Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Vállalkozási ismeretek képzést. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!

Vállalkozási ismeretek Tanfolyam képzési programjában meghatározott tananyag elsajátításának célja: képesek legyenek képesek legyenek önálló vállalkozások létrehozására, irányítására és sikeres működtetésére.A szükséges alapvető ismereteket átadni, egyfajta irányvonalat kijelölni a vállalkozók számára. Ismerje és alkalmazza a vállalkozói ismeretek mellett a gazdasági és piaci, pénzügyi és finanszírozási, számviteli és adózási, üzleti és pénzügyi tervezési ismereteket.

A Vállalkozási ismeretek képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/D013) alapján folytatott egyéb, kompetencia alapú képzés.

A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai végzettség:  általános iskola befejezett 8. osztálya
Szakmai végzettség: nem szükséges
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek:alapszintű számítógép használói ismeretek

Vállalkozási ismeretek tanfolyam tananyagegységei:
– Vállalkozói ismeretek

– Gazdasági és piaci ismeretek
– Pénzügyi és finanszírozási ismeretek
– Számviteli és adózási ismeretek
– Üzleti és pénzügyi tervezési ismeretek

A képzés óraszáma: 100 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Vállalkozási ismeretek Tanfolyam