Mezőgazdasági szakmák

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam A 109. sorszámú Zöldség- és gyümölcstermesztő (Mezőgazdasági szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 622 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztő 
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: Kertész szakképesítés
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6113 Zöldségtermesztő Fóliakertész
3.1.3. 6113 Zöldségtermesztő Fóliás zöldségtermesztő
3.1.4. 6113 Zöldségtermesztő Fűszerpaprika-termesztő
3.1.5. 6113 Zöldségtermesztő Gombatermesztő
3.1.6. 6113 Zöldségtermesztő Hagymatermesztő
3.1.7. 6113 Zöldségtermesztő Kertész, zöldségtermesztés
3.1.8. 6113 Zöldségtermesztő Palántanevelő
3.1.9. 6113 Zöldségtermesztő Paprikatermesztő
3.1.10. 6113 Zöldségtermesztő Paradicsomtermesztő
3.1.11. 6113 Zöldségtermesztő Spárgatermesztő
3.1.12. 6113 Zöldségtermesztő Szántóföldi zöldség-termesztő
3.1.13. 6113 Zöldségtermesztő Üvegházizöldség-termesztő
3.1.14. 6113 Zöldségtermesztő Zöldség- és fűszernövény-termelő
3.1.15. 6113 Zöldségtermesztő Zöldségtermesztő
3.1.16. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Bogyósgyümölcs-termesztő
3.1.17. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Csonthéjasgyümölcs-termesztő
3.1.18. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Dinnyekertész
3.1.19. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Dinnyetermesztő
3.1.20. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Gyümölcsfagondozó
3.1.21. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Gyümölcstermesztő
3.1.22. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlő- és gyümölcstermesztő
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása,
telepítése, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények termesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– gyümölcstermő növények termesztéstechnológiai feladatait ellátni
– zöldségnövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni
– eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani
– dokumentációt használni, készíteni
– szervezési feladatokat ellátni
– piaci előkészítést végezni
– értékesítést végezni
– vállalkozást alapítani, működtetni
– tervet, kalkulációt készíteni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 622 02 Kertész szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11028-12 Gyümölcstermő növények termesztése
4.4. 11029-12 Zöldségnövények termesztése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11028-12 Gyümölcstermő növények termesztése szóbeli
5.2.4. 11029-12 Zöldségnövények termesztése szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Termesztéstechnológiai feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A teljesítmény mérésére is alkalmas műveletek elvégzése gyümölcs- és zöldségtermesztésből, gépek működtetése és karbantartása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Zöldség- és gyümölcstermesztés
A vizsgafeladat ismertetése:
A Gyümölcstermő növények termesztése és a Zöldségnövények termesztése modul tananyagából összeállított feladatlap megoldása.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Zöldség- és gyümölcstermesztés
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a Gyümölcstermő növények termesztése és a Zöldségnövények termesztése modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kertészeti kéziszerszámok
6.3. Erőgépek
6.4. Szállítóeszközök
6.5. Mérlegek, egyéb mérőeszközök
6.6. Területmérés eszközei
6.7. Termesztőberendezések
6.8. Növényszaporítás eszközei, gépei
6.9. Ültetés eszközei, gépei
6.10. Talajművelés eszközei, gépei
6.11. Tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei
6.12. Permetezőgépek
6.13. Öntözés eszközei, berendezései
6.14. Betakarítás eszközei, gépei
6.15. Tárolók
6.16. Elsősegélynyújtó felszerelések
6.17. Egyéni védőfelszerelés
6.18. Munkabiztonsági berendezések
6.19. Környezetvédelmi berendezések
6.20. Személyes felszerelés: metszőolló, szemző- és oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál

 

A Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Biogazdálkodó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Biogazdálkodó tanfolyam

A 7. sorszámú Biogazdálkodó (Mezőgazdasági szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 621 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Biogazdálkodó
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 34 621 01 Gazda
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6112 Bionövény-termesztő Biogazda (növénytermesztő)
3.1.3. Biogyümölcs-termesztő
3.1.4. Biokertész
3.1.5. Bionövény-termesztő (biogazdálkodó)
3.1.6. Biotermesztő
3.1.7. Biozöldség-termesztő
3.1.8. 6130 Vegyes profilú gazdálkodó Biogazda
3.1.9. Ökogazda
3.1.10. Önálló gazda
3.1.11. Őstermelő
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Olyan mezőgazdasági vállalkozás létesítése, illetve üzemeltetése, amely fenntartható, ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést folytat.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– Ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztést végezni
– Ökológiai szemléletű állattartási tevékenységet végezni
– Ökológiai szemléletű kertészeti tevékenységet folytatni
– Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
– Környezetbarát módon termelni
– Alapvető gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet végezni
– Megfigyeléseket, méréseket végezni
– Környezet-, víz-, és természetvédelmi tevékenységet végezni
– A megtermelt biomasszát megújuló energiaforrásként hasznosítani
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 621 01 Gazda szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11006-12 Ökológiai növénytermesztés
4.4. 11007-12 Ökológiai állattartás
4.5. 11008-12 Ökológiai kertgazdálkodás
4.6. 11009-12 Környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11006-12 Ökológiai növénytermesztés írásbeli
5.2.4. 11007-12 Ökológiai állattartás írásbeli
5.2.5. 11008-12 Ökológiai kertgazdálkodás írásbeli
5.2.6. 11009-12 Környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési és kertészeti feladatok, valamint állattartási feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
-Növénytermesztési és kertészeti feladat végrehajtása az ökológiai gazdálkodás, valamint a vonatkozó munka-, tűz-, környezetvédelmi előírások betartásával. A gyakorlati tételsor fele-fele arányban tartalmazzon szántóföldi növénytermesztési és kertészeti tételeket, és;
-Állattenyésztési feladat végrehajtása az ökológiai gazdálkodás, valamint a vonatkozó munka-, tűz-, környezetvédelmi előírások betartásával, illetve az állatjóléti és higiéniai előírások alkalmazásával.
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.2. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti, környezet- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási tételsorból áll. A tételsor a felsorolt területek szakmai ismeretanyagát egyenlő arányban tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Szerelőszerszámok
6.4. Építészet és gépészet kéziszerszámai, kisgépei
6.5. Termesztő berendezések
6.6. Talajművelés gépei, eszközei
6.7. Növényápolás gépei, eszközei
6.8. Talajvizsgáló kézi laboratórium
6.9. Meteorológiai mérőeszközök
6.10. Feromon csapdák
6.11. Takarmány-előkészítő és továbbító eszközök
6.12. Fűkaszák
6.13. Rendsodrók
6.14. Bálázók
6.15. Öntöző-berendezések
6.16. Tároló és csomagoló eszközök
6.17. Szállító eszközök
6.18. Szárító, tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések
6.19. Szerves trágya kezelő terítő szerkezetek
6.20. Mezőgazdasági melléktermék hasznosító berendezések
6.21. Aprítékoló berendezések
6.22. Számítógép
6.23. Szoftver
6.24. Szkenner
6.25. Nyomtató
6.26. Egyéni védőfelszerelés
6.27. Munkabiztonsági berendezések
6.28. Környezetvédelmi berendezések

7. EGYEBEK
A 2. Egyéb adatok fejezet 2.2 alpontjában a szakmai előképzettségként a Gazda alap-szakképesítésen túl a következő szakmai végzettségek fogadhatók el:
55 622 01 Kertészeti szaktechnikus
55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus
55 581 02 Vidékfejlesztési szaktechnikus
54 621 02 Mezőgazdasági technikus
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő
52 621 01 0100 31 02 Biomassza előállító
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda
34 622 02 Kertész
33 6207 03 Kertész
33 621 02 1000 00 00 Gazda
31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat)
31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske)
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés)
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha)
31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

A Biogazdálkodó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Biogazdálkodó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Biogazdálkodó tanfolyam

 

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Biogazdálkodó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Biogazdálkodó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

Halász, haltenyésztő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Halász, haltenyésztő tanfolyam

A 7. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Halász, haltenyésztő
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6124 Kisállattartó és -tenyésztő Díszhaltenyésztő
3.1.3. 6230 Halászati foglalkozású
Halász, haltenyésztő (mezőgazdasági szakmák)
3.1.4. Halkeltető
3.1.5. Haltenyésztő
3.1.6. Horgásztókezelő
3.1.7. Horgászmester Ivadéknevelő (halászati)
3.1.8. Tógazdasági halászmester
3.1.9. Tógazdasági halász
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Halász, haltenyésztő feladata:
A halász haltenyésztő képes a tógazdaságok és természetes vizek halászattal összefüggő munka- és technológiai
folyamatok önálló ellátására, valamint horgásztavak kezelésére. Az alapvető biológiai törvények ismeretében beavatkozik és irányítja a halhústermelés folyamatát. Munkavégzését gépek és berendezések szakszerű és balesetmentes üzemeltetésével, valamint fizikai munkával végzi. A gépek és berendezések egyszerű napi karbantartási feladatait elvégzi, a működést zavaró hibákat felismeri. Tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– Előkészíteni és karbantartani halastavat
– Kezelni a tenyészállományt
– Szaporítást végezni, előnevelni az ivadékot
– Takarmányozást végezni
– Hozamfokozást végezni
– Halastavakat és a természetes vizeket halászni
– Halat szállítani és tárolni
– Halászati eszközöket, berendezéseket, gépeket kezelni
– Alkalmazni és betartani a hatályos és egyéb jogszabályi előírásokat
– Halastavakat és a természetes vizeket népesíteni
– Horgásztavat kezelni, üzemeltetni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 624 01 Elektromos halászgép kezelője részszakképesítés
3.3.4. 31 624 02 Horgásztókezelő részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 11010-12 Édesvízi haltenyésztés
4.7. 11011-12 Természetes vízi halászat
4.8. 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
4.9. 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
4.10. 11014-12 Elektromos halászgép kezelése
4.11. 11015-12 Horgásztó üzemeltetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgaremek bemutatása. A vizsgaremek a képző által meghatározott természetes vízi halászszerszám, eszköz makettje.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11010-12 Édesvízi haltenyésztés gyakorlati
5.2.4. 11011-12 Természetes vízi halászat gyakorlati
5.2.5. 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek szóbeli
5.2.6. 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek szóbeli
5.2.7. 11014-12 Elektromos halászgép kezelése gyakorlati
5.2.8. 11015-12 Horgásztó üzemeltetése gyakorlati
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése:
Egy adott horgásztó, halas vízterület napi üzemeltetési feladatainak elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése:
Horgásztó üzemeltetése modul tartalmának komplex vizsgája
Egy adott horgásztó, halas vízterület napi üzemeltetési feladatainak elvégzése a horgásztatás adminisztrálása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B.) A vizsgafeladat megnevezése:
Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése
A vizsgafeladat ismertetése:
Elektromos halászgép kezelése modul tartalmának komplex vizsgája
Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
C.) A vizsgafeladat megnevezése:
Édesvízi haltenyésztés és természetes vízi tevékenység elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése:
Édesvízi haltenyésztés, Természetes vízi halászat modulok tartalmának komplex vizsgája
A gyakorlati vizsga manuálisan elvégzendő tógazdasági és természetes vízi feladatot tartalmaz.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
D.) A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgaremek a képző által meghatározott természetes vízi halászszerszám, eszköz makettje.
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc
A vizsgafeladat aránya: 10 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási és jogi alapismeretek
Biológiai és hal-egészségügyi alapismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Szakmai követelmények fejezetben megadott Vállalkozási és jogi alapismeretek és Biológiai és hal-egészségügyi alapismeretek modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A korábban elkészített vizsgaremek a gyakorlati vizsgarésznél kerül bemutatásra. A vizsgaremek elkészítése az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzésének és a szakmai vizsga megkezdésének feltétele. Iskolarendszeren kívüli képzésnél a modulzáró vizsga letételének feltétele a vizsgaremek bemutatása. A vizsgaremek a képző által meghatározott természetes vízi halászszerszám, eszköz makettje. A vizsgaremek értékelése az 4.4. Természetes vízi halászat tevékenység elvégzése témakörhöz kapcsolódik.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Tóépítés és karbantartás gépei
6.3. Takarmányozás gépei
6.4. Halastavi trágyázás gépei
6.5. Vízszolgáltatás gépei
6.6. Csónakmotorok
6.7. Szállítás gépei
6.8. Keltetőház, és gépi berendezései
6.9. Vízinövény irtás gépei
6.10. Vízvizsgáló műszer (pH, O2, NH3, stb.)
6.11. Hálóféleségek, és készítéséhez szükséges eszközök
6.12. Halászat kézi és gépi eszközei
6.13. Talajművelés gépei
6.14. Erőgépek
6.15. Kéziszerszámok
6.16. Számítógép
6.17. Egyéni védőfelszerelés
6.18. Munkabiztonsági berendezések
6.19. Akkumulátoros elektromos halászgép
6.20. Generátoros elektromos halászgép
6.21. Horgászati eszközök

 

A Halász, haltenyésztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Halász, haltenyésztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Halász, haltenyésztő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Halász, haltenyésztő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Halász, haltenyésztő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Kertész tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Kertész tanfolyam

Az 50. sorszámú Kertész (Mezőgazdasági szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kertész
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 Tovább

Gazda tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Gazda tanfolyam

A 34. sorszámú Gazda tanfolyam megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye. Szakmacsoport: Mezőgazdaság.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADAT
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 620 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gazda
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök),foglalkozás(ok)

FEOR száma: 6130
FEOR megnevezése: Vegyes profilú gazdálkodó
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Állat- és növénytermesztő, Önálló gazda, Őstermelő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– Talaj-előkészítést, vetést végezni
– A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
– Növényápolást végezni
– Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
– Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
– Állatot takarmányozni
– Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani
– Állatot szaporítani
– Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
– Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni
– Kereskedelmi tevékenységet végezni
– Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni
– Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni
– Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja
31 621 02 Aranykalászos gazda tanfolyam részszakképesítés
31 621 01 Állatgondozó részszakképesítés
21 621 02 Mezőgazdasági munkás részszakképesítés
35 621 05 Állattartó szakmunkás szakképesítés-ráépülés
35 621 02 Biogazdálkodó szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
10997-12 Állattartás
10998-12 Növénytermesztés
10999-12 Kertészeti alapok
11000-12 Mezőgazdasági géptan
11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
11002-12 Gazda tanfolyam kiegészítő tevékenységei

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10997-12 Állattartás szóbeli
10998-12 Növénytermesztés szóbeli
10999-12 Kertészeti alapok szóbeli
11000-12 Mezőgazdasági géptan gyakorlati
11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel írásbeli
11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei írásbeli
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése), felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
Karbantartással, beállítással kapcsolatos feladat végrehajtását.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
C.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott növénytermesztési feladat végrehajtása (beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kéziszerszámok használata, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése) és felismerési feladat (pl. kultúr- és gyomnövények, kultúrnövények magjai, talajtípusok, kártevők, kórokozók). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabad földbe, ültető gödör kiásása, öntözés, kertészeti kisgépek üzemeltetése) és felismerési feladat (pl. növényi rész, faj, palánta, károsító, kórkép). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2)  szintet.
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított általános és részletes állattenyésztési elméleti ismeretekből
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési elméleti ismeretekből
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
C.) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított Kereskedelmi, vállalkozási és ügyviteli feladatok elméleti ismeretekből
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
D.) A vizsgafeladat megnevezése: Kiegészítő tevékenység elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított kisüzemi élelmiszer termeléssel, termékfeldolgozással, falusi vendéglátással kapcsolatos témakörök elméleti ismereteiből
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet. A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Állatjelölő eszközök
6.3. Állatgyógyászati eszközök
6.4. Elletés, fiaztatás eszközei
6.5. Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
6.6. Mérlegek
6.7. Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei
6.8. Villanypásztor berendezés és tartozékai
6.9. Állategészségügyi vizsgáló műszerek
6.10. Talajvizsgálati eszközök, műszerek
6.11. Meteorológiai mérőeszközök
6.12. Talajművelő eszközök, erő- és munkagépek
6.13. Öntözőberendezések
6.14. Növényápolási eszközök
6.15. Növényvédelem gépei, eszközei
6.16. Gépkarbantartás szerszámai, eszközei
6.17. Kéziszerszámok
6.18. Szerelőszerszámok
6.19. Építőipari kisgépek
6.20. Mérőeszközök
6.21. Növényház, fóliasátor
6.22. Kertészeti kéziszerszámok
6.23. Szőlészeti kisgépek
6.24. Gyümölcskertészet kisgépei, eszközei
6.25. Konyhaeszközök, berendezések, kisgépek
6.26. Sertésvágás eszközei
6.27. Füstölőkamra
6.28. Egyéni védőfelszerelés
6.29. Munkabiztonsági berendezések

A Gazda tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A gazda tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Gazda tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Gazda tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Gazda tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Virágkötő és virágkereskedő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Virágkötő és virágkereskedő tanfolyam

A 101. sorszámú Virágkötő és virágkereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 215 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Virágkötő és virágkereskedő
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 Tovább

Méhész tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Méhész tanfolyam

A 63. sorszámú Méhész (Mezőgazdasági szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 621 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Méhész
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

 Tovább

Elektromos halászgép kezelője tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Elektromos halászgép kezelője tanfolyam

A 18. sorszámú Elektromos halászgép kezelője megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 624 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Elektromos halászgép kezelője
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013 (V.28.) VM rendelet  rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6230 Halászati foglalkozású Halász, haltenyésztő
3.1.3. Haltenyésztő
3.1.4. Horgásztókezelő
3.1.5. Horgászmester
3.1.6. Ivadéknevelő (halászati)
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat.
Az elektromos halászgépet környezetkímélő módon az előírások szerint használja.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Elektromos halászgépet előkészíteni, üzembe helyezni
– Elektromos halászgépet üzemeltetni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 624 01 Halász, haltenyésztő szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
4.4. 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
4.5. 11014-12 Elektromos halászgép kezelése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek szóbeli
5.2.4. 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek szóbeli
5.2.5. 11014-12 Elektromos halászgép kezelése gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése
A vizsgafeladat ismertetése:
Elektromos halászgép kezelése modul tartalmának komplex vizsgája
Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási és jogi alapismeretek
Biológiai és hal-egészségügyi alapismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Vállalkozási és jogi alapismeretek és Biológiai és hal-egészségügyi alapismeretek modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Vízszolgáltatás gépei
6.3. Csónakmotorok
6.4. Vízvizsgáló műszer (pH, O2, NH3, stb.)
6.5. Hálóféleségek, és készítéséhez szükséges eszközök
6.6. Halászat kézi és gépi eszközei
6.7. Kéziszerszámok
6.8. Egyéni védőfelszerelés
6.9. Munkabiztonsági berendezések
6.10. Akkumulátoros elektromos halászgép
6.11. Generátoros elektromos halászgép
6.12. Vízszolgáltatás gépei

 

Az elektromos halászgép kezelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az elektromos halászgép kezelője tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Elektromos halászgép kezelője tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Elektromos halászgép kezelője tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Elektromos halászgép kezelője tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Aranykalászos gazda tanfolyam szakmai és vizsga követelménye

0

Aranykalászos gazda tanfolyam

Az 5. sorszámú Aranykalászos gazda megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 621 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Aranykalászos gazda
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 6130
FEOR megnevezése: Vegyesprofilú gazdálkodó
Részszakképesítéssel betölthető munkakör: Állat- és növénytermesztő, Önálló gazda, Őstermelő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az aranykalászos gazda (mezőgazdasági szakmák) általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Talaj-előkészítést, vetést végezni
– A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni- Növényápolást végezni
– Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
– Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
– Állatot takarmányozni
– Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani
– Állatot szaporítani
– Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
– Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni
– Kereskedelmi tevékenységet végezni
– Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni
– Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 621 01 Gazda szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma, megnevezése:
10997-12 Állattartás
10998-12 Növénytermesztés
10999-12 Kertészeti alapok
11000-12 Mezőgazdasági géptan
11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10997-12 Állattartás szóbeli
10998-12 Növénytermesztés szóbeli
10999-12 Kertészeti alapok szóbeli
11000-12 Mezőgazdasági géptan gyakorlati
11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése), felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
Karbantartással, beállítással kapcsolatos feladat végrehajtását.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása
Adott növénytermesztési feladat végrehajtása (beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kéziszerszámok használata, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése) és felismerési feladat (pl. kultúr- és gyomnövények, kultúrnövények magjai, talajtípusok, kártevők, kórokozók). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabad földbe, ültető gödör kiásása, öntözés, kertészeti kisgépek üzemeltetése) és felismerési feladat (pl. növényi rész, faj, palánta, károsító, kórkép).
Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok A) vagy B) része eléri a legalább az elégséges (2) szintet.
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított általános és részletes állattenyésztési elméleti ismeretekből
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési elméleti ismeretekből
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
C.) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított Kereskedelmi, vállalkozási és ügyviteli feladatok elméleti ismeretekből
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék:
6.2. Állatjelölő eszközök
6.3. Állatgyógyászati eszközök
6.4. Elletés, fiaztatás eszközei
6.5. Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
6.6. Mérlegek
6.7. Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei
6.8. Villanypásztor berendezés és tartozékai
6.9. Állategészségügyi vizsgáló műszerek
6.10. Talajvizsgálati eszközök, műszerek
6.11. Meteorológiai mérőeszközök
6.12. Talajművelő eszközök, erő- és munkagépek
6.13. Öntözőberendezések
6.14. Növényápolási eszközök
6.15. Növényvédelem gépei, eszközei
6.16. Gépkarbantartás szerszámai, eszközei
6.17. Kéziszerszámok
6.18. Szerelőszerszámok
6.19. Építőipari kisgépek
6.20. Mérőeszközök
6.21. Növényház, fóliasátor
6.22. Kertészeti kéziszerszámok
6.23. Szőlészeti kisgépek
6.24. Gyümölcskertészet kisgépei, eszközei
6.25. Egyéni védőfelszerelés
6.26. Munkabiztonsági berendezések

 

Az aranykalászos gazda tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az aranykalászos gazda tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Aranykalászos gazda tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Aranykalászos gazda tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Aranykalászos gazda tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Motorfűrész-kezelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Motorfűrész-kezelő tanfolyam

A 72. sorszámú Motorfűrész-kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 623 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Motorfűrész-kezelő
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360 óra
 Tovább

Kerti munkás tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Kerti munkás tanfolyam

Az 52. sorszámú Kerti munkás megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 622 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Kerti munkás
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6113 Zöldségtermesztő Kertész, zöldségtermesztés
3.1.3. 6113 Zöldségtermesztő Zöldségtermesztő
3.1.4. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Gyümölcsfagondozó
3.1.5. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Gyümölcstermesztő
3.1.6. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlő- és gyümölcstermesztő
3.1.7. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőmunkás
3.1.8. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőtermesztő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, árutermelő kertekben végezhet alapvető kertészeti tevékenységet.
Gyümölcstermelő növényeket, szőlőt, zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. A kerti haszonnövényeket szakszerűen betakarítja.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– gyümölcstermesztési feladatokat ellátni
– szőlőtermesztési feladatokat ellátni
– zöldségtermesztési feladatokat ellátni
– eszközöket használni és karbantartani
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma, megnevezése, a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 622 02 Kertész szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10961-12 Kertészeti alapismeretek
4.4. 10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
4.5. 11024-12 Kerti munkák

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10961-12 Kertészeti alapismeretek írásbeli
5.2.4. 10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek írásbeli
5.2.5. 11024-12 Kerti munkák gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Felismerési feladat
Kerti munkák
A vizsgafeladat ismertetése:
Gyümölcstermő növények, növényi részek, szőlő növényi részek, zöldségnövények, növényi részek, magok, palánták felismerése (30 db) 30 perc alatt, értékelési súlyaránya 30%.
Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés, magvetés, ültetés, ültető gödör kiásása, ápolási munkák, betakarítás) 30 perc alatt, értékelési súlyaránya 40%.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A Kertészeti alapismeretek és a Kertészeti munkavállalói ismeretek modul tananyagából összeállított feladatlap megoldása.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kertészeti kéziszerszámok
6.3. Erőgép
6.4. Szállítóeszközök
6.5. Mérlegek, egyéb mérőeszközök
6.6. Területmérés eszközei
6.7. Meteorológiai eszközök
6.8. Termesztőberendezés
6.9. Növényszaporítás eszközei
6.10. Ültetés eszközei
6.11. Talajművelés eszközei
6.12. Tápanyag utánpótlás eszközei
6.13. Öntözés eszközei
6.14. Betakarítás eszközei
6.15. Tárolók
6.16. Elsősegélynyújtó felszerelések
6.17. Egyéni védőfelszerelés
6.18. Munkabiztonsági berendezések
6.19. Környezetvédelmi berendezések
6.20. Személyes felszerelés: metszőolló, tűzdelőfa, ültetőkanál

 

A Kerti munkás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Kerti munkás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kerti munkás tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Kerti munkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma:  Kerti munkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Mezőgazdasági munkás tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Mezőgazdasági munkás tanfolyam

A 69. sorszámú Mezőgazdasági munkás tanfolyam megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 621 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági munkás tanfolyam
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 6130
FEOR megnevezése: Vegyesprofilú gazdálkodó
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Állat- és növénytermesztő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A mezőgazdasági munkás tanfolyam általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Talaj-előkészítést, vetést végezni
– A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
– Növényápolást végezni
– Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
– Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
– Állatot takarmányozni
– Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
– Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani
3.3. Kapcsolódó szakképesítések Felnőttképzés
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
34 621 01 Gazda szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
10997-12 Állattartás
10998-12 Növénytermesztés
10999-12 Kertészeti alapok
11000-12 Mezőgazdasági géptan

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10997-12 Állattartás szóbeli
10998-12 Növénytermesztés szóbeli
10999-12 Kertészeti alapok szóbeli
11000-12 Mezőgazdasági géptan gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
C.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése), felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó,valamint beteg állat, takarmányok). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. Karbantartással, beállítással kapcsolatos feladat végrehajtását.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
D.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott növénytermesztési feladat végrehajtása (beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kéziszerszámok használata, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése) és felismerési feladat (pl. kultúr- és gyomnövények, kultúrnövények magjai, talajtípusok, kártevők, kórokozók). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, ültető gödör kiásása, öntözés, kertészeti kisgépek üzemeltetése) és felismerési feladat (pl. növényi rész, faj, palánta, károsító, kórkép). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok A) vagy B) része eléri a legalább az elégséges (2) szintet.
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított általános és részletes állattenyésztési elméleti ismeretekből
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési elméleti ismeretekből
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Állatjelölő eszközök
6.3. Elletés, fiaztatás eszközei
6.4. Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
6.5. Mérlegek
6.6. Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei
6.7. Villanypásztor berendezés és tartozékai
6.8. Talajvizsgálati eszközök, műszerek
6.9. Meteorológiai mérőeszközök
6.10. Talajművelő eszközök, erő- és munkagépek
6.11. Öntözőberendezések
6.12. Növényápolási eszközök
6.13. Növényvédelem gépei, eszközei
6.14. Gépkarbantartás szerszámai, eszközei
6.15. Kéziszerszámok
6.16. Szerelőszerszámok
6.17. Építőipari kisgépek
6.18. Mérőeszközök
6.19. Növényház, fóliasátor
6.20. Kertészeti kéziszerszámok
6.21. Szőlészeti kisgépek
6.22. Gyümölcskertészet kisgépei, eszközei
6.23. Egyéni védőfelszerelés
6.24. Munkabiztonsági berendezések

 

A mezőgazdasági munkás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A mezőgazdasági munkás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Mezőgazdasági munkás tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Mezőgazdasági munkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma:  Mezőgazdasági munkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó Tanúsítványos tanfolyam

0

Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyam

 

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Háztáji  és kisüzemi gombatermesztő–Gombatermesztő és feldolgozó  szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
Háztáji  és kisüzemi gombatermesztő–Gombatermesztő és feldolgozó szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes önállóan megtervezni és megvalósítani egy kisüzemi (háztáji) körülmények közötti gombatermesztést, kiválasztani az adott termesztett gombafaj számára megfelelő táptalajtípust. A Tanfolyam elvégzése után alkalmassá válnak a gombatermesztésre, feldolgozásra szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű tevékenységet tudjanak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőséget nyújt számukra a gomba és a feldolgozott terméket felvásárló gazdasági szereplők által.
A betölthető munkakörök:  Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6113 Zöldségtermesztő: Gombatermesztő
Háztáji  és kisüzemi gombatermesztő–Gombatermesztő és feldolgozó képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B024) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00028-14-20 0 06 1

A képzés megkezdésének feltételei: 

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Előzetes szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata szükséges a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) ba pontja alapján.
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 30 %-elmélet, 70 %-gyakorlat
A képzés óraszáma: 400 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely  keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő Tanfolyam

Családellátó tanfolyam

0

Családellátó tanfolyam

OKJ száma: 21 814 01 – Jelentkezzen most!
A tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A006

Ha szívesen segítene a rászorulóknak, több évi tapasztalata van saját családi életének vezetésében, gyermeknevelésben és ezt hivatásként tudná végezni, akkor ez az Önnek való szakma!

Intézményünket több ezer felnőtt választotta az elmúlt években. Nagyon népszerű a felnőttek között a Családellátó OKJ képzésünk, mivel olcsó, rugalmas és magas színvonalú is egyben, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A tanfolyam elvégzése után képes lesz egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életviteléhez segítséget nyújtani Fontos, hogy ezekkel az emberekkel személyes kapcsolatot is kialakítson.

Családellátóként elsődleges feladata:
Saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása mellett képes lesz idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.

Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életviteléhez tud segítséget nyújtani (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák, stb.).

Családellátó Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon. A Családellátó tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Családellátó bizonyítványt kapnak.

Az OKJ-s bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.

A Családellátó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszínek infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt.

A Családellátó tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Családellátó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Jelentkezés feltétele:

 • Befejezett iskolai végzettséget nem igényel
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény szükséges

Családellátó tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
11033-12 Család- és háztartásellátás

Családellátó tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
 • GYED-en, GYES-en lévő résztvevő
 • regisztrált álláskereső résztvevő
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Parkgondozó tanfolyam

0

Parkgondozó tanfolyam

OKJ száma: 21 622 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A013

Az ember régen együtt élt, egységet alkotott a természettel. Ez az egység már jó ideje felbomlott és – különösen a városi ember – elszakadt a természeti környezettől. A nagyvárosok lakóit terheli az állandó zaj, a levegő szennyezettség, stb. Ott, ahol természetes módon nem áll rendelkezésre zöld környezet, az emberek mesterséges úton, növények telepítésével alakítanak ki kerteket, parkokat. A parkok esztétikai és egészségügyi funkciót látnak el. A kertek, parkok látogatói gyakran nem is gondolnak arra, hogy a szemet gyönyörködtető, esztétikus környezet szakemberek folyamatos és odaadó munkáját igénylik.

Ezen szakemberek közül az egyik a parkgondozó. A szakképesített parkgondozó szakirányítás mellett a parkosítási feladatokat végzi el, a zöldterületek, zöldfelületek (közkert, közpark, házi- és üdülőkert, temető, közterület) kiültetett növényeinek szakszerű gondozását, ápolását fenntartását, a létesítmények karbantartását látja el.

A parkgondozó tanfolyamon résztvevők a képzés elvégzésével képessé válnak:

 • Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
 • Növényápolást végezni, végeztetni
 • Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
 • Előírások szerint dolgozni
 • Parkfenntartási, gondozási munkát végezni

Jelentkezés feltétele:
– Befejezett iskolai végzettséget nem igényel
– Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek

Parkgondozó részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:

10961-12 Kertészeti alapismeretek
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
11070-12 Dísznövényismeret
11069-12 Kertfenntartás

A parkgondozó tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A kor kihívásainak maximálisan megfelelő tananyag és képzési forma lehetővé teszi azok részére is a tudás megszerzését, akik család vagy munka mellett szeretnének egy gyakorlati alapú parkgondozó képzésben részt venni. Gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon.

Parkgondozó OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, minimális utazási költséggel és ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni, ehhez biztosítunk elérhető áron olcsó, minőségi OKJ Képzéseket.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Parkgondozó OKJ bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után igényelhető!

A parkgondozó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A parkgondozó tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítő órákon vehet részt. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

 

Ha kérdése van, Intézményünk Kollégáit telefonon minden hétköznap 8:00-16:30-ig hívhatja az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649; illetve minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu  – OKJ képzések, OKJ tanfolyamok / Német nyelvtanfolyam, Angol nyelvtanfolyam, Nyelvvizsga

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
 • GYED-en, GYES-en lévő résztvevő
 • regisztrált álláskereső résztvevő
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Virágkötő és virágkereskedő tanfolyam

0

Virágkötő és virágkereskedő tanfolyam

OKJ száma: 34 215 04 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A019

Akkor válassza ezt a képzést, ha szeret növényekkel foglalatoskodni, szereti a virágokat, fejleszteni szeretné esztétikai érzékét, térlátását, és színérzékét. Ha a kereskedelem területén belül a virágkötő, virágkereskedő szakma érdekli, segíthetünk az ehhez szükséges képesítés megszerzéséhez!

Jelentkezzen Virágkötő, virágkereskedő OKJ képzés keretei közt olyan oktatásra, ami során megismerkedhet a szakma művészi és értékesítési tevékenységeivel, mellyel olyan szakirányú OKJ-s szakképesítést szerezhet, ami nagyban megkönnyíti majd a szakmában való elhelyezkedést! Jelentkezzen akár már ma! Komplex tudás birtokában, a virágkötészet mellett képes lesz akár saját vállalkozást indítani, és sikeresen működtetni.

Egy jó képzést kell annak érdekében választania, hogy kellően megismerje egy virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken a virágkötészeti tevékenységet, virágkezelést, előkészítést, virágdíszek készítését (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei). Virágüzletben foglalkoztatási feltétel, jogszabály kötelezően előírja a szakmai végzettséget, de megszerzett tudását máshol is hasznosíthatja, szépítheti otthonát, megörvendeztethet másokat.

Virágkötő és virágkereskedő OKJ képzéssel megfelelő, kellemes, nyugodt környezetben, stressz mentes, változatos munkát, rugalmas munkarendet, saját vállalkozás indítását, anyagi biztonságot tud magának és családjának biztosítani, esetlegesen külföldön is munkát vállalni.

Az IOSZIA Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Ehhez biztosítunk elérhető áron olcsó, minőségi OKJ Képzéseket.

Virágkötő és virágkereskedő OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére. Olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

Mindent egy helyen biztosítunk. Felméréseink szerint sok nálunk szakmát tanult ember keresett külföldön munkát, ahol szakmai tudását elismerték. „IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldön is.

Az EUROPASS az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítvány, amely igazolja a képesítést. Ezt nálunk igényelheti!

A virágkötő és virágkereskedő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A virágkötő és virágkereskedő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A virágkötő és virágkereskedő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 41/2013. (V.28.) VM rendelet  3. számú mellékletében a Mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –

Virágkötő és virágkereskedő tanfolyam célja:
A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken (stand, pavilon, üzlet, szalon), virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.

Virágkötő és virágkereskedő szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
11497-12 Foglalkoztatás I

11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11074-12 Növényismeret és – kezelés
11075-12 Virágkötészet
11077-12 Virágeladás alapjai
11076-12 Virágkereskedelem

A virágkötő és virágkereskedő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető.

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

 

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide

 

Aranykalászos gazda tanfolyam

0

Aranykalászos gazda tanfolyam

OKJ száma: 31 621 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A025

Akkor válassza ezt a képzést, ha a mezőgazdaság terén tevékenykedik (termelő, gazdálkodó) vagy ezt tervezi, sikeres gazda, vállalkozó akar lenni, jövedelemszintjét emelni, mezőgazdasági szakemberré szeretne válni, szeretne mezőgazdasági szakképzettséget, ebben látja a jövőjének megalapozását. A nagyobb sikerek eléréséhez szüksége van konkrét szakmai ismeretekre (földörvény, vállalkozás működtetése, pályázati feltételek, lehetőségek, talaj termőképességének ismerete, növényápolás, zöldség- és gyümölcstermesztés).

Aranykalászos gazda Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon.

A tanfolyam sikeres elvégzése után általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez megfelelő elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező szakemberré válik, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni. A képzettséggel lehet állat- és növénytermesztő, önálló gazda, őstermelő.

Az IOSZIA Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron olcsó, minőségi OKJ Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét.

A meglévő tudását továbbfejlesztve a képzés sikeres befejezése után a Gazda szakképesítés megszerzésére nyílik lehetősége akciós áron.

Aranykalászos gazda OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében valósul meg. Színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal állunk rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes az elméleti tudásszint felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.
A tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Az aranykalászos gazda tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszínek infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az aranykalászos gazda tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Jelentkezés feltétele:
•    A képzés megkezdésének feltételei:
•    Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
•    Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013.(V.28.) EMMI rendelet 3-as számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
•    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Aranykalászos gazda résszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10997-12 Állattartás
10998-12 Növénytermesztés
10999-12 Kertészeti alapok
11000-12 Mezőgazdasági géptan
11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letételének feltétele a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).

Az aranykalászos gazda szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

Fakitermelő tanfolyam

0

Fakitermelő tanfolyam

OKJ száma: 31 623 01 – Jelentkezz most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A002

Ha jól bánik a láncfűrésszel és nem fél az épp dőlő fától, illetve mindezek mellett akár egy vállalkozást is alapítana, akkor ezt a képzést válassza, mert egyszerre több feladatkörben is tud hozzáértést, alkalmazható tudást szerezni. Fa illetve cserjefajokat ismerhet meg, valamint az ehhez kapcsolódó fakitermelési folyamatokat is egyaránt. Ha szeretne ebben az erdészeti témakörben ismereteket szerezni, akkor ez lesz az Önnek való szakma. Jelentkezzen most, mert a 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (mezőgazdaság, OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak már tanfolyamunkra. Aki az új és jó megoldást keresi, szemléletváltásra kész, kiutat keres, idejét és pénzét szánja rá, annak Felnőttképzési Intézményünk elérhető áron olcsó, minőségi Képzési palettájával nyújtja a változás, a változtatás és az előrelépés lehetőségét.

A tanfolyam során megismerkedik az erdei növényekkel, valamint azok gondozási folyamatával egyaránt. Később, hogyha majd akár egy önálló erdészeti vállalkozást szeretne indítani, folyamatos pályázatok adhatnak mind elméleti mind pedig gyakorlati alapot egyaránt.

Fakitermelő Képzés sikeres elvégzése után képes lesz zöldterületek (közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők), települések bevezető útjainak, vízügyi, erdőgazdálkodási zöldterületek fáinak szakszerű gallyazását, darabolását, fakitermelést végezni. Olyan szakemberré válni, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon, azoknak, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket.

OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Olcsó Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően, nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.

A Fakitermelő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők és megfelelő infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal segítve hozzá a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel Önt a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Fakitermelő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyaghoz. Nem kell tehát több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A fakitermelő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Jelentkezés feltétele:

 • Alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 41/2013.(V 28) VM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –

Fakitermelő tanfolyam célja:
Olyan szakember, aki erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákat végez.

Fakitermelő részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek
10980-12 Gallyazás, darabolás
10981-12 Fakitermelés

Fakitermelő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Gazda tanfolyam

0

Gazda tanfolyam

OKJ száma: 34 621 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A026

Akkor válassza ezt a képzést, ha szeretne mezőgazdasági szakképzettséget, ebben látja a jövőjének megalapozását, ha mezőgazdasági földterülete van. Gazda OKJ képzéssel kellemes, nyugodt környezetben, stressz mentes, változatos munkát, rugalmas munkarendet, saját vállalkozás indítását, anyagi biztonságot tud magának és családjának biztosítani, illetve igénye szerint külföldön is munkát vállalhat.

A tanfolyam sikeres elvégzése után általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakemberré válhat, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni, akár családi gazdálkodási rendszerben is.

A 2016. év újat hoz, minőséget megfelelő áron. Megértjük, segítjük, tanítjuk!

A Gazda Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon. Azoknak, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket, akikkel nem csak úgy történnek a dolgok, akik az új és jó megoldásokat keresik, szemléletváltásra készek, idejüket és pénzüket szánják rá: az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni.

Gazda OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal bíró oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.
Mindent egy helyen biztosítunk. Felméréseink szerint sok nálunk szakmát tanult ember keresett külföldön munkát, ahol szakmai tudását elismerték. „IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket is ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat akár külföldön is.

Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. OKJ képzéseinken, tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes a tankönyv, az elméleti tudásszint felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

A 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (mezőgazdaság, OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak tanfolyamunkra, ezért érdemes mielőbb jelentkezni!

A Gazda tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők és megfelelő infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal segítve hozzá a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel Önt a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Gazda tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyaghoz. Nem kell tehát több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.
Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A gazda tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Jelentkezés feltétele:

 • Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a 41/2013.(V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –

Gazda tanfolyam célja:
A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

Gazda szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10997-12 Állattartás
10998-12 Növénytermesztés
10999-12 Kertészeti alapok
11000-12 Mezőgazdasági géptan
11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A gazda tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letételének feltétele a mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító érvényes vezetői engedély.( T, illetve C+E, C1+E, vagy B kategória)

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Erdőművelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Erdőművelő tanfolyam

A 27. sorszámú Erdőművelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 623 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Erdőművelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 6211
FEOR megnevezése: Erdészeti foglalkozású
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Erdőfelújító, Erdőfenntartó
FEOR száma: 6212
FEOR megnevezése: Fakitermelő
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Fűrészes (erdőművelő)
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Olyan szakember, aki részt vesz a csemetenevelési és maggazdálkodási munkákban. Erdősítést végez, ápolja az erdősítéseket. Részt vesz a biotikus és abiotikus károk felszámolásában.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– szaporítóanyagot gyűjteni,
– csemetét nevelni,
– erdősítést végezni,
– ápolási munkákat végrehajtani,
– az állománynevelési munkákban részt venni,
– a különféle károk felszámolásában közreműködni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 623 01 Erdészeti szakmunkás Szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek
4.4. 10982-12 Erdőművelés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek gyakorlati, szóbeli
10982-12 Erdőművelés gyakorlati, szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek.
A vizsgafeladat ismertetése: Felismeri az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat,
lágyszárú növényeket. Költségvetés, üzleti terv, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat készítése, vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézése.
A vizsgafeladat időtartama: 70 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Erdőművelési ismeretek.
A vizsgafeladat ismertetése: Csemetekerti munkák, maggyűjtési munkák végzése, erdősítés kivitelezése, ápolások végzése, állománynevelés
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Erdőművelési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használhat segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:„A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában”.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
Ha a vizsgázó, a gyakorlati vizsgán súlyosan megsérti a balesetelhárítási szabályokat, és ezzel saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát azonnal meg kell szakítani, és a vizsgázó a gyakorlati vizsgájára elégtelen osztályzatot kap.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Irodaszerek
6.4. Nyomtató
6.5. Talajművelés eszközei és gépei
6.6. Maggazdálkodás, csemetenevelés eszközei és gépei
6.7. Erdőfelújítás, erdőtelepítés és ápolás eszközei és gépei
6.8. Telefon, rádió
6.9. Mikrobusz
6.10. Oktatástechnikai eszközök
6.11. Egyéni védőfelszerelések

Az erdőművelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az erdőművelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Erdőművelő tanfolyam

 

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Erdőművelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Erdőművelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

Faipari technikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Faipari technikus tanfolyam

Az 57. sorszámú Faipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Faipari technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11 évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma:3114
FEOR megnevezése: Fa- és könnyűipari technikus
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Fa- és bútoripari technikus, Fafeldolgozó technikus, Bútoripari technikus
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A faipari technikus a fűrésztelepeken, az alapanyaggyártó üzemekben a késztermékek előállításhoz szükséges alapanyagok gyártását szervezi. A megrendelő igényei alapján bútoripari termékek gyártási, szervezési, értékesítési feladatát végzi. Az épületekhez szükséges beépített bútorok, ajtók, ablakok, lépcsők, parketta és egyéb épületasztalos ipari termékek gyártási, szervezési feladatával foglalkozik. Betartja a biztonságos munkavégzés szabályait. A gyártási folyamatok tervezését önállóan, vagy mérnöki irányítással, műszaki pontossággal végzi. A termelésszervezésnél megfelelő irányítási és szervező készségét alkalmazza.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– betartani a munkavédelmi előírásokat
– gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani
– rönktéri technológiai feladatokat végezni
– fűrészüzemi technológiai feladatokat végezni
– készárutéri technológiai feladatokat végezni
– korpuszbútorok, tároló bútorok gyártás tervezését, szervezését végezni
– asztalok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni
– ülőbútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni
– fekvőbútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni
– bútoripari szerelési folyamat feladatait végezni
– ajtók gyártási folyamatát tervezni, szervezni
– ablakok gyártási folyamatát tervezni, szervezni
– külső szerelési folyamatot szervezni, ellenőrizni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: –

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
11371-12 Biztonságos munkavégzés
10232-12 Faipari alapanyagok
10230-12 Bútoripari termékek
10231-12 Épületasztalos-ipari termékek
11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele a vizsgafeladatban meghatározott témában vizsgaremek és műszaki dokumentáció készítése. A vizsgaremek és a műszaki dokumentáció beadása, legkésőbb az utolsó tanítási napon.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11371-12 Biztonságos munkavégzés írásbeli
10232-12 Faipari alapanyagok írásbeli
10230-12 Bútoripari termékek szóbeli
10231-12 Épületasztalos-ipari termékek szóbeli
11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Bútor-vagy épületasztalos- ipari vizsgaremek és műszaki dokumentációjának elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: Bútor-vagy épületasztalos ipari vizsgaremek és műszaki dokumentációjának elkészítése
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 67 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgaremek és a műszaki dokumentáció bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a korábban elkészített vizsgaremekét, valamint annak műszaki dokumentációját bemutatja.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 33 %
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai számítások és csomóponti rajz készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései forgácsolással, furnérozással, kihozatal számítással kapcsolatos témakörökből kiválasztott feladatokat, és bútor vagy fából készült nyílászáró kijelölt csomóponti rajzát tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Faipari technikus szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A vizsgán használható segédeszközök: Faipari képletgyűjtemény, Faipari Kézikönyv I.-III.
A vizsgaremekre vonatkozó előírások:
Vizsgaremeket a képző intézmény által jóváhagyott terv alapján lehet benyújtani. A vizsgaremeket a vizsgabizottság csak kész állapotban tudja értékelni.
Műszaki dokumentációra vonatkozó előírások:
A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a vizsgaremekhez tartozó műszaki rajzokat, szabásjegyzéket, anyagnormát, műszaki leírást, gyártási folyamatábrát, általános technológiai leírást, és árkalkulációt.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Asztalosipari kéziszerszámok
6.3. Asztalosipari kézi kisgépek
6.4. Asztalosipari telepített megmunkálógépek
6.5. Mérőeszközök
6.6. Számítógép
6.7. Faipari szoftver
6.8. Faipari ragasztástechnológia gépei, berendezései
6.9. Felületkezelés technológia eszközei
6.10. Faipari szerszámélezés gépei, berendezései

A faipari technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A faipari technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Faipari technikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Faipari technikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Faipari technikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

Mezőgazdasági munkás tanfolyam

0

Mezőgazdasági munkás tanfolyam

OKJ száma: 21 621 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A024

Akkor válassza ezt a képzést és szerezze meg nálunk ezt a szakmai végzettséget, ha szeret növényekkel, állatokkal foglalkozni és szeretne a mezőgazdaságban dolgozni.

Mezőgazdasági munkás OKJ képzéssel megfelelő, kellemes nyugodt környezetben, stressz mentes, változatos munkát, rugalmas munkarendet, saját vállalkozás indítását, anyagi biztonságot tud magának és családjának biztosítani, esetlegesen külföldön is tud majd munkát vállalni.

A tanfolyam során megismerkedhet az általános mezőgazdasági szakismerettel. A mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges fizikai, valamint gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember képes irányítás alatt munkát végezni. Képes lesz növény-, gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, talaj-előkészítést, vetést végezni, állatot takarmányozni, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végrehajtani. Gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában, értékké válik a munkaerőpiacon a képzés elvégzése után.

Jelentkezés feltétele:
Befejezett iskolai végzettséget nem igényel
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Mezőgazdasági munkás részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10997-12 Állattartás
10998-12 Növénytermesztés
10999-12 Kertészeti alapok
11000-12 Mezőgazdasági géptan

A mezőgazdasági munkás tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Mezőgazdasági munkás OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

Sokan regisztráltak tanfolyamunkra, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes az elméleti tudásszint felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

Az EUROPASS az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítvány, amely igazolja a képesítést. Ezt nálunk igényelheti, így akár külföldön is alkalma nyílik munkát vállalni.

A mezőgazdasági munkás tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A mezőgazdasági munkás tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel a rendelkezésére álljon a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítő órákon vehet részt. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Motorfűrész-kezelő tanfolyam

0

Motorfűrész-kezelő tanfolyam

OKJ száma: 21 623 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A023

Egy motorfűrész-kezelő alapvetően erdészeti hozzáértéssel rendelkezik. Az elméleti tudás mellett még a gyakorlatban is lesz lehetősége elsajátítani a gallyazást valamint a darabolás munkafolyamatát. Ha később szeretne saját vállalkozást kialakítani, akkor ehhez is elegendő hasznos információkat fog megtanulni. Fa illetve cserjefajokat ismerhet meg, valamint az ehhez kapcsolódó erdőművelési illetve fakitermelési folyamatokkal is egyaránt megismerkedhet. Ha szeretne ebben az erdészeti témakörben tudást szerezni, akkor ez lesz az Önnek való szakma. Jelentkezzen most, mert a 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (mezőgazdaság, OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak már tanfolyamunkra.

Akkor válassza ezt a képzést, ha szeretne erdészeti szakképzettséget, ebben látja a jövőjének megalapozását. A Motorfűrész-kezelő OKJ képzéssel megfelelő, kellemes, nyugodt környezetben, stressz mentes, változatos munkát, rugalmas munkarendet, saját vállalkozás indítását, anyagi biztonságot tud magának és családjának biztosítani, esetlegesen külföldön is munkát vállalni.

Jelentkezés feltétele:
– Befejezett iskolai végzettséget nem igényel
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Motorfűrész-kezelő tanfolyam célja:
Olyan szakember, aki gallyazást, darabolást végez. Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantart. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket. Csak 6-cm-nél kisebb átmérőjű fát dönthet. Vállalkozói alapismeretekkel rendelkezik. Az erdőben előforduló leggyakoribb fa-és cserjefajokat el tudja különíteni.

Motorfűrész-kezelő részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek
10980-12 Gallyazás, darabolás

A motorfűrész-kezelő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Motorfűrész-kezelő OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, minimális utazási költséggel és ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, színvonalas, szakmailag felkészült, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk mindenről. OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes az elméleti tudásszint felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

Ha külföldi munkavállalásra készül a képzés után, akkor az EUROPASS nagy segítségére lesz, ugyanis sikeres vizsgát követően ezt nálunk, az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél igényelheti az Ön által kért nyelven, amely egy képesítést igazoló idegen nyelvű bizonyítvány-kiegészítő.

A motorfűrész-kezelő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel jól felszereltek a jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A motorfűrész-kezelő tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítő órákon vehet részt. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Háztáji kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyam

0

Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyam

SzPk-00062-15-20 0 06 1- Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés
Engedély: E-000526/2014/B024


Ha az életét vidéken képzeli el, ha még nincs szakmája, befejezett iskolai végzettsége, a Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó Képzés segíteni fog tervei megvalósításában. Ha békés, nyugodt életre vágyik, és biztos jövedelemre, ne késlekedjen a jelentkezéssel!

A Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó szakmát Önnek találták ki. A mezőgazdaság ágazata jelenti a legnagyobb esélyt a munkavállalásra. Lehetőség nyílik helyi mezőgazdasági magánvállalkozásokban vagy önkormányzati szervezésben, ezek hiányában pedig háztáji gazdaságban történő gombatermesztésre. A saját termény eladásán túl – a későbbiek során a feldolgozás, tartósítás munkafolyamatát is elsajátítva – magasabb hozzáadott értékű termék előállításával és értékesítésével a Háztáji és kisüzemi gombatermesztő hosszútávon is megélhetési forrást tud biztosítani magának és környezetének.

Olyan szakemberekre van szükség ehhez a feladathoz, akik tudásukkal felismeri a Magyarországon jellemzően háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombaféléket, kiválasztani az adott termesztett gombafaj számára megfelelő táptalajtípust. A Tanfolyam elvégzése után alkalmassá válnak a gombatermesztésre, feldolgozásra szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű tevékenységet tudjanak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőséget nyújt számukra a gomba és a feldolgozott terméket felvásárló gazdasági szereplők által.

Az IOSZIA Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron olcsó, minőségi Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét.

A Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó olcsó Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

A Háztáji kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záró beszámolóhoz. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Háztáji kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

 Jelentkezés feltétele:

 •  Iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 •  Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges,és pedig a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) pontja alapján.
 •  Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 •  Egyéb feltételek : nem szükséges

Háztáji kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyam célja:
“Képes megismerni az ehető és termeszthető gombák növényrendszertani és biológiai jellemzőit, a gombatermesztés technológiai lépéseit. A feladatait háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. A gomba, mint élelmiszer ipari nyersanyag előállításának ismerete, gombát tartósít.

Háztáji kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
Háztáji és kisüzemi gombatermesztő
Környezeti fenntarthatósági ismeretek

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

 10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 •  GYED-en, GYES-en lévő!
 •  regisztrált álláskereső!
 •  nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 •  a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Zöldterületi kisgép-üzemeltető tanfolyam

0

Zöldterületi kisgép-üzemelte
tanfolyam

SzPk-00058-15-20 0 08 1 – Jelentkezzen most!
tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés
Engedélyszám: E-000526/2014/ B020

Ha jó kézügyességgel rendelkezik, és emellett legyen szó bármilyen ház körüli munkáról, azt meg tudja csinálni és szeretne ebből megélni, akkor ajánljuk figyelmébe a Zöldterületi kisgép-üzemeltető tanfolyamunkat. Szeretne dolgozni és még nincs szakmája, befejezett iskolai végzettsége? Segítünk tervei megvalósításában, ne késlekedjen a jelentkezéssel!

Az elmúlt években jelentős igény merült fel a munkaerő piacon, önkormányzatok, közfoglalkoztatók, egyéb nonprofit szervezetek, gazdasági társaságok részéről kisgépkezelők alkalmazására, akik a települések zöldterületeinek karbantartását, fűnyírást, fák, cserjék gondozását szakmai felügyelet mellett képesek elvégezni.

Zöldterületi kisgép-üzemeltető Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon. Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni, minőségi Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét.

A tanfolyam sikeres elvégzése után feladata lesz:
Lakott területek zöldterületeinek (közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők) karbantartása, fűnyírás, fák, cserjék gondozása, talajmunkák végzése kisgépekkel.
Települések bevezető útjainak, rézsűinek tisztítása, kültéri dűlő utak mentén bozót, cserje irtása, parlagfű mentesítés.
Vízügyi, erdőgazdálkodási zöldterületek karbantartása.

Kiváló képzést nyújtunk, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

A zöldterületi kisgép-üzemeltető tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záró beszámolóhoz.
Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt.
A zöldterületi kisgép-üzemeltető tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság szükséges a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

A Zöldterületi kisgép – üzemeltető tanfolyam célja:
Zöld felületek kialakítása, gondozása során a megadott munkafeladatok ellátása, parkokban, kertekben, egyéb agán – és közterületeken talajmunkák elvégzése, növényzet gondozása, utak, bejáratok, árkok tisztítása, környezet karbantartása, használt gépek és eszközök biztonságos kezelése.

A Zöldterületi kisgép – üzemeltető tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
Zöldterületeken alkalmazott kisgépek a munka-, tűz és környezetvédelme
Zöldterületeken alkalmazott kisgépek üzemeltetése, karbantartása

A zöldterületi kisgép-üzemeltető tanfolyam szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!


10% kedvezményt adunk, ha:

 •  +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 •  GYED-en, GYES-en lévő!
 •  regisztrált álláskereső!
 •  nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 •  a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információkért kattintson ide!

 

Betanított parkgondozó tanfolyam

0

Betanított parkgondozó tanfolyam

SzPk-00115-15-20 0 06 1 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés 
Engedélyszám: E-000526/2014/B029

Ha szereti a növényeket és szeretne minél több időt velük tölteni, részt venni a gondozásukban, ha az életét vidéken képzeli el, ha még nincs szakmája, befejezett iskolai végzettsége, a Betanított Parkgondozó Képzés segíteni fog tervei megvalósításában. Ha békés, nyugodt életre vágyik és biztos jövedelemre, ne késlekedjen a jelentkezéssel, mert a Betanított Parkgondozó szakmát Önnek találták ki!

Betanított Parkgondozó Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon annak, aki végre saját maga szeretné irányítani életét, jó megoldást, kiutat keres, idejét és pénzét szánja rá. Az IOSZIA Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni, minőségi Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét

Betanított Parkgondozó tanfolyam sikeres elvégzése után tudni fogja a kertészeti alapismeretek birtokában: előkészíteni a munkaterületet, kiválasztani, előkészíteni a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat, talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást, öntözést végezni. Növényvédelmi feladatot tud ellátni, a növényekkel, mint élő anyaggal dolgozni. Képes lesz kisebb-nagyobb csoportban együtt dolgozva szakmai irányítás mellett parkgondozási feladatokat végezni, ápolni, gondozni a zöldterületek (parkok, kertek) kiültetett növényeit, dísznövények, gyep felhasználásával pázsitfelület, sziklakert, virágágy készítése és növény-összeültetés során és a zöldterületek építményeinek, berendezéseinek karbantartási munkáiban segíteni a szakember munkáját.

A Betanított Parkgondozó olcsó Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló képzést, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

A betanított parkgondozó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve  a képzésben résztvevőket a  szakmai záró beszámoló sikeres teljesítéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt, lelkiismeretesen készítik fel a beszámolóra. A betanított parkgondozó tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz. A 2016. év újat hoz, csak merni kell lépni! Mi megértjük, segítjük, tanítjuk.

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, és pedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

Betanított parkgondozó tanfolyam célja:
Dísznövényfajok, dísznövényfajták és gyomnövények főbb csoportjainak felismerése, növényápolás végzése, kézi kerti eszközök használata, gépek használata, üzemeltetése, gépek tisztítása, általános karbantartása, parkfenntartási, parkgondozási munkák végzése.

Betanított parkgondozó tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
Növénytani és kertészeti alapismeretek

Dísz-és gyomnövényismeret
Parkgondozás, eszköz- és géphasználat, munkavállalói ismeretek

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

 

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Erdőművelő tanfolyam

0

Erdőművelő tanfolyam

OKJ száma: 21 623 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A010

Az Erdőművelő OKJ képzéssel megfelelő, kellemes, nyugodt környezetben, változatos munkát, rugalmas munkarendet, saját vállalkozást, anyagi biztonságot tud magának és családjának biztosítani, esetlegesen külföldön is lehetősége lesz munkát vállalni.

Ha ezt a képzést választja, egyszerre több feladatkörben is tud hozzáértést illetve tudást szerezni. Fa és cserjefajokat ismerhet meg, valamint az ehhez kapcsolódó erdőművelési illetve fakitermelési folyamatokat is elsajátíthatja, ezen felül részt tud venni a csemetenevelési és maggazdálkodási munkákban. Ha szeretne ebben az erdészeti témakörben tudást szerezni, akkor ez lesz az Önnek való szakma. Jelentkezzen, mert a 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (mezőgazdaság, OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak már tanfolyamunkra.

A Képzés során megismerkedhet még a vállalkozások, valamint egyéni erdőgazdaság működtetéséhez kapcsolódó gyakorlati illetve elméleti tudnivalókkal.

Az Erdőművelő Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlatban is alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon. Azoknak, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket, szemléletváltásra készek, idejüket és pénzüket szánják rá, az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni.

A tanfolyam elvégzésével olyan tudásra tesz szert, melynek köszönhetően a következő feladatok ellátására lesz képes:

 • aki részt vesz a csemetenevelési, és maggazdálkodási munkákban. Erdősítést végez, ápolja az erdősítéseket.
 • részt vesz a biotikus és abiotikus károk felszámolásában.

Ehhez biztosítunk elérhető áron olcsó, kedvező feltételű, minőségi OKJ Képzéseket.
A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.
OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal bíró oktatókkal áll rendelkezésére. Olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést garantált minőségben, a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az  EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során. Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
 • Bemeneti kompetenciák: –
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –

Erdőművelő tanfolyam célja:
Olyan szakember, aki részt vesz a csemetenevelési, és maggazdálkodási munkákban. Erdősítést végez, ápolja az erdősítéseket. Részt vesz a biotikus és abiotikus károk felszámolásában.

Erdőművelő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek

10982-12 Erdőművelés

Az Erdőművelő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Az Erdőművelő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők és megfelelő infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal segítve hozzá a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel Önt a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. Az Erdőművelő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyaghoz. Nem kell tehát több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az erdőművelő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

•    +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
•    már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
•    egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
•    GYED-en, GYES-en lévő
•    regisztrált álláskereső
•    nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
•    a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Gyógynövénygyűjtő – Gyógy-és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyam

0

Gyógynövénygyűjtő – Gyógy-és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyam

SzPk-00059-15-20 0 06 1 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés
Engedélyszám: E-000526/2014/B021

Szeretne a természet patikájáról, gyógy-illetve fűszernövényekről többet tudni? Elvégezte már a Gyógy- és fűszernövény termesztő képzést? Ez a program tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket. Nálunk oktatóink segítségével rendkívüli tapasztalatra alapozott tudást fog megszerezni. A természet valódi értékeit mutatjuk meg! Válassza ezt a képzést. Kellemes nyugodt környezetben, stressz mentes, változatos munkája lehet rugalmas munkarendben, saját vállalkozást is indíthat.

Ez az új szakma, a Gyógynövénygyűjtő – Gyógy– és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyam az érdeklődők számára alkalmat ad arra, hogy ismereteiket kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy alkalmassá váljanak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudjanak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőséget nyújt számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz, amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást, nem csak a napi munkavégzés, hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.

Gyógynövénygyűjtő – Gyógy és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyam célja:
A mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó ismereteit -saját és társai egészségének megőrzését szem előtt tartva- felügyelettel alkalmazza. A szárítási és feldolgozási feladatok végzése során felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzéséért. A szárítási feladatokat tudatosan végzi, felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzéséért. Belátja, hogy a gyógynövények elsődleges feldolgozása a minőségnövelést és az értéknövekedést szolgálja. Elfogadja a lehetséges fizikai és vegyi ártalmakat, melyek a gyógynövénygyűjtés során felléphetnek, és ennek megfelelően végzi munkáját, amelyre a vonatkozó szabályokat önállóan és társaival együttműködve is betartja.

Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő Tanfolyam elvégzése után olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon azoknak, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket, jó megoldást, kiutat keresnek, idejüket és pénzüket szánják rá. Az IOSZIA Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron olcsó, minőségi Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét. Minőség elérhető áron.

Olcsó Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló képzést, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

A 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (mezőgazdaság, OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak tanfolyamunkra, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

A gyógynövénygyűjtő – gyógy-és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záró beszámolóhoz. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A gyógynövénygyűjtő – gyógy-és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség: Iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges és pedig, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

Gyógynövénygyűjtő – Gyógy és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
SzPk-00059-15-20 0 06 1 / M – 01 Gyógynövénygyűjtés egészség- és környezetvédelme
SzPk-00059-15-20 0 06 1 / M – 02 A szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövények, drogot adó részeik
SzPk-00059-15-20 0 06 1 / M – 03 A gyógynövények élőhelye, lelőhelye, és gyűjtés ideje
SzPk-00059-15-20 0 06 1 / M – 04 Gyűjtött gyógynövények előkészítése értékesítésre, tárolása

A gyógynövénygyűjtő – gyógy-és fűszernövény gyűjtő, termesztő szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!


10% kedvezményt adunk, ha:

 •  +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 •  GYED-en, GYES-en lévő!
 •  regisztrált álláskereső!
 •  nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 •  a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Családellátó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Családellátó tanfolyam

A 12. sorszámú Családellátó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 814 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Családellátó
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 3512
FEOR megnevezése: Hivatásos nevelőszülő, főállású anya
A részszakképesítéssel betölthető munkakör: Nevelőszülő
FEOR száma: 2312
FEOR megnevezése: Szociális munkás és tanácsadó
A részszakképesítéssel betölthető munkakör: Házi szociális munkás, Családgondozó
FEOR száma: 5223
FEOR megnevezése: Házi gondozó
A részszakképesítéssel betölthető munkakör: Házi ápoló
FEOR száma: 9237
FEOR megnevezése: Háztartási alkalmazott
A részszakképesítéssel betölthető munkakör: Háztartási alkalmazott
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.
Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról
– háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni
– munka és környezetvédelmi szabályokat betartani
– háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni
– csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni
– segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével
– szelektív szemétgyűjtést megvalósítani
– lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni
– textíliák mosását, javítását végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11033-12 Család- és háztartásellátás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11033-12 Család- és háztartásellátás gyakorlati, szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Család- és háztartásellátás feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi munkafeladatokat, elvégzi a bevásárlást, reggelit készít, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít, segédkezik a gyermekek és betegek gondozásában, gyermekekkel foglalkozik, játszik, felolvas, verset, éneket tanít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Család- és háztartásellátás
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő „Család- és háztartásellátás” modul témaköreinek mindegyikét tartalmazza. A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2 Konyhai berendezések, felszerelések és gépek
6.3 Takarító eszközök, gépek
6.4 Mosás, vasalás gépei, eszközei
6.5 Csecsemőgondozási felszerelések
6.6 Betegágy, házi beteggondozási felszerelések
6.7 Elsősegélynyújtás eszközei, anyagai
6.8 Telefon
6.9 Udvargondozási eszközök
6.10 Szabadidős tevékenység (játszótér) eszközei

A családellátó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A családellátó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Családellátó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Családellátó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Családellátó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

Parkgondozó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Parkgondozó tanfolyam

A 76. sorszámú Parkgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 622 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Parkgondozó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
FEOR száma: 6115
FEOR megnevezése: Kertépítő kertész
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Díszfaiskolai kertész, Faiskolai kertész,Faiskolai munkás, Kertgondnok, Parkápoló, Parkfenntartó, Parkkarbantartó
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
– Növényápolást végezni
– Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
– Előírások szerint dolgozni
– Parkfenntartási, gondozási munkát végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése szakképesítés köre
54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2 azonosító száma megnevezése
10961-12 Kertészeti alapismeretek
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
11070-12 Dísznövényismeret
11069-12 Kertfenntartás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10961-12 Kertészeti alapismeretek írásbeli
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek írásbeli
11070-12 Dísznövényismeret gyakorlati
11069-12 Kertfenntartás gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:-
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, kertfenntartás
A vizsgafeladat ismertetése:
Dísz- és gyomnövények felismerése (20 db), és írásban történő megnevezésük a növények hivatalos magyar nevével (20 perc).
Zöldfelületi egység adott technológia szerinti fenntartása, az alkalmazott gépek működtetése és karbantartása (60 perc).
A vizsgafeladat időtartama: 80 perc
A vizsgafeladat aránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex írásbeli vizsga a kertészeti termesztés alapismereteinek, illetve a munkavállaló számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított feladatlapok kitöltésével.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
5.3.3. Komplex szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kertfenntartás
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a kertfenntartás témaköreit felölelő előre kiadott kérdésre.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kerti szerszámok, eszközök
6.3. Gépszereléshez szükséges szerszámok, gépek és eszközök
6.4. Könnyű gépek (bozótirtó, sövénynyíró)
6.5. Kisgépek (önjáró kaszagép, kerti traktor adapterekkel)
6.6. Egyéni védőfelszerelés
6.7. Munkabiztonsági berendezések
6.8. Személyes felszerelés: metszőolló, kézi fűrész vagy ágvágó, munkavédelmi kesztyű.

A parkgondozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A parkgondozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Parkgondozó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Parkgondozó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Parkgondozó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyam szakmai és programkövetelménye

0

Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyam

 

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Háztáji és kisüzemi gombatermesztő
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Háztáji és kisüzemi gombatermesztő
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00062-15-20 0 06 1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2015-04-09

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: Előzetes szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata szükséges a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) ba pontja alapján.
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – a háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemi körülmények között szakmai irányítás mellett – képes megvalósítani a gombatermesztés technológiai lépéseit: Kiválasztja a helyi adottságoknak megfelelő, termeszthető gombafajtákat, előkészíti a megfelelő táptalajt, elvégzi az ágyazást, átszövetést, gondoskodik a megfelelő hőmérséklet- és fényviszonyokról, páratartalomról, nedvességről, védekezik a kártevők ellen, betakarítja, tárolja a termést.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
FEOR száma: 6113
Foglalkozás megnevezése: Zöldségtermesztő
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:  Gombatermesztő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 200
A képzés óraszáma maximum: 400
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
Ismeri a háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombaféléket. Felismeri a Magyarországon jellemzően háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombaféléket. Figyelmet összpontosít, precíz. Önállóan különbözteti meg a háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombaféléket. Ismeri a gombák növényrendszertani besorolását, növénytani és biológiai jellemzőit. Képes kiválasztani az adott termesztett gombafaj számára megfelelő –lebontott anyagú, részben lebontott anyagú vagy nem lebontott anyagú – táptalajtípust. Figyelmet összpontosít, precíz. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Ismeri a szaprobionta és szimbionta életmódtól függő táptalajkészítés módjait háztáji és kisüzemi körülmények között. Képes elkészíteni az adott termesztett gombafaj számára az optimális tenyésztáptalajt; képes komposzt alapú, részben lebontott anyagú vagy nem lebontott anyagú táptalajtípust készíteni a termesztett gomba életmódjának függvényében. Tudatosan keresi az optimális megoldást, logikusan gondolkodik, önellenőrzést végez, lelkiismeretes. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Ismeri a táptalaj, a hőmérséklet, a fény, a víz és páratartalom valamint a levegő szerepét és hatását a gomba fejlődésére. Képes kiválasztani és biztosítani az adott termesztett gombafaj számára optimális táptalaj, hőmérséklet, fény-, levegő-, víz- és páratartalom viszonyokat. Az adott gombafaj termesztéséhez optimális viszonyok kiválasztása során tudatosan keresi a legjobb megoldást. Munkáját körültekintően végzi. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Ismeri a háztáji és kisüzemi körülmények között alkalmazott gomba szaporítási módokat. Megteremti és biztosítja a szaporodási időszak (komposzt előkészítés, ágyazás, becsírázás, átszövés) alatt az optimális körülményeket. A szaporítás megfelelő körülményeinek biztosításához tudatosan keresi az optimális megoldásokat, logikusan gondolkodik, önellenőrzést végez. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Ismeri a kétspórás csiperke (Agaricus bisporus) és a nyári csiperke (Agaricus bitorquis) polcos, ládás illetve zsákos termesztési rendszerének lépéseit. (komposztkészítés és hőkezelés, ágyazás, becsírázás, átszövetés, takarás, termésszedés) Képes a kétspórás és a nyári csiperke hagyományos (zsákos) módon történő termesztésére és termésszedésére a háztáji gazdaságban és kisüzemben. Lelkiismeretesen végzi a kétspórás és a nyári csiperke termesztését. Munkája során igyekszik a gazdasági és környezeti szempontoknak egyaránt megfelelni. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi.
Tisztában van döntéseinek környezetvédelmi, valamint gazdaságossági, pénzügyi vonatkozásaival. Felelősen bánik az értékekkel. Ismeri a laskagombák (Pleurotus sp.) faanyagon illetve zsákokban történő termesztéstechnológiáját. Képes a laskagombák faanyagon illetve zsákokban történő termesztésére és termésszedésére a háztáji gazdaságban és kisüzemben. Lelkiismeretesen végzi a laskagombák faanyagon illetve zsákokban történő termesztését. Munkája során igyekszik a gazdasági és környezeti szempontoknak egyaránt megfelelni. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Tisztában van döntéseinek környezetvédelmi, valamint gazdaságossági, pénzügyi vonatkozásaival. Felelősen bánik az értékekkel. Ismeri a shiitake (Lentinula edodes) hagyományos illetve zsákokban történő termesztéstechnológiáját. Képes megítélni, hogy megvalósítható-e a termesztés a helyi viszonyok közt. Megfelelő feltételek esetén képes a shiitake gombák faanyagon illetve zsákokban történő termesztésére és termésszedésére a háztáji gazdaságban és kisüzemben. Lelkiismeretesen végzi a shiitake hagyományos illetve zsákokban történő termesztését. Munkája során igyekszik a gazdasági és környezeti szempontoknak egyaránt megfelelni. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Tisztában van döntéseinek környezetvédelmi, valamint gazdaságossági, pénzügyi vonatkozásaival. Felelősen bánik az értékekkel. Ismeri a harmatgomba (Stropharia rugosoannulata) szalmabálás illetve zsákos termesztéstechnológiáját háztáji és kisüzemi körülmények között. Képes megítélni hogy megvalósítható-e a termesztés a helyi viszonyok között. Megfelelő feltételek esetén képes a harmatgomba szalmabálákon illetve zsákokban történő termesztésére és termésszedésére a háztáji gazdaságban és kisüzemben. Lelkiismeretesen végzi a harmatgomba szalmabálás illetve zsákos termesztését. Munkája során igyekszik a gazdaság- és környezettudatos módon jár el. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Tisztában van döntéseinek környezetvédelmi, valamint gazdaságossági, pénzügyi vonatkozásaival.
Felelősen bánik az értékekkel. Ismeri az egyéb termeszthető gombafélék tulajdonságait, termesztéstechnológiáját. Képes megítélni hogy megvalósítható-e az adott gomba termesztése a helyi viszonyok között a háztáji gazdaságban. Kisüzemben tapasztalt szakember irányítása mellett képes elvégezni a technológiai lépéseket. Tudatosan keresi az optimális megoldást, figyelmet összpontosít, precíz. Munkája során igyekszik a gazdaság- és környezettudatos módon jár el. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Tisztában van döntéseinek környezetvédelmi, valamint gazdaságossági, pénzügyi vonatkozásaival. Felelősen bánik az értékekkel. Ismeri a háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombafélék kártevőit, és az azok elleni védekezés módjait. Felismeri az adott termesztett gombafélék esetén a kártevők által okozott károsodás tüneteit, azonosítja a kártevőt, és elvégzi a szükséges védekezési műveleteket. Figyelmet összpontosít, Logikusan gondolkodik, Önellenőrzést végez, Lelkiismeretes, precíz. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Ismeri a háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombafélék betakarítására vonatkozó tudnivalókat. (életciklus, elérhető maximális méret, súly, terméshullám fogalma, időtartama, hatóanyagméret összefüggés.) Felismeri a betakarítás optimális idejét, elvégzi a betakarítást. Figyelmet összpontosít, Logikusan gondolkodik, Önellenőrzést végez, Lelkiismeretes, precíz. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Ismeri a háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombafélék áruvá készítésének, tárolásának módjait, a tárolási körülményeknek (hőmérséklet, páratartalom, fény) az áru értékére, minőségére gyakorolt hatását. Képes szakszerűen szárítani, majd tárolni a termést. A tárolás során folyamatosan ellenőrzi a termés minőségét, felismeri az élelmiszerromlás jeleit. Figyelmet összpontosít, Logikusan gondolkodik, Önellenőrzést végez, Lelkiismeretes, precíz. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Munkaerő-piaci szempontból a leghátrányosabb helyzetben a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező és jellemzően az Észak-Alföld, Észak- Magyarország, Dél-Alföld, és Dél-Dunántúl vidéki településein élő emberek vannak. Számukra a mezőgazdaság különböző ágazatai jelentik a legnagyobb esélyt a munkavállalásra. A képzés után a résztvevők számára lehetőség nyílik helyi mezőgazdasági magánvállalkozásokban vagy önkormányzati szervezésben, ezek hiányában pedig háztáji gazdaságban történő gombatermesztésre. A saját termény eladásán túl ጀ a későbbiek során a feldolgozás, tartósítás munkafolyamatát is elsajátítva – magasabb hozzáadott értékű termék előállításával és értékesítésével a Háztáji és kisüzemi gombatermesztő hosszútávon is megélhetési forrást tud biztosítani magának és környezetének.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

A Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyam

 

Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam szakmai és programkövetelménye

0

Bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam

 

1.a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás

b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló

Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00057-15-20 0 06 1
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2015-03-19

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen

programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezése
SzPk-00057-15-20 0 06 1 /M-01 Bio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztkészítés
SzPk-00057-15-20 0 06 1 /M-02 A komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk

3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma: SzPk-00057-15-20 0 06 1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése Bio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztkészítés
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 54
A képzés óraszáma maximum: 108
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia:
Ismeri a bio- és zöldhulladék, a komposzt fogalmát, hasznosítását, előnyeit. Képes áttekinteni bio- és zöldhulladékok, és a komposzt eredetét, a hazai biológiai hulladékkezelés gyakorlatát. A bio- és zöldhulladékok hasznosításával hatékonyabban részt vesz a környezetvédelemben. Környezettudatos tevékenységével segíti a hulladékkezelés korábbi gyakorlatát megváltoztatni. Ismeri a komposztálás elvi szakaszait, komposztálás során végbemenő kémiai folyamatokat. A komposztálás elvének ismeretével képes lesz a komposzt hasznosítására a gyakorlatban. A megfelelő módon, időben és adagban kijuttatni. A komposzt készítésekor betartja a szakmai, munka –és balesetvésdelmi előírásokat. Ökológiai szemléletű technológiákat alkalmaz a mezőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosításával. Ismeri a jó komposzt készítésének feltételeit, a nyersanyagok jellemzőit, és a környezeti tényezők szerepét, adalék- és segédanyagok szerepét, használatát. Megérti a C/N arány, a nedvességtartalom, az oxigénellátás, a hőmérséklet közötti összefüggéseket. Képes a nyersanyagok előkészítésére a gyakorlatban. Nyitott az új megoldásokra, szem előtt tartja munkavégzése során a környezetvédelem fontosságát. Szelektíven gyűjti a bio és zöldhulladékot. Mezőgazdasági termények melléktermékek, hulladékok hasznosításának ismerete. Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítani. A mezőgazdasági termények melléktermékek, hulladékok hasznosításával hatékonyabban részt vesz a környezetvédelemben. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi. Istállótrágya, trágyalé és hígtrágya komposztálásának ismerete. Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítani. Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi. Erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosításának ismerete. Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes za erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosítására. Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi. Élelmiszer-ipari hulladékok komposztálásának ismerete. Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes az élelmiszer-ipari hulladékokat hasznosítani. Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi. Házi kerti komposztálás alkalmazása. Képes megfelelő, rendeltetésszerű komposztsiló, láda készítésére fából. Helyesen építi fel a komposztprizmát, a jó domboságyást a gyakorlatban. Környezetbarát gazdálkodást folytat. A házi kerti komposztálás alkalmazásával a közvetlen környezet védelmét is szem előtt tartja. Ismeri a kész komposzt felhasználási lehetőségeit. Megfelelően alkalmazza a kész komposztot. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi. A biológiai hulladékkezelés, komposztálás jogi hátterének ismerete. Képes a biológiai hulladékkezelés, komposztálás jogi hátterének ismeretében műveletek helyes kivitelezésére, az előírások betartására. Körültekintően, a megszerzett ismereteket a helyükön alkalmazza. A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája. Az EU irányelveinek érvényesítésével Magyarországnak olyan kötelezettségeket kell teljesíteni, amelyek alapvetően megváltoztatják az ország hulladékkezelésének korábbi gyakorlatát. A képzés során elsajátítható bio- és hulladékkezelési ismeretek segítenek a környezettudatosan gondolkodó szakemberek képzésben, akik az átfogó elméleti ismeretek birtokában, a gyakorlatban hulladékkezelő és a komposzttelepeken képesek szakszerűen dolgozni.

3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00057-15-20 0 06 1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése A komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 18
A képzés óraszáma maximum: 36
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható:Nem releváns
3.1.2.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A komposztkészítéshez szükséges kézi eszközök ismerete és használata. Képes a kézi eszközök, (metszőolló, ásó stb.) rendeltetésszerű használatára, karbantartására. A kézi eszközök használatakor maximálisan betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat. Önállóan kiválasztja a komposztkészítéshez szükséges eszközöket, segédeszközöket és önállóan dolgozik. Ismeri a komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépek működési elvét. Képes a komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépeket kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani. A komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépek használata során maximálisan betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat. Önállóan kiválasztja a komposztkészítéshez szükséges gépeket, önállóan dolgozik. Ügyel a gépek rendeltetésszerű használatára. Ismeri a komposztsilók fajtáit. Képes a különböző komposztsilók elkészítésére a gyakorlatban. A komposztsilók készítésekor maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. A munkafolyamatokat végiggondolja és tudatosan elvégzi. Ismeri a komposztaprító gépek tartozékait. A komposztkészítés gépek tartozékainak rendeltetésszerű használatára képes. A tartozékok használata során betartja a munka és balesetvédelmi előírásokat. Önállóan kiválasztja a komposztkészítés gépeihez a megfelelő tartozékokat, önállóan dolgozik. Ügyel a rendeltetésszerű használatra.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az EU irányelveinek érvényesítésével Magyarországnak olyan kötelezettségeket kell teljesíteni, amelyek alapvetően megváltoztatják az ország hulladékkezelésének korábbi gyakorlatát. A modul során elsajátítható bio- és hulladékkezelési eszközök, gépek ismerete, segít a hulladékkezelő és a komposzttelepek gépeivel, szakszerűen, balesetmentesen dolgozni.

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség : iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb

Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Biomassza hasznosítást végez a komposzt készítésével: a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait (szalma,kukoricaszár/csutka stb.), az állati eredetű biomasszát (trágya stb.) hasznosít. Hasznosítja az erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, illetve hulladékokat (faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs stb.).

8 .SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

FEOR száma: 9331
Foglalkozás megnevezése: Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés össz óraszáma minimum: 72
A képzés össz óraszáma minimum: 144
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

A bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam

Betanított parkgondozó tanfolyam szakmai programkövetelménye

0

Betanított parkgondozó tanfolyam

 

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított parkgondozó
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított parkgondozó
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00115-15-20 0 06 1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2015-08-13

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A betanított parkgondozó kisebb-nagyobb csoportban együtt dolgozva szakmai irányítás mellett parkgondozási feladatokat végez. Ápolja, gondozza a zöldterületek (parkok, kertek) kiültetett növényeit. Dísznövények, gyep felhasználásával pázsitfelület, sziklakert, virágágy készítése és növény-összeültetés során segíti a szakember munkáját. Részt vesz a zöldterületek építményeinek, berendezéseinek karbantartási munkáiban. Munkavégzése során felügyelet mellett használja a parkgondozó tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket, egyszerű kisgépeket, berendezéseket, biztonsággal használja az egyszerű eszközöket.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
FEOR száma: 6115
Foglalkozás megnevezése:Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Betanított parkgondozó

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 160
A képzés óraszáma maximum: 240
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása Megérti a parkgondozó munka során alkalmazott kézi eszközök, egyszerű kisgépek üzemeltetésének szabályait. Képes a parkgondozó munka eszközeit, rendeltetésszerűen, az egyszerű kisgépeket pedig irányítás mellett biztonságosan használni. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a gépek, eszközök biztonságtechnikai előírásainak betartását. Szakmai irányítás mellett felelősségteljesen használja a parkgondozó munka eszközeit, egyszerű kisgépeit. Ismeri a parkgondozó munka során alkalmazott kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, kasza, gereblye, stb.) felhasználói szintű karbantartási feladatait. Képes elvégezni a kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, kasza, gereblye, stb.) felhasználói szintű karbantartását. A karbantartási feladatai ellátása során törekszik a pontos, precíz, biztonságos munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett elvégzi az eszközök felhasználói szintű karbantartását. Ismeri a talajelőkészítés eszközeit, munkafázisait Részt vesz a talajelőkészítési munkákban. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a talaj előkészítését, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett vesz részt a talaj előkészítésében. Megérti a növények kiültetésének,  összeültetésének munkafázisait. Részt vesz a növényültetési munkákban. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a növényültetési feladatokat, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett vesz részt a növényültetési feladatokban. Ismeri a gyomnövény fogalmát, a mechanikus gyomirtás technikáit. Részt vesz a mechanikus gyomirtási tevékenységben. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a gyomirtást, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett vesz részt a mechanikai gyomirtási feladatokban. Ismeri a fűfelületek ápolásának, fenntartásának módjait. Részt vesz a fűfelületek gondozásában, ápolásában. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a fűfelületek gondozását, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett vesz részt a fűfelületek gondozásában. Ismeri az öntözési feladatokat, az öntözőrendszerek üzemeltetésének szabályait. Részt vesz az öntözésben, a különböző öntözőrendszerek üzemeltetésében. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi az öntözési feladatokat, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett vesz részt az öntözési feladatokban. Ismeri az elburjánzott terület tisztításának, rendbetételének feladatait. Képes az elburjánzott területeket rendbe tenni. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi az elburjánzott területek rendbetételét, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, másokkal együttműködve vesz részt az elburjánzott terület rendbetételében. Ismeri a sziklakertek általános ápolási feladatait.
Képes ellátni a sziklakertek általános ápolási, gondozási feladatait. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a sziklakertek gondozását, törekedve a minőségi munkavégzésre Szakmai irányítás mellett részt vesz a sziklakertek gondozásában. Ismeri a parkok, kertek építményeinek, felszereléseinek állapot megóvási, karbantartási alapműveleteit. Képes alapvető karbantartói feladatokat elvégezni a parkokban, kertekben elhelyezett építményeken, felszereléseken. Elkötelezett a parkok állapotának, esztétikai arculatának megőrzése iránt. Önállóan felismeri a parkokban keletkezett hibákat. Ismeri a parkok, kertek építményeinek, felszereléseinek állapot megóvási, karbantartási alapműveleteit. Képes a parkokban, kertekben elvégezni az alapvető karbantartói feladatokat. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a parkok építményeinek, berendezéseinek karbantartását, törekedve a biztonságos és minőségi munkavégzésre Szakmai irányítás mellett, másokkal együttműködve vesz részt a parkok építményeinek, berendezéseinek karbantartásában. Ismeri a parkgondozó tevékenység alapvető munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásait. Képes a parkgondozó tevékenységhez kapcsolódó munka-, tűz és környezetvédelmi előírások betartására. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a munkájára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartását. Felelősséget vállal a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásáért. Ismeri az elsősegélynyújtás alapvető szabályait. Tudja, hogy baleset esetén kihez forduljon Alapesetekben képes elsősegélyt nyújtani. Baleset esetén szakszerű elsősegély nyújtásra törekszik. Önállóan képes elsősegélyt nyújtani. Ismeri a csoportos együttműködés jelentőségét, a csoportmunka szabályait. Képes a hatékony csoportos munkavégzésre. Törekszik a csoportmunkára és az együttműködésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi feladatát. A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája A parképítéssel, fenntartással foglalkozó munkáltatók, településüzemeltetési társaságok igénylik azokat a munkavállalókat, akik a zöldfelületeket, parkokat, közterületeket szakmai felügyelet mellett képesek gondozni. A képzésbe azok a felnőttek is bevonhatók, akik nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettséggel, a képzés elvégzésével képessé válnak értékteremtő munka végzésére. A betanított parkgondozó képzés olyan gyakorlatorientált szakmai program, amely szem előtt tartja a parképítő, fenntartó munkáltatóknak, településüzemeltetési társaságoknak a munkavállalók szakmai ismereteivel szemben támasztott igényeit. A résztvevők a gyakorlatorientált képzésen szerzett szakmai ismereteik segítségével képessé válnak a munkavállalásra, az általános munkaadói elvárások teljesítésére.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

A betanított parkgondozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A betanított parkgondozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betanított parkgondozó tanfolyam

 

Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam szakmai és programkövetelménye

0

Háztáji zöldségtermesztés –
Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam

 

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Háztáji zöldségtermesztés
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Zöldségtermesztő
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00028-14-20 0 06 2
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2014-09-25

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen

Programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezése:
SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-01 Gazdálkodási kommunikációs ismeretek
SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-02 Zöldségnövény-termesztő
SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-03 Környezetkímélő gazdálkodás alapjai

3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése: Gazdálkodási kommunikációs ismeretek
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma: 100
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia Ismeri a kommunikáció formáit, sajátosságait. Kiválasztja a szükséges kommunikációs eszközöket a megadott információk alapján. Érthetően és megfontoltan fejezi ki magát. Ismeri a szóbeli kommunikáció jellemzőit. Alkalmazni tudja a szóbeli kommunikáció szabályait adott üzleti szituációhoz. Az üzleti etikettnek megfelelően alkalmazza ismereteit. Önállóan dönt az alkalmazott eszközökről Ismeri az írásbeli kommunikáció jellemzőit. Alkalmazni tudja az írásbeli kommunikáció szabályait adott üzleti szituációhoz. Az üzleti etikettnek megfelelően alkalmazza ismereteit. Felelősséggel kezeli az üzleti kommunikáció adat-és információtartalmát. Ismeri az elektronikus kommunikáció alkalmazásának feltételrendszerét és formáit. Kezelni tudja az elektronikus kommunikáció eszközeit. Önállóan és felelősségteljesen fogalmaz. Ismeri az üzleti kommunikációban gyakori szakmai és udvariassági kifejezéseket. Kiválasztja az alkalmazható üzleti kifejezéseket a megadott információk alapján Közérthetően és szabatosan fogalmaz. Ismeri az üzleti levél formai és tartalmi elemeit. Megfogalmazza az üzleti levelet a megadott információk alapján. Közérthetően és szabatosan fogalmaz. Ismeri az iratkezelés szabályait és eszközeit. Kiválasztja a szükséges dokumentációkat adott üzleti szituációnak megfelelően. Önállóan tölti ki az üzleti nyomtatványokat. Ismeri az önéletrajz formáit, formai és tartalmi elemeit. Kiválasztja a szükséges önéletrajzformát az ismertetett szituációnak megfelelően. Önállóan fogalmaz és szerkeszt dokumentumot. A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája A Háztáji zöldségtermesztő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy – a jelenleg érvényben lévő, Biogazdálkodó (35 621 02) képesítést nyújtó képzési program, ami a kertészet mellett állattenyésztést, növénytermesztést és hulladékgazdálkodást is magába foglal, szakképzés-ráépülésként végezhető el, ami leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a biológiai gazdálkodással összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. Hasonló nehézségekbe ütközhet a Kertész szakképesítés (34 622 02) megszerzése is, mert a képzés komplexitása magas képzési óraszámot, több szakterületben (zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, szőlészet-borászat) való elmélyülést jelent, amelyet teljes vertikumában a legtöbb háztáji gazdálkodás nem ölel fel, annak tőke, – terület- és eszközigénye miatt. Indokoltnak láttuk egy olyan képzési program megvalósítását, amely leginkább lefedi az Észak-Magyarországon gyakori non-profit szervezetek által létrehozott zöldségkertészetek szakmunka igényeit, illetve az önfoglalkoztatást lehetővé tevő háztáji gazdaság létrehozását segíti. Ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, illetve mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országos szinten eléri a 20%-ot.) A 2010 augusztusa óta megvalósítható egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül is elsősorban az idényjellegű mezőgazdasági munkákat végeztetik a gazdaságok, amelyek a szakképzetlen munkaerő mellett a szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalókat is keresik. Ezt a célt szolgálja a Háztáji zöldségtermesztő programba beillesztett Gazdálkodási kommunikációs ismeretek modul is, ami olyan felzárkóztató elemeket tartalmaz, mint pl. az egyszerű termelési dokumentáció kezelése, vagy az elektronikus kommunikációs csatorna használata, amely nélkülözhetetlen a speciális minőségű, jobban értékesíthető zöldségek termesztésére alkalmas gazdaság létrehozásában és fenntartásában, illetve az ehhez kapcsolódó fejlesztési programokban, pályázatokban aló részvételben.

3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése Zöldségnövény-termesztő
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 300
A képzés óraszáma maximum: 400
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a növények morfológiai felépítését és jellemzőit. Képes felismerni a növényi szerveket és típusait. Szakmailag helyesen és érthetően fejezi ki magát. Ismeri a növényi szervek funkcióit és működésének jellemzőit. Képes felismerni a növényi szervek működésének összefüggéseit. Logikusan gondolkodik. Ismeri a zöldségnövények csoportosítási szempontjait, és az egyes csoportokba tartozó fontosabb növényfajokat. Képes felismerni a legfontosabb termesztett zöldségnövényeket. Helyesen alkalmazza a szakkifejezéseket. Ismeri a növényi szervekre ható környezeti tényezőket és azok magyarországi jellemzőit. Képes értékelni a környezeti tényezők termelésre gyakorolt hatásának következményeit. Önállóan értékel és érvel. Ismeri a zöldségnövények termelésénél alkalmazott szaporítási módokat. Képes felismerni az adott zöldségnövény fajok szaporító szerveit. Precízen hajt végre feladatot. Ismeri a szaporítóanyagok kezelési és tárolási módjait. Alkalmazza a szaporítóanyagok kezelésének és tárolásának követelményeiben foglaltakat. Felelősen bánik a rábízott anyagokkal. Ismeri a palántanevelési módokat. Képes felismerni az adott zöldségnövény fajok palántáit. Önállóan választ ki eszközöket és anyagokat. Ismeri a zöldségnövénye tápanyagellátásának módjait. Kiszámítja a tápanyagszükségletet és a szükséges szerves trágya mennyiséget a megadott információk alapján. Helyesen alkalmazza a matematikai alapfogalmakat. Ismeri a zöldségnövények vetési módjait.
Kiválasztja a szükséges eszközöket és kiszámítja a szükséges vetőmagmennyiséget a megadott információk alapján. Pontos számítást végez. Ismeri a zöldségnövények fontosabb kórokozóit és az ellenük való védekezés lehetőségeit. Képes felismerni a kórokozók által előidézett elváltozásokat, rendellenességeket. Alaposan figyel meg és értékel. Ismeri a zöldségnövények fontosabb kártevőit és az ellenük való védekezés módjait. Képes felismerni a kártevők jelenlétét és kárképét. Értelmezni tudja a szakkifejezéseket. Ismeri a zöldségnövények fontosabb gyomnövényeit és az ellenük való védekezést. Képes felismerni és csoportosítani a gyakran előforduló gyomnövényeket. Önállóan alkalmaz szakmai alapismereteket. Ismeri a speciális növényápolási műveleteket és alkalmazásukat. Képes meghatározni az adott zöldségnövényfajnál végzendő speciális ápolási munkákat. Önállóan tervez meg munkafolyamatokat. Ismeri az öntözés jelentőségét, módjait, a termelésmennyiségre és termelésminőségre gyakorolt hatásait. Képes kiszámítani a szükséges öntözővíz mennyiségét a megadott információk alapján. Szintetizálja szakmai ismereteit. Ismeri a zöldségnövények betakarításának idejét, módjait, eszközeit. Képes felismerni a biológiai, illetve technikai érettség jellemzőit adott zöldségnövényfajnál. Önállóan megfigyel és értékel. Ismeri a különböző terméstípusoknál alkalmazott tárolási és feldolgozási módokat. Képes felismerni a terméstípusokat és azok minőségi jellemzőit adott zöldségnövényfajok esetében. Felelős szakmai magatartást tanúsít.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A Háztáji zöldségtermesztő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy – a jelenleg érvényben lévő, Biogazdálkodó (35 621 02) képesítést nyújtó képzési program, ami a kertészet mellett állattenyésztést, növénytermesztést és hulladékgazdálkodást is magába foglal, szakképzés-ráépülésként végezhető el, ami leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a biológiai gazdálkodással összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. – Hasonló nehézségekbe ütközhet a Kertész szakképesítés (34 622 02) megszerzése is, mert a képzés komplexitása magas képzési óraszámot, több szakterületben (zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, szőlészet-borászat) való elmélyülést jelent, amelyet teljes vertikumában a legtöbb háztáji gazdálkodás nem ölel fel, annak tőke, – terület- és eszközigénye miatt. Indokoltnak láttuk egy olyan képzési program megvalósítását, amely leginkább lefedi az Észak-Magyarországon gyakori non-profit szervezetek által létrehozott zöldségkertészetek szakmunka igényeit, illetve az önfoglalkoztatást lehetővé tevő háztáji gazdaság létrehozását segíti. Ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, illetve mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országos szinten eléri a 20%-ot.) A 2010 augusztusa óta megvalósítható egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül is elsősorban az idényjellegű mezőgazdasági munkákat végeztetik a gazdaságok, amelyek a szakképzetlen munkaerő mellett a szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalókat is keresik. A Zöldségtermesztő modul olyan gyakorlatorientált szakmai programot tartalmaz, amely a háztáji, kisüzemi gazdálkodás kialakítására teszi alkalmassá a szakmai képzésben résztvevőt. Ez lehetővé teszi azt, hogy a szakmai végzettség birtokában fiatal gazda pályázaton, vagy más ökológiai gazdálkodással, illetve háztáji gazdálkodással kapcsolatos fejlesztési programban részt vegyen, amelyeket az EU 2014-2020-ig tartó új vidékfejlesztési stratégiái is tartalmaznak.

3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-03
A programkövetelmény modul megnevezése Környezetkímélő gazdálkodás alapjai
3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 200
A képzés óraszáma minimum: 300
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a mezőgazdálkodás környezeti kihatásait és a termesztés során végbemenő környezeti kölcsönhatásokat. Képes értékelni az aktuális környezeti kockázatokat a konvencionális gazdálkodás során. Környezettudatosan gondolkodik. Ismeri az ökológiai gazdálkodás célját, alapelveit. Képes felismerni a növény és környezete közötti összefüggéseket. Elhivatott a környezete megóvásában. Ismeri az ökológiai gazdálkodás irányzatait. Képes kiválasztani a háztáji termesztés során megvalósítható gazdálkodási elemeket. Önállóan elemez és értékel. Ismeri az ökológiai gazdálkodásra való átállás feltételeit és lépéseit. Képes megtervezni az átállást adott zöldségnövény termesztő területen a megadott információk alapján. Logikus időrendiséget alakít ki az egyes feladatok tervezésekor.
Ismeri a vetésváltás szabályait az ökológiai növénytermesztés során. Képes vetésforgó tervet készíteni zöldségnövény termesztő gazdaságban a megadott információk alapján. Szintetizálja szakmai ismereteit. Ismeri a tápanyaggazdálkodás elemeit és a tápanyagutánpótlás lehetőségeit az ökológiai gazdálkodásban. Képes tápanyaggazdálkodási terv készítésére a megadott információk alapján. Helyesen alkalmazza a releváns mértékegységeket. Ismeri a kórokozók elleni védekezés lehetőségeit az ökológiai gazdálkodásban. Képes a kórokozók elleni állományvédekezéshez szükséges anyagok, eszközök kiválasztására. Elfogadja és elemezni tudja az ökológiai gazdálkodás speciális szabályait. Ismeri a kártevők elleni védekezés lehetőségeit az ökológiai gazdálkodásban Képes a kártevők elleni állományvédekezéshez szükséges anyagok, eszközök kiválasztására. Fokozott felelősségtudattal tervez növényvédelmi folyamatokat. Ismeri a gyomszabályozás lehetőségeit az ökológiai gazdálkodásban Képes a mechanikai gyomszabályozás optimális idejét és módját meghatározni. Megfelelő műszaki beállítottsággal rendelkezik.
Ismeri a biológiai alapok jelentőségét az ökológiai zöldségtermesztésben. Képes az optimális faj-és fajtaválasztásra zöldségtermesztő kisgazdaságban a megadott információk alapján. Önállóan informálódik a szakmai kiadványokból. Ismeri az ellenőrzés rendszerét és a hazai ellenőrző szervezeteket az ökológiai gazdálkodásban. Képes az üzemi dokumentáció vezetésére és kezelésére, a termelési napló vezetésére. Önállóan és felelősségtudatosan kommunikál az ellenőrző szervezettel. Ismeri az ökológiai gazdálkodás szakmai érdekképviseleti szerveit és jogi szabályozását. Képes az érdekképviseleti szervekkel való kommunikációra és együttműködésre. Új szakmai információkra és együttműködésre nyitott és empatikus hozzáállás jellemzi.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A Háztáji zöldségtermesztő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy – a jelenleg érvényben lévő, Biogazdálkodó (35 621 02) képesítést nyújtó képzési program, ami a kertészet mellett állattenyésztést, növénytermesztést és hulladékgazdálkodást is magába foglal, szakképzés-ráépülésként végezhető el, ami leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a biológiai gazdálkodással összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. – Hasonló nehézségekbe ütközhet a Kertész szakképesítés (34 622 02) megszerzése is, mert a képzés komplexitása magas képzési óraszámot, több szakterületben (zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, szőlészet-borászat) való elmélyülést jelent, amelyet teljes vertikumában a legtöbb háztáji gazdálkodás nem ölel fel, annak tőke, – terület- és eszközigénye miatt. Indokoltnak láttuk egy olyan képzési program megvalósítását, amely leginkább lefedi az Észak-Magyarországon gyakori non-profit szervezetek által létrehozott zöldségkertészetek szakmunka igényeit, illetve az önfoglalkoztatást lehetővé tevő háztáji gazdaság létrehozását segíti. Ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, illetve mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A 2010 augusztusa óta megvalósítható egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül is elsősorban az idényjellegű mezőgazdasági munkákat végeztetik a gazdaságok, amelyek a szakképzetlen munkaerő mellett a szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalókat is keresik. A Környezetkímélő gazdálkodás alapjai modul olyan szakmai ismereteket tartalmaznak, amik lehetővé teszik a gazdálkodás fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi gazdálkodás, hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaznak.

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Háztáji zöldségtermesztő képzettséggel rendelkező képes önállóan megtervezni és megvalósítani egy kisüzemi (háztáji) gazdálkodás olyan formáját, ami speciális minőségű termék előállítására alkalmas. Ismeri és alkalmazza a szóbeli és az írott kommunikáció formáit, értelmezni tudja az üzleti dokumentáció tartalmát, alkalmazni tudja a nyomtatott és elektronikus kommunikáció eszközeit. A tevékenysége során alkalmazni tudja a hajtatott és szántóföldi zöldségnövények morfológiai és biológiai sajátosságaival, szaporításával, termesztéstechnológiájával kapcsolatos ismereteit, kiválasztja és alkalmazza a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat. Képes megtervezni és elvégezni a zöldségtermesztéshez kapcsolódó munkafolyamatokat. Ismeri a mezőgazdasági termelés ökológiai vonatkozásait, alkalmazza az ökológiai gazdálkodás alapelveit. Képes az ökológiai gazdálkodásra való átállás megtervezésére és megvalósítására, dokumentációjának kezelésére, az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásra. Kapcsolatot tart az ökológiai gazdálkodás hazai intézményrendszerével, betartva az ide vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, megvalósítja az ökológiai zöldségtermesztés gyakorlati technológiáját.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
FEOR  száma: 6113
Foglalkozás megnevezése: Zöldségtermesztő
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:Zöldségtermesztő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés összóraszáma minimum: 600
A képzés összóraszáma: 800
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam

 

Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója tanfolyam szakmai programkövetelménye

0

Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00091-15-20 0 09 1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2015-06-12

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:


6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Általános egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek szükséges, éspedig: Tankötelezettség teljesítése.

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzést eredményesen befejező energetikai ültetvényt telepít (talajt előkészít, trágyáz, növényt ültet, és egyéb), fenntart (gyomlál,növényvédelmet végez, öntöz, kötöz, támaszt, feldolgozásra betakarít, és egyéb), a szükséges kézi- és gépi eszközökkel, melyeket karbantart és ápol. Alapanyagokat előkészít pelletet és brikettet állít elő. Tárolási feladatokat végez (prizmát készít, takar, és egyéb). Ültetvényt felszámol és újratelepít.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
FEOR száma: 9331
Foglalkozás megnevezése: Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Energetikai ültetvénygondozó, feldolgozó
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 200
A képzés óraszáma maximum: 400
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a megújuló energia fogalmát, különböző lágy- és fásszárú, egy illetve többéves vágásfordulójú energianövények tulajdonságait, hasznosítási lehetőségeit. Képes megismerni a megújuló energia fogalmát, különböző lágy- és fásszárú, egy illetve többéves vágásfordulójú energianövények tulajdonságait, igényeit hasznosítási lehetőségeit. Kellő körültekintéssel dolgozik, magára nézve kötelezőnek tartja a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályokat. Irányítás mellett, másokkal együttműködve végzi munkáját. Ismeri az ültetvények telepítéséhez (növények környezeti igényei, terület- és talajelőkészítés, vetés, ültetés, trágyázás), fenntartásához (növényápolás, növényvédelem) szükséges irányelveket, a kézi eszközökkel történő műveleteket (ásás, kapálás). Képes az energianövények telepítéséhez (talajt előkészít, ültet, trágyáz, kijelöl, egyéb) és fenntartásához (gyomlál,növényvédelmet végez, öntöz, kötöz, támaszt, egyéb) kapcsolódó kézierő igényes feladatait elvégezni. Betartja a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírásokat. Irányítás mellett, másokkal együttműködve végzi a telepítési, fenntartási munkákat a különböző lágy- és fásszárú, egy illetve többéves vágásfordulójú energianövények esetén, a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályok betartásával. Ismeri a gépi eszközök (vető- , ültető-, növényvédelmi-, egyéb) üzemelés közbeni kiszolgálását, a karbantartásukkal kapcsolatos feladatokkal együtt, a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi ismeretekkel. Képes a folyamatok során alkalmazott gépeket kiszolgálni, karbantartani és ápolni, a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályok betartásával.Kellő körültekintéssel dolgozik, magára nézve kötelezőnek tartja  a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályokat. Irányítás mellett, másokkal együttműködve végzi a gépi eszközök (vető- , ültető-, növényvédelmi-, egyéb) üzemelés közbeni kiszolgálását, a karbantartásukkal kapcsolatos feladatokkal együtt. Ismeri a pellet és a brikett készítés folyamatát, az ezekhez szükséges alapanyagok előkészítését, aprítékoló, pellettáló, brikettáló berendezések kiszolgálásának, karbantartásának szabályait, és a vonatkozó tűz-, környezet- és balesetvédelmi előírásokat. Képes pellet és brikett készítésére, az ezekhez szükséges alapanyagok előkészítésére, aprítékoló, pellettáló, brikettáló berendezések kiszolgálására. Betartja az aprítékoló, pellettáló, brikettáló berendezések kiszolgálásának, karbantartásának szabályait, valamint a vonatkozó tűz-, környezet- és balesetvédelmi előírásokat. Körültekintő, precíz. Irányítás mellett, felelősségteljesen végzi munkáját. Ismeri az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagok, végtermékek (pellet, brikett, egyéb) helyes tárolásának lehetőségeit és módját, a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint. Képes az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagokat, végtermékeket (pellet, brikett, egyéb) helyesen tárolni a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint. Az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagokat, végtermékeket (pellet, brikett, egyéb) helyesen tárol, a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint. Önállóan, másokkal együttműködve törekszik az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagok, végtermékek (pellet, brikett, egyéb) tárolás közbeni állagmegóvására, a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint. Ismeri az lágy- és fás szárú ültetvények felszámolásának(növényi anyagok eltávolítása a területről, egyéb) szabályait ,az újratelepítéséhez szükséges terület- és talaj előkészítést a kapcsolódó munkafolyamatokat. Képes elvégezni a lágy és fás szárú ültetvények felszámolásának (növényi anyagok eltávolítása a területről, egyéb) munkálatait, az újratelepítéséhez szükséges terület- és talaj előkészítést a kapcsolódó munkafolyamatokat. Betartja a lágy- és fás szárú ültetvények felszámolására vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírásokat. Irányítás mellett, felelősségteljesen végzi munkáját.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az Unió és Magyarország céljai között szerepel, hogy megújuló energiaforrások felhasználását 20 %-ra növelje. A jelenlegi létesítmények korlátozott élettartama miatt szükségessé válik az új energiaforrások felhasználási lehetőségeinek bővítése. A 2020-as cél, hogy a megújuló energiaforrások és technológiák gazdaságilag versenyképessé váljanak, folyamatosan rendelkezésre álljanak, és az ország kitettsége energiaellátás szempontjából csökkenjen. Az új lehetőségek kiaknázása, új munkahelyteremtő erővel is rendelkezik. Olyan szakemberekre van szükség ehhez a feladathoz, akik tudásukkal és értékteremtő erejükkel segítik a megújuló energia felhasználás lehetőségeinek minél jobb kihasználását.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

Az Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők tanfolyam

 

Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyam szakmai és programkövetelménye

0

Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Gyógynövénygyűjtő
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Gyógynövénygyűjtő
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00059-15-20 0 06 1
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2015-04-09

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
A programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezése
SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-01 Gyógynövénygyűjtés egészség- és környezetvédelme
SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-02 A szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövények, drogot adó részeik
SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-03 A gyógynövények élőhelye, lelőhelye, a gyűjtés ideje
SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-04 Gyűjtött gyógynövények előkészítése értékesítésre, tárolása.
3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése Gyógynövénygyűjtés egészség- és környezetvédelme
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 6
A képzés óraszáma maximum:  12
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%):  70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása.
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a gyógynövénygyűjtés során fellépő fizikai és vegyi ártalmakat. Képes alkalmazni a gyógynövény-gyűjtés során fellépő fizikai és vegyi ártalmakkal kapcsolatos ismereteit. Elfogadja a lehetséges fizikai és vegyi ártalmakat, melyek a gyógynövénygyűjtés során felléphetnek, és ennek megfelelően végzi munkáját. Önállóan védekezik a gyógynövény-gyűjtés során fellépő fizikai és vegyi ártalmak ellen. Ismeri a kéziszerszámok használatára vonatkozó előírásokat. Képes az előírásoknak megfelelően használni a kéziszerszámokat. Munkavégzés során szem előtt tartja a kéziszerszámok használatára vonatkozó előírásokat. Önállóan alkalmazza a kéziszerszámok használatára vonatkozó előírásokat Ismeri a gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezet- és természetvédelmi előírásokat Képes betartani a gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezet- és természetvédelmi előírásokat. Szabálykövető magatartást tanúsít gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezetvédelmi- és természetvédelmi szabályok betartását illetően. Önállóan és társaival együttműködve is betartja a gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezet- és természetvédelmi előírásokat Ismeri a mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó előírásokat Képes munkavégzése során alkalmazni a mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó előírásokat. Szem előtt tartja munkavégzés során a mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó előírásokat. Mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó ismereteit saját és társai egészségének megőrzését szem előtt tartva felügyelettel alkalmazza.
A gyógynövény-gyűjtés során használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásai megismeri. Képes alkalmazni a gyógynövény-gyűjtés során használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásait. Magára nézve kötelezőnek tartja a megismert gyógynövénygyűjtés során használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásait. Felelősséggel önállóan alkalmazza a gyógynövény-gyűjtéssorán használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásait. Ismeri az elsősegélynyújtás szabályait Képes kiválasztani az alkalmazandó elsősegély nyújtási tevékenységet. Vállalja, hogy szükség esetén elsősegélynyújtásról gondoskodik a munkavégzés idején. Önállóan képes elsősegélyt nyújtani és segítséget hívni. Ismeri a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat. Képes betartani a munka és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat. Belátja a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírások betartásának fontosságát. Betartja a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája:

A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy a jelenleg érvényben lévő, Gyógy- és fűszernövény termesztő képzési program szakképesítés nem tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket, valamint ráépülésként végezhető el, s ez leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a gyógynövénygyűjtéssel és termesztéssel összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. A Gyógy- és szakképesítés megszerzése során nem sajátítják el a képzésben résztvevők a gyógynövénygyűjtésre vonatkozó szakmai ismereteket. A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés alkalmas lehet a Gyógy -és fűszernövény termesztő szakképesítést megszerzettek számára , hogy ismereteiket kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel . Illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A képzést elvégzők alkalmassá válnak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudnak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőség számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi munkavégzés, hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.
3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése A szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövények, drogot adó részeik
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 85
A képzés óraszáma maximum: 170
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Tudja a növényismereti jegyzékben szereplő szabadon gyűjthető gyógynövények pontos magyar megnevezését. Képes felismerni a növényismereti jegyzékben szereplő szabadon gyűjthető gyógynövényeket. Nyitott a szabadon gyűjthető gyógynövények pontos magyar megnevezésének elsajátítására. Önállóan felismeri a növényismereti jegyzékben szereplő szabadon gyűjthető gyógynövényeket.
Tudja a növényismereti jegyzékben szereplő engedéllyel gyűjthető gyógynövények pontos magyar megnevezését. Képes felismerni a növényismereti jegyzékben szereplő engedéllyel gyűjthető gyógynövényeket.
Nyitott a engedéllyel gyűjthető gyógynövények pontos magyar megnevezésének elsajátítására. Önállóan felismeri a növényismereti jegyzékben szereplő engedéllyel gyűjthető gyógynövényeket. Ismeri a meghatározást segítő morfológiai jegyeket. Képes a meghatározást segítő morfológiai jegyeket a gyakorlatban növényhatározásra felhasználni. Szem előtt tartja a növényismereti jegyzékben szereplő gyógynövények meghatározásánál a meghatározást segítő morfológiai jegyeket. Segítséggel és útmutatással meghatározza a növényismereti jegyzékben szereplő tanult gyógynövényeket. Megnevezi a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Képes felismerni a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot. Önállóan felismeri a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Megnevezi a hajtás-és levéldrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Képes felismerni a hajtás- és levéldrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot. Önállóan felismeri a hajtás-és levéldrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Megnevezi a virágdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Képes felismerni a virágdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot. Önállóan felismeri a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Megnevezi a termésdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Képes felismerni a termésdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot. Önállóan felismeri a termésdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Megnevezi az egyéb drogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Képes felismerni az egyéb drogot adó gyűjthetőt gyógynövényeket. Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot. Önállóan felismeri az egyéb drogot adó gyűjthető gyógynövényeket.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy a jelenleg érvényben lévő, Gyógy- és fűszernövény termesztő képzési program szakképesítés nem tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket, valamint ráépülésként végezhető el, s ez leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a gyógynövénygyűjtéssel és termesztéssel összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. A Gyógy- és fűszernövény termesztő szakképesítés megszerzése során nem sajátítják el a képzésben résztvevők a gyógynövénygyűjtésre vonatkozó szakmai ismereteket. A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés alkalmas lehet a Gyógy -és fűszernövény termesztő szakképesítést megszerzettek számára , hogy ismereteiket kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel . Illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A képzést elvégzők alkalmassá válnak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudnak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőség számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi munkavégzés , hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.
3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-03
A programkövetelmény modul megnevezése A gyógynövények élőhelye, lelőhelye, a gyűjtés ideje
3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 102
A képzés óraszáma maximum: 204
Elméleti képzés idő aránya (%): 29
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 71
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a vadontermő gyógynövények gyűjtési helyét Képes az adott gyűjtési helynek megfelelő gyógynövények felkutatására.
Gyűjtés során szem előtt tartja az adott élőhely sajátosságait, az ott előforduló gyűjthető növényeket. Önállóan gyűjti az adott gyűjtési helyen az ott élő gyógynövényeket Ismeri a gyógynövénygyűjtés általános szabályait. Alkalmazza a gyógynövénygyűjtés általános szabályait Elfogadja és törekszik alkalmazni a gyógynövénygyűjtés általános szabályait. Önállóan, másokkal együttműködve alkalmazza a gyógynövénygyűjtés általános szabályait Rendelkezik a gyűjtési idő meghatározásához szükséges ismerettel. Képes meghatározni az optimális gyűjtési időt. Törekszik a gyógynövényeket az optimális időben gyűjteni. Önállóan meghatározza a gyógynövények gyűjtésének optimális időpontját. Rendelkezik a gyűjtési mód meghatározásához szükséges ismerettel. Képes meghatározni a megfelelő gyűjtési módot.. Elfogadja, hogy a gyűjtési mód meghatározza a gyógynövény részének drogtartalmát. Önállóan, tudatosan végzi a drogot adó részek gyűjtését.
Növénygyűjtési gyakorlatot végez rét, legelő, szántóföld területen Képes megtervezni a növénygyűjtési munkákat réten, legelőn, szántóföldi körülmények között Elkötelezett a gyógynövények környezettudatos gyűjtésében. Felelősséget vállal munkájáért a gyógynövénygyűjtés során Növénygyűjtési gyakorlatot végez erdő területen Képes megtervezni a növénygyűjtési 
munkákat erdő területen Elkötelezett a gyógynövények környezettudatos gyűjtésében. Felelősséget vállal munkájáért a gyógynövénygyűjtés során Növénygyűjtési gyakorlatot végez ártéri, vízpari területen Képes megtervezni a növénygyűjtési munkákat ártéri, vízparti területen Elkötelezett a gyógynövények környezettudatos gyűjtésében. Felelősséget vállal munkájáért a gyógynövénygyűjtés során. Azonosítja a nyugalmi időszakban (okt.-márc.), tavasszal, nyáron, nyár végén és ősszel gyűjthető időszakban (okt.-márc.) tavasszal, nyáron, nyár végén és ősszel gyűjthető gyógynövény fajokat Szem előtt tartja azt a szakmai elvárást, amely a nyugalmi időszakban tavasszal, nyáron, nyár végén és ősszel gyűjthető gyógynövényekre vonatkoznak. Önállóan, a szabályoknak megfelelően végzi a nyugalmi időszakban tavasszal, nyáron, nyár végén és ősszel gyűjtést.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy a jelenleg érvényben lévő, Gyógy- és fűszernövény termesztő képzési program szakképesítés nem tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket, valamint ráépülésként végezhető el, s ez leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a gyógynövénygyűjtéssel és termesztéssel összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. A Gyógy- és fűszernövény termesztő szakképesítés megszerzése során nem sajátítják el a képzésben résztvevők a gyógynövénygyűjtésre vonatkozó szakmai ismereteket. A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés alkalmas lehet a Gyógy -és fűszernövény termesztő szakképesítést megszerzettek számára , hogy ismereteiket kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel . Illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A képzést elvégző alkalmassá válnak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudnak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőség számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi munkavégzés, hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.
3.4. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-04
A programkövetelmény modul megnevezése Gyűjtött gyógynövények előkészítése értékesítésre, tárolása.
3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 102
A képzés óraszáma maximum:  204
Elméleti képzés idő aránya (%): 29
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 71
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a gyógynövények elsődleges feldolgozásának célját. Képes elvégezni a gyűjtött gyógynövények elsődleges feldolgozását.. Belátja, hogy a gyógynövények elsődleges feldolgozása a minőségnövelést és az értéknövekedést szolgálja. Önállóan, és másokkal együttműködve felelősen végzi a gyógynövények elsődleges feldolgozását. Megnevezi a gyógynövény szárítás módjait, egyszerűbb eszközeit, a szárítás alatti változásokat. Képes kiválasztani a drogot adó növényi részek legegyszerűbb szárítási módját, figyelembe veszi a szárítás alatt végbemenő folyamatokat. Törekszik a szárítás alatti negatív változások kiküszöbölésére. A szárítási feladatokat tudatosan végzi, felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzéséért. Ismeri a szárítás időtartamát befolyásoló tényezőket és ismeri azok szabályozásának. Megtervezi a drogot adó növényi részek szárítási idejét és feltételeit. Törekszik a szárítást befolyásoló tényezők optimális szinten tartására. Önállóan ellenőrzi, és szükség esetén a korrigálja a szárítási feltételeket. Ismeri a gyökér drog szárításának munkafázisait. Képes a gyökereket szakszerűen előkészíteni szárításra. Szem előtt tartja, hogy a befolyásolja a szárítmány minőségét. A szárítási és feldolgozási feladatok végzése során felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzésért. Ismeri a hajtás-és levél, virágdrog szárításának munkafázisait. Előkészíti a hajtásokat, leveleket, virágzatokat a szakszerű szárításra. Szem előtt tartja, hogy a növényi rész előkészítése befolyásolja a szárítmány minőségét. A szárítási és feldolgozási feladatok végzése során felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzésért Ismeri a termés és egyéb drogok szárításának munkafázisait. Képes előkészíteni szárításra a terméseket és egyéb drogokat adónövényi részeket. Szem előtt tartja, hogy a növényi rész előkészítése befolyásolja a szárítmány minőségét. A szárítási és feldolgozási feladatok végzése során felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzésért. Ismeri a szárítás utáni műveletek szerepét, elvégzésének sorrendjét. Képes meghatározni a drogot adó növényi részek optimális nedvességtartalmát. Törekszik a legkevesebb minőségi romlással a növényi részeket összegyűjteni. Önállóan, másokkal együttműködve képes száraz terméket összegyűjteni, az utólagos tisztítási munkálatokat elvégezni. Ismeri a drogok minősítésnek szabályait. Drogok minősítésekor alkalmazza a tanult minősítési szabályokat. Önállóan, másokkal együttműködve képes száraz terméket minősíteni. Ismeri a növényi drogok csomagolásának lehetőségeit. Képes a drogok csomagolásakor az egyes növényi részek csomagolására vonatkozó szabályok betartására. Elfogadja, hogy a csomagolási mód befolyásolja a tárolásra szánt drog minőségét és a forgalmazhatóságát. Felelősséget vállal saját munkájáért, a becsomagolt drogért. Azonosítja a tároló, raktározó helyeket. Képes azonosítani a gyógynövények optimális tárolására alkalmas helyeket, képes megválasztani a raktározásuk megfelelő módjait. Törekszik olyan helyek kialakítására, amelyek a legalkalmasabbak a kész termékek raktározására. Kezdeményezi olyan megoldások alkalmazását, amelyek hosszú távon biztosítják a termékek minőségi tárolását.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy a jelenleg érvényben lévő, Gyógy- és fűszernövény termesztő képzési program szakképesítés nem tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket, valamint ráépülésként végezhető el, s ez leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a gyógynövénygyűjtéssel és termesztéssel összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. A Gyógy- és fűszernövény termesztő szakképesítés megszerzése során nem sajátítják el a képzésben résztvevők a gyógynövénygyűjtésre vonatkozó szakmai ismereteket. A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés alkalmas lehet a Gyógy -és fűszernövény termesztő szakképesítést megszerzettek számára, hogy ismereteiket kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel. Illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A képzést elvégzők alkalmassá válnak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudnak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőség számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi munkavégzés, hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Megtervezi, megszervezi és elvégzi a gyógynövények gyűjtésével, illetve értékesítésre, feldolgozásra történő előkészítésével kapcsolatos munkákat. Meghatározza a gyűjtendő gyógynövények körét és mennyiségét, elvégzi az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
FEOR száma: 9331
Foglalkozás megnevezése: Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Gyógynövénygyűjtő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés összóraszáma minimum: 295
A képzés összóraszáma maximum: 590
Elméleti képzés idő aránya (%): 29
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 71
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyam

 

Zöldterületi kisgép-üzemeltető tanfolyam szakmai programkövetelménye

0

Zöldterületi kisgép-üzemeltető
tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Zöldterületi kisgép-üzemeltető
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Zöldterületi kisgép-üzemeltető
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00058-15-20 0 08 1
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2015-04-09

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezése:
SzPk-00058-15-20 0 08 1 /M-01 Zöldterületeken alkalmazott kisgépek munka-, tűz- és környezetvédelme
SzPk-00058-15-20 0 08 1 /M-02 Zöldterületeken alkalmazott kisgépek üzemeltetése, karbantartása
3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00058-15-20 0 08 1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése Zöldterületeken alkalmazott kisgépek munka-, tűz- és környezetvédelme
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 18
A képzés óraszáma maximum: 36
Elméleti képzés idő aránya (%): 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 67
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia Ismeri munkavédelem fogalmát és jelentőségét. Megérti a munkavédelem jelentőségét, munkavállalóként enne jelentőségét. Elkötelezettséget mutat a munkavédelmi szabályok betartása iránt Felelősséget vállal saját munkájáért. Ismeri a kisgépek (elektromos, robbanómotoros fűnyíró, elektromos, robbanómotoros fűkasza, elektromos, robbanómotoros sövényvágó, robbanómotoros háti permetező, rotációs kapa, robbanómotoros lombfúvó és lombszívó) Képes a veszélyforrások megszüntetésére, vagy intézkedés kérésére azok megszüntetéséhez, alkalmazza az előírt védőeszközöket és védőruházatot. Törekszik rá, hogy megelőzze a balesetek és betegségek kialakulását. Vezetői irányítással képes a szabályos munkavégzésre. Ismeri a munkavégzéshez szükséges anyagok (üzemanyag, karbantartó anyagok) és eszközök kézi mozgatásának, tárolásának szabályait.(14/2004. (IV. 19.) FMM  rendelet) Betartja a terhek emelésére használt munkaeszközök minimális biztonsági követelményeit. A képzésben résztvevő szem előtt tartja a társas együttműködés szabályait. Felelősséget vállal saját munkájáért. Felismeri a kisgépek kezelésével és a munka és egyéb veszélyforrásokat. Munkája során betartja a biztonságtechnikai irányelveket. Törekszik a balesetmentes munkavégzésre. Vigyáz saját és munkatársai testi épségére. Ismeri az elsősegélynyújtás fő feladatait. Sérülés esetén képes az alapvető elsősegélynyújtás elvégzésére,felméri a helyszínt és biztosítja, segítséget kér, elhárítja az életveszélyt, sebek, vérzések, törések alapvető ellátására. Határozott, magabiztos a fellépése , empatikus a sérülttel. Nem kockáztathatja saját testi épségét az elsősegély nyújtása során. Ismeri az érintésvédelem fogalmát, módjait. Áramütés ellen szakszerűen védekezik, illetve intézkedik áramütés esetén. Határozottan, magabiztosan viselkedik. Körültekintő, elővigyázatos, tisztában van a megelőzés fontosságával. Ismeri a munkavégzéshez kapcsolódó tűzvédelmi előírásokat. Alkalmazza és betartja a tűzkárok elkerülésének szabályait, tűz esetén szakszerűen cselekszik, tűzesetek bejelenti, tűzoltó készülékeket helyesen használja. Kötelezőnek fogadja el a tűzeset, tűzkár bejelentésének szabályait. Betartja a szabadban történő tűzgyújtás szabályait. Ismeri a kisgépek használatára vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. “Betartja a környezetvédelmi szabályokat, helyesen használja és tárolja az üzemanyagot, karbantartás anyagait, ügyel környezete tisztaságára, a védett növényekre. ” Maximálisan ügyel környezetének megóvására. Felelős a környezet maximálisan megvalósítható védelméért.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája:
Az elmúlt években jelentős igény merült fel a munkaerő piacon, települési önkormányzatok, közfoglalkoztatók, egyéb nonprofit szervezetek, gazdasági társaságok részéről kisgépkezelők alkalmazására, akik a települések zöldterületeinek karbantartását, fűnyírást, fák, cserjék gondozását szakmai felügyelet mellett képesek elvégezni. A képzésbe bevonhatók a 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező szakképzetlen felnőttek is, így lehetővé válik munkaerő-piaci helyzetük javulása. A 14/2004. (IV.19.) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló FMM rendelet 10.§.alapján a kisgépekkel történő munkavégzés képzés köteles. Az üzemeltető felelőssége, hogy a gép kezelője oktatás keretében elsajátítsa a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A program során kiemelt célunk a zöldfelületek kialakítása, fenntartása során alkalmazott gépek, eszközök használatának megismertetése. A képzést sikeresen teljesítők számára tanúsítványt állítunk ki, mely megfelel a munkavédelmi előírásoknak. “
3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00058-15-20 0 08 1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése Zöldterületeken alkalmazott kisgépek üzemeltetése, karbantartása
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 42
A képzés óraszáma  maximum: 84
Elméleti képzés idő aránya (%): 29
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 71
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia Ismeri a kisgépek (elektromos, robbanómotoros fűnyíró, elektromos, robbanómotoros fűkasza, elektromos, robbanómotoros sövényvágó, robbanómotoros háti permetező, rotációs kapa, robbanómotoros lombfúvó és lombszívó)szerkezeti felépítését, adaptereit, Alkalmazásuk szerint képes megkülönböztetni és kiválasztani a munkához megfelelő gépeket, meg tudja nevezni a gépek fő részeit. Elkötelezettséget mutat munkája iránt. Körültekintő, elővigyázatos, ismereteit helyesen alkalmazza. működési elvét, működtetését. Ismeri a kisgépekkel szembeni technológiai követelményeket, a kisgépek beállítási lehetőségeit. Szakszerűen kezeli a kisgépeket, képes a folyamatos, termelésszerű használatra. Állóképessége, tűrőképessége, mozgáskoordináció jó. Vezetői irányítással  képes a szabályos munkavégzésre, betartja a technológiai utasításokat. Ismer a kisgépkezelői feladatok biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásait. Balesetmentesen kezeli a kisgépeket, képes a biztonságos munkavégzésre, rendeltetésszerűen használja az előírt védőeszközöket, védőruházatot. Szabálykövető, betartja munkavédelmi követelményeket. A kisgépek használata  során vigyáz saját és munkatársai testi épségére, valamint vigyáz a rábízott technika épségére. Alkalmazza a munkatevékenységhez szükséges kézi szerszámokat. Képes a tevékenység végzéshez kapcsolódó kéziszerszámok használatára, karbantartása. A munkafolyamatnak megfelelő szerszámokat használja. Törekszik a balesetmentes munkavégzésre. A képzésben résztvevők ismeri a parkokban, közterületeken leggyakrabban előforduló növényeket, azok gondozásának és alakításának legfontosabb szabályait. Elvégzi a közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők gondozási, ápolási teendőit. Fontosnak tartja munkáját, elhivatott, természetszerető. Törekszik környezetének megóvására, felelősséget érez a természeti környezettel kapcsolatban. Elvégzi a kisgépek rendszeres karbantartási feladatait. Képes kiválasztani a karbantartást igénylő szerszámokat,  és az ehhez szükséges anyagokat, napi ellenőrzést végez Precízen dolgozik, kitartó Tisztán tartja eszközeit, gépeit.  Elvégzi a kisgépek javítási, javíttatási feladatait. Képes a gépek hibáinak felismerésére, munkaterületen elvégezhető javítások megvalósítására, szabályos jelzésére az illetékes személy felé. Hatékonyan az útmutatásoknak megfelelően végzi feladatát. Képes az önellenőrzésre és a kisebb hibák önálló javítására.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
“Az elmúlt években jelentős igény merült fel a munkaerő piacon, települési önkormányzatok, közfoglalkoztatók, egyéb nonprofit szervezetek, gazdasági társaságok részéről kisgépkezelők alkalmazására, akik a települések zöldterületeinek karbantartását, fűnyírást, fák, cserjék gondozását szakmai felügyelet mellett képesek elvégezni. A képzésbe bevonhatók a 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező szakképzetlen felnőttek is, így lehetővé válik munkaerő-piaci helyzetük
javulása. A 14/2004. (IV.19.) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló FMM rendelet 10.§.alapján a kisgépekkel történő munkavégzés képzés köteles. Az üzemeltető felelőssége, hogy a gép kezelője oktatás keretében elsajátítsa a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A program során kiemelt célunk a
zöldfelületek kialakítása, fenntartása során alkalmazott gépek, eszközök használatának megismertetése. A képzést sikeresen teljesítők számára tanúsítványt állítunk ki, mely megfelel a munkavédelmi előírásoknak. “

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság szükséges a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Lakott területek zöldterületeinek (közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők) karbantartása, fűnyírás, fák, cserjék gondozása, talajmunkák végzése kisgépekkel.Települések bevezető útjainak, rézsűinek tisztítása, kültéri dűlő utak mentén bozót, cserje irtása, parlagfű mentesítés. Vízügyi, erdőgazdálkodási zöldterületek karbantartása.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
FEOR száma: 8421
Foglalkozás megnevezése:
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI  FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósíthat: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés összóraszáma minimum: 60
A képzés összóraszáma  maximum: 120
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

A Zöldterületi kisgép-üzemeltető tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Zöldterületi kisgép-üzemeltető tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Zöldterületi kisgép-üzemeltető tanfolyam

 

Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség – és gyümölcstermesztő tanfolyam

0

Háztáji zöldségtermesztés –
Betanított zöldség – és gyümölcstermesztő tanfolyam

SzPk-00028-14-20 0 06 2 Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés
Engedély: E-000526/2014/B022

Ha a vidéki élet vonzza, háztáji termesztőként képzeli el jövőjét, ha még nincs szakmája, befejezett iskolai végzettsége, a Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő Képzés segíteni fog tervei megvalósításában. Ha békés, nyugodt életre vágyik, és biztos jövedelemre, ne késlekedjen a jelentkezéssel!

Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyamot Önnek találták ki.

A mezőgazdaság ágazata jelenti a legnagyobb esélyt a munkavállalásra. Lehetőség nyílik non-profit szervezetek által létrehozott zöldségkertészetekben a szakmunkára, illetve az önfoglalkoztatást lehetővé tevő háztáji gazdaság létrehozását.

Keresett a szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállaló a helyi mezőgazdasági magánvállalkozásokban vagy önkormányzati szervezésben, ezek hiányában pedig háztáji gazdaságban.
A saját termény eladásán túl – a későbbiek során a feldolgozás, tartósítás munkafolyamatát is elsajátítva – magasabb hozzáadott értékű termék előállításával és értékesítésével a Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő hosszútávon is megélhetési forrást tud biztosítani.

Olyan szakemberekre van szükség ehhez a feladathoz, akik tudásukkal felismerik, hogy a szakmai végzettség birtokában pályázaton, vagy más ökológiai gazdálkodással, illetve háztáji gazdálkodással kapcsolatos fejlesztési programban részt tud venni, amelyeket az EU 2014-2020-ig tartó új vidékfejlesztési stratégiái is tartalmaznak.

A 2010 augusztusa óta megvalósítható egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül elsősorban az idényjellegű mezőgazdasági munkákat végeztetik a gazdaságok, amelyek a szakképzetlen munkaerő mellett a szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalókat is keresik. A Környezetkímélő gazdálkodás alapjai olyan szakmai ismereteket tartalmaznak, amik lehetővé teszik a gazdálkodás fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi gazdálkodás, hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaznak.

A képzési programban meghatározott tananyag elsajátítása után ismerni fogja a Magyarországon jellemzően háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető zöldség és gyümölcsféléket, az adott termesztett zöldség és gyümölcs számára megfelelő táptalajtípust. A Tanfolyam elvégzése után alkalmassá válik a zöldséggyümölcsfélék termesztésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű tevékenységet tud majd végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőséget nyújt a zöldség és gyümölcs terméket felvásárló gazdasági szereplők által.

Az IOSZIA Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni, akár saját vállalkozást indítani, minőségi Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét.

Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség – és gyümölcstermesztő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záró beszámolóhoz. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség – és gyümölcstermesztő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség:nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai-előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények nem szükségesek
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek nem szükségesek

Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség – és gyümölcstermesztő tanfolyam célja:
Képes a kisüzemi gazdálkodásra, speciális minőségű termékek előállítására elsajátítva a termeléstechnológiát, azok ökológiai vonatkozásait. Alaposan megfigyel és értékel, az üzleti etikettnek megfelelően alkalmazza ismereteit. Elfogadja és elemezni tudja az ökológiai gazdálkodás speciális szabályait. Elhivatott környezete megóvásában. Felelősséggel kezeli az üzleti kommunikáció adat – és információtartalmát. Képes a gyümölcsök telepítésének szempontjait felmérni, a környezetkímélő növényvédelem megismerésére, a trágya fajták kiválasztására, a legfontosabb zöldségfélék szaporításának módjainak alkalmazására, a talaj előkészítési munkálatok elvégzésére, az okszerű talajvédelemre és talajjavításra, képes a telepítési módszerek alkalmazására a tisztítási, válogatási, osztályozási folyamatok lebonyolítására. Képes a vetéshez szükséges eszközök alkalmazására, a zöldségek öntözési és növényvédelmi feladatait felmérni, képes a zöldségtermesztés módjainak alkalmazására, képes felismerni a zöldség – és gyümölcsfélék leggyakoribb betegségeit, képes komposzt előállítására, termésbecslésre, gyakori károsítók felismerésére, képes vetési és ültetési terv elkészítésére.

Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség – és gyümölcstermesztő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
SzPk-00028-14-20 0 06 2/ M-01 Gazdálkodási kommunikációs ismeretek
SzPk-00028-14-20 0 06 2 / M-02 Zöldségnövény-termesztő
SzPk-00028-14-20 0 06 2 / M-03 Környezetkímélő gazdálkodás alapjai

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, Intézményünk Kollégáit telefonon minden hétköznap 8:00-16:30-ig hívhatja az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649; illetve minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu – OKJ képzések, OKJ tanfolyamok / Német nyelvtanfolyam, Angol nyelvtanfolyam, Nyelvvizsga

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 •  GYED-en, GYES-en lévő!
 •  regisztrált álláskereső!
 •  nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 •  a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója tanfolyam

0

Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó –
Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója tanfolyam

SzPk-00091-15-20 0 09 1 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés

Engedélyszám: E-000526/2014/B023

Ha az életét vidéken képzeli el, és nincs szakmája vagy befejezett iskolai végzettsége, az Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó Képzés segíteni fog tervei megvalósításában. Ha békés, nyugodt életre vágyik, és biztos jövedelemre, ne késlekedjen a jelentkezéssel!  A megújuló energia megismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy a jelenlegi létesítmények korlátozott élettartama miatt az új energiaforrások felhasználási lehetőségeit bővíteni tudja.

Olyan szakemberekre van szükség ehhez a feladathoz, akik tudásukkal és értékteremtő erejükkel segítik a megújuló energia felhasználás lehetőségeinek minél jobb kihasználását. Legyen Ön is az, jelentkezzen a képzésre most!
A 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (mezőgazdaság, OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak tanfolyamunkra, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! A mezőgazdasági ágazatban az energianövények termesztésével és a megújuló energiák fokozott felhasználásával nyílik nagyobb lehetőség a versenyképes termesztésre.

A tanfolyam sikeres elvégzése után képes lesz az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagokat, végtermékeket (pellet, brikett, egyéb) helyesen tárolni a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint, ültetvények felszámolásának (növényi anyagok eltávolítása a területről, egyéb) munkálatait, az újratelepítéséhez szükséges terület- és talaj-előkészítést a kapcsolódó munkafolyamatokat. Lesz kellő szakmai tudása az energianövények telepítéséhez (talajt előkészít, ültet, trágyáz, kijelöl, egyéb) és fenntartásához (gyomlál,növényvédelmet végez, öntöz, kötöz, támaszt, egyéb) kapcsolódó kézi erőigényes feladatainak elvégzéséhez. Tudni fogja a megújuló energia fogalmát, különböző lágy- és fásszárú, egy illetve többéves vágásfordulójú energianövények tulajdonságait, igényeit, hasznosítási lehetőségeit, a folyamatok során alkalmazott gépeket kiszolgálni, karbantartani és ápolni, a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályok betartásával.

Az Energianövény termesztő olcsó Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk.

Az Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó  tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzés helyszínét is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a sikeres szakmai záró beszámolóhoz. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt, lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra. A tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével arra törekszünk, hogy minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója tanfolyam célja:
Erdőtelepítési programokban végez munkát, új speciális erdősávrendszereket /szélvédő, vadvédő, környezetvédelmi/ létesít, városok, falvak, utak fásítása, gondozása, meglévő és létesítendő fásítások ápolása, gondozása, nevelése, utak melletti hófogó sávok, foltok telepítése, erdőgazdálkodók erdeiben ápolási, nevelési munkák végzése, saját tulajdonú energiaerdő telepítését gondozását, hasznosítását végzi, erdősítési és fásítási szaporítóanyag termesztését végzi.

Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
Munka-, tűz, és környezetvédelem

Gép- és kerti szerszámismeret
Növényismeret
Szaporítás, csemetenevelés, erdősítés, fásítás
Állománynevelés

 Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
 • GYED-en, GYES-en lévő
 • regisztrált álláskereső
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információkért kattintson ide!

 

Állatgondozó tanfolyam

0

Állatgondozó tanfolyam

OKJ száma: 31 621 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s részszakképesítés
Engedélyezési szám: E-000526/2014/A049

A 2016. év újat hoz, csak merni kell lépni! Mi megértjük, segítjük, tanítjuk!
Ha szereti az állatokat, és szeretne minél több időt velük tölteni, részt venni a gondozásukban; ha az életét vidéken képzeli el, ahol növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozhat, az Állatgondozó OKJ Képzés segíteni fog tervei megvalósításában.
Ha békés, nyugodt életre vágyik, és biztos jövedelemre, ne késlekedjen a jelentkezéssel, az Állatgondozó szakmát Önnek találták ki.
Akár saját vállalkozást is indíthat, hiszen nagyon sok lehetőség kínálkozik Állatgondozói tevékenységet folytatni. Minden évben több mezőgazdasági pályázatra van lehetőség jelentkezni, amelyek egyszerűbb indulást jelentenek egy pályakezdő vállalkozónak.
 
Az Állatgondozó Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon.
Ezt a képzést kínáljuk azok számára, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket; ez egy kitűnő megoldás, ami kiutat ad egy új élet irányába, ezért idejét és pénzét megéri rászánni.

Az Állatgondozó OKJ tanfolyam sikeres elvégzése után alkalmazni fogja az általános állattenyésztési szakismereteket, továbbá ami a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, illetve képes lesz fizikai és gyakorlati felkészültséggel irányítás alatt munkát végezni.
A munka sosem válik majd unalmassá, hiszen sokrétű, változatos feladatköröket tölthet be. Kihívás, mert minden nap új, izgalmas és nagyszerű feladat várja majd.

Az Állatgondozó OKJ tanfolyam sikeres befejezése után képes lesz:

 • tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,
 • állatot takarmányozni,
 • gépet, épületet, építményt karbantartani,
 • egyszerű javítást végezni,
 • a környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani.

Az Állatgondozó olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk.  –  (Olcsó OKJ Tanfolyamok –  OKJ képzések  – OKJ Tanfolyamok)

Az Állatgondozó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszínek infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez.
OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes az elméleti tudásszint felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.
Az Állatgondozó tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Állatgondozó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenrangú az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkás legyen.
Az IOSZIA Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni, elérhető áron, olcsó, minőségi OKJ Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét.
OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel és lakóhelyének közelében valósul meg.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013.(V.28.) EMMI rendelet  3-as számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az Állatgondozó tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
10997-12  Állattartás
11000-12 Mezőgazdasági géptan

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

 

10% kedvezményt adunk, ha:
•    +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
•    már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
•    egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
•    GYED-en, GYES-en lévő
•    regisztrált álláskereső
•    nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
•    a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Állatgondozó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Állatgondozó tanfolyam

A 2. sorszámú Állatgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 621 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Állatgondozó
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 6130
FEOR megnevezése: Vegyesprofilú gazdálkodó
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök):
Állat- és növénytermesztő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az állatgondozó általános állattenyésztési szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
– Állatot takarmányozni
– Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
– Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése, a kapcsolódás módja:
34 621 01 Gazda szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10997-12 Állattartás
4.4. 11000-12 Mezőgazdasági géptan

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10997-12 Állattartás szóbeli
5.2.4. 11000-12 Mezőgazdasági géptan gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése), felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
Karbantartással, beállítással kapcsolatos feladat végrehajtását.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított általános és részletes állattenyésztési elméleti ismeretekből áll.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Állatjelölő eszközök
6.3. Elletés, fiaztatás eszközei
6.4. Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
6.5. Mérlegek
6.6. Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei
6.7. Villanypásztor berendezés és tartozékai
6.8. Gépkarbantartás szerszámai, eszközei
6.9. Kéziszerszámok
6.10. Szerelőszerszámok
6.11. Építőipari kisgépek
6.12. Egyéni védőfelszerelés
6.13. Munkabiztonsági berendezések

 

Az Állatgondozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Állatgondozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Állatgondozó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Állatgondozó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Állatgondozó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Állattartó szakmunkás tanfolyam

0

Állattartó szakmunkás tanfolyam

OKJ száma: 35 621 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A089

Ha szereti az állatokat, és szeretne minél több időt velük tölteni, részt venni a gondozásukban, ha az életét vidéken képzeli el, ha már van Gazda képzettsége, az Állattartó szakmunkás Képzés segíteni fog tervei megvalósításában. Ha békés, nyugodt életre vágyik, és biztos jövedelemre, ne késlekedjen a jelentkezéssel! Azoknak ajánljuk, akik állattartással foglalkoznak, de szeretnének mellé egy szakvizsgát tenni így bővíteni ismereteiket.

Állattartó szakmunkás olyan gazda, aki állatokkal dolgozik. Állattartó szakmunkás: egy egyedülálló szakma. Mi mindent kell hát egy állattartó szakmunkásnak nap, mint nap elvégezni, hogy gondját viselje a csordájának, vagy nyájának? Az állattartó szakmunkásnak etetni kell reggel és este az állatait. Ez azt jelenti, hogy az állattartónak biztosítani kell az állatai táplálékát. A legtöbb állattartó szakmunkás gabonát is termeszt, és megtermeli állatai takarmányának nagy részét. De az állattartó szakmunkás azt is tudja, hogy oda kell figyelni állataira. Ha egy állat megbetegszik, legtöbbször az állattartó szakmunkás maga is el tudja látni, például kezelni a sérüléseket, sebeket, vagy kitisztítani egy sérült lábat. Az a szakmunkás, aki állattartásra szakosodott, a piacon, vagy más gazdáktól vesz fiatal állatokat, vagy ő maga tenyészti őket. Egész évre ki kell számítaniuk és meg kell tervezniük a csorda vagy nyáj fejlesztését, fejlődését. Az állattartó szakmunkásnak tudnia kell, hogyan bánjon az állataikkal, hogyan tudja a legjobban kezelni, összeterelni, egy meghatározott helyre vezetni, vagy megkötni őket. Összegezve: Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok tartása és takarmányozása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett.

Az Állattartó szakmunkás Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon azoknak, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket, jó megoldást, kiutat keres, idejét és pénzét szánja rá. Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron olcsó, minőségi Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét.

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség: –
 • Bemeneti kompetenciák: –
 • Szakmai előképzettség: 34 621 01 Gazda
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –

Állattartó szakmunkás célja:
Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok tartása és takarmányozása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett.

Állattartó szakmunkás tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
11003-12 Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok

11004-12 Takarmányozás
11005-12 Szaporítás és utódgondozás feladatai

Állattartó szakmunkás tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

Az Állattartó szakmunkás tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. Megfelelő infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró vizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Állattartó szakmunkás tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Állattartó szakmunkás tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

 

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
 • GYED-en, GYES-en lévő
 • regisztrált álláskereső
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Állattartó szakmunkás tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Állattartó szakmunkás tanfolyam

A 3. sorszámú Állattartó szakmunkás megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 621 01
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Állattartó szakmunkás
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 34 621 01 Gazda
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő Báránygondozó
3.1.3.   Borjúgondozó
3.1.4.   Csikógondozó
3.1.5.   Ellető tehenész
3.1.6.   Fejő
3.1.7.   Gépi fejő
3.1.8.   Hízósertés-gondozó
3.1.9.   Juhgondozó
3.1.10.   Kocagondozó
3.1.11.   Malacnevelő
3.1.12.   Nagy állattartó
3.1.13.   Növendékbika-gondozó
3.1.14.   Növendéküsző-gondozó
3.1.15.   Sertésgondozó
3.1.16.   Sertéshizlaló
3.1.17.   Sertésnevelő
3.1.18.   Sertéstelepi gondozó
3.1.19.   Süldőnevelő
3.1.20.   Szarvasmarha-gondozó
3.1.21.   Szarvasmarha-telepi gondozó
3.1.22.   Tehenész
3.1.23.   Tehenész, tehéngondozó
3.1.24.   Tehenészeti állatgondozó
3.1.25.   Tejtermelő
3.1.26.   Üszőgondozó
3.1.27.   Üszőnevelő
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok tartása és takarmányozása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– Állatjólléti, állat egészségügyi és higiéniai feladatokat ellátni
– Elvégezni a takarítási/tisztítási és fertőtlenítési feladatokat
– Takarmányozni, etetni és itatni az állatokat
– Gondozni az állatokat
– Elvégezni a szaporítási és utódgondozási feladatot
– Elvégezni a karbantartást
– Elvégezni a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi feladatokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 621 01 Gazda szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11003-12 Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok
4.4. 11004-12 Takarmányozás
4.5. 11005-12 Szaporítás és utódgondozás feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11003-12 Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok írásbeli
5.2.4. 11004-12 Takarmányozás írásbeli
5.2.5. 11005-12 Szaporítás és utódgondozás feladatai írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tartási, állathigiéniai, szaporítási, utódgondozási feladatok és takarmányozási feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
– Gyakorlati feladat végrehajtása az állattartás, állathigiénia, állatszaporítás és utódgondozás területén (pl. ivarzó egyedek kiválasztása, jelölése, elléshez szükséges eszközök előkészítése stb.) és;
– Az adott állatfajnak megfelelően a rendelkezésre álló takarmányok vizsgálata, előkészítése, tervezése, kimérése és kiadagolása.
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás, felnevelés és takarmányozás elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése:
Szóbeli vizsga a központilag összeállított állattartási, állat egészségügyi, állatszaporítási, utódgondozási és takarmányozástani feladatokból
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Etető-, itatóberendezések
6.3. Önitatók, önetetők
6.4. Keltetőgép
6.5. Takarítóeszközök
6.6. Takarmány-előkészítő és -keverő gépek, eszközök
6.7. Számítógép (szakmai szoftverek)
6.8. Állategészségügyi eszközök, tartozékok
6.9. Egyéni védőfelszerelés
6.10. Munkabiztonsági berendezések
6.11. Környezetvédelmi berendezések
6.12. Állatjelölő eszközök
6.13. Állatgyógyászati eszközök
6.14. Elletés, fiaztatás eszközei
6.15. Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
6.16. Mérlegek
6.17. Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei
6.18. Villanypásztor berendezés és tartozékai

7. EGYEBEK
A 2. Egyéb adatok fejezet 2.2 alpontjában a szakmai előképzettségként a Gazda alap-szakképesítésen túl a következő szakmai végzettségek fogadhatók el:
54 621 02 Mezőgazdasági technikus
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó
54 621 02 0010 54 01 Agrárrendész
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus
33 621 02 1000 00 00 Gazda
31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat)
31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske)
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés)
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha)
31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

 

Az Állattartó szakmunkás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Állattartó szakmunkás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Állattartó szakmunkás tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Állattartó szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma:  Állattartó szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

Biogazdálkodó tanfolyam

0

Biogazdálkodó tanfolyam

OKJ száma: 35 621 02  – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A090

Szeretné igazán egészséges gyümölcsökhöz illetve zöldségekhez hozzájuttatni az embereket? Megéri ebből úgymond üzletet csinálni? Nálunk ehhez szerezhet szakképesítést.

Válassza ezt a képzést, ha kellemes, nyugodt környezetben, stressz mentes, változatos munkát szeretne rugalmas munkarendben, vagy akár saját vállalkozást is indíthat. Ezen a tanfolyamon a hagyományos illetve a korszerű eljárásmódokat is megismerheti/megtanulhatja, melyek segítségével környezetünkre, valamint egészségünkre káros anyagokat illetve technológiákat elhagyva termelhet eredményesen. A gazdáktól ma már a kellő hozzáértés elvárás, így azok figyelmébe is ajánljuk e képzésünket, akik már évek óta gazdálkodással foglalkozóknak.

Ha van Gazda végzettsége, akkor jelentkezzen hozzánk a Biogazdálkodó OKJ képzésünkre kedvezményesen! OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, az elméleti tudásszint felmérését a részvételi díj tartalmazza.

Biogazdálkodó Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki képes mezőgazdasági vállalkozás létesítésére, illetve üzemeltetésére, fenntartható, ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést folytathat.

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség:
 • Bemeneti kompetenciák: –
 • Szakmai előképzettség: 34 621 01 Gazda
 • Előírt gyakorlat:-
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –

Biogazdálkodó tanfolyam célja:
A biogazdálkodó feladata olyan mezőgazdasági vállalkozás létesítése, illetve üzemeltetése, amely fenntartható, ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést folytat.

Biogazdálkodó részszakképesítés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
11006-12 Ökológiai növénytermesztés
11007-12 Ökológiai állattartás
11008-12 Ökológiai kertgazdálkodás
11009-12 Környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás

A Biogazdálkodó tanfolyam sikeres elvégzése után tudni fogja, hogyan kell környezetkímélő termelést folytatni, hogy ízletes, beltartalmilag is értékes, valamint egészséges élelmiszereket tudjon termelni. Gyakorlati tudnivalók első kézből – oktató felügyelete mellett – önálló gyakorlati munkavégzéssel valódi, hasznos tudást kap, amit csak testközelben lehet megtapasztalni. Oktatóink folyamatosan nyomon követik az agrárgazdaságban való változásokat, vagy éppenséggel a bekövetkezett újításokat, így ennek köszönhetően a képzésben résztvevők mindig naprakész információkhoz tudnak majd jutni.

A Biogazdálkodó olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

A 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (mezőgazdaság, OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak tanfolyamunkra, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

Mindent egy helyen biztosítunk. Ha igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkás legyen.

A Biogazdálkodó tanfolyam az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. Megfelelő infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Biogazdálkodó tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Biogazdálkodó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Biogazdálkodó tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

 

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Kft. tanfolyamain!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő résztvevők részére!
 • regisztrált álláskereső résztvevők részére!
 • nagycsaládos és a családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt Nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információkért kattintson ide!

 

Elektromos halászgép kezelője tanfolyam

0

Elektromos halászgép kezelője tanfolyam

OKJ száma: 31 624 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A091

Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése nem gyerekjáték illetve egyáltalán nem könnyű. Ha szeretne ezzel tevékenykedni illetve ebben dolgozni, akkor ajánljuk figyelmébe ezt a szakmát.

Válassza ezt a képzést, ha ebben látja a jövőjének megalapozását. Az Elektromos halászgép kezelője OKJ képzéssel megfelelő, változatos munkát végezhet, saját vállalkozást indíthat, anyagi biztonságot tud magának és családjának biztosítani, esetlegesen külföldön is munkát tud vállalni. A Képzés elvégzése után képes lesz tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végezni. Képes lesz rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan tudja majd alkalmazni a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat. Az elektromos halászgépet környezetkímélő módon, az előírások szerint tudja majd használni.

Az ”IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét.
Olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Ha még tovább akarja fejleszteni tudását, nálunk azt is megteheti. Elvégezheti a képzésre ráépülő Halász, Haltenyésztő, Horgásztókezelő, Horgászmester, Ivadéknevelő (halászati) szakmai tanfolyam valamelyikét kedvezményesen.

A 2016. év újat hoz, minőséget megfelelő áron.

Elektromos halászgép kezelője OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon. Kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére Intézményünk, az Ön igényei, tervei, döntése szerint. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve, egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére.

OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes az elméleti tudásszint felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

Az Elektromos halászgép kezelője tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. Az Elektromos halászgép kezelője tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Jelentkezés feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a 41/2013 (V.28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –
 • Szintvizsga: –
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

Elektromos halászgép kezelője tanfolyam célja:
Tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat. Az elektromos halászgépet környezetkímélő módon az előírások szerint használja.

Elektromos halászgép kezelője részszakképesítés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:

11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
11014-12 Elektromos halászgép kezelése

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Elektromos halászgép kezelője tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Elektromos halászgép kezelője tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Falusi vendéglátó tanfolyam

0

Falusi vendéglátó tanfolyam

OKJ száma: 31 811 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A092

Szeretne vidékre költözni? Falun már-már hagyománynak minősül a nagymama által sütött kenyér, a vajköpülés, vagy épp a lekvárkészítés. A 2016. év újat hoz, csak merni kell lépni!

Rendelkezik egy ingatlannal vagy örökségét szeretné valamilyen módon hasznosítani? Olyan helyen él, ahol más megélhetési lehetőség nincs, emellett pedig a falusi vendéglátás segítségével szeretne önellátóvá válni? Érdeklődik a falusi turizmus vagy épp a falusi vendégfogadás iránt? Szeretné e téren megszerzett tudását még gyarapítani? Kezdő szállásadó, falusi vendéglátó, őstermelő, kis- és mikro vállalkozások vezetője, esetleg munkatársa? Anyagi biztonságot akar magának és családjának, esetleg külföldön is dolgozna?

Válassza ezt a képzést!

Kellemes nyugodt környezetben, stresszmentes, változatos munkája lehet, rugalmas munkarendben, akár saját vállalkozást is indíthat!

Mi megértjük, segítjük, tanítjuk. A Falusi vendéglátó Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati, alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon. Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket, jó megoldást, kiutat keresnek, idejüket és pénzüket szánják rá. Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron olcsó, minőségi OKJ Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét.

A Falusi vendéglátó tanfolyam sikeres elvégzése után komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termék előállítást) tud biztosítani. A tevékenysége során megismeri környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit.
Családellátóként elsődleges feladata, saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása, de mindezek mellett képes lesz idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére, ha ezt a képzést választja. Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életviteléhez tud segítséget nyújtani (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (mezőgazdaság, OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak tanfolyamunkra, ezért érdemes mielőbb jelentkezni!

Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére.

Falusi vendéglátó OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére, az Ön igényei, tervei, döntése szerint. Olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

Mindent egy helyen biztosítunk. Ha igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely, tanfolyamai mellé kínál nyelvi képzéseket is, ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkás legyen, aki sokkal nagyobb jövedelemhez juthat, esetleg kibővítheti vendégkörét.

A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk Önt.
OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes az elméleti tudásszint felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

A Falusi vendéglátó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Falusi vendéglátó tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –
 • Szintvizsga: –
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

Falusi vendéglátó részszakképesítés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:

11033-12 Család- és háztartásellátás
11034-12 Üzemgazdaság, ügyvitel
11035-12 Vendéglátás
11036-12 Napi tevékenységek
11037-12 Falusi vendégfogadás

Falusi vendéglátó tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Falusi vendéglátó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.

Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!


10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 •  GYED-en, GYES-en lévő!
 •  regisztrált álláskereső!
 •  nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 •  a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Falusi vendéglátó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Falusi vendéglátó tanfolyam

A 30. sorszámú Falusi vendéglátó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 811 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Falusi vendéglátó
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 560 – 840

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013. (V.28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5242 Házvezető Gazdaasszony, Falusi vendéglátó
3.1.3. 5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású Áru-előkészítő
3.1.4. 3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Nevelőszülő
3.1.4. 2312 Szociális munkás és tanácsadó Házi szociális munkás Családgondozó
3.1.6. 5115 Piaci, utcai árus Piaci, utcai zöldséges
3.1.7. 5223 Házi gondozó Házi ápoló
3.1.8. 9237 Háztartási alkalmazott Háztartási alkalmazott
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termék előállítást) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit.
Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.
Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:

– kulturált életvitelt folytatni
– konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni
– szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni
– pályázatokat előkészíteni
– állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani
– bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet
– falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni
– gondozni a virágoskertet és a háziállatokat
– termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni
– szabadtéri étkezést megvalósítani (szabad tűzön)
– ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni
– gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni
– tájegységnek megfelelő programokat szervezni
– népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni
– árubeszerzést végezni
– szakhatóságokkal kapcsolatot tartani
– szálláshelyeket kialakítani és berendezni
– vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni
– teríteni, ételt, italt felszolgálni
– gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról
– háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni
– munka és környezetvédelmi szabályokat betartani
– dokumentációt vezetni
– készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
– háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, ház körüli rend biztosítása) elvégezni
– csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni
– segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a ház körüli munkák végzésével
– szelektív szemétgyűjtést megvalósítani
– lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni
– textíliák mosását, javítását végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, Falusi vendéglátó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11033-12 Család- és háztartásellátás
4.4. 11034-12 Üzemgazdaság, ügyvitel
4.5. 11035-12 Vendéglátás
4.6. 11036-12 Napi tevékenységek
4.7. 11037-12 Falusi vendégfogadás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11033-12 Család- és háztartásellátás gyakorlat, szóbeli
5.2.4. 11034-12 Üzemgazdaság, ügyvitel gyakorlat
5.2.5. 11035-12 Vendéglátás gyakorlat, szóbeli
5.2.6. 11036-12 Napi tevékenységek gyakorlat, szóbeli
5.2.7. 11037-12 Falusi vendégfogadás gyakorlat, szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:
Falusi vendégfogadás
Konyhatechnika és felszolgálás
Család- és háztartásellátás
A vizsgafeladat ismertetése:

A falusi vendégfogadás jellegzetességeinek bemutatása. A vendéglátó családi lakóépület szükséges átalakításának rajzon történő megtervezése, tájjellegű ételek bemutatása, szabadban történő étkezés előkészítése, saját gazdaság, népszokások, hagyományok, emléktárgyak bemutatása, ház körüli munkafeladatok végzése, programok szervezésének előkészítése (pl. lekvár főzés, termék betakarítás a vendéggel).
A vizsgázó a vendéglátással kapcsolatos étkeztetési feladatokról bizonyítja rátermettségét. A kihúzott tételnek megfelelően kiválasztja az alapanyagokat, elkészíti a 2, vagy 3 fogásos főétkezésre szolgáló ételeket, megterít, felszolgálja és a hozzá illő italokkal is megkínálja a vendéget. Bemutatja az általa készített ételeket, ismerteti azok táplálóértékét, jellegzetességeit stb. Befejezésként leszedi az asztalt, rendet rak a munkahelyén, elmosogat.
A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi munkafeladatokat, elvégzi a bevásárlást, reggelit készít, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít. Segédkezik a gyermekek és betegek gondozásában, gyermekekkel foglalkozik, játszik, felolvas, verset, éneket tanít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat aránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatlap az ismeretek alkalmazását, az alapvető számítási, ügyviteli feladatok elsajátítását méri fel: vállalkozási alapfogalmak, vállalkozások indítása, működtetése, fejlesztése, marketing
tevékenység, ügyviteli, számviteli és pénzügyi alapismeretek, nyomtatványok használata, levelezés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés.
Az írásbeli vizsgatevékenység részei: Egyszerű számítási feladat (árumegrendelés mennyiségének, a vásárlás összegének meghatározása, órabérszámítás stb.). Nyomtatvány (pl. pénzfeladás, számla) kitöltése.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vendégfogadás és ellátás
A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő „Vendéglátás”, valamint „Napi tevékenységek” modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgázónak ismernie kell az ételkészítés első lépésétől (előkészület, tervezés) kezdve, az étel-alapanyagok vásárlásának szabályain keresztül, a felszolgált ételek elfogyasztásának befejezéséig terjedő, és az azt követő munkák végzését.
A tételek között szerepelni kell a vendéglátás és a napi tevékenységek valamennyi lényeges feladatának. Fontos, hogy a tanuló a higiéniai, a munkabiztonsági, a környezetvédelmi, a balesetvédelmi és az elsősegély-nyújtási teendőket is ismerje. Minden feladatnál ki kell térni a helyi, az iskola vagy a lakóhely környékének jellegzetes vendégfogadási lehetőségeire. Kiemelten fontos az egészséges életmódra történő utalás.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Konyhai berendezések, felszerelések és gépek
6.3. Terítés, felszolgálás eszközei
6.4. Takarító eszközök, gépek
6.5. Mosás, vasalás gépei, eszközei
6.6. Csecsemőgondozási felszerelések
6.7. Betegágy, házi beteggondozási felszerelések
6.8. Elsősegélynyújtás eszközei, anyagai
6.9. Telefon
6.10. Számítógép (szoftverek, hardver, Internet kapcsolat, nyomtató, szkenner)
6.11. Vendégszobai bútorok
6.12. Vendégszoba berendezési kiegészítők
6.13. Mini-bárkocsi
6.14. Szabad tűzön főzés eszközei és berendezései
6.15. Virágoskert, konyhakert terület, művelési eszközök
6.16. Fűnyíró
6.17. Udvargondozási eszközök
6.18. Szabadidős tevékenység (játszótér) eszközei
6.19. Népi kismesterségek bemutatásához szükséges eszközök
6.20. Ház körüli állatok, állattartási eszközök
6.21. Disznóölés, házi zöldség- és gyümölcsfeldolgozás eszközei

 

A Falusi vendéglátó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Falusi vendéglátó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Falusi vendéglátó tanfolyam


OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:

A Falusi vendéglátó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Falusi vendéglátó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Halász, haltenyésztő tanfolyam

0

Halász, haltenyésztő tanfolyam

OKJ száma: 34 624 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A093

Ha érdekli a haltenyésztés valamint a halgazdálkodás, és érdekli ez a szakma, akkor itt a helye nálunk! Ha szívesen van a tópartokon, és horgászik, vagy ha az eddigi hobbi szinten űzött tevékenységéből szeretne hivatást kovácsolni, akkor azt tanácsoljuk Önnek, hogy tanulja ki ezt a szakmát nálunk.

Válassza ezt a képzést, ha kellemes, nyugodt környezetben, stresszmentesen, változatos munkát szeretne végezni, rugalmas munkarendben, vagy akár saját vállalkozást szeretne indítani. Ezen a tanfolyamon a hagyományos illetve a korszerű eljárásmódokat is megismerheti/megtanulhatja, melyek segítségével környezetünkre, valamint egészségünkre káros anyagokat illetve technológiákat elhagyva tenyészthet eredményesen halat.
Ma már a kellő hozzáértés elvárás, így azok figyelmébe is ajánljuk ezen képzésünket, akik ezzel a gazdálkodási ágazattal szeretnének foglalkozni.

Ha nincs iskolai előképzettsége, szakmája, akkor jelentkezzen hozzánk a Halász, haltenyésztő OKJ képzésünkre kedvezményesen! OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes az elméleti tudásszint felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

Halász, haltenyésztő Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki képes vállalkozás létesítésére, illetve üzemeltetésére, fenntartható, ökológiai szemléletű halász, haltenyésztőként, tapasztalatszerzés után önállóan tudja ezt művelni, vagy vállalkozás alkalmazottjaként munkát vállalni halőr, horgásztó-kezelés és haltenyésztés munkakörben egyaránt. A gazdaságos halhústermelés mellett rugalmasan tud alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. A termelés és értékesítés szoros összefüggésben van, ezért értékesítési alapismereteket is elsajátíthat.

Halász, haltenyésztő tanfolyam célja:
A halász haltenyésztő képes a tógazdaságok és természetes vizek halászattal összefüggő munka- és technológiai folyamatok önálló ellátására, valamint horgásztavak kezelésére. Az alapvető biológiai törvények ismeretében beavatkozik és irányítja a halhústermelés folyamatát. Munkavégzését gépek és berendezések szakszerű és balesetmentes üzemeltetésével, valamint fizikai munkával végzi. A gépek és berendezések egyszerű napi karbantartási feladatait elvégzi, a működést zavaró hibákat felismeri. Tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat.

Jelentkezés feltétele:
– Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a 41/2013. (V.28) VM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

– Szakmai előképzettség:
– Előírt gyakorlat: –

– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: –

Halász, haltenyésztő részszakképesítés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:

11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11010-12 Édesvízi haltenyésztés
11011-12 Természetes vízi halászat
11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
11014-12 Elektromos halászgép kezelése
11015-12 Horgásztó üzemeltetése

Halász, haltenyésztő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Gyakorlati tudnivalók első kézből – oktató felügyelete mellett önálló, gyakorlati munkavégzéssel valódi, hasznos tudást kap, amit csak testközelben lehet megtapasztalni. Oktatóink folyamatosan nyomon követik a változásokat, vagy éppenséggel a bekövetkezett újításokat, így ennek köszönhetően a képzésben résztvevők mindig naprakész információkhoz tudnak majd jutni.

A Halász, haltenyésztő olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló képzést garantált minőségben, a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

A 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (mezőgazdaság, OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak tanfolyamunkra, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére.
A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk Önt.

Mindent egy helyen biztosítunk. Ha igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkás legyen.

A Halász, haltenyésztő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Halász, haltenyésztő tanfolyam résztvevőinek  ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Halász, haltenyésztő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.
Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Horgásztókezelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Horgásztókezelő tanfolyam

A 39. sorszámú Horgásztókezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 624 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Horgásztókezelő
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6230 Halászati foglalkozású Halász, haltenyésztő
3.1.3.   Haltenyésztő
3.1.4.   Horgásztókezelő
3.1.5.   Horgászmester Ivadéknevelő (halászati)
3.1.6.   Halász, haltenyésztő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A horgásztó kezelője horgászvizek karbantartását, üzemeltetését, horgásztatást végez. Az alapvető biológiai törvények ismeretében környezetkímélő módon beavatkozik és irányítja a horgászvíz halasítását. Alap vízminőség vizsgálatot végez, halegészségügyi ismeretek birtokában beavatkozik az esetleges betegség megjelenésekor. Tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Adminisztrálni tevékenységét
– Horgásztavat népesíteni, telepíteni
– Állományt szabályozni
– Őrző, védő tevékenységet végezni
– Horgászkörnyezetet karbantartani
– Horgásztatás feladatait elvégezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 624 01 Halász, haltenyésztő szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
4.4. 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
4.5. 11015-12 Horgásztó üzemeltetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek szóbeli
5.2.4. 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek szóbeli
5.2.5. 11015-12 Horgásztó üzemeltetése gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Egy adott horgásztó, halas vízterület napi üzemeltetési feladatainak elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott horgásztó, halas vízterület napi üzemeltetési feladatainak elvégzése a horgásztatás adminisztrálása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási és jogi alapismeretek
Biológiai és hal-egészségügyi alapismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Szakmai követelmények fejezetben megadott Vállalkozási és jogi alapismeretek és Biológiai és hal-egészségügyi alapismeretek modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Vízszolgáltatás gépei
6.3. Csónakmotorok
6.4. Vízinövény irtás gépei
6.5. Vízvizsgáló műszer (pH, O2, NH3, stb.)
6.6. Hálóféleségek, és készítéséhez szükséges eszközök
6.7. Kéziszerszámok
6.8. Számítógép
6.9. Egyéni védőfelszerelés
6.10. Munkabiztonsági berendezések
6.11. Horgászati eszközök

A Horgásztókezelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Horgásztókezelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Horgásztókezelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Horgásztókezelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Horgásztókezelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

Horgásztókezelő tanfolyam

0

Horgásztókezelő tanfolyam

OKJ száma: 31 624 02 Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A094

Ha rendelkezik saját tóval vagy épp venni szeretne, és úgy gondolja, hogy meg tudna élni a horgásztó kezelő szakmából, akkor nálunk ehhez szerezhet szakképesítést.

Ha úgy érzi, a jövőben szívesen dolgozna a szakmában, jelentkezzen Horgásztókezelő OKJ Tanfolyamunkra! Kiváló szakemberek irányításával ismerkedhet meg a horgásztó kezelés fortélyaival. Felkészült szakmai oktatóink keze alatt sajátíthatja el egy versenyképes szakma rejtelmeit. Trénereink tudásuk legjavát adják át. Olyan ismereteket és rutint szerezhet, mellyel könnyen és zökkenőmentesen tud majd elhelyezkedni. Szakmája legyen hivatás!

A Horgásztó üzemeltető feladata környezetkímélő haltenyésztést folytatni. Biztos biológiai alapot nyújt a vizes élőhelyek élővilágának. Ismeri a különböző halfajták környezetét, szokásait és ezen keresztül azon biológiai és ökológiai összefüggéseket, melyek a halállomány összetételét és nagyságát döntő mértékben befolyásolják. A résztvevők képesek lesznek a hal-egészségügyi illetve adott környezettől függő halfajták tenyésztéséhez kapcsolódó feladatok ellátására.

Jelentkezés feltétele:

 • Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában:
 • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –

Horgásztókezelő részszakképesítés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
11015-12 Horgásztó üzemeltetése

Horgásztókezelő tanfolyamhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A képzés ideje alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. OKJ Képzéseinken, tanfolyamainkon nincs rejtett költség. A tankönyvek térítésmentesen Intézményünk biztosítja. A felmérés és a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

Költséghatékony OKJ Képzést kaphat, garantáltan magas színvonalon! Intézményünk a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően biztosít támogatást. Készséges, gyors munkatársaink és kiváló szakmai oktatóink segítik a résztvevőket, a beiratkozástól a bizonyítvány megszerzéséig.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert OKJ bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után igényelhető!

A Horgásztókezelő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt Intézményünk biztosítja. Pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. Infrastrukturális eszközökkel teljes mértékben felszereltek, az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítésében, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzésében.

Elkötelezett, magasan képzett oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára. A Horgásztókezelő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni jegyzetekre, tankönyvekre. Arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk az eredményes tanuláshoz és a sikeres vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsga előkészítőkön vehet részt. A Horgásztókezelő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány, teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.

A Horgásztókezelő tanfolyam célja, olyan felkészült szakemberek képzése, akik megállják helyüket az egyre erősödő munkaerőpiaci versenyben. Sikereket tudnak és akarnak elérni saját területükön, stabil megélhetést biztosítva ezzel. Képzésünk segítséget nyújt egy hiányszakma ismereteinek elsajátításához, és ezzel a munkavállalóvá váláshoz.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő résztvevő!
 • regisztrált álláskereső résztvevő!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Kertépítő és -fenntartó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Kertépítő és -fenntartó tanfolyam

A 49. sorszámú Kertépítő és –fenntartó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 622 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Kertépítő és –fenntartó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 41/2013. (V. 29.) VM rendelet 3. számú mellékletében a Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6115 Kertépítő kertész Díszfaiskolai kertész
3.1.3. 6115 Kertépítő kertész Dísznövénykertész és parképítő
3.1.4. 6115 Kertépítő kertész Faiskolai kertész
3.1.5. 6115 Kertépítő kertész Faiskolai lerakatvezető
3.1.6. 6115 Kertépítő kertész Faiskolai munkás
3.1.7. 6115 Kertépítő kertész Kertépítő és –fenntartó
3.1.8. 6115 Kertépítő kertész Kertépítő kertész
3.1.9. 6115 Kertépítő kertész Kertépítő munkás
3.1.10. 6115 Kertépítő kertész Kertgondnok
3.1.11. 6115 Kertépítő kertész Park- és kertépítő, -gondozó
3.1.12. 6115 Kertépítő kertész Parkápoló
3.1.13. 6115 Kertépítő kertész Parképítő
3.1.14. 6115 Kertépítő kertész Parkfenntartó
3.1.15. 6115 Kertépítő kertész Parkkarbantartó
3.1.16. 6115 Kertépítő kertész Parkkezelő
3.1.19. 6115 Kertépítő kertész Sziklakertépítő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kertépítő és -fenntartó feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel.
A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni
– Középszintű vezetői feladatokat ellátni
– Árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni
– Ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát
– Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni
– Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
– Növényápolást végezni, végeztetni
– Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
– Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni
– Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni
– Irányítási, szervezési feladatokat ellátni
– Szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni
– Építés-előkészítő műszaki munkákat végezni
– Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni
– Alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni
– Felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani
– Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani
– Növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni
– Parkfenntartási, gondozási munkát végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre
3.3.3. 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
4.4. 10961-12 Kertészeti alapismeretek
4.5. 10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
4.6. 11070-12 Dísznövényismeret
4.7. 11072-12 Parképítés
4.8. 11069-12 Kertfenntartás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok írásbeli
5.2.4. 10961-12 Kertészeti alapismeretek írásbeli
5.2.5. 10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek írásbeli
5.2.6. 11070-12 Dísznövényismeret írásbeli
5.2.7. 11072-12 Parképítés gyakorlati
5.2.8. 11069-12 Kertfenntartás gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, parképítés és kertfenntartás
A vizsgafeladat ismertetése:
Kerti elem vagy zöldfelületi egység adott technológia szerinti megépítése, kivitelezése, és/vagy fenntartása az alkalmazott gépek működtetése, karbantartása (60 perc).
Dísz- és gyomnövények felismerése (40 db), és írásban történő megnevezésük a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan) (40 perc).
A vizsgafeladat időtartama: 100 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex írásbeli vizsga a kertészeti termesztés alapismereteinek, illetve a munkavállaló számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított feladatlap kitöltésével.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, parképítés, vállalkozás és kereskedelem
A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex írásbeli vizsga a kertépítők számára lényeges növények, a parképítés során fölmerülő feladatok, illetve az egyéni vállalkozásokat működtető szakemberek számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított feladatlapok kitöltésével.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
5.3.3. Komplex szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Parképítés, kertfenntartás
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a parképítés és a kertfenntartás témaköreit felölelő előre kiadott tételsorokból húzott kérdésre.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
Az írásbeli vizsgán számológép, vonalzó és körző, valamint milliméter-pauszpapír használata engedélyezett.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: A Dísznövényismeret modul gyakorlati vizsgatevékenysége során elégséges érdemjegy 71%-tól adható meg.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Mérés és kitűzés eszközei és műszerei
6.3. Kerti szerszámok, eszközök
6.4. Kőműves szerszámok, eszközök
6.5. Gépszereléshez szükséges szerszámok, gépek és eszközök
6.6. Lakatos munkák szerszámai, eszközei
6.7. Asztalos munkák szerszámai, eszközei
6.8. Vízszerelési szerszámok, eszközök, berendezések
6.9. Könnyű gépek (fűrészgép, bozótirtó, sövénynyíró, lapvibrátor, gépi henger)
6.10. Kisgépek (önjáró kaszagép, kerti traktor adapterekkel)
6.11. Számítógép
6.12. Szkenner
6.13. Nyomtató
6.14. Internet hozzáférés
6.15. Egyéni védőfelszerelés
6.16. Munkabiztonsági berendezések
6.17. Környezetvédelmi berendezések
6.18. Személyes felszerelés: metszőolló, kézi fűrész vagy ágvágó, ültetőkanál, mérőszalag (min. 5m-es), vízmérték, gumikalapács, munkavédelmi kesztyű.

 

A Kertépítő és -fenntartó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Kertépítő és -fenntartó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kertépítő és -fenntartó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Kertépítő és -fenntartó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Kertépítő és -fenntartó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

Kertépítő és -fenntartó tanfolyam

0

Kertépítő és -fenntartó tanfolyam

OKJ száma: 31 622 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A095

Ha szeret alkotni, határtalan a kreativitása és szeretne másoknak segíteni abban, hogyan szépítsék meg környezetüket, akkor a Kertépítő és -fenntartó OKJ képzés éppen Önnek megfelelő. Kellemes, stressz mentes, változatos, rugalmas munkarendet, illetve nyugodt környezetben anyagi biztonságot tud magának és családjának biztosítani, esetlegesen külföldön is munkát vállalni.

Kertépítő és -fenntartó tanfolyam célja:
A kertépítő és -fenntartó feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel.
A szakképesítés megszerzése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

A tanfolyam sikeres elvégzése után az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezésére, a meglévő felületek fenntartására és felújítására a törvényeket figyelembe véve önállóan, valamint irányítói jelleggel kertépítő, valamint fenntartó feladatokat lesz képes ellátni gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal. A mindennapi munkája során állandó kapcsolatba kerül az élő növényekkel, illetve azoknak valamilyen részével, ezért alapvető fontosságú, hogy tisztában legyen a növények külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataik működésével, a legfontosabb növénycsoportokkal, a növények és környezetük kapcsolatával. Tudja a kertészeti termesztés fogalmát, ágazatait, éghajlattani és talajtani ismeretek birtokában képes megalapozni a kertészeti ágazatok termesztését befolyásoló talajművelési, trágyázási és öntözési eljárásokat. Ismer az eredményes termesztéshez nélkülözhetetlen növényvédelem és környezetvédelem kapcsolatára szaporítási módokat.

Jelentkezés feltétele:
 – Iskolai előképzettség: alapfokú végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a  41/2013.(V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Szakmai előképzettség: –
– Előírt gyakorlat: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: –

Kertépítő és -fenntartó részszakképesítés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
10961-12 Kertészeti alapismeretek
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
11070-12 Dísznövényismeret
11072-12 Parképítés
11069-12 Kertfenntartás

A Kertépítő és -fenntartó tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A 2016. év újat hoz, minőséget megfelelő áron! Mi megértjük, segítjük, tanítjuk!

Az OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon. Annak, aki végre saját maga szeretné irányítani életét, akikkel “nem csak úgy történnek a dolgok”, akik az új és jó megoldásokat keresik, szemléletváltásra készek, idejüket és pénzüket szánják rá, az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron olcsó, minőségi OKJ Képzéssel, megalapozva a változtatás lehetőségét.

A Kertépítő és -fenntartó OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint.
Olcsó OKJ Tanfolyamunk a Mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

Az „IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldön is. Az EUROPASS az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítvány, amely igazolja a képesítést. Ezt nálunk igényelheti!

Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk őket. A tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra.

A 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (mezőgazdaság, OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak tanfolyamunkra, ezért érdemes mielőbb jelentkezni!

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Kertépítő és -fenntartó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő résztvevő!
 • regisztrált álláskereső résztvevő!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Kerti munkás tanfolyam

0

Kerti munkás tanfolyam

OKJ száma: 21 622 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A096

Ha szeret növényekkel foglalatoskodni és szeretne kertészetben dolgozni, akkor válassza a Kerti munkás képzést, és szerezze meg nálunk a szakmai végzettséget!

A Kerti munkás OKJ képzéssel megfelelő, kellemes, nyugodt környezetben, stressz mentes, változatos munkát, rugalmas munkarendet, illetve anyagi biztonságot tud magának és családjának biztosítani, esetlegesen külföldön is munkát vállalni.

Kerti munkás tanfolyam célja:
A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, árutermelő kertekben végezhet alapvető kertészeti tevékenységet. Gyümölcstermő növényeket, szőlőt, zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. A kerti haszonnövényeket szakszerűen betakarítja.

Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: –
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: –

Kerti munkás részszakképesítés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
10961-12 Kertészeti alapismeretek

10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
11024-12 Kerti munkák

A Kerti munkás tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon, ha elvégzi ezt a képzést. Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Ehhez biztosítunk elérhető áron olcsó, minőségi OKJ Képzéseket.

A Kerti munkás OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Olcsó OKJ Tanfolyamunk a Mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést garantált minőségben, a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

Sokan regisztráltak tanfolyamunkra, ezért érdemes mielőbb jelentkezni!
A Kerti munkás tanfolyam résztvevői a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen megkapják, az esetleges kiegészítő tankönyvekhez pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni a gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Nálunk igényelhet EUROPASS bizonyítványt, amely igazolja a képesítést az Ön által kért nyelven!

A Kerti munkás tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetőek. Infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítő órákon vehet részt. A Kerti munkás tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben megegyezik az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Mezőgazdasági gépész tanfolyam

0

Mezőgazdasági gépész tanfolyam

OKJ száma: 34 521 08 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A097

Szeretne megismerkedni a legmodernebb traktorokkal, munkagépekkel? Szívesen használná és karbantartaná őket? Akkor ez Önnek való szakma! Válassza ezt a képzést, ha ebben látja a jövőjének megalapozását! A Mezőgazdasági gépész OKJ képzéssel megfelelő, változatos munkát, anyagi biztonságot tud magának és családjának adni, esetlegesen külföldön is képes lesz munkát vállalni.

Az ”IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét. Olcsó OKJ Tanfolyamunk a Mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. A tanfolyam sikeres elvégzése után képes lesz a mezőgazdaságban alkalmazott erő és munkagépek önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítésére, üzemeltetésére, beállítására, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetésére.

A 2016. év újat hoz, minőséget megfelelő áron!

A Mezőgazdasági gépész Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon, valamint ajánljuk azoknak, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket. OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére.

Mezőgazdasági gépész tanfolyam célja:
A mezőgazdaságban alkalmazott erő és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése.

Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013.(V.28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
– Szakmai előképzettség: –
– Előírt gyakorlat: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: –

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával összefüggő feladatok megoldásában
– karbantartani, üzemeltetni a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket,
– elhárítani a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések üzemzavarait,
– közreműködni a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések nagyjavításában.

Mezőgazdasági gépész részakképesítés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
10974-12 Agrár munka-, tűz- és környezetvédelem

11048-12 Agrárgépészeti alapfeladatok
11046-12 Erőgépek
11044-12 Mezőgazdasági munkagépek
11047-12 Mezőgazdasági és gazdálkodási alapismeretek
11045-12 Mezőgazdasági gépek üzemeltetése
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A Mezőgazdasági gépész tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Mindent egy helyen biztosítunk. „IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldön is.

Ha külföldi munkavállalásra készül a képzés után, akkor az EUROPASS bizonyítvány nagy segítségére lesz, ugyanis sikeres vizsgát követően ezt nálunk igényelheti az Ön által kért nyelven,  ezzel igazolja a képesítést.

A Mezőgazdasági gépész tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők és infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint.
A tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Mezőgazdasági gépész tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Mezőgazdasági gépész tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Mezőgazdasági gépész tanfolyam

A 66. sorszámú Mezőgazdasági gépész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 08
1.2. Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépész
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Traktorvezető
3.1.3. Vegyszeres növényvédőgép kezelője
3.1.4. Önjáró betakarítógép kezelője
3.1.5. Talajjavítási gépkezelő
3.1.6. Talajtisztító gépkezelő
3.1.7. Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője
3.1.8. Mezőgazdasági kotrógépkezelő
3.1.9. Mezőgazdasági rakodógép kezelő
3.1.10. Nádvágó gépkezelő
3.1.11. Növényvédő gépész
3.1.12. Cséplőgépkezelő
3.1.13. Csíráztató-gépkezelő
3.1.14. Fejő- és tejkezelő gép kezelője
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A mezőgazdaságban alkalmazott erő és munkagépek önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával összefüggő feladatok megoldásában
– karbantartani, üzemeltetni a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket,
– elhárítani a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések üzemzavarait,
– közreműködni a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések nagyjavításában.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10974-12 Agrár munka-, tűz- és környezetvédelem
4.4. 11048-12 Agrárgépészeti alapfeladatok
4.5. 11046-12 Erőgépek
4.6. 11044-12 Mezőgazdasági munkagépek
4.7. 11047-12 Mezőgazdasági és gazdálkodási alapismeretek
4.8. 11045-12 Mezőgazdasági gépek üzemeltetése
4.9 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória)
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10974-12 Agrár munka-, tűz- és környezetvédelem írásbeli
5.2.4. 11048-12 Agrárgépészeti alapfeladatok írásbeli
5.2.5. 11046-12 Erőgépek írásbeli
5.2.6. 11044-12 Mezőgazdasági munkagépek írásbeli
5.2.7. 11047-12 Mezőgazdasági és gazdálkodási alapismeretek írásbeli
5.2.8. 11045-12 Mezőgazdasági gépek üzemeltetése írásbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
O.) A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági erőgépek előkészítése üzemeltetésre
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott mezőgazdasági erőgép karbantartása, beállítása, hibaelhárítása és előkészítése üzemeltetésre (90 perc)
Adott gépelem, alkatrész készítése, javítása kézi fémmegmunkálással (30 perc)
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
P.) A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági munkagépek beállítása, üzemeltetése
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott mezőgazdasági erő és munkagép összekapcsolása, karbantartása, beállítása és üzemeltetésre (90 perc).
Adott mezőgazdasági rakodógépek, illetve önjáró betakarító gépek előkészítése, beállítása és üzemeltetése (90 perc)
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági gépek komplex írásbeli vizsga
A vizsgafeladat ismertetése:
A központi feladatlap mezőgazdasági munkagépek (50 %,) mezőgazdasági erőgépek (20 %), géprajz, gépelemek 10 (%), szakmai számítás (10 %) és gazdasági ismeretek (10%) témakörökből tartalmaz kérdéseket.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági gépek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreiből tartalmaz kérdéseket.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
„A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában”.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Traktor pótkocsival
6.3. Mezőgazdasági vontató (3 különböző teljesítménykategória)
6.4. Késes altalajlazító
6.5. Közép-mélylazító
6.6. Függesztett ágyeke
6.7. Félig függesztett ágyeke
6.8. Váltva forgató eke
6.9. Tárcsás borona (X)
6.10. Tárcsás borona (V)
6.11. Oldalazó tárcsás borona
6.12. Boronák
6.13. Sorközművelő kultivátor
6.14. Szántóföldi kultivátor
6.15. Kombinátor
6.16. Hengerek
6.17. Szervestrágya-szóró
6.18. Hígtrágya-szóró
6.19. Műtrágyaszóró
6.20. Sorba-, szórvavető gép
6.21. Szemenkénti vetőgép
6.22. Direktvetőgép
6.23. Ültetőgép
6.24. Palántázó gép
6.25. Fűkasza
6.26. Önjáró kaszáló, szecskázógép
6.27. Rendkezelők
6.28. Bálázó
6.29. Szárzúzók
6.30. Sor-, rendfelszedő- és kaszáló adapter
6.31. Pótkocsik
6.32. Szántóföldi permetező
6.33. Fa- és szőlővédelmi permetező
6.34. Magtisztító- és csávázó gépek
6.35. Arató-cséplőgép és adapterei
6.36. Rakodógép (traktorra szerelt és önjáró)
6.37. Állattartó-telepi gépek, berendezések
6.38. Terményszárító
6.39. Takarmánykeverő gépek
6.40 Kertészeti kisgépek
6.41. Emelőgépek (mobil és stabil)
6.42. Fémmegmunkáló gépek (esztergapad, köszörű, oszlopos fúrógép, marógép)
6.43. Hegesztő-berendezések (láng, ív)
6.44. Számítógépek
6.45. Elektromos és pneumatikus kéziszerszámok (csiszoló- és fúrógépek, levegőkulcs)
6.46. Kéziszerszámok (villás-, csillag- és dugókulcs készlet, torx és csavarhúzó készlet, reszelők,
fogók, lehúzók, vágók, különféle anyagú és méretű kalapácsok)
6.47. Karbantartó- és szervizberendezések
6.48. Egyéni védőfelszerelések
6.49. Munkabiztonsági berendezések
6.50. Környezetvédelmi berendezések

A Mezőgazdasági gépész tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Mezőgazdasági gépész tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Mezőgazdasági gépész tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Mezőgazdasági gépész tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Mezőgazdasági gépész tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam

A 68. sorszámú Mezőgazdasági gépjavító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 35 521 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépjavító
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei
2.1.1. Iskolai előképzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: Mezőgazdasági gépész vagy Erdészeti gépész végzettség (Bővebben: 7.Egyebek)
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója Autódaru-szerelő
3.1.4.   Dózer szerelő
3.1.8.   Helyhez kötött gép szerelője, javítója
3.1.9.   Hidraulika szerelő
3.1.10.   Kompresszorszerelő
3.1.11.   Rakodógép-szerelő
3.1.12.   Szállítószalag szerelő
3.1.13.   Targoncaszerelő
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Átveszi az mezőgazdasági erő- és munkagépet,
Mezőgazdasági gépeket üzemeltet,
Karbantartást, javítást végez,
Erő- és munkagépet karbantartásra, javításra előkészít,
Előkészíti a gépet javításra,
Gépet szétszerel,
Hibafelvételt végez,
Javítást végez,
Gépet összeszerel,
Erő- vagy munkagépre hidraulikus egységet javít, felszerel,
Erő- vagy munkagépre elektromos egységet javít, felszerel,
Karbantartja, frissíti a mérőműszereket, szoftvereket,
Belsőégésű motort diagnosztizál, javít, szerel,
Erő- vagy munkagépet karbantart, javít,
Dokumentációt készít,
Vállalkozást vezet,
Továbbképzésen vesz részt,
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával összefüggő feladatok megoldásában
– közreműködni a munkafeladatok szervezésében, végrehajtásában.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 521 08 Mezőgazdasági gépész Szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11079-12 Mezőgazdasági gépjavítási alapok
4.4. 11080-12 Javítástechnológiai feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória)
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11079-12 Mezőgazdasági gépjavítási alapok írásbeli
5.2.4. 11080-12 Javítástechnológiai feladatok írásbeli
5.2.5. 11081-12 Agrárgazdasági gépek javítása írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
Q.) A vizsgafeladat megnevezése: Alkatrész javítási, felújítási feladat elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott mezőgazdasági erő- vagy munkagép alkatrész javítása, a szükséges technológiák alkalmazásával.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %
R.) A vizsgafeladat megnevezése: Agrárgazdasági gép komplex hibaelhárítása, karbantartása, beállítása
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott mezőgazdasági erőgép, munkagép, vagy önjáró gép diagnosztikai vizsgálata alapján a hiba megállapítása, majd elhárítása. Az adott gép karbantartása, beállítása, próbaüzemeltetése.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági gépek javítása
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreiből tartalmaz kérdéseket.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: „A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában”.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Traktor pótkocsival
6.3. Mezőgazdasági vontató (3 különböző teljesítménykategória)
6.4. Késes altalajlazító
6.5. Középmély lazító
6.6. Függesztett eke
6.7. Félig függesztett eke
6.8. Váltva forgató eke
6.9. Tárcsás borona (X)
6.10. Tárcsás borona (V)
6.11. Oldalazó tárcsás borona
6.12. Boronák
6.13. Sorközművelő kultivátor
6.14. Szántóföldi kultivátor
6.15. Kombinátor
6.16. Hengerek
6.17. Szervestrágya-szóró
6.18. Hígtrágya-szóró
6.19. Műtrágyaszóró
6.20. Sorba-, szórva vetőgép
6.21. Szemenkénti vetőgép
6.22. Direktvetőgép
6.24. Palántázó gép
6.25. Fűkasza
6.26. Önjáró kaszáló, szecskázógép
6.27. Rendkezelők
6.28. Bálázó
6.29. Szárzúzók
6.30. Sor-, rendfelszedő- és kaszáló adapter
6.32. Szántóföldi permetező
6.33. Fa- és szőlővédelmi permetező
6.34. Magtisztító- és csávázó gépek
6.35. Arató-cséplőgép és adaptereik
6.36. Rakodógép (traktorra szerelt és önjáró)
6.37. Állattartó-telepi gépek, berendezések
6.38. Terményszárító
6.39. Takarmánykeverő gépek
6.40  Kertészeti kisgépek
6.41. Hidraulikus, elektromos és tüzelőanyag-ellátó berendezések beállításához szükséges próbapadok
6.42. Motor vizsgálatához szükséges diagnosztikai eszközök, mérőberendezések
6.43. Hidraulikus rendszer diagnosztikai, eszközei, berendezései
6.44. Elektromos rendszer diagnosztikai eszközei, berendezései
6.45. Dízel tüzelőanyag-ellátó rendszer vizsgálatának eszközei és mérőberendezései
6.46. Emelőgépek (mobil és stabil)
6.47. Fémmegmunkáló gépek (esztergapad, köszörű, oszlopos fúrógép, marógép)
6.48. Hegesztő-berendezések (láng, ív, CO2, AFI, AWI)
6.49. Tűzikovács berendezések
6.50. Számítógépek
6.51. Elektromos és pneumatikus kéziszerszámok (csiszoló- és fúrógépek, levegőkulcs)
6.52. Kéziszerszámok (villás-, csillag- és dugókulcs készlet, torx és csavarhúzó készlet, reszelők, fogók,
lehúzók, vágók, különféle anyagú és méretű kalapácsok)

6.53. Karbantartó- és szervizberendezések
6.54. Egyéni védőfelszerelések
6.55. Munkabiztonsági berendezések
6.56. Környezetvédelmi berendezések

7. EGYEBEK
A szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján:
– 1706-3 Növénytermesztő gépész,
– 313-4 Mezőgazdasági gépszerelő,
– 1709 Mezőgazdasági gépjavító, karbantartó,
– a kísérleti Mezőgazdasági gépszerelő, gépüzemeltető,
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003.  (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján:
– 31 6280 07 Növénytermesztő gépész,
– 33 6280 01 Mezőgazdasági gépész,
– 31 521 01 0010 31 01 Erdészeti gépszerelő, gépjavító,
– 31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító,
– 31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító,
– 31 521 200010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó,
– 31 521 200010 31 02 Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó,
– 31 521 200010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó,
– 31 521 200010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó.

 

A Mezőgazdasági gépjavító tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Mezőgazdasági gépjavító tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam

0

Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam

OKJ száma: 35 521 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A098

Szeret szerelni? Szeretné a legmodernebb traktorokat, munkagépeket javítani? Szeretné ezeket használni és karbantartani? Akkor ez Önnek való szakma! Válassza ezt a képzést, ha ebben látja a jövőjének megalapozását!

Ha Önnek van:
 – Mezőgazdasági gépész,
 – Erdészeti gépész,
 – Növénytermesztő gépész,
 – Mezőgazdasági gépszerelő,
 – Mezőgazdasági gépjavító,karbantartó,
 – Mezőgazdasági gépszerelő, gépüzemeltető,
 – Növénytermesztő gépész,
 – Mezőgazdasági gépész,
 – Erdészeti gépszerelő, gépjavító,
 – Kertészeti gépszerelő, gépjavító vagy
 – Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító végzettsége,
akkor jelentkezzen hozzánk Mezőgazdasági gépjavító OKJ képzésünkre kedvezményesen!

Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: –
– Bemeneti kompetenciák: –
– Szakmai előképzettség: Mezőgazdasági gépész vagy Erdészeti gépész végzettség (Bővebben: 41/2013.(V. 28.) VM rendelet: 7. Egyebek)
– Előírt gyakorlat: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: –

Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
11079-12 Mezőgazdasági gépjavítási alapok

11080-12 Javítástechnológiai feladatok
11081-12 Agrárgazdasági gépek javítása

A Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A tanfolyam sikeres elvégzése után képes lesz a mezőgazdasági erő- és munkagépet üzemeltetni, karbantartást, javítást végezni, erő- és munkagépet karbantartani, javításra előkészíteni, gépet szétszerelni, hibafelvételt végezni, gépet összeszerelni, erő- vagy munkagépre hidraulikus és elektronikus egységet javítani, felszerelni. Tudja karbantartani, frissíteni a mérőműszereket, szoftvereket, belsőégésű motort diagnosztizálni, javítani, szerelni, dokumentációt készíteni, vállalkozást vezetni. Az OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon.

A Mezőgazdasági gépjavító OKJ képzéssel megfelelő változatos munkát, anyagi biztonságot tud magának és családjának biztosítani, esetlegesen külföldön is képessé válik munkát vállalni. Az ”IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét. Olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést garantált minőségben, a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

A 2016. év újat hoz, minőséget megfelelő áron!

OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére.

Mindent egy helyen biztosítunk. „IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldön is.

Ha külföldi munkavállalásra készül a képzés után, akkor az EUROPASS idegen nyelvű bizonyítvány nagy segítségére lesz, ugyanis sikeres vizsgát követően nálunk igényelheti az Ön által kért nyelven, ez igazolja a képesítést.

A 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (mezőgazdaság, OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak tanfolyamunkra, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! 

A Mezőgazdasági gépjavító tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint.
Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt.
A tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Mezőgazdasági gépjavító tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben megegyezik az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

 

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam

A 73. sorszámú Növényvédelmi szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 621 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Növényvédelmi szaktechnikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480 – 720

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3131 Mezőgazdasági technikus Falugazdász (technikus)
3.1.3. Háztáji mezőgazdasági technikus
3.1.4. Kertész és növényvédelmi technikus
3.1.5. Mezőgazdasági asszisztens
3.1.6. Mezőgazdasági technikus
3.1.7. Növénytermesztési szaktechnikus
3.1.8. 3342 Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens Méregfelelős (növényvédelem)
3.1.9. Méregkamra-kezelő
3.1.10. Növényvédelmi brigád vezetője
3.1.11. Növényvédelmi és növény-egészségügyi technikus
3.1.12. Növényvédelmi szaktechnikus
3.1.13. Növényvédelmi technikus
3.1.14. Növényvédő (technikus)
3.1.15. Növényvédő és méregraktár-kezelő
3.1.16. Növényvédő növénytermesztésben és kertészetben
3.1.17. Permetezőmester
3.1.18. Vegyszeres növényvédő (technikus)
3.1.19. Vegyszerező (technikus)
3.1.20. 6111 Szántóföldinövény-termesztő Növénytermesztési brigád vezetője
3.1.21. Növénytermesztő
3.1.22. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Traktorvezető
3.1.23. Vegyszeres növényvédőgép kezelője
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A növényvédelmi szaktechnikus a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrákhoz kapcsolódó növényvédelmi szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít.
A végzett szakemberek képesek a növényvédelem terén a korszerű növényvédelmi eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására. Enciklopédikus ismereteik felhasználásával alkalmassá válik a tervszerűen, előrejelzésre alapozottan elvégzett különböző integrált (agrotechnikai, fizikai, biológiai, kémiai) növényvédelmi eljárások kisüzemekben történő önálló elvégzésére.
A szakterületen felkészültek az előírt követelményrendszerek betartására, a mérgező anyagokkal történő biztonságos munkavégzésre, tevékenységük megfelelő adminisztrálására.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– megtervezni, megszervezni, elvégezni, elvégeztetni a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák előrejelzésre alapozott, integrált növényvédelmét
– munkája során szakmai információkra alapozottan szakszerűen a növényvédő szereket árusítani, vásárolni, szállítani, tárolni, raktározni, a keletkező veszélyes hulladékok megsemmisítéséről gondoskodni
– önállóan végezni a különböző típusú növényvédelmi gépek beállítását, működtetését, javítását és karbantartását
– betartani és betartatni a növényvédelmi munkák munka-, környezet- és természetvédelmi előírásait, az egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatos előírásokat. Mérgezés, baleset esetén munkatársi elsősegélynyújtást végezni
– megfelelően adminisztrálni növényvédelmi tevékenységét
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma, megnevezése, a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11062-12 Növényvédőszer ismeret és használat
4.4. 11063-12 Növényvédelmi technológiák
4.5. 11064-12 Növényvédő szerek kijuttatása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák kór- kárkép- és gyomnövénygyűjteményének elkészítése (20+20+20 db).
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11062-12 Növényvédő szer ismeret és -használat írásbeli
5.2.4. 11063-12 Növényvédelmi technológiák írásbeli
5.2.5. 11064-12 Növényvédő szerek kijuttatása gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Felismerési feladatok, szakmai számítások elvégzése, bizonylatok kitöltése és manuális tevékenység (beállítás, gépüzemeltetés, karbantartás, munkavégzés)
A vizsgafeladat ismertetése:
– Felismeri a kártevőket, kór- és kárképeket, gyomnövényeket, a szántóföldi növénytermesztésben, a kertészetben használt növényvédelmi eszközöket, gépeket, gépelemeket
– Gazdasági számításokat végez (költségszámítások, anyag-, eszköz-, munkaerő-, munkaidő-szükséglet meghatározása)
– Számlát állít ki, kitölti a növényvédelemben alkalmazott alap- és összesítő bizonylatokat, nyilvántartásokat
– Beállítja, üzemelteti és karbantartja a szántóföldön alkalmazott növényvédő gépeket, eszközöket
– Beállítja, üzemelteti és karbantartja a gyümölcstermesztésben alkalmazott növényvédő gépeket, eszközöket
– Beállítja, üzemelteti és karbantartja a zárt termesztő berendezésben alkalmazott növényvédő gépeket, eszközöket
– Beállítja, üzemelteti és karbantartja a kiskertekben alkalmazott növényvédő gépeket, eszközöket
– Vegyszerkímélő és vegyszermentes növényvédelmi technológiát alkalmaz
– Környezetkímélő növényvédő szereket és növényvédelmi hatású anyagokat készít, felhasznál
– Növényvédelmi előrejelzést végez, felméri a károsítók faji összetételét és egyedszámát
– Növényvédelemmel kapcsolatos anyagokat, eszközöket szállít, tárol, raktároz
– Bekeveri és kijuttatja a növényvédő szereket, kezeli a maradék permetlevet, dekontaminál
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat védése
A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt korábban elkészített és értékelt záródolgozatát bemutatja, megvédi.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
B.) A vizsgafeladat megnevezése:
Válaszadás a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák károsítóismeretéből és integrált növényvédelmi technológiáiból összeállított tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati tételsorokat az adott vizsgacsoportban vizsgázó jelöltek száma, a képző és vizsgáztató intézmény sajátosságai alapján úgy kell elkészíteni, hogy legalább 15-15 gyakorlati tétel legyen.
A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 20 db, összesen legalább 150 db kell, hogy legyen (a megadott lista szerint), a vizsgázónak tételenként a 20 darabból legalább 10 db-ot kell felismernie.
A „Felismerési feladatok, szakmai számítások elvégzése, bizonylatok kitöltése és manuális tevékenység” gyakorlati feladatnak egyaránt tartalmaznia kell felismerési feladatot, szakmai számítás elvégzését, bizonylat kitöltését és manuális feladatot.
A „Felismerési feladatok, szakmai számítások elvégzése, bizonylatok kitöltése és manuális tevékenység” gyakorlati feladat értékelése során egyenlő mértékű súlyozást kell alkalmazni.
A tételek részfeladatainak összeállítása során ügyelni kell arra, hogy a tételekben a szántóföldi növénytermesztés és a kertészet növényvédelmének témaköre egyaránt érintve legyen.
Manuális gyakorlati vizsgatevékenység csak március 1 – október 31. között végezhető.
A záródolgozat elkészítése és beadása, valamint a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák kór- kárkép- és gyomnövénygyűjteményének elkészítése és beadása nappali rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor történik.
Záródolgozatra vonatkozó előírások:
– A záródolgozatok tárgya egy szántóföldi és egy kertészeti növényi kultúra növényvédelmi tervének elkészítése.
– A záródolgozatokat csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani, a képzés befejezését követő 2 évig.
– A záródolgozatnak tartalmaznia kell a választott növényi kultúra termesztéstechnológiát meghatározó (soktápnövényű és a növényfajra, -fajtára jellemző) károsítói elleni védekezés végrehajtásának idejét, módját, a növényvédelmi tevékenység anyagi, gép-, eszköz-, munkaerő- és munkaidőigényét.
– A záródolgozatnak ki kell térnie a károsítók előrejelzésének ütemezésére, módjára is.
– A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Szántóföldi növényi kultúrák
6.3. Gyümölcsös
6.4. Szőlőültetvény
6.5. Zöldségnövények
6.6. Zárt termesztő berendezés
6.7. Erőgép (traktor)
6.8. Síkszóró kerettel ellátott permetezőgép
6.9. Térszóró kerettel ellátott permetezőgép
6.10. Granulátumszóró gép
6.11. Perisztaltikus pumpa
6.12. Porozó gép
6.13. Hideg- és melegködképző berendezés
6.14. Csávázó gépek
6.15. Terménytárolás és –kezelés eszközei, gépei
6.16. Szállító jármű
6.17. Vízszállításra és/vagy tárolásra alkalmas eszköz
6.18. Növényvédő szer előkészítésének eszközei
6.19. Mérlegek, mérőeszközök
6.20. Kultivátor
6.21. Tárcsa
6.22. Sima henger
6.23. Műtrágyaszóró gép
6.24. Karbantartásra, javításra használt anyagok, eszközök, szerszámok
6.25. Mintavevő eszközök, kvadrát
6.26. Előrejelzéshez használt eszközök
6.27. Növényvédelmi célú eszközök
6.28. Egyéni védőeszközök
6.29. Növényvédő szerek, csomagolóburkolatok
6.30. Növényvédőszer raktár és felszerelései
6.31. Biztonsági- és jelzőrendszerek
6.32 Irodai eszközök
6.33. Számítógép, projektor
6.34. Mobiltelefon
6.35. Tanterem
6.36. Internet hozzáférés
6.37. Bizonylatok, nyilvántartások, engedélyokiratok, szerjegyzék
6.38. Szakirodalom

A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam

0

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam

OKJ száma: 55 621 02 –Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A099

Ha szeret kertben, ültetvényen tevékenykedni vagy mezőgazdasággal foglalkozik, akkor elkerülhetetlen, hogy növényvédőszer használatához jogosultságot szerezzen. Ebben segít ez a tanfolyam.
Meg kell ismerje a korszerű növényvédelmi eljárásokat, technikákat, növényvédelmi vegyszereket és azok adagolási, hígítási folyamatait melyek segítségével hatékonyabb termelést lesz képes elérni.
Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam során megtanulhat szakszerűen tárolni, szállítani, csomagolni, forgalmazni illetve raktározni egyaránt. Megismerheti növényvédelmi gépek beállításait, működését illetve karbantartását önállóan végezheti. A képzés során tapasztalatot szerezhet kisüzemekben, különböző növényvédelmi eljárásokat pontos tervezésével, kivitelezésével illetve adminisztrációval. Megismeri növényvédő szerek biztonságos használatát, alkalmazási területeit az ültetvények gondozásában.

Ha úgy érzi, a jövőben szívesen dolgozna a szakmában, jelentkezzen Növényvédelmi szaktechnikus OKJ Tanfolyamunkra! Kiváló szakemberek irányításával ismerkedhet meg a növényvédelem fortélyaival. Felkészült szakmai oktatóink keze alatt sajátíthatja el egy versenyképes szakma rejtelmeit. Trénereink tudásuk legjavát adják át. Olyan ismereteket és rutint szerezhet, mellyel könnyen és zökkenőmentesen tud majd elhelyezkedni. Szakmája legyen hivatás!

A növényvédelmi szaktechnikus a szántóföldi és kertészeti szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a korszerű növényvédelmi eljárások alkalmazásával, a piac igényeinek megfelelő termékek gazdaságos előállítására, minőségi és mennyiségi tekintetben egyaránt. A bizonyítvány megszerzésével alkalmassá válnak a tervszerűen, megalapozottan elvégzett, különböző integrált (agrotechnikai, fizikai, biológiai, kémiai) növényvédelmi eljárások, kisüzemekben történő önálló elvégzéséhez. A szakterületen kiemelkedő fontosságú az előírt követelményrendszerek betartására, a mérgező anyagokkal történő biztonságos munkavégzés és a tevékenységek megfelelő adminisztrálására.

A képzés ideje alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. OKJ Képzéseinken, tanfolyamainkon nincs rejtett költség. A tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen Intézményünk biztosítja. A felmérés és a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

Költséghatékony OKJ Képzést kaphat, garantáltan magas színvonalon! Intézményünk a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően biztosít támogatást. Készséges, gyors munkatársaink és kiváló szakmai oktatóink segítik a résztvevőket, a beiratkozástól a bizonyítvány megszerzéséig.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert OKJ bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után igényelhető!

A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt Intézményünk biztosítja. Pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. Infrastrukturális eszközökkel teljes mértékben felszereltek, az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítésében, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzésében.

Elkötelezett, magasan képzett oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára. A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni jegyzetekre, tankönyvekre. Arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk az eredményes tanuláshoz és a sikeres vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgaelőkészítőkön vehet részt. A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.

A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam célja:
Olyan felkészült szakemberek képzése, akik megállják helyüket az egyre erősödő munkaerőpiaci versenyben. Sikereket tudnak és akarnak elérni saját területükön, stabil megélhetést biztosítva ezzel. Képzésünk segítséget nyújt egy hiányszakma ismereteinek elsajátításához, és ezzel a munkavállalóvá váláshoz.

Jelentkezés feltétele:
Szakmai előképzettség: 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
11062-12 Növényvédőszer ismeret és használat
11063-12 Növényvédelmi technológiák
11064-12 Növényvédő szerek kijuttatása

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyamhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan,  minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

 

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő résztvevő!
 • regisztrált álláskereső résztvevő!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Virágkötő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Virágkötő tanfolyam

A 100. sorszámú Virágkötő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 215 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Virágkötő
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960

2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében, a Mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7419 Egyéb kézműipari foglalkozású Koszorúkötő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A virágkötő egy virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– virágkezelést, -előkészítést végezni,
– virágdíszeket készíteni (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei).
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma, megnevezése
4.2. 11074-12 Növényismeret és – kezelés
4.3. 11075-12 Virágkötészet

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11074-12 Növényismeret és -kezelés gyakorlati
5.2.4. 11075-12 Virágkötészet gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A virágkötő feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Virágkötészet: Egy virágcsokor és egy egyéb virágdísz (tűzött virágdísz, koszorú, alkalmi virágdísz stb.) készítése. (60 perc, 40%)
Virág-előkészítés: Vágott virágok, cserepes növények, virágkötészeti anyagok kezelése, előkészítése virágkötészeti felhasználásra és értékesítésre. (30 perc 10%)
Növényismeret: A növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal (30 db, 30 perc, 20%).
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Virágkötészet és növényismeret
A vizsgafeladat ismertetése:
Az egyes virágdíszek jellemzése, típusai, készítési technikái. A virágkötészet törvényszerűségeinek ismertetése.
Az egyes dísznövénycsoportok jellemzése, felhasználása a virágkötészetben.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsgatételeket úgy kell összeállítani, hogy a feladatok a megadott idő alatt elvégezhetők legyenek, és ezek szakszerű elvégzése ezt az időtartamot ki is töltse.
A virágkötészet gyakorlati vizsgára a vizsgázó köteles a kéziszerszámokat (virágkötő kés, papírvágó olló, metszőolló, ragasztópisztoly, csípőfogó) magával hozni.
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Vázák, virágtálak, virágkosarak, egyéb virágtartók
6.3. Csomagolóanyagok
6.4. Szalagok, zsinórok, fonalak
6.5. Egyéb díszítő kellékek
6.6. Selyem és száraz virágok
6.7. Növényi eredetű segédanyagok
6.8. Gyertyák, mécsesek
6.9. Vágott drótok, tekercsdrótok, dekorációs drótok
6.10. Koszorúalapok, más tűzőhab és hungarocell alapok
6.11. Rögzítő anyagok (tűzőhab téglák és egyéb formák)
6.12. Kézi szerszámok (kés, papírvágó olló, metszőolló, ragasztópisztoly, csípőfogó, fűrész, kalapács)
6.13. Virágtartósító és – nyílasztó szerek
6.14. Szakmai könyvek, albumok, DVD-k
6.15. Személyes felszerelés: virágkötő kés, papírvágó olló, metszőolló, ragasztópisztoly, csípőfogó

A Virágkötő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Virágkötő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Virágkötő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Virágkötő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Virágkötő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

Virágkötő tanfolyam

0

Virágkötő tanfolyam

OKJ száma: 31 215 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A100

Akkor válassza ezt a képzést, és szerezze meg nálunk ezt a szakmai végzettséget, ha szeret növényekkel foglalatoskodni, szereti a növényeket, fejlesztheti esztétikai érzékét, színérzékét. Ha a kereskedelem területén belül a virágkötő, virágkereskedő szakma érdekli, az itt található tanfolyam ajánlatok segíthetnek az ehhez szükséges képesítés megszerzéséhez! Jelentkezzen Virágkötő OKJ képzés keretei közt olyan oktatásra, ami során megismerkedhet a szakma művészi és értékesítési tevékenységeivel, s mellyel olyan szakirányú OKJ-s szakképesítést szerezhet, ami nagyban megkönnyíti majd a szakmában való elhelyezkedést! Jelentkezzen akár már ma!

Egy jó képzést kell annak érdekében választania, hogy kellően megismerje egy virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken a virágkötészeti tevékenységet, virágkezelést, előkészítést, virágdíszek készítését,  mint pl: csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei.

A Virágkötő OKJ képzéssel megfelelő, kellemes nyugodt környezetben, stressz mentes, változatos munkát, rugalmas munkarendet, saját vállalkozás indítását, anyagi biztonságot tud magának és családjának biztosítani, esetlegesen külföldön is munkát vállalni.

Az IOSZIA Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Ehhez biztosítunk elérhető áron, kedvező feltételekkel minőségi OKJ Képzéseket.

A Virágkötő részszakképesítés OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

Ha kedvet kap a tanuláshoz, kedvezményesen végezheti el a Virágkötő tanfolyam után a Virágkötő és virágkereskedő OKJ Képzést.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően, nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.

Akkor válassza ezt a képzést, ha a szakma megszerzése után szorgalmas munkával, jól jövedelmező tevékenységet szeretne végezni. Felelősségteljes és szerteágazó munka, mindennap más kihívást tartogat. Jelentkezzen most a Virágkötő képzésünkre!

Mindent egy helyen biztosítunk. Felméréseink szerint sok nálunk szakmát tanult ember keresett külföldön munkát, ahol szakmai tudását elismerték. „IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely  nyelvi képzéseket kínál ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldön is.

A Virágkötő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt, lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára. A Virágkötő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Virágkötő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében, a Mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Előírt gyakorlat: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Virágkötő tanfolyam célja:
A virágkötő egy virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas.

Virágkötő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
11074-12 Növényismeret és – kezelés
11075-12 Virágkötészet

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető.

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

 

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam

0

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam

OKJ száma: 35 622 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A101

Amennyiben szeretne zöldség valamint gyümölcstermesztéssel foglalkozni, akkor ajánljuk figyelmébe ezt a tanfolyamunkat. Kezdjen teljesen önálló gazdálkodásba, mi minden értékes tudást átadunk Önnek ehhez. Megéri ebből úgymond üzletet csinálni. Nálunk ehhez szerezhet szakképesítést. Ha már földje is van, ahol gazdálkodhat, megszerezheti nálunk ezt a szakmát. Mi megértjük, segítjük, tanítjuk.

A Zöldség és gyümölcstermesztő OKJ Képzés elvégzése után dolgozhat, mint: fóliakertész, fóliás zöldségtermesztő, fűszerpaprika – termesztő, gombatermesztő, hagymatermesztő, kertész,palántanevelő, paprikatermesztő, paradicsomtermesztő, spárgatermesztő, szántóföldi zöldség – termesztő, üvegházi zöldség – termesztő, zöldség- és fűszernövény-termelő, zöldségtermesztő, bogyós gyümölcs – termesztő, csonthéjas gyümölcs – termesztő, dinnyekertész valamint dinnyetermesztő, gyümölcsfagondozó vagy gyümölcstermesztő illetve szőlő- és gyümölcstermesztő.

A Zöldség és gyümölcstermesztő Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki az alap kertészeti ismeretek után képes elvégezni a gyümölcsültetvények létesítését, zöldségnövények szaporítását, telepítését, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények termesztéstechnológiai munkáit, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetését, az előállított termékek betakarítását, tárolását és értékesítését. Ma már a kellő hozzáértés elvárás, így azok figyelmébe is ajánljuk a Zöldség és gyümölcstermesztő képzésünket, akik már évek óta tervezik a gazdálkodással foglalkozást.

Jelentkezés feltétele:
Szakmai előképzettség: Kertész szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam célja:
A zöldség- és gyümölcstermesztő feladata gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények termesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése.
A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
11028-12 Gyümölcstermő növények termesztése
11029-12 Zöldségnövények termesztése

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes a tankönyv, az elméleti tudásszint felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza. Válassza ezt a képzést, ha kellemes, nyugodt környezetben, stressz mentes, változatos munkát szeretne rugalmas munkarendben, akár saját vállalkozásban. A 2016. év újat hoz, csak merni kell lépni!

Oktatóink folyamatosan nyomon követik az agrárgazdaságban való változásokat, vagy éppenséggel a bekövetkezett újításokat, így ennek köszönhetően a képzésben résztvevők mindig naprakész információkhoz tudnak majd jutni. Garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével a képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

Mindent egy helyen biztosítunk. Ha igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkás legyen. Az EUROPASS nagy segítségére lesz, ugyanis sikeres vizsgát követően ezt nálunk igényelheti az Ön által kért nyelven. Az Europass egy idegen nyelvű bizonyítvány, amely igazolja a képesítést.

A Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Betanított állatgondozó tanfolyam

0

Betanított állatgondozó tanfolyam

SzPk-00114-15-20 0 06 1 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés

Engedélyszám: E-000526/2014/B030

Ha szereti az állatokat, és szeretne minél több időt velük tölteni, részt venni a gondozásukban, ha az életét vidéken képzeli el, ha még nincs szakmája, befejezett iskolai végzettsége, a Betanított Állatgondozó Képzés segíteni fog tervei megvalósításában. Ha békés, nyugodt életre vágyik, és biztos jövedelemre, ne késlekedjen a jelentkezéssel! Akkor a Betanított Állatgondozó szakmát Önnek találták ki.

A Betanított Állatgondozó Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon azoknak, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket, jó megoldást, kiutat keres. Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron olcsó, minőségi Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét.

A Betanított Állatgondozó tanfolyam sikeres elvégzése után tudni fogja az általános állattenyésztési szakismereteket, mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, képes lesz fizikai és gyakorlati felkészültséggel irányítás alatt munkát végezni. A munka sosem válik majd unalmassá, hiszen sokrétű, változatos feladatköröket tölthet be. Kihívás, mert minden nap új, izgalmas és nagyszerű feladat várja majd az állatgondozó szakember munkájának segítésekor, megfelelően fogja használni az állatgondozás eszközeit; részt tud venni az állattartás során szükséges higiéniai tevékenységekben (takarítás, fertőtlenítés), az állatok takarmányozásával kapcsolatos munkafolyamatokban, a szaporítás, utódgondozás során felmerülő gondozói feladatokban és a karbantartási munkálatokban.

Jelentkezés feltétele:
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb

Betanított állatgondozó tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
SzPk-00114-15-20 0 06 1 – Betanított állatgondozó

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A Betanított Állatgondozó olcsó tanfolyamunk, a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk Önt.

A Betanított állatgondozó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záró beszámolóhoz. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Betanított állatgondozó tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Faápoló tanfolyam

0

Faápoló tanfolyam

SzPk-00086-15-03 0 03 3 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés

Engedélyszám: E-000526/2014/B032

A Faápoló képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Olcsó Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

Mi megértjük, segítjük a Faápoló Tanfolyam során olyan szakemberré válni, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon, azoknak, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket. Az IOSZIA Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron olcsó, minőségi Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét.

Akkor válassza ezt a képzést, ha a mezőgazdaság terén képzeli el tevékenységét, jövedelemszintjét emelni szeretné, szakemberré akar válni. A nagyobb sikerek eléréséhez szüksége van konkrét szakmai ismeretekre.

Jelentkezés feltétele:
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb

Faápoló tanfolyam célja:
Lakott területek zöldterületeinek (közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők),települések bevezető útjainak,vízügyi, erdőgazdálkodási zöldterületek fáinak szakszerű ápolása.

Faápoló tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
SzPk-00105-15-20 0 06 1 – Faápoló

Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenesek a jegyzetek, az elméleti tudásszint felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

A munkaerőpiacon történő elhelyezkedést segítik képzéseink, után követésünk tapasztalatai ezt igazolják. Magas a nálunk szakmát tanult képzésben résztvevők elhelyezkedési aránya és mutatója egyaránt.

Aki az új és jó megoldást keresi, szemléletváltásra kész, kiutat keres, idejét és pénzét szánja rá, annak Felnőttképzési intézményünk elérhető áron olcsó, minőségi Képzési palettájával nyújtja a változás, a változtatás és az előrelépés lehetőségét.

A Faápoló tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záró beszámolóhoz. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. Az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepze