Our Blog

Üdítőital-ipari termékgyártó tanfolyam

A 106. sorszámú Üdítőital-ipari termékgyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 10
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Üdítőital-ipari termékgyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám 240-360

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Szikvízkészítő
3.1.3. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Szódás, szódavízkészítő
3.1.4. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szikvízgyártó gép kezelője
3.1.5. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Üdítőital-gyártó gépkezelő
3.1.6. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Töltőgépkezelő
3.1.7. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Ásványvízgyártó gép kezelője

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az Üdítőital-ipari termékgyártó feladata a szénsavas üdítőital, ásványvíz gyártástechnológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– alap-, adalék-, ízesítő- és színezőanyagokat átvenni, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni,
– termékek előállításához felhasznált vizet minősíteni (ivóvíz minőségű víz),
– alapanyag ásványvizet minősíteni, tisztítani, kezelni, a berendezéseket működtetni, karbantartani, szabályozni,
– szénsavas üdítőitalt előállítani (cukoroldást, szörpkészítést végezni, csendes italt készíteni),
– csomagolóanyagokat töltésre előkészíteni,
– palackozni, címkézni, gyűjtőcsomagolást (egységrakomány készítése), tárolást, szállítást megoldani,
– gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni,
– technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani,
– melléktermékeket, hulladékokat kezelni,
– munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni,
– vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10901-16 Üdítőital és ásványvízgyártás
4.4. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
4.5 10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10901-16 Üdítőital és ásványvízgyártás írásbeli
5.2.4. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése írásbeli
5.2.5. 10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Szénsavas üdítőital- és ásványvízgyártás

A vizsgafeladat ismertetése:
Üdítőital vagy ásványvíz gyártása (alapanyagok átvétele, szörpkészítés, csendes ital készítése, ásványvíz előkészítése, szaturálás, palackozás, tárolás) a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, maradéktalan betartása mellett.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Üdítőital, ásványvíz vizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:
Gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok végzése, vagy a kész üdítőital/ásványvíz, ellenőrzése és minősítése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Üdítőital és ásványvízgyártás technológiája

A vizsgafeladat ismertetése:
Üdítőital és ásványvízgyártás műveletének fizikai, kémiai, mikrobiológiai alapjai, a műveletek jellemzése, a gyártástechnológia elméleti alapjai, gépek és berendezések felépítése, működése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Munkabiztonsági, higiéniai, minőségbiztosítási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:
Üdítőital és ásványvíz gyártásához kapcsolódó munkabiztonsági, higiéniai, minőségbiztosítási előírások bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök, berendezések:

–       tömeg-, térfogat- és sűrűségméréshez szükséges eszközök, berendezések

–       vízminőség vizsgálatához szükséges eszközök, berendezések

–       oldatkészítéshez szükséges eszközök, berendezések

–       pH méréshez szükséges eszközök, berendezések

–       CO2 meghatározáshoz szükséges eszközök, berendezések

–       hőmérők, nyomásmérők,

–       érzékszervi minősítéshez szükséges eszközök, berendezések

6.3. Ásványvíz gyártásához (ásványvíz-üzem):

–       vízkivétel gépei

–       tisztítóberendezések

–       tárolótartályok

–       szaturáló berendezés

–       töltőgép, zárógép, címkézőgép

6.4. Szénsavas üdítőital-gyártáshoz (üdítőital-gyártó üzem):

–       Vízkezelő berendezés

–       Cukoroldó berendezés, gyártótartály, szaturáló berendezés

–       Palackmosógépek, palackkészítő berendezés, töltőgép, zárógép, címkézőgép

6.5. Mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések,
6.6. Melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására szolgáló eszközök, berendezések.
6.7. Munka-, tűz-, környezetvédelmi berendezések, eszközök

Üdítőital-ipari termékgyártó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés