Our Blog

Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam

A 217. sorszámú Tisztítás-technológiai szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 853 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Tisztítás-technológiai szakmunkás
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-540 óra

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör (ök)
3.1.2.  

 

9112

 

 

Intézményi takarító és kisegítő

Gyermekintézmény-takarító
3.1.3. Irodatakarító
3.1.4 Kórháztakarító
3.1.5 Lakóépület-takarító
3.1.6 Medencetakarító
3.1.7 Szállodatakarító
3.1.8.  

 

 

9114

 

 

 

Járműtakarító

Autóápoló,
3.1.9. Autókozmetikus
3.1.10. Autómosó
3.1.11. Buszmosó,
3.1.12. Gépkocsimosó
3.1.12. Hajómosó, belső takarító
3.1.13. Kamionmosó,
3.1.14. Kocsimosó
3.1.15. Kocsitakarító
3.1.16. Konténermosó
3.1.17. Repülőgép-takarító
3.1.18. Troli mosó
3.1.19. Vasútikocsi-takarító
3.1.20. 9115 Ablaktisztító Ablaktisztító
3.1.21.  

9119

 

Egyéb takarító és kisegítő

Tartálytisztító, olajtartályok tisztítása
3.1.22. Üzemi takarító
3.1.23. Zsomptakarító

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A Tisztítás-technológiai szakmunkás formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    betartani és betartani a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket
–    betartani és betartatni a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket
–    megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat
–    alkalmazni a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket
–    tisztázni a körülményeket és a feladatot, illetve dönteni a megvalósítási megoldásairól
–    a megfelelő eljárást, technológiát és az ezekhez szükséges eszközrendszert megválasztani
–    előkészíteni az eszközrendszert, és előkészülni a munkavégzésre
–    eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó- és a tapadó szennyeződéseket
–    fertőtleníteni a felületeket
–    elvégezni a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását
–    lezárni a feladatok teljesítését és átadni a kész területet
–    tervezni, szervezni a saját feladatait
–    dokumentáltan átadni a kész területet
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 853 05 Intézménytakarító részszakképesítés
3.3.4. 31 853 06 Önjáró felülettisztító gépkezelő részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
. azonosító száma megnevezése
4.2 11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.
4.3. 11848-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák II.
4.4. 11847-16 Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3 11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I. gyakorlati
5.2.4. 11848-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák II. gyakorlati
5.2.5. 11847-16 Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai tevékenységek I.
A vizsgafeladat ismertetése:
20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint kettő, egy kézi eszköz és egy géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, az elvárható normaidő szerint minimum 15-15 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
B)    A vizsgafeladat megnevezése: Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépek kezelése
A vizsgafeladat ismertetése:
20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint legalább, egy vezetőüléses géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, minimum 30 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben, a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
C)    A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai tevékenységek II.
A vizsgafeladat ismertetése:
20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint kettő, egy kézi eszköz és egy géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített minimum 45 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben, a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.
A vizsgafeladat időtartama: 75 perc.
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:-
A vizsgafeladat ismertetése:-
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat súlyaránya:-
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység –
A vizsgafeladat megnevezése:-
A vizsgafeladat ismertetése:-
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat súlyaránya:-
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Vesszőseprű, cirokseprű, műanyag seprű.
6.3. Partvis, beltéri seprű, kézi kefe, pókhálózó,csőtisztító, sztatikus kézi seprű
6.4. Törlőkendők: színkódolt textíliák, mikroszálas textíliák (kék, sárga, piros, zöld, fehér), pamut, impregnált.
6.5. Mopok és talpak, nyelek: professzionális tengerész, száraz lapos, impregnált lapos, lapos-füles, lapos-zsebes, lapos füles-zsebes, lapos mikroszálas, kétoldalas lapos.
6.6. Kiszolgáló kocsik és tartozékaik: egyvödrös, kétvödrös, kádas rendszerek teljes felszereléssel, impregnáló dobozok.
6.7. Kézi tisztító és súroló eszközök: kézi és nyeles súrolólap-tartó, súroló lap, fugakefe, gumi lehúzó, mohagumis lehúzó.
6.8. Hulladékgyűjtő eszközök: hulladékgyűjtő zsákok, szemetes lapát, nyeles szemetes lapát, manipulátor, szöges végű bot, abszorbens paplanok, hurkák, granulátumok.
6.9. Üvegfelületek tisztításnál alkalmazott eszközök: derékra csatolható eszköztartó kötény vagy öv, ecset,portálkefe, kellősítő eszköz (pengéző), ablaktisztító vödrök, porlasztó, habosító fej, szivacs, nedvesítő kendő, szarvasbőr, szárazoló kendő, nedvesítő henger vizező huzattal, gumiélű lehúzó, teleszkópos nyél, fordított ozmózis alapján működő gép és tartozékai vagy ioncserélő berendezés és tartozékai.
6.10. Létrák:egy- és kétágú.
6.11. Adagoló eszközök: mérőedény, szóró flakon, habosító tartály, kiöntő csap, adagolópumpa, adagolókamrás flakon
6.12. Professzionális porszívó és tartozékai: szívótömlő, kemény- és rugalmasburkolat-szívófej, szőnyeg-szívófej, résszívó, kárpitfej, fűtőtest kefe, ecsetfej, porzsák
6.13. Hengerkefés szőnyegporszívó, porzsák
6.14. Hengerkefés kárpitporszívó
6.15. Por- és vízszívó gép mindkét funkcióhoz alkalmas tartozékokkal: porzsák, szövet filter, porszívófej, úszóbetét, vízszívó fej
6.16. Szóró-szívógép, kárpit- és szőnyegtisztító fejekkel
6.17. Háti vagy konténeres hulladékszívó gép
6.18. Kisnyomású habosító berendezés
6.19. Kisnyomású gőzfejlesztő berendezés tartozékokkal: műanyag szálú kefe, rézkefe, textíliatartó fej
6.20. Nagynyomású mosóberendezés, hideg- vagy meleg vizes, és tartozékai: legyező, habosító- és szennymaró fej
6.21. Egytárcsás súrológép és tartozékai: súrolókefe, samponozó kefe, szöges kefe, meghajtó tárcsa, különböző durvaságú (színű) súroló és csiszoló (gyémánt) felszínű kuszáltszálas műanyagtisztító és hibrid alátétek, textil illetve acélgyapot alátét
6.22. Száraz hengerkefés bedolgozó gép
6.23. Nedves hengerkefés súroló gép
6.24. Gyalogkíséretű tányér- vagy hengerkefés súrolóautomata és tartozékai: súrolókefe, meghajtó tárcsa, különböző durvaságú (színű) súroló és csiszoló (gyémánt) felszínű kuszáltszálas műanyag tisztító alátétek
6.25. Szőnyegtisztító automata
6.26. Légkeverő vagy hidrosztatikus szárító
6.27. Polírozógép és tartozékai: különböző színű kuszáltszálas műanyag illetve természetes szőr polírozó alátétek
6.28. Mechanikus seprőgép
6.29. Vezetőüléses seprő-szívógép, vezetőüléses seprő-súrológép, vagy vezetőüléses súrológép
6.30. Kezelőszerek: Tisztítószerek (erősen-savas; savas; bőr-semleges; semleges; lúgos; erősen lúgos; oldószeres, oxidálószeres, biológiai) Tisztító-ápolószerek, ápolószerek, felületkezelő szerek (fertőtlenítő, védőrétegképző, impregnáló). Ioncserélt vagy desztillált víz.
6.31. Burkolatok: minimum 10 m2 kemény, rugalmas és textilburkolatok, amelyek szárazon, nyirkosan és nedvesen tisztíthatók, súrolhatók, impregnálhatók.Minimum 100 m2 kemény vagy rugalmas burkolatok, amelyek szárazon seperhetőek, nedvesen tisztíthatók, súrolhatók vezetőüléses gépekkel
6.32. Burkolatminták: kemény: gránit, márvány, mészkőtartalmú, kőporcelán, égetett mázas, natúr égetett. Rugalmas: PVC, linóleum, gumi, laminált parketta, faparketta, hajópadló, parafa. Textil: velúr, buklé, mesterséges alapanyagú, természetes alapanyagú. Fém: saválló acél, réz, alumínium.
6.33. Szennyeződés: mechanikus (pl. konfetti, papírcsík, papírgalacsin, por, durva szennyeződések), vegyi (pl. kávé, cukros víz, zsír, korom, kálium-permanganát, filc, tinta, tus, vörösbor),
6.34. Ellenőrző eszközök: indikátor, tükör, UV lámpa, nedvességmérő, pH mérő, mintavevő porszívó, fehérlap, mintavevő szóró-szívó gép,
6.35. Egyéni védőeszközök: munkavédelmi cipő, védőruha, gumikesztyű, védőszemüveg, légzésvédő maszk, kármentő tálca

7. EGYEBEK
7.1. Jelen rendeletben szabályozott Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés egyenértékű az alábbi korábban megszerezhető szakképesítésekkel:
31 7899 03 Takarító
31 814 01 0000 00 00 Takarító
31 853 07 10000 00 00 Tisztítás-technológiai szakmunkás
32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás

 

Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés