. lélegeztető ballon + arcmaszk
6.11.31. hordágy
6.12 Szemléltető eszközök
6.12.1. csontváz
6.12.2. szív falitábla
6.12.3. vérkeringés falitábla
6.12.4. emésztőrendszer falitábla
6.12.5. agy falitábla
6.12.6. egész test izomrendszer falitábla
6.12.7. vese falitábla
6.12.8. idegrendszer falitábla
6.12.9. nemi szervek falitábla
6.12.10. nyirokkeringés falitábla
6.12.11. szétszedhető törzs moulage
6.12.12. szív moulage
6.12.13. fül moulage
6.12.14. szem moulage
6.12.15. agy moulage
6.12.16. légúti moulage
A GONDOZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
6.13 Háztartási- és konyhatechnikai eszközök
6.13.1. konyhaszekrény
6.13.2. konyha asztal
6.13.3. szék
6.13.4. hűtőgép
6.13.5. hűtőhőmérő
6.13.6. tűzhely
6.13.7. mikrohullámú sütő
6.13.8. edény készlet
6.13.9. étkészlet
6.13.10. tálkészlet
6.13.11. szalvétatartó
6.13.12. evőeszközkészlet
6.13.13. tálca
6.13.14. kancsó
6.13.15. mércézett pohár
6.13.16. pohárkészlet
6.13.17. robotgép és egyéb konyhatechnikai eszközök: aprító, daráló, passzírozó
6.13.18. konyhamérleg
6.13.19. asztalterítő
6.13.20. konyharuha
6.13.21. kötény
6.13.22. háztartási tisztítószerek
6.13.23. badella pedálos
6.13.24. méregszekrény
6.13.25. takarító eszközök (szivacs, kefe, vödör, seprő, stb.)
6.13.26. porszívó
6.13.27. mosógép
6.13.28. ruhaszárító
6.13.29. vasaló
6.13.30. vasalódeszka
6.13.31. szobahőmérő
6.14 Gyógyászati segédeszközök
6.14.1 bot
6.14.2. támbot
6.14.3. járókeret
6.14.4. kerekesszék
6.14.5. hallókészülék
6.15 Eszközök a foglalkozás és aktivitás szervezéséhez
6.15.1. TV
6.15.2. Videó lejátszó
6.15.3. videokamera
6.15.4. CD-, DVD lejátszó
6.15.5. rádió
6.15.6. számítógép
6.15.7. társasjátékok (sakk, stb.)
6.15.8. kézimunka eszközei (szabásminták, szabóolló, textil, filc, tű, kötőtű, horgolótű, fonál, stb.)
6.15.9. eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (karton, festék, színes ceruza stb.)
6.15.10. sporteszközök
6.16 Egyéb eszközök
6.16.1. védőruhák
6.16.2. védőcipők
6.16.3. tűzoltó készülék

7. EGYEBEK
A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
– a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
– és a leírt alábbi feladatok
Modulszáma A modul megnevezése Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
10569-12 Gondozási-ápolási alapfeladatok A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gondozási-ápolási, elsősegély nyújtási feladatmegoldása A képző intézmény által összeállított feladatlap megoldása
10570-12 A szükségletek felmérése „Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása”
10571-12 Sajátos gondozási feladatok „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló” bemutatása (leadása)
10572-12 Gondozási-ápolási adminisztráció „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok” leadása
Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 120 óra, mely olyan bentlakásos szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület (1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A.)
Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.)
Szociális Szakmai Szövetség (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME)

A Szociális gondozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Szociális gondozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Szociális gondozó és ápoló tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Szociális gondozó és ápoló tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam

Az 59. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő (Szociális szolgáltatások szakmái) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02
1.2 Szakképesítés megnevezése: Kisgyermekgondozó, -nevelő (Szociális szolgáltatások szakmái)
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560

2. EGYÉB ADATOK
2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –
2.2 Szakmai előképzettség: –
2.3 Előírt gyakorlat: –
2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5 Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8 Szintvizsga: –
2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 2432
FEOR megnevezése: csecsemő és kisgyermeknevelő
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): kisgyermeknevelő- bölcsődében, bölcsődei szaktanácsadó, kisgyermeknevelő- családi napköziben, családi napközi koordinátor, házi gyermekfelügyelő,  kisgyermeknevelő – családok átmeneti otthona, gyermekotthoni kisgyermeknevelő 0-3 éves korosztály ellátására
FEOR száma: 2432
FEOR megnevezése: gyermeknevelő
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):gyermekek átmeneti otthona
3.2 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.
Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,
– átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét,
– a módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni,
– szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni,
– alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat,
– mondóka, vers, mese „készletét” folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag, naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban,
– közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására,
– a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését,
– a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, viselkedése ennek megfelelő. Tájékoztatásaira a hitelesség és a tapintat jellemző,
– alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni,
– segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését,
– enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást,
– a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudja, mikor kell és kitől segítséget kérnie,
– felelősséggel és hivatástudattal dolgozni. Munkájával hozzájárul az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez. Tevékenysége összeegyeztethető az intézmény szakmai küldetésével,
– felelősséget érezni a gyermekek, azok személyiségformálása, fejlődése iránt,
– a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni,
– munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben jelenik meg és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodik,
– a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása…), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására,
– ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására.
3.3 Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
10529-12 A napközbeni gyermekellátás feladatai
10530-12 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
11498-12 Foglalkoztatás I .(érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1 A Kisgyermekgondozó, -nevelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
– Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
– „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.
– Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása.
– A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése.
– A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
– Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
– Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
– „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.
– Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása.
– A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése.
– A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
– A Kisgyermekgondozó, -nevelő kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel vagy tanúsítvánnyal rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
5.2 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei írásbeli, gyakorlati
10559- 12 Elsősegély-nyújtási feladatok gyakorlati
10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok gyakorlati
10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok írásbeli
10529-12 A napközbeni gyermekellátás feladatai írásbeli, szóbeli
10530-12 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai gyakorlati
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy Kisgyermekgondozó, -nevelő szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység:
A) A vizsgafeladat megnevezése: napi gondozási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Napi gondozási, nevelési feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegély nyújtása
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság előtt elsősegély-nyújtási feladatok végrehajtása demonstrációs körülmények között, megadott feltételek alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás a bölcsődében
A vizsgafeladat ismertetése: A napközbeni gyermekellátás szokásos tevékenységeinek bemutatása, elemzése és ismertetése demonstrációs feladatok során. Berendezések, tárgyi eszközök válogatása, elemzése, konfliktus- és szituációs helyzetek és feladatok értelmezése, döntési helyzetek elemzése, problémaelemzés. Az életkori sajátosságokból adódó nevelési helyzetek, kérdések elemzése, és tanácsadás a szülőknek.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.2 Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A Kisgyermekgondozó, -nevelő vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított írásbeli vizsga kérdései a Gyermekellátási alapfeladatok és Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok modulok témaköreit érintik.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.3 Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján.
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét érinti, a 11498-12, 11499-12, 11500-12 modulok kivételével.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.4 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele: az összefoglaló jellemzés elkészítése és leadása, iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal. Az előzetes szakmai bírálattal együtt, a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
A napi gondozási feladatok ellátása gyakorlati vizsgafeladat abban a bölcsőben szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.
5.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A munkahelyen folytatott gyakorlati képzés során alkalmazandó eszközök jegyzéke megegyezik a „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” (Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest, 2009) Módszertani levélben közzétett játékkészlet és felszerelési jegyzék, balesetvédelemmel, tűz-és munkavédelemmel, játszókert felszerelésével kapcsolatos állományával.
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1 Állóeszközök
6.1.1. 2 db csecsemőágy-matraccal
6.1.2. 2 db gyermekágy-matraccal
6.1.3. 2 db pólyázó
6.1.4. 1 db vizsgálóasztal
6.1.5. 2 db nyitott játékpolc
6.1.6. 1 db gyógyszerszekrény
6.1.7. 1 db tálalószekrény
6.1.8. 2 db gyermekasztal
6.1.9. 8 db gyermekszék
6.1.10. 1 db karosszék
6.1.11. 1 db asztal
6.1.12. 1 db csecsemő mérleg
6.1.13. 1 db mérlegasztal
6.1.14. 1 db személymérleg
6.1.15. 1 db mérővályú
6.1.16. 1 db magasságmérő
6.1.17. 2 db csecsemő fürdőkád, állvánnyal
6.2 Textíliák
Textíliák – csecsemőágyhoz:
6.2.1. 4 db matrachuzat
6.2.2. 4 db lepedő
6.2.3. 4 db gyapjútakaró
6.2.4. 8 db takaróhuzat
6.2.5. 4 db pléd
Egyéb textília:
6.2.6. 4 db angol pólya
6.2.7. 4 db hálózsák
6.2.8. 8 db kising
6.2.9. 8 db body
6.2.10. 8 db rékli
6.2.11. 8 db atlétatrikó
6.2.12. 8 db ingblúz
6.2.13. 8 db rugdalózó
6.2.14. 8 db sapka (vékony)
6.2.15. 8 db sapka (vastag)
6.2.16. 3 db kocsikabát
6.2.17. 3 db levegőztető zsák
6.2.18. 8 db kesztyű, sál
6.2.19. 6 db kötött cipő
6.2.20. 8 pár zokni
6.2.21. 8 db bugyi
6.2.22. 8 db játszónadrág
6.2.23. 8 db napozó bugyi
6.2.24. 30 db textilpelenka
6.2.25. 8 db fürdőlepedő
6.2.26. 10 db fürdőkesztyű
6.2.27. 12 db törölköző
6.2.28. 15 db előke (nejlon és textil)
6.2.29. 4 db asztalterítő
Gyermekágyhoz:
6.2.30. 4 db matrachuzat
6.2.31. 4 db lepedő
6.2.32. 4 db pléd
6.2.33. 8 db huzat
Egyéb textília:
6.2.34. 8 db trikó
6.2.35. 8 db ingblúz
6.2.36. 8 db pulóver
6.2.37. 8 db nadrág
6.2.38. 8 pár zokni
6.2.39. 8 db harisnyanadrág
6.2.40. 8 db bugyi
6.2.41. 8 db sapka
6.2.42. 8 db sál, kesztyű
6.2.43. 2 db anorák
6.2.44. 6 pár lábbeli
6.2.45. 8 db napozó bugyi
6.2.46. 8 db törölköző
6.2.47. 4 db fürdőlepedő
6.2.48. 8 db fürdőkesztyű
6.3 Tisztálkodási-gondozási eszközök és szerek
6.3.1. 2 db badella (lengőfedeles)
6.3.2. 2 db badella (pedálos)
6.3.3. 4 db kancsó, mércézett
6.3.4. 2 db szappantartó
6.3.5. 4 db fésű
6.3.6. 2 db hajkefe
6.3.7. 2 db körömvágó olló
6.3.8. 2 db talkum szóró
6.3.9. 2 db szobahőmérő
6.3.10. 2 db vízhőmérő
6.3.11. 2 db vatta tartó
6.3.12. 12 db tálca
6.3.13. szappan
6.3.14. sampon
6.3.15. kamilla
6.4 Az étkezés eszközei
6.4.1. 4 db tápszeres üveg
6.4.2. 8 db mércés üvegpohár
6.4.3. 4 db kancsó
6.4.4. 8 db mokkáskanál
6.4.5. 8 db kávéskanál
6.4.6. 8 db gyermekkanál
6.4.7. 8 db evőkanál
6.4.8. 3 db merőkanál
6.4.9. 8 db bögre
6.4.10. 2 db szeletelő kés
6.4.11. 8 db étkészlet (gyermek)
6.4.12. 8 db gyermek kompótos tálka
6.4.13. 8 db porcelán tálka
6.4.14. 3-3 db Jénai tál fedővel (kicsi és nagy)
6.4.15. 6 db tálca
6.4.16. 2 db szalvétatartó
6.5 Gyógyszerek, vegyszerek
6.5.1. gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
6.5.2. fertőtlenítő-szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez
6.5.3. alkohol
6.5.4. vazelin
6.5.5. parafinolaj
6.5.6. jódtinktúra
6.5.7. Neomagnol
6.6 Kötözés eszközei
6.6.1. 3-3 db Schimmelbusch doboz (kicsi, nagy)
6.6.2. vatta
6.6.3. papírvatta
6.6.4. gézpólya különböző méretben
6.6.5. gyorskötöző pólya
6.6.6. Ramofix
6.6.7. steril mull-lap különböző méretben
6.6.8. speciális kötszerek
6.6.9. leukoplaszt
6.6.10. centerplaszt
6.7 Az elsősegélynyújtás eszközei
6.7.1. 4 db hőmérő
6.7.2. 2 db mentőláda, felszereléssel
6.7.3. 2 db pléd
6.7.4. 4 db lepedő
6.7.5. 1 db sebimitációs készlet
6.7.6. steril mullpólya különböző méretben
6.7.7. steril mull-lap különböző méretben
6.7.8. vatta
6.7.9. papírvatta
6.7.10. bőrfertőtlenítő szer többféle
6.7.11. ragtapasz
6.7.12. Ramofix csőháló kötszer különböző méretben
6.7.13. steril gyorskötöző mull-pólya különböző méretben
6.7.14. 12 db rugalmas pólya
6.7.15. kötszerkapocs
6.7.16. biztosítótű
6.7.17. 6 db kötszerolló
6.7.18. 6 db olló
6.7.19. 6 db anatómiai csipesz
6.7.20. 6 db ledobó tál
6.7.21. 6 db tálka
6.7.22. fólia kesztyű
6.7.23. kézfertőtlenítő
6.7.24. papírtörölköző
6.7.25. 12 db törölköző
6.7.26. 3 db pneumatikus sín
6.7.27. 3 db nyakrögzítő gallér
6.7.28. 12 db háromszögletű kendő
6.7.29. Alutaex fólia
6.7.30. 1 db reanimációs fantom
6.7.31. 1 db lélegeztető ballon + arcmaszk
6.7.32. 1 db hordágy
6.8 Játék eszközök
6.8.1. a különböző életkoroknak megfelelő szabályos és balesetmentes játékok
6.8.2. játékok finommozgások fejlesztéséhez
6.8.3. játékok nagymozgások fejlesztéséhez
6.8.4. utánzó játék eszközei
6.8.5. a különböző életkoroknak megfelelő gyermekkönyvek
6.8.6. ütős, húros és fúvós gyermekhangszerek
6.8.7. bábok, paraván
6.8.8. társasjátékok
6.8.9. kézimunka eszközei (gyöngy, textil, filc, fonál, gyurma stb.)
6.8.10. eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (rajztábla, karton, festék, színes ceruza, olló, ragasztó stb.)
6.8.11. sporteszközök
6.9 Egyéb eszközök
6.9.1. védőruhák
6.9.2. védőcipők
6.9.3. 2 db tűzoltó készülék
6.9.4. Tanterem elmozdítható asztalokkal
6.9.5. Tankönyvlista szerinti tankönyvek
6.9.6. Felszerelt számítástechnika terem
6.9.7. Internet hozzáférés
6.9.8. Projektor
6.9.9. TV
6.9.10. DVD
6.9.11. Video

A Kisgyermekgondozó,- nevelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Szociális asszisztens tanfolyam szakmai és vizsgakövetelmény

0

Szociális asszisztens tanfolyam

A 140. sorszámú Szociális asszisztens (Szociális szolgáltatások szakmái) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Szociális asszisztens (Szociális szolgáltatások szakmái)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560

 Tovább

Gerontológiai gondozó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Gerontológiai gondozó tanfolyam

A 130. sorszámú Gerontológiai gondozó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 02
1.2 Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gerontológiai gondozó
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720

 Tovább

Pszichiátriai gondozó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Pszichiátriai gondozó tanfolyam

A 137. sorszámú Pszichiátriai gondozó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 04
1.2 Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Pszichiátriai gondozó
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720

 Tovább

Szenvedélybeteg gondozó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Szenvedélybeteg gondozó tanfolyam

A 139. sorszámú Szenvedélybeteg gondozó (Szociális szolgáltatások szakmái) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 05
1.2 Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Szenvedélybeteg gondozó (Szociális szolgáltatások szakmái)
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720

 Tovább