Our Blog

Távközlési technikus tanfolyam

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05
1.2. Szakképesítés megnevezése: Távközlési technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógép-telepítő
3.1.3. Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.4. 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
3.1.5. Számítógépes hálózati technikus
3.1.6. 3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.7. Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.8. 3146 Telekommunikációs technikus Távközlési technikus
3.1.9. 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója Távközlési, átviteltechnikai szervízműszerész
3.1.10. Távközlési hálózat építő
3.1.11. Telefonközpont-szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Távközlési technikus a cég távközlési rendszereit kezeli és üzemelteti. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni a beszéd-, a hang-, a kép- és az adatátviteli rendszerek területei között. Kezeli a vezetékes és a vezetéknélküli hálózati megoldásokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni;
– adatátviteli eszközöket üzemeltetni;
– adatbázisokat kezelni;
– menedzselő rendszereket kezelni;
– távközlési berendezések kezelésére;
– optikai összeköttetések megvalósítására;
– rádiós rendszerek telepítésére;
– berendezések paramétereinek mérésére;
– hibadetektálásra és javításra;
– üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni;
– ügyfélszolgálati teendőket ellátni;
– a távközlési marketing feladatokat ellátni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.4. 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.8. 52 481 05 Távközlési üzemeltető azonos ágazat
3.3.9. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 11626-16 Távközlés-elektronikai alaptevékenység
4.5. 12016-16 Infokommunikációs alaptevékenységek
4.6. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.7. 12014-16 Távközlési szaktevékenység
4.8. 12005-16 Munkaszervezés és projektmenedzsment
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 11626-16 Távközlés-elektronikai alaptevékenység írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 12016-16 Infokommunikációs alaptevékenységek írásbeli, gyakorlati
5.2.6. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 12014-16 Távközlési szaktevékenység gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési rendszerek üzemeltetése
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó egy távközlési berendezésen, eszközön méri annak paramétereit, minősíti a működését, konfigurálja azt az előre megadott paraméterek szerint. Kiválasztja a megfelelő mérőeszközöket, melyekkel a minősítést és a beállítást elvégzi. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési alaptevékenységek és üzemeltetési feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó az informatikai, az elektronikai és a kommunikációs terület alapvető feladataiból, definícióiból, számítási példáiból egy központilag kiadott feladatsort old meg. Ez a vizsgarész tartalmazza az üzemeltetéssel összefüggő kérdéseket, a vállalkozási ismereteket, valamint a távközlési szolgáltatási ismereteket is. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 12014-16 „Távközlési szaktevékenység” modul összes témakörét tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftver
6.4. Hálózat (Internet, Intranet)
6.5. Elektronikai alapáramkörök
6.6. Multiméter
6.7. Oszcilloszkóp
6.8. Jelgenerátor
6.9. Tápegység
6.10. Kábelszerelő szerszámok
6.11. Hálózatanalizátor
6.12. Telefon (vonalas)
6.13. Telefon (mobil)
6.14. Televízió
6.15. Kábeltelevízió (fejállomás, aktív és passzív eszközök
6.16. Router és switch
6.17. WLAN
6.18. Átviteltechnikai berendezés
6.19. Jelanalizátorok
6.20. Spektrumanalizátor
6.21. Műholdas vételtechnika eszközei (klf. antennák, LNC-k, beltéri egységek)
6.22. DVB-x set-top-boxok
6.23. DVB TV tester (-S, -C, -T)

A távközlési technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A távközlési technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Távközlési technikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Távközlési technikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Távközlési technikus tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés