Our Blog

Távközlési technikus szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Képzésünket az ország bármely pontján megvalósítjuk. Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A Távközlési technikus képzés sikeres elvégzése után feladata a távközlési hálózatokat létesítése, tesztprogramokat futtatása, archivált adatokat visszatöltése, távfelügyeletet ellátása, a berendezés műszaki jellemzőinek mérése.
A megszerezhető, kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés lehetőségek a képzés sikeres befejezése után:

 • 51 523 02    Távközlési üzemeltető,
 • 55 523 05    Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
 • 55 523 01    Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
 • 55 523 02    Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
 • 55 523 03    Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Hírközlési hálózat üzemeltető technikus, Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető, Távközlési technikus, Távközlési, átviteltechnikai szervizműszerész, Távközlési hálózat építő, Telefonközpont szerelő
Távközlési technikus szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A048) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 523 05
Az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1440 óra

Képzési Modulok listája:

 • 10815-12     Információtechnológiai alapok
 • 10823-12     Távközlés-elektronikai alaptevékenység
 • 10839-12     Infokommunikációs alaptevékenységek
 • 10817-12     Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
 • 10840-12     Távközlési szaktevékenység végzése
 • 10826-12     Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
 • 11498-12     Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12     Foglalkoztatás II.
 • 11500-12     Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Távközlési technikus OKJ Képzés