Our Blog

Töltőállomás-kezelő tanfolyam

A 218. sorszámú Töltőállomás-kezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 341 01
1.2. A szakképesítés megnevezése: Töltőállomás-kezelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 280-420

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a  27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5121 Üzemanyagtöltő állomás kezelője Töltőállomás kezelő
3.1.3. Benzinkúti eladó
3.1.4. PB-gázcseretelep kezelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A töltőállomás-kezelő szakember üzemanyagot, kenőanyagokat és egyéb autóápolási és felszerelési cikkeket valamint shop termékeket árusít, töltőállomási szolgáltatásokat nyújt
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– Közreműködni az üzemanyagok, a kenőanyagok és a shop-termékek beszerzésében, készletezésében
– Értékesíteni az üzemanyagokat, a kenőanyagokat és a shop-termékeket
– Kezelni a töltőállomás szolgáltatásaihoz szükséges berendezéseket
– Ellenőrizni az eszközök, berendezések működőképességét
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 341 02 Gázcseretelep-kezelő részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése
4.4. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása
4.5. 11397-12 PB-gázcseretelep üzemeltetése
4.6. 11398-12 Értékesítés a töltőállomásokon

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A 18. életév betöltése.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése Szóbeli, Gyakorlati
5.2.4. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása Szóbeli
5.2.5. 11397-12 PB-gázcseretelep üzemeltetése  Gyakorlati
5.2.6. 11398-12 Értékesítés a töltőállomásokon Szóbeli, Gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: A PB-gázpalackok átvétele, tárolása és értékesítése
A vizsgafeladat ismertetése:
PB-gázpalackok átvétele, szakszerű elhelyezése, tárolása és a vásárlók kiszolgálása, a teljes folyamat dokumentálása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Az üzem- és kenőanyagok, töltőállomási termékek és szolgáltatások értékesítése, a szolgáltatásokhoz használt eszközök kezelése
A vizsgafeladat ismertetése: Üzem- és kenőanyagok valamint egyéb töltőállomási termékek és szolgáltatások értékesítést előkészítő folyamata, vásárlók kiszolgálása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az üzemanyag kiszolgáló technológia sajátosságai, üzemanyagok átvétele, bizonylatolása, egyéb töltőállomási termékek és szolgáltatások értékestéséhez kapcsolódó töltőállomás kezelői feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazza:
Az üzemanyag kiszolgáló technológia és védelmi berendezéseivel kapcsolatos töltőállomás kezelői feladatok
Az üzemanyagok szállítására, átvételére és tárolására vonatkozó követelmények
A környezetvédelem speciális szabályai, az ehhez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek
Az üzemanyag töltőállomások vészhelyzeti előírásaira vonatkozó követelmények
A raktározással, készletezéssel és leltározással kapcsolatos eladói feladatok
Az áru és vagyonvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok
Az áru előkészítésével kapcsolatos eladói feladatok
A fogyasztói érdekvédelem szabályaival, és a reklamációval kapcsolatos eladói feladatok
A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó eladói feladatok
A pénzforgalommal, és pénzkezeléssel kapcsolatos eladói feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Bankkártya-terminál
6.3. Kassza
6.4. Pénztárterminál
6.5. Üzemanyag-kiszolgáló technológiai berendezések
6.6. Biztonságtechnikai jelölő- és jelzőrendszerek
6.7. Tűzoltó készülék
6.8. Fagyáspont meghatározó készülék
6.9. Takarító eszközök
6.10. Létra
6.11. Veszélyes hulladék tároló eszközök
6.12. Kompresszor
6.13. Keréknyomásmérő
6.14. Ablaklehúzó
6.15. Íróeszköz
6.16. Széfek
6.17. Lapát, hólapát
6.18. Polcrendszerek
6.19. Hőmérők
6.20. Hűtőpultok, hűtőkamrák
6.21. Pénzvizsgáló készülék
6.22. Vonalkód leolvasó
6.23. Árazógép
6.24. PB-palack tároló ketrec

A Töltőállomás-kezelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Töltőállomás-kezelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Töltőállomás-kezelő tanfolyam

 

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Töltőállomás-kezelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Töltőállomás-kezelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés