Our Blog

Útépítő és -fenntartó technikus szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Képzésünket az ország bármely pontján megvalósítjuk. Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. Az Útépítő és -fenntartó technikus képzés sikeres elvégzése után olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakember lesz, aki képes új utak építésére, meglévő utak kezelésére. Szervezni, irányítani tudja új utak kivitelezését, végrehajtani a megépített utak időszakos ellenőrzését és koordinálni a karbantartási munkákat.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Építési műszaki ügyintéző, Útépítő és –fenntartó technikus, Felelős műszaki vezető, építőipar, Földmérő (technikus), Térképrajzoló (technikus)
Útépítő és -fenntartó technikus szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A045) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 582 05
A Közlekedés szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1000 óra

Képzési Modulok listája:
– 11636-16 Építőipari ágazati ismeretek
– 11956-16 Közlekedésépítő közös ismeretek
– 10476-16 Útépítéstan
– 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Útépítő és-fenntartó technikus OKJ Képzés