Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Vájár szakképesítés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Vájár képzési programban meghatározott modultartalmak elsajátítása során mélyművelésű szén-, érc-, ásványbányák jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetésére, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási, technológiai, munkaszervezési feladatok elvégzésére lesz képes.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:  Vájár (segédvájár),  Ásvány-előkészítő,  Mélybányászati osztályozó kezelő,  Jövesztőgép-kezelő,  Rakodógép-kezelő,  Gépkezelő,  Szalagkezelő,  Vontatógép-kezelő,  Szivattyúkezelő,  Tömedékelő
Vájár képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A110) alapján folytatott képzés azonosító száma: 34 544 01
A Gépészet szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1440 óra

Képzési Modulok listája:
– 10099-12 Ácsszerkezetek
– 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
– 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
– 10194-12 Bányagépek működtetése
– 10199-12 Termelési feladatok
– 11419-12 Bányagépek kezelése
– 11497-12 Foglalkoztatás I.
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlati, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Vájár OKJ Képzés