Our Blog

Vágóhídi munkás


1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 541 03
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Vágóhídi munkás
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapszintű, befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80 %
2.8. Szintvizsga: –

Jelentkezzen most!

Vágóhídi munkás tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7111-01
Vágóhídi munkás Állatbontó3.1.3. 7111-02
Vágóhídi munkás Állatkábító3.1.4. 7111-03
Vágóhídi munkás Állatszúró3.1.5. 7111-10
Vágóhídi munkás Böllér3.1.6. 7111-16
Vágóhídi munkás Forrázó
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az élő állatok átvétele, szakszerű kábítása, vágása, testtisztítása (szőrtelenítéssel vagy
bőrfejtéssel), bontása, hasítása, a főtermékek és melléktermékek elválasztása, a vágási termékek minősítése,
hűtése
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– állatot átvenni
– vágásra előkészíteni
– kábítást végezni
– vágni vagy szúrni, elvéreztetni, vért kezelni
– szőrteleníteni, tisztítani
– bőrt fejteni
– testet mosni
– testet bontani, zsigerelni
– testet hasítani, tisztítani
– bőrös félsertést vagy lehúzott (szalonna nélküli) tőkesertést előállítani
– bőr nélküli fél vagy negyed marhát előállítani
– előhűtést végezni
– felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket
– betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat
– betartani a tevékenységre vonatkozó technológiai előírásokat
– adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni
– eszközöket használni, gépeket kezelni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 03 Húsipari termékgyártó szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10926-12 A húsipari és malomipari munkavégzés követelményei
4.4. 10927-12 Vágóhídi munka
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10926-12 A húsipari és malomipari munkavégzés követelményei gyakorlati
5.2.4. 10927-12 Vágóhídi munka gyakorlati, szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
A vizsgafeladat megnevezése: Vágóhídi munka
A vizsgafeladat ismertetése: Felkészülés a munkavégzésre, Vágóállat elsődleges feldolgozása
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Vágóhídi munka
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Konvejor sorok
6.3. Elsődleges feldolgozás gépei
6.4. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.5. Mérőeszközök, digitális mérleg, maghőmérő, hőmérők
6.6. Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.7. Anyagmozgató gépek, eszközök
7. EGYEBEK

 

Vágóhídi munkás vizsga menete, és egyéb információk

Élelmiszeripari szakmák: Vágóhídi munkás

Vágóhídi munkás tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Vágóhídi munkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődni valamint egyéni képzési árajánlatért keressen bennünket az alábbi címen: kepzes@ioszia.hu e-mail címen!
Téma:  Vágóhídi munkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés,