Elektrotechnikai-elektronikai szakmák

Elektronikai gyártósori műszerész tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Elektronikai gyártósori műszerész tanfolyam

A 39. sorszámú Elektronikai gyártósori műszerész megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 522 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Elektronikai gyártósori műszerész
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma: 7341
FEOR megnevezése: Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Akkumulátor-javító és kezelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az elektronikai gyártósori műszerész elektromos, elektronikus gyártósori berendezések, műszerek üzemeltetését és karbantartását végzi.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
–   ellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit
–   NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint
–   beültetni az elektronikai alkatrészeket
–   beforrasztani az alkatrészeket
–   beszerelni a mechanikai alkatrészeket
–   elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat
–   készre szerelni az áramkört
–   berendezésbe szerelni az elkészült áramkört
–   feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket
–   analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni
–   egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással meghatározni
–   dokumentációk alapján összeállítani a mérőrendszert
–   ellenőrizni és beállítani a mérőrendszert
–   dokumentációk és utasítások alapján méréseket végezni
–   számítógépes tesztprogramokat futtatni
–   mérés alapján elvégzi az áramköri jellemzők szükséges beállításait
–   útmutatás alapján behatárolni a hibás áramköri egységet, elemet
–   a behatárolt hibás modult, áramköri elemet kicserélni
–   jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról
–   minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltatni
–   műszaki leírások alapján számítógéppel irányított eszközöket működtetni
–   egyszerű vezérlőprogramokat írni és működtetni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja: 34 522 03 Elektronikai műszerész szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése
10007-12 Informatikai és műszaki alapok
10320-12 Elektronikai berendezések

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10007-12 Informatikai és műszaki alapok írásbeli
10320-12 Elektronikai berendezések gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Áramköri installáció
A vizsgafeladat ismertetése: Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával.
Kész NYÁK-lemezbe alkatrészek szakszerű beültetése, beforrasztása. Mechanikai alkatrészek, kivezetések és csatlakozók bekötése, huzalozás. Kész áramkör beüzemelése és beállítása és bemérése.
A feladattal összefüggő mechanikai és villamos mérések elvégzése, dokumentálása.
A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Dokumentáció
A vizsgafeladat ismertetése: Rajz, műszaki dokumentáció olvasás, értelmezés, készítés
A vizsgafeladat időtartama: 45perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Nyomtató
6.4. Szimulációs szoftverek
6.5. Fémipari kéziszerszámok, eszközök
6.6. Villamosipari kéziszerszámok, eszközök
6.7. Kézi kisgépek
6.8. Telepített gépek
6.9. Villamosipari mérőműszerek és diagnosztikai eszközök

 

A Elektronikai gyártósori műszerész tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Elektronikai gyártósori műszerész tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Elektronikai gyártósori műszerész tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Elektronikai gyártósori műszerész tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Elektronikai gyártósori műszerész tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Órás tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Órás tanfolyam

A 175. sorszámú Órás (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 521 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Órás (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
 Tovább

Villanyszerelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Villanyszerelő tanfolyam

A 243. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye


1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04
1.2. Szakképesítés megnevezése:Villanyszerelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 óra

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8136 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő Épületvillany-szerelő
3.1.3. Épületvilágítás-szerelő
3.1.4. Karbantartó villanyszerelő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabad-vezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabad-vezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni
– adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni
– LAN és WAN hálózatokat használni
– terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni
– fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni
– villamos és mechanikai kötéseket készíteni
– kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél
– csatlakozó vezetéket létesíteni
– fogyasztásmérő helyet kialakítani
– lakás és épület elosztó berendezést szerelni
– erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni
– épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani
– világítási berendezést szerelni
– szabad-vezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint
– kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni
– víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni
– külső villámhárító berendezést szerelni
– belső villámvédelmet kialakítani
– üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni
– ipari energia elosztó hálózatot szerelni
– ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni
– kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni
– vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni
– fotovoltaikus berendezést szerelni
– ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani
– egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 35 522 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 35 522 03 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 35 522 04 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 35 522 06 Kisfeszültségű kábelszerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 35 522 07 Kisfeszültségű szabad-vezeték hálózati FAM szerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.8. 35 522 08 Középfeszültségű FAM szerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.9. 35 522 10 Szakszolgálati FAM szerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.10. 35 522 11 Villamos alállomás kezelő szakképesítés-ráépülés
3.3.11. 35 522 12 Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető szakképesítés-ráépülés
3.3.12. 35 522 13 Villamos gép és -készülék üzemeltető szakképesítés-ráépülés
3.3.13. 35 522 14 Villamos hálózat kezelő szakképesítés-ráépülés
3.3.14. 35 522 15 Villamos távvezeték építő, üzemeltető szakképesítés-ráépülés
3.3.15. 35 522 16 Villámvédelmi felülvizsgáló szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10007-12 Informatikai és műszaki alapok
4.4. 10023-12 Épületvillamossági szerelés
4.5. 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10007-12 Informatikai és műszaki alapok írásbeli
5.2.4. 10023-12 Épületvillamossági szerelés gyakorlati
5.2.5. 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése gyakorlati
5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Épületvillamossági szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján készítse el egy világítási- és informatikai- vagy jelző hálózat installációs és kapcsolási feladatát. Villamos berendezés szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján végezze el egy villamosgép-vezérlő berendezés szerelését. A hálózaton illetve berendezésen végezzen villamos méréseket és azt dokumentálja
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági tervek készítése, technológiai leírás
A vizsgafeladat ismertetése:
Megadott dokumentáció alapján tervezze meg egy épület, helyiség villamos áramköreit. A megadott dokumentáció alapján a villamos áramkörök tervezése történhet az áramkörök vizsgázó általi önálló kialakításával vagy a részlegesen megadott áramkörök szakszerű kiegészítésével. Készítsen a feladathoz kapcsolódó számításokat. Határozza meg a munkatevékenység technológiai sorrendjét és a szükséges anyagokat, eszközöket
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági és villamos berendezési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10023-12 Épületvillamossági szerelés és 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Lézeres- és egyéb szintező
6.3. Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek
6.4. Munkaállvány
6.5. Dobozhely fúrók, horonymarók, ipari porszívó, véső- és fúrógépek
6.6. Földmunka kézi szerszámai
6.7. Oszlopállítás eszközei
6.8. Vezeték-, és kábelszerelés eszközei
6.9. Fémipari kéziszerszámok és kisgépek
6.10. Szögbelövő, szögbeverő
6.11. Villamos mérőműszerek
6.12. Hosszmérő eszközök (mérőszalag)
6.13. Informatikai és adatrögzítő eszközök
6.14. Présszerszámok
6.15. Védőfelszerelések (mászóvas, biztonsági öv, védősisak)
6.16. Környezetszennyező anyagok gyűjtői
6.17. Hegesztő, forrasztó és melegítő berendezések

Villanyszerelő vizsga tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Villanyszerelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Villanyszerelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Villanyszerelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Villanyszerelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Erősáramú berendezések felülvizsgálója tanfolyam szakmai és vizsgakövetelmény

0

Erősáramú berendezések felülvizsgálója tanfolyam

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálója (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600
 Tovább

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai
és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 03
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: –
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő, és a 7. Egyebek fejezetben foglaltak
2.3. Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 90%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 10%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:-

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma:  7524
FEOR megnevezése: Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök): Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végezni hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapítani
EPH kialakítást ellenőrizni
védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálni
TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
hurokimpedanciát mérni
kioldószervet ellenőrizni, értékelni
megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárni
TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrizni
földelési- és földelési-hurok ellenállást mérni
IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrizni
földelési ellenállást és zárlati áramot mérni
védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőrizni
szigetelési ellenállás méréseket végezni,
hibákat feltárni, és minősíteni
mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni, értékelni
érintésvédelmi minősítő iratot készíteni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 522 04 Villanyszerelő szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
11267-12 Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11267-12 Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése:
Szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végez
Hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapít
TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
Hurokimpedanciát mér
TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrzi
Földelési- és földelési-hurok ellenállást mér
Kioldószervet ellenőriz, értékel
EPH kialakítást ellenőriz
Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőriz
Szigetelési ellenállás méréseket végez
Hibákat feltár, és minősít
Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít, értékel
Érintésvédelmi minősítő iratot készít
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata tesztfeladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Tesztfeladat:
A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
A szakterület érvényes és visszavont szabványai
Villamos áram élettani hatásai, műszaki mentés és elsősegélynyújtás
Feszültség alatti és feszültség közeli munkavégzés előírásai
Hibavédelmi (érintésvédelmi) módok
Hibavédelmi (érintésvédelmi) vizsgálati és mérési módszerek
Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése:
A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
A szakterület érvényes és visszavont szabványai
Feszültség alatti és feszültség közeli munkavégzés előírásai
Hibavédelmi (érintésvédelmi) módok
Hibavédelmi (érintésvédelmi) vizsgálati és mérési módszerek
Villamos anyagok, szerelvények, berendezések ismerete
A felülvizsgálat módszerei és tartalma
Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Villanyszerelő kéziszerszámok
6.3. Villamos mérőműszerek
6.4. Informatikai és adatrögzítő eszközök
6.5. Jogszabály gyűjtemény
6.6. Formanyomtatványok

7. EGYEBEK

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődni valamint egyéni képzési árajánlatért keressen bennünket az alábbi címen: kepzes@ioszia.hu e-mail címen!
Téma: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés,

Kisfeszültségű kábelszerelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelmény

0

Kisfeszültségű kábelszerelő tanfolyam

A 124. sorszámú Kisfeszültségű kábelszerelő (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményei

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 06
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kisfeszültségű kábelszerelő (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 190-290
 Tovább

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő tanfolyam

A 125. sorszámú Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 07
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 40-60
 Tovább

Középfeszültségű kábelszerelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Középfeszültségű kábelszerelő tanfolyam

A 135. sorszámú Középfeszültségű kábelszerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 09
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Középfeszültségű kábelszerelő (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 210-310
 Tovább

Villamos alállomás kezelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Villamos alállomás kezelő tanfolyam

A 237. sorszámú Villamos alállomás kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 11
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Villamos alállomás kezelő (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 160-240
 Tovább

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető tanfolyam

A 238. sorszámú Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető (ektrotechnikai-elektronikai szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 12
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető (ektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600
 Tovább

Villamos gép és -készülék üzemeltető tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Villamos gép és -készülék üzemeltető tanfolyam

A 239. sorszámú Villamos gép és -készülék üzemeltető (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 13
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Villamos gép és -készülék üzemeltető (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960
 Tovább

Villamos hálózat kezelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Villamos hálózat kezelő tanfolyam

A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 14
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Villamos hálózat kezelő (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 160-240

 Tovább

Villámvédelmi felülvizsgáló tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Villámvédelmi felülvizsgáló tanfolyam

A 242. sorszámú Villámvédelmi felülvizsgáló (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 16
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Villámvédelmi felülvizsgáló (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600
 Tovább

Robbanásbiztos berendezés kezelője tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Robbanásbiztos berendezés kezelője tanfolyam

A 194. sorszámú Robbanásbiztos berendezés kezelője (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Robbanásbiztos berendezés kezelője (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

 Tovább

Automatikai technikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

0

Automatikai technikus tanfolyam

A 10. sorszámú Automatikai technikus (Elektrotechnikai-elektronikai szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus ( Elektrotechnikai-elektronikai szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3122 Villamosipari technikus (elektronikai technikus) Gyengeáramú villamosipari technikus
3.1.3. Jelzőberendezés-technikus
3.1.4. 3121 Villamosipari technikus (energetikai technikus) Ipari elektronikai technikus
3.1.5. 3190 Egyéb műszaki foglalkozású PLC programozó
3.1.6. 7341 Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója Automatikai műszerész
3.1.7. Biztosítóberendezés műszerész
3.1.8. Elektroműszerész
3.1.9. Elektronikai műszerész
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Automatikai technikus feladata:
Az automatikai technikus feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése, üzembe helyezése, karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– üzembe helyezni az automatikai berendezést
– automatikai berendezéseket üzemeltetni, javítani, karbantartani
– automatikai berendezéseken műszeres méréseket végezni
– készülék-átalakítási munkákat végezni
– részt venni az új technológiák bevezetésében
– magas automatizáltságú berendezéseket kezelni
– karbantartási, javítási munkákat irányítani
– PLC programozást végezni
– paramétereket beállítani, diagnosztizálni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 51 523 01 PLC programozó részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10007-12 Informatikai és műszaki alapok
4.4. 10005-12 Villamosipari alaptevékenységek
4.5. 10003-12 Irányítástechnikai alapok
4.6. 10004-12 Pneumatikus és hidraulikus rendszerek
4.7. 10002-12 Ipari gyártórendszerek
4.8. 10001-12 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10007-12 Informatikai és műszaki alapok írásbeli
5.2.4. 10005-12 Villamosipari alaptevékenységek írásbeli
5.2.5. 10003-12 Irányítástechnikai alapok írásbeli
5.2.6. 10004-12 Pneumatikus és hidraulikus rendszerek gyakorlati
5.2.7. 10002-12 Ipari gyártórendszerek gyakorlati
5.2.8. 10001-12 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel gyakorlati
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Villamos, pneumatikus, hidraulikus irányítások
A vizsgafeladat ismertetése: Villamos, pneumatikus vagy hidraulikus kapcsolások tervezése, összeállítása, beállítása, működtetése. Villamos, pneumatikus vagy hidraulikus berendezésen hibakeresés, hibajavítás, dokumentálás
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Ipari folyamatirányítás PLC-vel
A vizsgafeladat ismertetése: A vezérlendő berendezés megismerése, a helyes és biztonságos működtetést biztosító PLC program megírása, a berendezés üzembe helyezése, működtetése, hibakeresés
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Villamosipari és irányítástechnikai ismeretek és PLC általános ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Számolási/áramköri/tervezési feladatok megoldása  elektrotechnika/elektronika, digitális technika, irányítástechnika tananyagból és PLC programozási feladatok megoldása
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10003-12 Irányítástechnikai alapok és a 10002-12 Ipari gyártórendszerek követelménymodulok témaköreit tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szkenner
6.4. Nyomtató
6.5. Szimulációs szoftverek
6.6. Szerelőszerszámok
6.7. Elektromos kéziszerszámok
6.8. Speciális szerelőszerszámok hidraulikához, pneumatikához
6.9. Elektromos mérőműszerek
6.10. Nyomásmérő műszerek
6.11. Elektronikus mérőműszerek
6.12. Pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek
6.13. Hidraulikus vezérlő és vezérelt elemek
6.14. Elektro-pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek
6.15. PLC-készülék
6.16. Kommunikációs eszközök
6.17. Megépített vagy szimulált gyártórendszer modell
6.18. Villamos vezérlő és vezérelt elemek

Az Automatikai technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Automatikai technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Automatikai technikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Automatikai technikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Automatikai technikus tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés