Our Blog

Töltőállomás-kezelő tanfolyam

A 218. sorszámú Töltőállomás-kezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 341 01
1.2. A szakképesítés megnevezése: Töltőállomás-kezelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 280-420

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a  27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5121Üzemanyagtöltő állomás kezelőjeTöltőállomás kezelő
3.1.3.Benzinkúti eladó
3.1.4.PB-gázcseretelep kezelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A töltőállomás-kezelő szakember üzemanyagot, kenőanyagokat és egyéb autóápolási és felszerelési cikkeket valamint shop termékeket árusít, töltőállomási szolgáltatásokat nyújt
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– Közreműködni az üzemanyagok, a kenőanyagok és a shop-termékek beszerzésében, készletezésében
– Értékesíteni az üzemanyagokat, a kenőanyagokat és a shop-termékeket
– Kezelni a töltőállomás szolgáltatásaihoz szükséges berendezéseket
– Ellenőrizni az eszközök, berendezések működőképességét
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 341 02Gázcseretelep-kezelőrészszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetése
4.4.11507-12Az áruforgalom lebonyolítása
4.5.11397-12PB-gázcseretelep üzemeltetése
4.6.11398-12Értékesítés a töltőállomásokon

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A 18. életév betöltése.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetéseSzóbeli, Gyakorlati
5.2.4.11507-12Az áruforgalom lebonyolításaSzóbeli
5.2.5.11397-12PB-gázcseretelep üzemeltetése Gyakorlati
5.2.6.11398-12Értékesítés a töltőállomásokonSzóbeli, Gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: A PB-gázpalackok átvétele, tárolása és értékesítése
A vizsgafeladat ismertetése:
PB-gázpalackok átvétele, szakszerű elhelyezése, tárolása és a vásárlók kiszolgálása, a teljes folyamat dokumentálása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Az üzem- és kenőanyagok, töltőállomási termékek és szolgáltatások értékesítése, a szolgáltatásokhoz használt eszközök kezelése
A vizsgafeladat ismertetése: Üzem- és kenőanyagok valamint egyéb töltőállomási termékek és szolgáltatások értékesítést előkészítő folyamata, vásárlók kiszolgálása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az üzemanyag kiszolgáló technológia sajátosságai, üzemanyagok átvétele, bizonylatolása, egyéb töltőállomási termékek és szolgáltatások értékestéséhez kapcsolódó töltőállomás kezelői feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazza:
Az üzemanyag kiszolgáló technológia és védelmi berendezéseivel kapcsolatos töltőállomás kezelői feladatok
Az üzemanyagok szállítására, átvételére és tárolására vonatkozó követelmények
A környezetvédelem speciális szabályai, az ehhez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek
Az üzemanyag töltőállomások vészhelyzeti előírásaira vonatkozó követelmények
A raktározással, készletezéssel és leltározással kapcsolatos eladói feladatok
Az áru és vagyonvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok
Az áru előkészítésével kapcsolatos eladói feladatok
A fogyasztói érdekvédelem szabályaival, és a reklamációval kapcsolatos eladói feladatok
A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó eladói feladatok
A pénzforgalommal, és pénzkezeléssel kapcsolatos eladói feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Bankkártya-terminál
6.3.Kassza
6.4.Pénztárterminál
6.5.Üzemanyag-kiszolgáló technológiai berendezések
6.6.Biztonságtechnikai jelölő- és jelzőrendszerek
6.7.Tűzoltó készülék
6.8.Fagyáspont meghatározó készülék
6.9.Takarító eszközök
6.10.Létra
6.11.Veszélyes hulladék tároló eszközök
6.12.Kompresszor
6.13.Keréknyomásmérő
6.14.Ablaklehúzó
6.15.Íróeszköz
6.16.Széfek
6.17.Lapát, hólapát
6.18.Polcrendszerek
6.19.Hőmérők
6.20.Hűtőpultok, hűtőkamrák
6.21.Pénzvizsgáló készülék
6.22.Vonalkód leolvasó
6.23.Árazógép
6.24.PB-palack tároló ketrec

A Töltőállomás-kezelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Töltőállomás-kezelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Töltőállomás-kezelő tanfolyam

 

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Töltőállomás-kezelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Töltőállomás-kezelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés