Our Blog

Textilipari technikus tanfolyam

A 214. sorszámú Textilipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 542 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Textilipari technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3114TextiltechnikusTextilipari technikus
3.1.3.Textiltechnikus

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A textilipari technikus a textilipar területén tevékenykedik. Részt vesz a termelés előkészítésében, gyártmánytervezésben, fejlesztésben. Elősegíti, biztosítja a termelés zavartalan menetét, termelésszervezési, irányítási feladatokat lát el.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– ügyelni a biztonsági előírások betartására
– minőségbiztosítást végezni
– meghatározni a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait
– irányítani a termelést
– elektronikus adatfeldolgozást végezni
– gyártmánytervezést végezni
– próbagyártást végezni
– gyártástechnológiát kidolgozni
– végterméket minősíteni
– gyártástechnológiát kidolgozni, gyártási folyamatot szervezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 542 01Bőrfeldolgozó-ipari technikusazonos ágazat
3.3.4.54 542 03Textilipari technikusazonos ágazat
3.3.5.34 542 04Férfiszabóazonos ágazat
3.3.6.34 542 06Női szabóazonos ágazat
3.3.7.34 542 03Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállítóazonos ágazat
3.3.8.34 542 01Bőrdíszművesazonos ágazat
3.3.9.34 542 02Cipőkészítőazonos ágazat
3.3.10.54 542 02Ruhaipari technikusazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10125-16Textilipari próbagyártás
4.4.10126-16Textilipari termékek minősítése
4.5.10127-16Textiliparban alkalmazott anyagfajták
4.6.10128-16Textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés
4.7.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.
4.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10125-16Textilipari próbagyártásgyakorlati
5.2.4.10126-16Textilipari termékek minősítésegyakorlati
5.2.5.10127-16Textiliparban alkalmazott anyagfajtákszóbeli
5.2.6.10128-16Textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezésszóbeli
5.2.10.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.11.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.12.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Textilipari próbagyártás és minősítés
A vizsgafeladat ismertetése: Terméktervezés könnyűipari tervező program alkalmazásával, gyártmányleírás alapján gépek beállítása, üzemeltetése, mintadarab előállítása, megadott textilipari termék jellemzőinek laboratóriumi vizsgálata, minősítése, tanúsítvány elkészítése
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Textilipari anyagfajták és gyártmánytervezés
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulokból az alábbi témaköröket tartalmazza: textiliparban alkalmazott anyagfajták, textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapján érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2Rajzeszközök
6.3Munkaasztal
6.4Kártológép
6.5Nyújtógép
6.6Fésülőgép
6.7Előfonó-gép
6.8Végfonógép
6.9Csévélőgép
6.10Cérnázógép
6.11Felvetőgép
6.12Befűző-szerszámok
6.13Szövőgépek
6.14Nyüstös-gép
6.15Jacquard-gép
6.16Számítógéppel-vezérelt fonalváltó
6.17Síkkötőgépek
6.18Körkötőgépek
6.19Harisnyakötő-gép
6.20Lánchurkoló-gép
6.21Raschel-gép
6.22Festő -színező gépek
6.23Rotációs filmnyomó
6.24Hőrögzítő-gép
6.25Bolyhozó-gép
6.26Kalanderező-gép
6.27Anyagvizsgáló-eszközök
6.28Bontó kéziszerszámok
6.29Mikroszkópok
6.30Lanaméter
6.31Kondicináló szekrény
6.32Szárító-szekrény
6.33Fonalegyenlőtlenség mérő
6.34Légnedvességmérő
6.35Sodratvizsgálók
6.36Számítógép és perifériái
6.37Szakító-gépek
6.38Motolláló
6.39Koptatógép
6.40Esőztető berendezés, vízhatlanság mérő
6.41Finomság-mérők
6.42Gyűrődésvizsgáló berendezés
6.43Légáteresztő képesség mérő
6.44Színtartósság-vizsgáló
6.45Hordozható színmérő

A textilipari technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A textilipari technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Textilipari technikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Textilipari technikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Textilipari technikus tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés