Our Blog

Tetőfedő tanfolyam

A 212. sorszámú Tetőfedő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 582 15
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Tetőfedő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2. 4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7532 Tetőfedő Cseréptetőfedő
3.1.3. Hullámlemeztető-fedő
3.1.4. Palatetőfedő
3.1.5. Műanyaglemeztető-fedő
3.1.6. Zsúp-, nád-,zsindelytetőfedő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Épületek tetőfedéseit készíti, javítja és karbantartja különböző tetőfedő anyagok felhasználásával.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
kiszámolni a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét
szemrevételezni a tetősík egyenességét, és ha kell, kiigazítani
megrajzolni a fedélidomot
meghatározni a tető valós felületeit
kiszámolni a tető geometriai méreteit
felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit
tetőléc távolságot számolni
valós szarufa hosszat kiszámítani
a mérő eszközöket biztossággal használni
használni a tetőfedés kéziszerszámait
derékszöget szerkeszteni
tetőfedési aljzatokat készíteni
tetősík ablakot beépíteni
alátéthéjazatot készíteni
használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket
használni a tetőfedő anyagokra kiadott termékismertetőket
számolni az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit
értelmezni a tető rétegrendjében található anyagokat
betartani és az előírások alapján használni a tetőfedési és alátéthéjazat előírt munkavédelmi előírásait
az ácsmunkát leellenőrizni, előkészíteni a fedést
ellenőrizni a kapcsolódó bádogos szerkezeteket
alátéthéjazatot készíteni
elkészíteni a fedés aljzatát különféle anyagokból
megtervezni a tetőfedés munkafolyamatát
megteremteni a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet
előkészíteni az anyagokat
szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken
tetőfedéseket készíteni
utómunkálatokat végezni
kijavítani a sérült alátéthéjazat vagy fedési aljzat hibáit
tetőfedéseket javítani, helyre állítani
munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni
működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket.
betartani a biztonsági előírásokat
munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat
gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
baleset esetén az előírások szerint eljárni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 582 01 Ács azonos ágazat
3.3.4. 34 582 02 Bádogos azonos ágazat
3.3.5. 34 582 13 Burkoló azonos ágazat
3.3.6. 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó azonos ágazat
3.3.7. 54 582 02 Hídépítő és – fenntartó technikus azonos ágazat
3.3.8. 34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász azonos ágazat
3.3.9. 34 582 14 Kőműves azonos ágazat
3.3.10. 54 582 03 Magasépítő technikus azonos ágazat
3.3.11. 54 582 04 Mélyépítő technikus azonos ágazat
3.3.12. 55 582 02 Műemlékfenntartó technikus azonos ágazat
3.3.13. 34 582 10 Szárazépítő azonos ágazat
3.3.14. 34 582 11 Útépítő azonos ágazat
3.3.15. 54 582 05 Útépítő és –fenntartó technikus azonos ágazat
3.3.16. 54 582 06 Vasútépítő és –fenntartó technikus azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.5. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.6. 11767-16 Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok
4.7. 11766-16 Tetőfedő munkák

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyamok eredményes teljesítését igazoló, a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyakat tartalmazó bizonyítvány, amely egyenértékű a követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes letételével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11767-16 Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok írásbeli
5.2.4. 11766-16 Tetőfedő munkák szóbeli
5.2.5. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Egy tetőrészlet fedésének elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: Az előkészített tetőfelület fedésének elkészítése a szükséges anyagok és eszközök kiszámítása és igénylése után
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat aránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tetőfedések anyagai, módjai, technológiai folyamatai és ezek munkavédelmi és környezetvédelmi előírásai
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében. A gyakorlati vizsgák összes időtartama 180 perc.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Tetőlétra
6.3. Mérőeszközök
6.4. Faipari gépek, szerszámok
6.5. Daraboló szerszámok (gyorsvágó, cserépvágó, ollók)
6.6. Kéziszerszámok
6.7. Elektromos kisgépek
6.8. Jelölő eszközök
6.9. Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok
6.10. Lemezhajlító
6.11. Kosaras emelő
6.12. Csiga
6.13. Állványok
6.14. Műszaki dokumentáció
6.15. Számítógép
6.16. Szoftverek
6.17. Nyomtató
6.18. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, felszerelések,
berendezések
6.19. Anyagmozgató gépek, eszközök
6.20. Forrasztóeszközök
6.21. Szerelő- és bontószerszámok
6.22. Él, gerinc, vápa, eresz, tetőáttörés csomópont kialakítására,
gyakorlására alkalmas tetőrészlet

A Tetőfedő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Tetőfedő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Tetőfedő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Tetőfedő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Tetőfedő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés