Our Blog

0

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt olyan országos jelentőségű program, amelyet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen valósít meg.

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt általános célja:

  •     a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése,
  •     a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése,
  •     a felnőttek tanulási kedvének javítása,
  •     a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.

A projekt lehetőséget kínál az alacsony iskolai végzettségű és szakképzetlen felnőttek számára, hogy felzárkózzanak és megszerezzék a szakképzésben való részvétel feltételét jelentő alapfokú végzettséget.
Emellett iskolai végzettségtől függetlenül pótolni tudják hiányzó kompetenciáikat, valamint a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezhetnek, ezáltal javulhat a foglalkoztathatóságuk. A résztvevők számára a projekt ingyenes lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy képzésbe kapcsolódjanak, és a meglevő tudás-, illetve képzettségi szintjükhöz képest magasabb iskolázottsági, illetve képzettségi szinthez jussanak.
A közfoglalkoztatottak nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyének növelése érdekében a program lehetőséget biztosít a közfoglalkoztatásban lévők számára intenzív, az érintettek alapkompetenciáit fejlesztő, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők felzárkóztatást célzó, illetve OKJ-és, hatósági jellegű, vagy betanító képzésekbe való bekapcsolódásra is.

Az „Újra tanulok!” című kiemelt projekt közvetlenül azoknak a felnőtteknek kíván segítséget nyújtani, akik alacsony iskolai végzettségűek vagy szakképzetlenek, akik elavult szakképzettséggel rendelkeznek, valamint a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek pl. a fogyatékkal élők, nők, romák valamint a leghátrányosabb térségekben élők.
A kiemelt projekt megvalósítója – a várakozásoknak megfelelően – országos hatáskörben, valamennyi kistérség, megye és régió fejlődéséhez és versenyképességéhez hozzá kíván járulni azzal, hogy az ott élő alacsonyan iskolázott embereket piacképes szakképesítéshez juttassa, valamint a jelentkezők munkavállalásához, képzésben való részvételéhez szükséges kompetenciáinak fejlesztését elősegítse.
A programmal csökkenthető a hátrányos helyzetű településen élők lemaradása, ugyanis a megvalósítók szem előtt tartják a területi egyenlőtlenségeket, és a hátrányos helyzetű térségekhez arányosan nagyobb forrást biztosítanak a kiemelt projekt keretében, így segítve azok felzárkózását a fejlettebb területekhez.
A résztvevők egyéni helyzetüknek, tudásszintjüknek és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő, versenyképes tudást, ismeretet sajátíthatnak el. A program a képzettségi szint emelésével erősíti Magyarország versenyképességét, és a munkavállalók nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni akár a magyar, akár a külföldi munkaerőpiacon. A hiányszakmákban történő képzéssel emelkedik a munkáltatók szakképzett munkaerővel történő ellátása, ami hozzájárul a foglalkoztatók versenyképességének növekedéséhez, kedvezőbb anyagi, szakmai előmeneteli lehetőséget biztosít a képzésben résztvevők számára.

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A TÁMOP-2.1.6 “Újra tanulok, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:
Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődni valamint egyéni képzési árajánlatért keressen bennünket az alábbi címen: kepzes@ioszia.hu e-mail címen!
Téma:  TÁMOP-2.1.6 “Újra tanulok, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés,