Our Blog

Vállalkozási ismeretek Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Vállalkozási ismeretek
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D013
1.3.A képzési program célja: A képzésben résztvevők a program elvégzése után képesek legyenek önálló vállalkozások létrehozására, irányítására és sikeres működtetésére.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy a vállalkozás indításához és működtetéséhez kapcsolódó jogi folyamatokat átlássa, tisztában legyen a vállalkozót terhelő büntető- és polgárjogi felelősséggel, és elsajátítsa a hatóságokkal, valamint az ügyvéddel, könyvvizsgálóval, stb. való kapcsolattartás formáit és technikáit. A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy a vállalkozás irányításához szükséges korszerű vezetői szerepet betöltse, a munkafolyamatokat komplexen menedzselje és kontrollálja, a problémákat proaktívan, konstruktívan megoldja, a munkavállalókat motiválja és vezesse. A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy az adózással kapcsolatos kötelezettségeit, az ezzel kapcsolatos határidőket átlássa, betartsa, továbbá az ezzel a feladatkörrel megbízott munkavállaló/alvállalkozó munkavégzését ellenőrizze. A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy a munkavállalókat érintő munkaügyi és TB feladatokat ellássa, továbbá az alapvető HR feladatokat (toborzás-kiválasztás, motiváció, teljesítményértékelés) átlássa, az ezekkel a feladatokkal megbízott munkavállaló/alvállalkozó munkavégzését ellenőrizze. A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy átlássa a számviteli jogszabályokat, a beszámolókészítés folyamatát és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket. Képessé válik a házipénztár és a bankszámla kezelésére. Képessé válik arra, hogy üzleti tervet készítsen, költség- és bevételelemzéseket végezzen, árajánlatokat készítsen. A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy átfogó marketingstratégiát dolgozzon ki a vállalkozás számára és azt hatékonyan megvalósítsa. Hatékony kommunikáció. Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit. Megbízható helyzetfelismerés. Elkötelezettséget tanúsít munkája iránt. Felelősséget vállal saját munkájáért. Önálló döntésekre való képesség. Határozott, magabiztos a fellépése, empatikus. Jó szervezőképesség, magabiztosság, céltudatosság, reális gondolkodás.

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség:
3.2. Szakmai végzettség: –
3.3. Szakmai gyakorlat: –
3.4. Egészségügyi alkalmasság: –
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: alapszintű számítógép használói ismeretek
3.6. Egyéb feltételek: –

4. TANANYAGEGYSÉG
– Vállalkozói ismeretek
– Gazdasági és piaci ismeretek
– Pénzügyi és finanszírozási ismeretek
– Számviteli és adózási ismeretek
– Üzleti és pénzügyi tervezési ismeretek

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
A képzéshez kapcsolódó záróvizsga akkor eredményes, ha a záróvizsga feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

A Vállalkozási ismeretek tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Vállalkozási ismeretek folyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Vállalkozási ismeretek tanfolyam