Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztáció szakmái

Nemzetközi szállítmányozás szervező tanfolyam – Hamarosan

0

Nemzetközi szállítmányozás szervező tanfolyam

 

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Nemzetközi szállítmányozás szervező
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Szállítmány szervező
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00004-14-17 0 04 3
Szakmai programkövetelmény érvényessége: 2014-05-15

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító száma, modul megnevezése
SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-01 Európai áruszállítási útvonalak és jellemzőik
SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-02 Fuvarozási alágazatok a nemzetközi szállítmányozásban
SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-03 Nemzetközi kereskedelmi és biztosítási szokványok és alkalmazásuk

3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma: SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése: Európai áruszállítási útvonalak és jellemzőik.
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 10-20
Elméleti képzés idő aránya (%) 50
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 50
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd  Felelősség, autonómia
Ismeri a nemzetközi áruszállítási útvonalak jellemzőit. Képes az optimális szállítási útvonal megtervezésére. Törekszik az optimális megoldásra. Precízen és önállóan dolgozik. Azonosítani tudja a különböző áruszállítási alágazatok csatlakozási pontjait. Használja a rendelkezésre álló térképeket, számítógépes szoftvereket. Kíváncsi a lehetséges szállítási útvonalakra. Ismeri a TEN-T hálózatot, érti a TINA fejlesztési program célját és alkalmazni tudja munkája során a Páneurópai folyosók adta lehetőségeket. Kiválasztja a megfelelő fuvareszközöket. Együttműködik a szállítmányozási feladat lebonyolításában résztvevő partnerekkel. Rendelkezik a topográfiai térképek ábrázolási módszereinek ismeretével.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások fő- tevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak el. 

3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma: SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése: Fuvarozási alágazatok a nemzetközi szállítmányozásban
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 25-50
Elméleti képzés idő aránya (%) 70
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 30
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Alkalmazza a vasúti-, közúti-, belvízi-, tengeri-, és légi szállítmányozás fuvarjogi szabályait és vámjogi egyezményeit. Képes a fuvarjogi szabályok szakmai nyelvezetét megérteni. Együttműködik a szállítmányozási feladat lebonyolításában érintett szervezetekkel, hatóságokkal. Önállóan követi és alkalmazza az aktuális szabályokat. Ismeri és alkalmazza a nemzetközi szállítmányozásban használt szállítmányozási dokumentumokat. Képes alkalmazni a számítógépet díjkalkulációk elvégzésére. Empatikus módon kezeli az ügyfelek speciális igényeit, megbízható és türelmes. Önállóan alkalmazza a szabályokat és kiállítja a dokumentumokat. Betartja a fuvardíj kalkuláció (tarifa táblázatok) szabályait. Megválasztja és kiállítja a megfelelő dokumentumokat a szállítmányozási feladatok lebonyolításához. Szabálykövető a dokumentumok adattartalmának meghatározása során, precízen tölti ki a dokumentumokat. Vezetői felügyelettel fuvarkalkulációt végez.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások főtevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak el.

3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosítója: SzPk-00004-14-17 0 04 3  /M-03
A programkövetelmény modul megnevezése: Nemzetközi kereskedelmi és biztosítási szokványok és alkalmazásuk
3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés „Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés „Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 5-10
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60
A képzés „Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a külkereskedelmi szerződések tartalmi követelményeit. Képes alkalmazni a nemzetközi szállítmányozási szerződésekben az INCOTERMS szokványokat. Szem előtt tartja az ügyfelek érdekeit a megfelelő biztosítási mód megválasztásában. Önállóan előkészíti a szállítmányozási szerződéseket. Helyesen értelmezi az INCOTERMS klauzulákat. Képes megválasztani a nemzetközi szállítmányozási szerződésekben a megfelelő biztosítási módozatokat. Rendszerszemlélettel alkalmazza a lehetséges klauzulákat. Önállóan előkészíti a megbízó részére megfelelő biztosítási konstrukciót. Felismeri a különböző szállítmányozási feladatok során alkalmazandó szokványokat. Magára nézve kötelezőnek fogadja el az optimális megoldás követelményét. Ismeri a szállítmánybiztosítási módozatokat.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások főtevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak el.

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
17 – Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 54 345 01 Logisztikai ügyintéző,vagy 54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző, vagy 52 3435 02 Logisztikai ügyintéző
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A nemzetközi szállítmányozás és fuvarszervezés területén szállítmányozási szerződések előkészítése, optimális fuvarozási módok kiválasztása és fuvardíj kalkuláció elkészítése.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése, FEOR száma, Foglalkozás megnevezése
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások
4132 Szállítmányozási ügyintéző Szállítmányozás- és fuvarszervezés

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 40-80
Elméleti képzés idő aránya (%) 61
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 39
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése       

 

A Nemzetközi szállítmányozás szervező tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Nemzetközi szállítmányozás szervező tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Nemzetközi szállítmányozás szervező tanfolyam

 

Gázcseretelep-kezelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Gázcseretelep-kezelő tanfolyam

A 75. sorszámú Gázcseretelep-kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Gázcseretelep-kezelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 70-100
 Tovább

Töltőállomás-kezelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Töltőállomás-kezelő tanfolyam

A 218. sorszámú Töltőállomás-kezelő (Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 341 01
1.2. A szakképesítés megnevezése: Töltőállomás-kezelő (Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 280-420
 Tovább

Eladó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelmények

0

Eladó tanfolyam

A 36. sorszámú Eladó (Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Eladó (Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
 Tovább

Virágdekoratőr tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Virágdekoratőr tanfolyam

A 99. sorszámú Virágdekoratőr megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 215 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Virágdekoratőr (Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái)
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720
 Tovább

Boltvezető tanfolyam

0

Boltvezető tanfolyam

Kiknek ajánljuk:

Magánszemélyeknek, akik eladói végzettséggel már rendelkeznek és kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetőjeként kisvállalkozást szeretne létrehozni, ebben látja jövőjét, marketingtevékenységhez, irányításhoz, szervezéshez érez késztetést.  A duális felnőttképzés személyre szabottan segíti céljainak elérését. A munkapiaci lehetőségeit elismert szakképesítés megszerzésével. Tanfolyamunk ideje alatt olyan készségek birtokába jutnak, amely a magas szintű versenyképes és stabil tudás megszerzése mellett a szakma „művészetének” módszereit is nyújtja .  Életkörülményeik javításán túl esélyeinek növelése mellett, aktív keresőtevékenységhez segíti, szakképesítéssel betölthető munkakör betöltésével elismertséget érnek el.
Az oktatásban résztvevők gyakorlati ismeretek megszerzése során megtapasztalják a nagybetűs Élet-et.
 Tovább

Sommelier tanfolyam szakmai és vizsgakövetelmény

0

Sommelier tanfolyam

A 80. sorszámú Sommelier megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 811 01
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Sommelier
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

 Tovább

Bútor- és szőnyegbecsüs tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Bútor- és szőnyegbecsüs tanfolyam

A 25. sorszámú Bútor- és szőnyegbecsüs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 341 01
1.2. A részszakképesítés megnevezése: Bútor- és szőnyegbecsüs
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300
 Tovább

Ékszerbecsüs tanfolyam szakmai és vizsgakövetelmények

0

Ékszerbecsüs tanfolyam

A 35. sorszámú Ékszerbecsüs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 341 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Ékszerbecsüs
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

 Tovább

Műtárgybecsüs tanfolyam szakmai és vizsgakövetelmények

0

Műtárgybecsüs tanfolyam

A 161. sorszámú Műtárgybecsüs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 341 05
1.2. A részszakképesítés megnevezése: Műtárgybecsüs
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300
 Tovább

Kereskedő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Kereskedő tanfolyam

A 118. sorszámú Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kereskedő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 Tovább

Logisztikai ügyintéző tanfolyam szakmai és vizsgakövetelmények

0

Logisztikai ügyintéző tanfolyam

143. sorszámú Logisztikai ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Logisztikai ügyintéző
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 Tovább