Our Blog

Távközlési üzemeltető tanfolyam

A 24. sorszámú Távközlési üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 523 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Távközlési üzemeltető
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: –
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
—->>—–>>–<<—–<<—-
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Távközlési üzemeltető a cég távközlési rendszereit felügyeli, szolgáltatásait beállítja, kezeli és adminisztrálja. Ügyfélszolgálati teendőket lát el, rész vesz a beruházások indításában, lebonyolításában, pályázatok megírásában.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni;
– adatátviteli eszközöket üzemeltetni;
– adatbázisokat kezelni;
– menedzselő rendszereket kezelni;
– üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni;
– ügyfélszolgálati teendőket ellátni;
– a távközlési marketing feladatokat ellátni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

   A  B  C  
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés  
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja  
 3.3.3.  54 523 05  Távközlési technikus  azonos ágazat  
 3.3.4.  54 481 03  Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető  azonos ágazat  

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

   A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10815-16  Információtechnológiai alapok
 4.4.  11997-16  Hálózati ismeretek I.
 4.5.  11625-16  Programozás és adatbázis-kezelés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

   A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  10815-16  Információtechnológiai alapok  gyakorlati
 5.2.4.  11997-16  Hálózati ismeretek I.  írásbeli, gyakorlati
 5.2.5.  11625-16  Programozás és adatbázis-kezelés  írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenységek
A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy a hálózati ismeretekkel kapcsolatos feladatot old meg.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
A gyakorlati vizsgatevékenység eredménye 1-5-ig terjedő érdemjeggyel értékelendő.
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a programozás és adatbázis-kezelés témaköréből összeállított feladatsort old meg.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
Az írásbeli vizsgatevékenység eredménye 1-5-ig terjedő érdemjeggyel értékelendő.
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.
Az 5.3.1. pontban meghatározott gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.
Az 5.3.2. pontban meghatározott központi írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

   A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Számítógép
 6.3.  Szoftver (Packet Tracer)
 6.4.  Hálózat (Internet, Intranet)
 6.5.  Kábelszerelő szerszámok

7. EGYEBEK
7.1. Mentesül az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenységben foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Távközlési ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat középszinten sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét – a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül – jelesnek (5) kell tekinteni.
Mentesül az 5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladataiban foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Távközlési ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat emelt szinten sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét, így az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenységet, valamint az 5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenységet – a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül – jelesnek (5) kell tekinteni.
—->>—–>>–<<—–<<—-

Távközlési üzemeltető tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés