Our Blog

Textiltisztító és textilszínező tanfolyam

A 216. sorszámú Textiltisztító és textilszínező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 542 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Textiltisztító és textilszínező
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

   A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  8121  Textilipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó  Textilgép-beállító
Textilipari szárítógép-kezelő
Textilfehérítő
Textilfestő
Textilgép-kezelő
Textilmosó
Mángorló
 3.1.3.  8327  Mosodai gép kezelője  Tisztítógép-kezelő
Vegytisztító, kelmefestő
Textiltisztító
 3.1.4.  9113  Kézi mosó, vasaló  Textilkalandergép-kezelő
Vegytisztító, kézi
 3.1.5.  1339  Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője  Vegytisztító egység/szervezet vezetője

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Természetes és mesterséges szálasanyagokból és ezek keverékeiből készült, közvetlenül még felhasználásra nem alkalmas nyers szövetek, kötött- és nemszőttkelmék, egyéb textíliák előkészítése tovább feldolgozásra. Esztétikai és használati tulajdonságainak javításával, átalakításával történő, felhasználásra alkalmas kész textíliák előállítása.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– jellemezni a textiliparban alkalmazott hagyományos és újszerű szálasanyagok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit
– jellemezni a nem szőtt eljárással készült termékek tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit
– jellemezni a szövéssel, kötéssel (hurkolással) készült termékek tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit
– jellemezni a speciális minőségi jellemzőkkel rendelkező textíliákat
– jellemezni a bőr, és szőrmefajtákat
– jellemezni a textiliparban használatos mosó, tisztító, fehérítő, festő- és színezőanyagokat kikészítési segédanyagokat
– színezésre, mintázásra előkészíteni a nyers szövetet, kötött (hurkolt) kelmét, egyéb textíliákat
– kiválasztani a szükséges mechanikai kikészítő technológiákat és gépeket
– színezőgépet kezelni
– kiválasztani a megfelelő színnyomási technológiát és nyomógépet
– különleges használati tulajdonságot biztosító-, tulajdonságot javító kezeléseket végezni
– mosással eltávolítani a nem kötődött színezéket és segédanyagokat, a textíliát vízteleníteni, szárítani
– hőkezeléssel méretrögzíteni a szintetikus textíliát
– kézi úton adagolni a technológiához szükséges színezéket, elő- és utókezelő, valamint mosó- és segédanyagot
– a technológiához szükséges színezéket, elő- és utókezelő, valamint mosó- és segédanyagot adagoló automata rendszert működtetni
– a tisztításra kerülő termék használati- és kezelési útmutatójában feltüntetett jelképeket értelmezni, hiányzó szalagcímke/információ esetén a nyersanyag-összetételt tájékoztató meghatározni
– üzemeltetni a mosó-, vegytisztítógépet
– a foltképző eredetét felismerni és a helyes sorrendű és eljárású helyi foltkezelést elvégezni
– bőr, szőrme, szőnyeg, toll, szalagfüggöny-tisztító berendezést üzemeltetni
– gőzöléssel/vasalással kialakítani a textília eredeti formáját és felületét
– kézi vasalógépet szakszerűen és a textília minőségét megóvó módon használni
– elvégezni a tisztított textília végellenőrzését, hiba kijavításáról gondoskodni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

   A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  –  –  –

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

   A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  11367-16  Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek
 4.4.  11368-16  Textíliák elő- és utókezelése
 4.5.  11369-16  Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek, és gépei
 4.6.  11370-16  Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei
 4.7.  11497-12  Foglalkoztatás I.
 4.8.  11499-12  Foglalkoztatás II.
 4.9.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

   A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  11367-16  Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek  írásbeli
 5.2.4.  11368-16  Textíliák elő- és utókezelése  gyakorlati
 5.2.5.  11369-16  Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek, és gépei  gyakorlati
 5.2.6.  11370-16  Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei  gyakorlati
 5.2.7.  11497-12  Foglalkoztatás I.  írásbeli
 5.2.8.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli
 5.2.9.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság  írásbeli

A Munkahelyi egészség és biztonság illetve a Foglalkoztatás követelménymodulok modulzáró vizsgatevékenységei összevonhatóak bármely szakmai követelménymodul írásbeli vizsgatevékenységével.
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Textíliák elő- és utókezelése, színezése, mosása
A vizsgafeladat ismertetése: Adott textília előkészítése színezéshez. Az előkészített textília színezése, színes darabárú átszínezése. A színezett textília mosása, vasalása, csomagolása
A konfekcionált termék igény szerinti újra kikészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák
Szálasanyagok tulajdonságai
Szövetek, kötött (hurkolt) kelmék nemszőtt termékek szerkezeti felépítése, mechanikai és vegyi jellemzői
Bőrök és szőrmék és műszőrmék fajtái, jellemzői, konfekcióipari alapismeretek
Mosó, tisztító, fehérítő, színezőanyagok és festőanyagok, ill. kikészítési segédanyagok tulajdonságai
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

   A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Laboratóriumi üvegeszközök, mérlegek térfogat-, hőmérséklet- és pH-mérők
 6.3.  Hordozható nedvességmérő (textilanyag maradék nedvességtartalmára)
 6.4.  Hordozható színmérő berendezés
 6.5.  Keverők, fürdőmelegítő eszközök
 6.6.  Kikészítő üzemi mosógépek
 6.7.  Kihúzatásos eljárásra alkalmas színező gépek, telítő berendezések
 6.8.  Fehérítő berendezések
 6.9.  Kézi filmnyomó eszközök
 6.10.  Kikészítő üzemi szárítóberendezések
 6.11.  Centrifuga
 6.12.  Préselés elvén működő mosodai víztelenítő berendezések
 6.13.  Kikészítő üzemi kalanderező gépek
 6.14.  Vasalógépek
 6.15.  Csomagológépek
 6.16.  Mérleg
 6.17.  Pénztárgép
 6.18.  Számítógép
 6.19.  Szállító- és tárolóeszközök (polcok, szállítókocsi, kosarak)
 6.20.  Tűző-, jelölő gépek
 6.21.  Ipari mosó, csavarógép
 6.22.  Segédanyagtároló és -adagoló eszközök
 6.23.  Vízkezelő-, melegítő berendezések
 6.24.  Gőzfejlesztő berendezések, automata elektronikus rendszerek
 6.25.  Tisztítóipari szárítóberendezések
 6.26.  A vasalás eszközei (gőzös kézi vasaló, vasalóasztal, présvasaló)
 6.27.  Finiserek (gőzbábuk, finiselő kamra)
 6.28.  Mosodai kalander
 6.29.  Hajtogatógép
 6.30.  A csomagolás eszközei, berendezései
 6.31.  Vegytisztítógép
 6.32.  Elő- és foltkezelő berendezés
 6.331.  Textil- és egyéb áru felületét utókezelő eszközök (szöszölő, ruhakefe, velúrozó eszközök stb.)
 6.34.  Takarítóeszközök
 6.35.  Egyéni munkavédelmi eszközök (védőkesztyű, gázálarc, porálarc, saválló munkaruha stb.)

Textiltisztító és textilszínező tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés