Közgazdasági szakmák

Adótanácsadó tanfolyam

0

Adótanácsadó tanfolyam

OKJ száma: 55 344 01- Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A058

Az adótanácsadói szakmához kombinált készségek kellenek,  jó ha pénzügyi, gazdasági, vagy jogi háttérrel rendelkezik .  Szeretni kell a számok világát, de ez nem elég . Nagyon fontos az analitikus és a logikai gondolkodásmód, illetve fontos a kreativitás. Ha kitartó és hosszútávú tervei vannak, garantáltan a gyakorlatban hasznosítható tudást szerez tanfolyamunkon.  

Az adótanácsadó adóval, adójellegű kötelezettséggel, illetékkel, továbbá adó-visszatérítési igénnyel kapcsolatos tanácsadási tevékenységet végez, szakértőként képviseletet lát el az adóhatóság, valamint a bíróság előtt. Feladatai: a) minden adóval, adó jellegű kötelezettséggel, illetékekkel, adó visszatérítési igénnyel kapcsolatos tanácsadás; b) adó-, adó jellegű kötelezettségek teljesítésében és jogok érvényesítésében való közreműködés; c) adóhatóság és bíróság előtti képviselet ellátása.

Az adótanácsadói tevékenységek, szolgáltatások közé tartozik minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az adótanácsadó a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat, így különösen:

– a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítése és ellenőrzése,
– a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzése,
– a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadás,
– a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok végzése,
– a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése,
– megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátása,
– adótanácsadói vélemények készítése, ellenjegyzése,
– feltételes adómegállapítási kérelmek készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,
– szokásos piaci ár nyilvántartás készítése ellenjegyzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,
– felügyeleti intézkedési kérelem készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában.

A képzés sikeres elvégzése után betölthető munkakörök:

 • Adótanácsadó, Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, Adó-szakelőadó

Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség: –
 • Bemeneti kompetenciák: –
 • Szakmai előképzettség: 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő, 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő, 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő, mérlegképes könyvelő (szakiránytól függetlenül) egy év gyakorlattal, vagy felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.
 • Előírt gyakorlat: 1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év)
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
 • Pályaalkalmassági követelmények: –

A képzés tantárgyai, szakmai követelménymoduljai:
10766-12    Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
10767-12    Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
10768-12    Közvetlen adózási feladatok
10769-12    Közvetett adózási feladatok
10770-12    Egyéb adózási feladatok ellátása
10771-12    Számviteli feladatok ellátása
10772-12    Adótanácsadási tevékenység

Adótanácsadó tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 60%-osra értékelhető.

Adótanácsadó OKJ képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, az elméleti tudásszint felmérését a részvételi díj tartalmazza. Intézményünknél a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítenek.

Az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket is, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal magasabb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldi munkaadóknál is.

Az Adótanácsadó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. Az  Adótanácsadó tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Adótanácsadó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

 Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
 • nappali tagozatos diák
 • GYED-en, GYES-en lévő
 • regisztrált álláskereső
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!

 

Banki, befektetési termékértékesítő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelmények

0

Banki, befektetési termékértékesítő tanfolyam

A 12. sorszámú Banki, befektetési termékértékesítő (Közgazdasági szakmák) megnevezésű részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 343 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Banki, befektetési termékértékesítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 160-240
 Tovább

Biztosításközvetítő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelmények

0

Biztosításközvetítő tanfolyam

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) (Közgazdasági szakmák) megnevezésű részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 343 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Biztosításközvetítő (függő és független)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 160-240
 Tovább

Közbeszerzési referens tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Közbeszerzési referens tanfolyam

Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens (Közgazdasági szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Közbeszerzési referens
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250-300
 Tovább

Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Közgazdasági szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 Tovább

Vállalkozási és bérügyintéző tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Vállalkozási és bérügyintéző tanfolyam

 

A 227. sorszámú Vállalkozási és bérügyintéző (Közgazdasági szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Vállalkozási és bérügyintéző
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 Tovább

Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam

 4. sorszámú Államháztartási mérlegképes könyvelő (Közgazdasági szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés: Államháztartási mérlegképes könyvelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: –
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség:54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), 54 344 04 Államháztartási ügyintéző (Továbbiak a 7. fejezetben.)
2.3. Előírt gyakorlat:–
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
2.8. Szintvizsga:–

3. ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3614 Számviteli ügyintéző Számviteli ügyintéző
3.1.3. Analitikus könyvelő
3.1.4. Főkönyvi könyvelő
3.1.5. Számviteli előadó
3.1.6. 3611 Pénzügyi ügyintéző Pénzügyi ügyintéző
3.1.7. Bérszámfejtő
3.1.8. Pénztáros
3.1.9. Számlaellenőr
3.1.10. 3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző Adóügyintéző
3.1.11. 3654 Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző Hatósági ügyintéző
3.1.12. 4121 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő
3.1.13. 4122 Bérelszámoló Bérelszámoló
3.1.14. 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Készlet- és anyagnyilvántartó
3.1.15. 1411* Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője Számviteli egység vezetője
3.1.16. 2513* Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő Könyvelő
3.1.17. 2514* Kontroller Kontroller, belső ellenőr
3.1.18. 2521* Szervezetirányítási elemző, szervező Szervezetirányítási vezető *felsőfokú végzettség megléte esetében
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli
jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít. Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az államháztartás szervezetének alkalmazottjaként. A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni
– a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni
– a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat módosításokat, átadásokat
– szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat,
– alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
– ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat
– elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
– ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat – alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat
– elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat
– végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat
– ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat
– az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendszert, a belső ellenőrzési rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni
– a külső ellenőrök tevékenységét segíteni, ahhoz szükséges kapcsolódó dokumentumokat előállítani
– ellátni az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat
– az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét elemezni és értékelni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A Államháztartási mérlegképes könyvelő kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
3.3.4. 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés
3.3.5. 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés
3.3.6. 55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 344 04 Ellenőrzési szakelőadó szakképesítés-ráépülés

4. ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
4.3. 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
4.4. 10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása
4.5. 10775-12 Adózási feladatok ellátása
4.6. 10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása
4.7. 10777-12 Államháztartási számviteli feladatok ellátása
4.8. 10778-12 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása
4.9. 10779-12 Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása

5. ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. Az Államháztartási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. Az Államháztartási mérlegképes könyvelő modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban szóbeli
5.2.4. 10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása írásbeli
5.2.5. 10775-12 Adózási feladatok ellátása írásbeli
5.2.6. 10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása írásbeli
5.2.7. 10777-12 Államháztartási számviteli feladatok ellátása írásbeli
5.2.8. 10778-12 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása írásbeli
5.2.9. 10779-12 Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása gyakorlati
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.
5.3. A Államháztartási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
Az Államháztartási mérlegképes könyvelő vizsgafeladat megnevezése:államháztartási elemzési – ellenőrzési gyakorlati feladatok
A központi gyakorlati feladatlap az államháztartási elemzés és ellenőrzés gyakorlatát 50%-50%-ban tartalmazza.
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése:
A központi gyakorlati vizsgatevékenység során az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat kell elvégezni:
Az államháztartási elemzési – ellenőrzési gyakorlati feladatok a kapcsolódószakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A központi gyakorlati vizsgatevékenység során kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat kell elvégezni:
Az államháztartási elemzés-ellenőrzés elemzési gyakorlatához kapcsolódóan: az államháztartási szervezet tevékenységének, ellátási színvonalának értékelése, elemzése, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hasznosításának vizsgálata, a költségvetési beszámoló, ezen belül az intézmény vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése, kiemelten a tartalékok vizsgálata.
Az államháztartási elemzés-ellenőrzés ellenőrzési gyakorlatához kapcsolódóan: a számviteli és adózási önellenőrzésekhez kapcsolódó esettanulmány alapján szakszerű dokumentumok előállítása, illetve az államháztartás szervezetét ellenőrző szervek (belső ellenőr, irányító szerv, Kincstár, KEH, EUTAF, ÁSZ, könyvvizsgáló, adóhatóságok) által tett ellenőrzési megállapításokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc (90 perc + 90 perc)
A vizsgafeladat aránya: 25 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: államháztartási számviteli feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: a számviteli feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: a számviteli törvény, illetve az államháztartási számviteli jogszabály előírásainak gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon. Az elszámolások bizonylati rendje, az analitikus nyilvántartás követelményei. Az év végi zárlati feladatok végrehajtása. A költségvetési beszámolók összeállítása.
Sajátos számviteli esetek elszámolása a gyakorlatban.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat aránya: 45 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási gazdálkodási – számviteli – elemzési – ellenőrzési feladatok
Az Államháztartási mérlegképes könyvelő szóbeli vizsgatevékenysége a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutatóalapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli tételsor az államháztartási gazdálkodási feladatok ellátásához, az államháztartási számviteli feladatok ellátásához és az államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.4. Az Államháztartási mérlegképes könyvelő vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a szakképesítésért felelős miniszter a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-espenzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/penzugyi-agazati-szakkepzesi-es-szabalyozott-szakmak című honlapján közzéteszi.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb az Államháztartási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti.
A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter közleményben A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsganaptára az irányadó.
A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.
A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján is elérhetők a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A központi gyakorlati vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az államháztartás elemzési és ellenőrzés gyakorlati feladatait külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.
A központi írásbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.
A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a központi írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.
A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeinek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:
90–100% jeles (5)
80–89% jó (4)
70–79% közepes (3)
60–69% elégséges (2)
0–59% elégtelen (1)
Amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgatevékenységenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységének érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.
Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgatevékenységhez, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.
Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységének értékelési besorolása alapján történik.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Iratrendezők
6.3. Irodatechnikai eszközök
6.4. Számítógép
6.5. Szkenner
6.6. Nyomtató
6.7. Szoftverek
6.8. Internet hozzáférés
6.9. Kommunikációs eszközök
6.10. Ügyintézési eljárásrend
6.11. Formanyomtatványok
6.12. Jogszabály gyűjtemény

7. EGYEBEK
7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott szakmai követelménymodulokhoz rendelt 10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása, a 10777-12 Államháztartási számviteli feladatok ellátása írásbeli és a 10779-12 Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása gyakorlati modulzáró vizsgatevékenység vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
A vizsgafeladat ismertetése: Központi szóbeli tételsor alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
Időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
Időtartama: 120 perc
10775 -12 Adózási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
Időtartama: 120 perc
10778-12 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
Időtartama: 150 perc
7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
A 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban alkalmazása szóbeli modulzáró vizsgatevékenység alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi doktori fokozat.
A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú végzettséget szerzett
oklevéllel rendelkező, felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban, 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsga szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban, 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban, 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása, 10775 -12 Adózási feladatok ellátása
Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai vizsgára jelentkező, ha a 35/2001. (X. 10.) PM rendelet hatálybalépését megelőzően kezdte meg képzését és különböző szakon szerezte meg mérlegképes könyvelői szakképesítését, illetve felsőoktatásban megszerzett végzettség alapján regisztrált mérlegképes könyvelő, vagy pénzügyi tanácsadó szakképesítéssel, vagy árszakértő képesítéssel rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban, 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.
Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai vizsgára jelentkező, de a szakképesítést még meg nem szerzett jelölt felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban, 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.
7.4.Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:
7.4.1.korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából regisztrált mérlegképes könyvelő, vagy
7.4.2.felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében, – amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség – legalább két legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
7.4.3. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
7.4.4.az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
7.4.5. az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés), vagy
7.4.6. az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike, (kivétel projektmenedzser asszisztens, vámkezelő, vámügyintéző szakképesítés), vagy
7.4.7. a 13/1977. (VII. 23.) PM-ÁH együttes rendelet szerinti árkalkulátori és árszakértői képesítés, vagy
7.4.8.a számviteli képesítés rendjéről szóló 14/1977. (VII. 30.) PM rendeletben szabályozott képesített könyvelői képesítéssel rendelkező, vagy az iskolarendszeren kívüli pénzügyi és számviteli szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről, a pénzügyi-számviteli tevékenységek szakképesítési feltételeiről, valamint az adószakértői működés engedélyezésének szabályozásáról szóló 10/1993. (IV. 9.) PM rendelet alapján szerzett képesítés.

Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Államháztartási mérlegképes tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelmények

0

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam

A 34. sorszámú Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (Közgazdasági szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 03
1.2. Szakképesítés-ráépülés: Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 280-420

 Tovább

IFRS mérlegképes könyvelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

IFRS mérlegképes könyvelő tanfolyam

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő (Közgazdasági szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 05
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: IFRS mérlegképes könyvelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
 Tovább

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam

A 183. sorszámú Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő (Közgazdasági szakmák) megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 06
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

 Tovább