Our Blog

Tetőfedő tanfolyam

A 212. sorszámú Tetőfedő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 34 582 15
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Tetőfedő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2. 4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  7532  Tetőfedő  Cseréptetőfedő
 3.1.3.  Hullámlemeztető-fedő
 3.1.4.  Palatetőfedő
 3.1.5.  Műanyaglemeztető-fedő
 3.1.6.  Zsúp-, nád-,zsindelytetőfedő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Épületek tetőfedéseit készíti, javítja és karbantartja különböző tetőfedő anyagok felhasználásával. A fedés alatt lévő hőtechnikai, páratechnikai rétegeket beépíti, javítja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– kiszámolni a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét
– szemrevételezni a tetősík egyenességét, és ha kell, kiigazítani
– megrajzolni a fedélidomot
– meghatározni a tető valós felületeit
– kiszámolni a tető geometriai méreteit
– felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit
– tetőléc távolságot számolni
– valós szarufa hosszat kiszámítani
– a mérő eszközöket biztossággal használni
– használni a tetőfedés kéziszerszámait
– derékszöget szerkeszteni
– tetőfedési aljzatokat készíteni
– tetősík ablakot beépíteni
– alátéthéjazatot készíteni
– használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket
– használni a tetőfedő anyagokra kiadott termékismertetőket
– számolni az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit
– értelmezni a tető rétegrendjében található anyagokat
– betartani és az előírások alapján használni a tetőfedési és alátéthéjazat előírt munkavédelmi előírásait
– az ácsmunkát leellenőrizni, előkészíteni a fedést
– ellenőrizni a kapcsolódó bádogos szerkezeteket
– alátéthéjazatot készíteni
– elkészíteni a fedés aljzatát különféle anyagokból
– megtervezni a tetőfedés munkafolyamatát
– megteremteni a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet
– előkészíteni az anyagokat
– szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken
– tetőfedéseket készíteni
– utómunkálatokat végezni
– kijavítani a sérült alátéthéjazat vagy fedési aljzat hibáit
– tetőfedéseket javítani, helyre állítani
– munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni
– működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket.
– betartani a biztonsági előírásokat
– munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat
– gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
– baleset esetén az előírások szerint eljárni
3.3.  Kapcsolódó szakképesítések:

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  34 582 01  Ács  azonos ágazat
 3.3.4.  34 582 02  Bádogos  azonos ágazat
 3.3.5.  34 582 13  Burkoló  azonos ágazat
 3.3.6.  34 582 16  Épületszobrász és műköves  azonos ágazat
 3.3.7.  34 582 04  Festő, mázoló, tapétázó  azonos ágazat
 3.3.8.  54 582 02  Hídépítő és -fenntartó technikus  azonos ágazat
 3.3.9.  34 582 17  Kőfaragó  azonos ágazat
 3.3.10.  34 582 14  Kőműves  azonos ágazat
 3.3.11.  54 582 03  Magasépítő technikus  azonos ágazat
 3.3.12.  54 582 04  Mélyépítő technikus  azonos ágazat
 3.3.13.  34 582 10  Szárazépítő  azonos ágazat
 3.3.14.  34 582 11  Útépítő  azonos ágazat
 3.3.15.  54 582 05  Útépítő és -fenntartó technikus  azonos ágazat
 3.3.16.  54 582 06  Vasútépítő és -fenntartó technikus  azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam
által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10101-12  Építőipari közös tevékenység
 4.4.  11497-12  Foglalkoztatás I.
 4.5.  11499-12  Foglalkoztatás II.
 4.6.  11767-16  Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok
 4.7.  11766-16  Tetőfedő munkák

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyamok eredményes teljesítését igazoló, a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyakat tartalmazó bizonyítvány, amely egyenértékű a követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes letételével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  11767-16  Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok  írásbeli
 5.2.4.  11766-16  Tetőfedő munkák  szóbeli
 5.2.5.  10101-12  Építőipari közös tevékenység  írásbeli
 5.2.6.  11497-12  Foglalkoztatás I.  írásbeli
 5.2.7.  11499-12  Foglalkoztatás II.  szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Egy tetőrészlet fedésének elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: Az előkészített tetőfelület fedésének elkészítése a szükséges anyagok és eszközök kiszámítása és igénylése után
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat aránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tetőfedések anyagai, módjai, technológiai folyamatai és ezek munkavédelmi és környezetvédelmi előírásai
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében. A gyakorlati vizsgák összes időtartama 300 perc.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Tetőlétra
 6.3.  Mérőeszközök
 6.4.  Faipari gépek, szerszámok
 6.5.  Daraboló szerszámok (gyorsvágó, cserépvágó, ollók)
 6.6.  Kéziszerszámok
 6.7.  Elektromos kisgépek
 6.8.  Jelölő eszközök
 6.9.  Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok
 6.10.  Lemezhajlító
 6.11.  Kosaras emelő
 6.12.  Csiga
 6.13.  Állványok
 6.14.  Műszaki dokumentáció
 6.15.  Számítógép
 6.16.  Szoftverek
 6.17.  Nyomtató
 6.18.  Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, felszerelések, berendezések
 6.19.  Anyagmozgató gépek, eszközök
 6.20.  Forrasztóeszközök
 6.21.  Szerelő- és bontószerszámok
 6.22.  Él, gerinc, vápa, eresz, tetőáttörés csomópont kialakítására, gyakorlására alkalmas tetőrészlet

A Tetőfedő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Tetőfedő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Tetőfedő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Tetőfedő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Tetőfedő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés