Category: Vendéglátási-turisztikai szakmák

Lovastúra-vezető tanfolyam

A 68. sorszámú Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 812 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Lovastúra-vezető
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 720-960

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: díjugrató-lovastusa rajtengedély vizsga megléte
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 5233 Idegenvezető Lovastúra-vezető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A lovastúra-vezető önálló lovas turisztikai, vendéglátó szolgáltatást végez, vagy tevékenységét egy lovas vállalkozás alkalmazásában végzi. Munkája során feladata a lovak ellátása, képzése, a vendégek elhelyezése, ellátása, lovagoltatása, lovastúra útvonalak tervezése, lovastúra vezetése, lovastábor megszervezése, gyermek lovagoltatás, kapcsolattartás szolgáltatókkal, hatóságokkal. A végzett szakember lovas vállalkozását túravezetés, lovagoltatás, tábor üzemeltetés területén egyaránt magas szinten működteti. Ennek során a lovak gondozása és használata terén a szakma szabályai szerint eljárva biztosítja azok hosszú hasznos élettartamát. Turisztikai tevékenységével hozzájárul mind a saját, mind a kapcsolt vállalkozások eredményes működéséhez. Napi szinten szoros, bizalmi kapcsolatot épít ki a vendégeivel, igényeiket a gyerekektől, kezdő lovasoktól a gyakorlott túralovasokig (képességeik figyelembevételével) lehetőségeihez mérten kielégíti, biztonságukat maximálisan szem előtt tartva.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a lovakat szakszerűen ápolni, gondozni,
 munkavédelmi előírásokat betartani,
– lovakat lovagláshoz és fogatoláshoz felszerszámozni,
– gondoskodni a szerszámok, felszerelések karbantartásáról, tárolásáról,
– könnyűosztályú szinten díjlovagolni, akadálypályán, terepen biztonságosan lovagolni,
– alapszinten fogatot hajtani,
– lovakat fogatba be-, illetve kifogni,
– lovat szakszerűen futószárazni,
– elvégezni a ló alapkiképzését,
– lovasokat oktatni, felkészíteni túrára,
– lovastúrát megtervezni, megszervezni, elvezetni,
– lovastábort megszervezni, felügyelni,
– gyerekekkel, felnőttekkel kapcsolatot kialakítani,
– táborozó csoportokat szervezni, irányítani,
– aktívan részt venni környezete lovas életében, bekapcsolódni az iskolai lovas oktatásba,
– lovas szakmai és turisztikai információkat, érdekességeket átadni,
– gondoskodni a vendégek szállásáról, étkeztetéséről, szórakoztatásáról,
– tevékenységét balesetmentesen, biztonságosan végezni,
– szakmai szervezetekkel, turisztikai vállalkozásokkal kapcsolatot építeni, fenntartani,
– önálló vállalkozási tevékenységet folytatni,
– vállalkozását a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően működtetni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B  
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 
4.2. azonosító száma megnevezése  
4.3. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 10951-16 Lógondozási feladatok  
4.6. 10952-16 Lovaglási feladatok II.  
4.7. 10953-16 Fogathajtási feladatok  
4.8. 10954-16 Túravezetés, lovagoltatás  
4.9. 11599-16 Turisztikai alapismeretek  
4.10. 11598-16 Lovastábor működtetése, vendéglátás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10951-16 Lógondozási feladatok írásbeli
5.2.4. 10952-16 Lovaglási feladatok II. szóbeli
5.2.5. 10953-16 Fogathajtási feladatok írásbeli
5.2.6. 10954-16 Túravezetés, lovagoltatás gyakorlati
5.2.7. 11599-16 Turisztikai alapismeretek szóbeli
5.2.8. 11598-16 Lovastábor működtetése, vendéglátás írásbeli
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I.

(érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Lógondozási, lovaglási, fogathajtási, túravezetői és lovagoltatási feladatok bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:

Lógondozási feladatok végrehajtása:
– a ló tartási körülményeinek felmérése, életterének kialakítása,
– a ló szakszerű ápolása,
– takarmányok felismerése, minősítése, a ló takarmányadagjának összeállítása és kiporciózása,
– a ló egészségi állapotára utaló jelek értékelése, a ló alap egészségügyi ellátása,
– a ló előkészítése, felszerelése különböző tevékenységekhez.
(időtartam: 30 perc, aránya a vizsgafeladaton belül: 15%)

Lovaglási feladatok végrehajtása:
– a ló szakszerű futószárazása (három jármódban),
– könnyűosztályú díjlovagló program (L…) bemutatása, a lovasszövetség által az adott évre jóváhagyott programgyűjteményből.
(időtartam: 45 perc, aránya a vizsgafeladaton belül: 30%)

Túravezetői és lovagoltatási feladatok végrehajtása:
– lovasítás, a megfelelő ló-lovas párok kiválasztása,
– lovasoktatás futószáron vagy lovardában,
– tereplovaglás 5-10 fős csoportban, 1-1,5 órás terep útvonalon, természetes és rögzített terepakadályok leküzdésével,
– a ló szakszerű felszerszámozása (idomító munkához, ugratáshoz, túrához), szerszámok ápolása,
– a túra előkészítéshez, vezetéshez szükséges eszközök használata,
– elsősegélynyújtás.
(időtartam: 150 perc, aránya a vizsgafeladaton belül: 35%)

Fogathajtási feladatok végrehajtása:
– alapfokú fogathajtási program bemutatása, kettes fogatban,
– a fogatszerszám és a kocsi részeinek ismertetése,
– fel- és leszerszámozás, a szerszámok helyes illesztése,
– kettes fogat be- és kifogása,
– fogat előkészítése túrához.
(időtartam: 45 perc, aránya a vizsgafeladaton belül: 20%)

A vizsgafeladat időtartama: 270 perc
A vizsgafeladat aránya: 65%

A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a feladatrészek mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet. Bármelyik feladatrész sikertelensége esetén a gyakorlati vizsgatevékenység eredménye elégtelen (1).
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat aránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Lovastúra-vezető feladatainak ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott szakmai követelménymodulok (lógondozás, lovaglás, fogathajtás, túravezetés, lovagoltatás, turisztikai alapismeretek, lovastábor működtetése, vendéglátás) mindegyikét tartalmazzák a következő témakörök szerint:

– anatómia, élettan, egészségtan,
– fajta- és küllemtan,
– lóápolás,
– takarmányozási ismeretek,
– tartástechnológia,
– lóval való bánásmód,
– lóhasználat szerszámai, eszközei,
– futószárazás végrehajtása,
– lovardai rend,
– lovas befolyása a lóra, lovas segítségek,
– a helyes ülés,
– a ló kiképzésének folyamata,
– a ló jármódjai,
– lovardai alakzatok, patanyomfigurák,
– ugratás, terepakadályok leküzdése,
– lovas képzése, oktatása,
– lovasítás szabályai,
– biztonságos lovaglás feltételei,
– tereplovaglás, túralovaglás szabályai,
– lovaglás különböző domborzati- és talajviszonyok esetén,
– fel- és leszerszámozás, lovagláshoz, fogatoláshoz,
– fogathajtás szabályai, feladatok végrehajtása,
– hajtóstílusok,
– fogatok összeállítása,
– vállalkozás beindítása,
– lovastábor megszervezése,
– szállásolás, étkeztetés,
– lovastúra, illetve -tábor személyi és tárgyi feltételei,
– marketing eszközök,
– kapcsolatépítés, konfliktuskezelés
– programszervezés,
– kapcsolattartás partnerekkel,
– üzleti levelezés,
– viselkedés lovak körül,
– természeti és kultúrtörténeti értékek,
– magyar és nemzetközi gasztronómia.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 35%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A lógondozási gyakorlati feladathoz legalább 10 tétel készüljön, és a vizsgafeladathoz megadott témaköröket komplexen tartalmazza.

A lovaglási gyakorlati feladatból minden vizsgázónak kötelezően mindkét részfeladatot meg kell oldania (futószárazás, díjlovaglás), és mindannyian azonos feladatot kapnak. A díjlovagló feladatot – az elnök jóváhagyása után – a vizsga előtt legalább egy héttel közölni kell a vizsgázókkal. A pálya előkészítése és a vizsga során az érvényes versenyszabályok előírásait kell követni. A feladathoz ló és lovas felszereltsége a szabályzatnak megfelelő legyen. A két részfeladat értékelési aránya: futószárazás 40%, díjlovaglás: 60%.

A túravezetési, lovagoltatási feladat három részből álljon. Egy lovasítási (próbalovaglással, minimum 3 párossal) vagy lovagoltatási (futószáron, illetve lovardában önállóan vagy osztályban végrehajtva) feladat, egy tereplovaglási feladat csoportban, valamint egy harmadik, a vizsgafeladathoz megadott többi témakörhöz kapcsolódóan. Az utóbbihoz legalább 5 tétel kidolgozása elvárt. A három részfeladat értékelési aránya: lovasítás, lovagoltatás: 30%, tereplovaglás: 50%, manuális tevékenység: 20%.
A tereplovaglás 5-10 fős csoportban (3-8 vizsgázóval) történik. Több vizsgázó esetén több csoport szervezendő. A tereplovaglás során minden vizsgázónak kell vezetnie a csoportot egy-egy szakaszon. Az útvonalat kb. egyenlő szakaszokra kell osztani. A környezeti adottságok kihasználásával lehetőleg változatos terepviszonyok között kell haladni (legyen pl. mászatás, lejtőn leereszkedés, átkelés vízmosáson, közúton, haladás nyílt terepen, erdős részen, stb.). A túra során a három alapjármódban, azokat többször váltva (legalább 4-5 ügető és 2-3 vágta szakasz) kell haladni. Minden vizsgázó legalább 2 jármódban kell, hogy vezesse a csoportot. A tereplovaglás során legalább 5 (max. 8) természetes, rögzített akadályt kell minden vizsgázónak leküzdenie. Végrehajtása az akadály helyzetétől függően történhet egyenként vagy csoportosan, egymás után kellő távolságot tartva. Az akadályok típusa, méretei az alábbi lista szerint lehetnek (legalább 3 különböző típus szerepeljen a feladatban). A vizsgázó értékelésének szempontjai: az akadályok meglovaglásának, ugratásának technikája, a csoport vezetésének módja, a „terepbiztos” lovaglás megléte a túra során, a változó terepviszonyokhoz alkalmazkodva. A csoport kíséretére, az útvonal ismertetésére a képző biztosít helyismerettel rendelkező lovas kísérőt. A kísérő nem haladhat elől, csak segít eligazodni, navigálja a csoportot, szükség esetén segítséget nyújt. A vizsgabizottság legalább két tagja lóháton vagy fogaton (melyeket a képző biztosít) kíséri a csoportot úgy, hogy a túra teljes útvonalán láthassa az összes vizsgázó teljesítményét. (A saját lovas öltözetéről és egyéni védőfelszereléséről a bizottsági tag, elnök magának gondoskodik.) Ha a vizsgázó a tereplovaglás során bukik vagy lóról esik, a vizsgát nem folytathatja, a vizsgatevékenysége elégtelen (1) minősítést kap.
A természetes akadályok a következő lehetőségekből választhatók (ajánlott méretekkel, melyektől  10 cm-rel lehet eltérni):
– természetes anyagú sövény (70 cm magas),
– szalmabálák (70-80 cm magas),
– farakás (70 cm magas, 70 cm széles),
– mélybe ugrás farönkön át (60 cm mély),
– mélyből ugrás farönkön át (60 cm magas),
– palánk (80 cm magas),
– száraz árok (100 cm széles),
– nagyméretű farönk (50-60 cm magas),
– kerítés (80 cm magas),
– kőfal (70 cm magas),
– vastag fa elemekből épített akadály (70 cm magas, 50-70 cm széles),
– benk (70 cm magas).

A fogathajtási feladatban minden vizsgázónak kötelezően be kell mutatnia az alapfokú díjhatást, valamint még egy manuális tevékenységet a kapcsolódó témakörökből. Legalább 5 tétel kidolgozása itt is elvárt. A kettes fogat be-, illetve kifogása feladathoz a vizsgázó segítő személyt kapjon, vagy két vizsgázó együttesen végezze. A díjhajtó programot az elnök jóváhagyása után, legalább egy héttel a vizsga előtt közölni kell a vizsgázókkal. A két részfeladat értékelési aránya: díjhajtás 60%, manuális tevékenység 40%.

A gyakorlati vizsgatevékenység minden feladatához, a vizsga teljes időtartamára a képző biztosítja a feladatnak megfelelő képzettségű lóállományt. A lovaglási, túravezetési és fogathajtási feladathoz előzetes bejelentés alapján lehetőség van saját ló használatára. A lovak szállítását, elhelyezését és ellátását úgy kell megszervezni, hogy az nem akadályozhatja a vizsga menetét. (Ez az adott lovat biztosító feladata.)
A vizsga során a feladatokhoz szükséges öltözékről és egyéni védőfelszerelésről a vizsgázó maga gondoskodik a következő minimumok alapján:
– Gondozási feladathoz: zárt, biztonságos, jó állapotú munkaruházat, stabil lábbeli, hosszú nadrág, környezeti viszonyoknak megfelelő felső,
– Lovagláshoz: szabályos versenyszerű öltözet, csizma, lovaglónadrág, ing, zakó vagy kabát, kobak (cilinder), kesztyű,
– Futószárazáshoz és lovagoltatáshoz: stabil lábbeli, lovagló- vagy hosszú nadrág, ing,
– Fogathajtáshoz: stabil lábbeli, hosszú nadrág, ing, zakó, kalap, kesztyű.
Ezek hiányában vizsgája felfüggeszthető. Ezeken kívül más egyéni védőfelszerelések, illetve az időjárásnak megfelelő, biztonságos felső ruházat használható, ha nem akadályozza a feladat végrehajtását. A lovak szerszámzatáról, felszereléseiről a lovat biztosító (a képző vagy a vizsgázó) gondoskodik. A manuális feladatok anyag és eszközigényét a vizsgaszervezőnek kell biztosítania.
Vizsga csak olyan helyszínen szervezhető, ahol a gyakorlati vizsgatevékenység minden részletének biztonságos végrehajtásához adottak a körülmények, biztosítottak a tárgyi és személyi feltételek.
A szakképesítés sajátosságaiból adódó gyakorlati vizsgafeladatok jellege miatt a szakképesítésből szakmai vizsga csak tárgy év március 15-től október 31-ig szervezhető.
A gyakorlati vizsgatevékenység összetettsége és időigényessége miatt egy napon maximum 15 fő vizsgáztatható.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha az egyes feladat részek mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.

Annak a vizsgázónak, aki a lovaglási feladat során a versenyszabályzat alapján kizárásra kerül, vagy teljesítményét a bizottság szakmai szempontból elégtelennek (51% alatt) ítéli, a teljes gyakorlati vizsgája sikertelennek minősül.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési

jegyzék

6.2. A vizsgafeladatnak megfelelő képzettségű ló
6.3. Lóápoló felszerelés
6.4. Istállómunka eszközei (villa, seprű, stb.)
6.5. Takarmány előkészítés és kiosztás eszközei
6.6. Lószerszám (hám)
6.7. Nyereg
6.8. Kantár
6.9. Futószár
6.10. Segédszárak
6.11. Ostor
6.12. Lábvédők
6.13. Kötőfék
6.14. Vezetőszár
6.15. Egyéni védőfelszerelés (kobak, gerincvédő, stb.)
6.16. Lószállításhoz használt eszközök
6.17. Hajtókocsik, szekerek, gumis kocsik
6.18. Karám
6.19. Akadályok
6.20. Díjlovagló négyszög
6.21. Karbantartó eszközök
6.22. Poroltó
6.23. Térkép, iránytű, tájékozódás eszközei
6.24. Telekommunikációs eszközök
6.25. Vendéglátáshoz szükséges eszközök (szállás, étkeztetés)
6.26. Számítástechnikai eszközök
6.27. Anyag- és pénzmozgások bizonylatai
6.28. Munkabiztonsági berendezések
6.29. Környezetvédelmi berendezések

Lovastúra-vezető tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Pincér tanfolyam

OKJ száma: 34 811 03 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A136

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Pincér Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Pincér OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Pincér munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Pincér olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Pincér tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Pincér tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Pincér tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Pincér tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Az Pincér tanfolyam szakmai követelménymodulja:
11518-16 Élelmiszerismeret
11561-16 Gazdálkodási ismeretek
11523-16 Pincér szakmai idegen nyelv
11524-16 Felszolgálási alapok
11525-16 Felszolgáló szakmai ismeret
11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.

Az Pincér tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

Lovastúra-vezető tanfolyam

OKJ száma: 52 812 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A141

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Lovastúra-vezető Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Lovastúra-vezető OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Lovastúra-vezető munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Lovastúra-vezető olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Lovastúra-vezető tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Lovastúra-vezető tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Lovastúra-vezető tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Lovastúra-vezető tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Bemeneti kompetenciák:-
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az Lovastúra-vezető tanfolyam szakmai követelménymodulja:
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
10951-16 Lógondozási feladatok
10952-16 Lovaglási feladatok II.
10953-16 Fogathajtási feladatok
10954-16 Túravezetés, lovagoltatás
11599-16 Turisztikai alapismeretek
11598-16 Lovastábor működtetése, vendéglátás

Az Lovastúra-vezető tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

Konyhai kisegítő tanfolyam

OKJ száma: 21 811 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A016

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Konyhai kisegítő Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Konyhai kisegítő OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Konyhai kisegítő munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Konyhai kisegítő olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Konyhai kisegítő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Konyhai kisegítő tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Konyhai kisegítő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Konyhai kisegítő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
– Bemeneti kompetenciák: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az Konyhai kisegítő tanfolyam szakmai követelménymodulja:
11518-16 Élelmiszerismeret
11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai

Az Konyhai kisegítő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

Konyhai kisegítő tanfolyam

A 128. sorszámú Konyhai kisegítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 811 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Konyhai kisegítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

   A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  9236  Konyhai kisegítő  Konyhai kisegítő
 3.1.3.      Konyhalegény
 3.1.4.      Konyhalány
 3.1.5.      Konyhai dolgozó
 3.1.6.      Ételkiosztó, tálaló

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Alapvető feladata a szakács munkájának segítése, kiegészítése. Munkaterülete a konyha és helyiségei. Előkészíti a tevékenységéhez szükséges helyiségeket, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat, anyagokat, gondoskodik a tisztántartásukról. Fenntartja a konyha rendjét, takarít, mosogat, az ételek jellegének megfelelően előkészíti a nyers- és feldolgozott élelmiszereket. Alkalmazza a konyhatechnológiai műveleteket.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– szakács felügyelete mellett végezni munkáját
– gombákat, állati, növényi eredetű nyers és feldolgozott élelmiszereket előkészíteni
– alapételeket készíteni, szükség esetén tálalni: egyszerű standard ételeket készíteni (étel kiegészítő salátákat, köreteket, főzelékeket azokhoz feltéteteket [egyben, szeletben, vagdaltnak sült húsok, pörköltek, tojás feltétek], egyszerű híg és sűrített leveseket, azok betéteit, egyszerű tésztaételeket [kevert tészták, főzéssel készített egyszerű gyúrt- illetve száraztészta ételek])
– tevékenységét az élelmiszerbiztonsági, valamint balesetvédelmi, a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok betartásával végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

   A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  34 811 04  Szakács  szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

   A  B
 4.1.  A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  11518-16  Élelmiszerismeret
 4.4.  11519-16  Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
 4.5.  12094-16  Ételkészítési ismeretek alapjai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

   A  B  C
 5.2.1.  A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  11518-16  Élelmiszerismeret  írásbeli
 5.2.4.  11519-16  Élelmiszerbiztonsági alapismeretek  írásbeli
 5.2.5.  12094-16  Ételkészítési ismeretek alapjai  írásbeli és gyakorlat

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ételkészítés alapjai
A vizsgafeladat ismertetése:
A kihúzott tétele alapján munkatervet állít össze.
A vételezési jegy alapján leves betéttel, köret, főzelék feltéttel, étel kiegészítő saláta, egyszerű tésztaétel ételcsoportokból kétféle étel elkészítése és tálalása minimum három adagban.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: ételkészítés alapjai,
A vizsgafeladat ismertetése: Központi tételsor alapján a technológiai ismeretekből és egy-egy konkrét ételcsoporthoz tartozó ételek készítésének ismertetéséből számol be.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15perc válaszadás 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban.
A Szakképzési Hídprogram keretében a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet szerinti szakképzési kerettanterv alapján folyó képzés esetén a komplex szakmai vizsgáztatás a 2016. augusztus 31-én hatályos szakmai és vizsgakövetelmények szerint történik.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A gyakorlati és szóbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladatok külön-külön legalább 51%-osra értékelhetők.
Amennyiben az egyik vizsga feladat nem éri el az 51%-ot az adott vizsgatevékenységet meg kell ismételni.
A Konyhai kisegítő részszakképesítés komplex szakmai vizsgája része a Szakács szakképesítés vizsgájának, ezért ha a vizsgázó a Szakács komplex szakmai vizsga követelményeinek csak ezt a közös részét teljesítette, a szakmai vizsgabizottság számára Konyhai kisegítő részszakképesítést igazoló bizonyítványt állíthat ki.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

   A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Tűzhelyek
 6.3.  Sütők
 6.4.  Hűtők
 6.5.  Munkaasztalok
 6.6.  Főzőüstök
 6.7.  Mosogatómedencék
 6.8.  Univerzális konyhagépek
 6.9.  Szeletelő
 6.10.  Vágólapok
 6.11.  Húsdaráló
 6.12.  Kutter
 6.13.  Gőzpároló
 6.14.  Sokkoló
 6.15.  Salamander
 6.16.  Rostsütő
 6.17.  Olaj-gyorssütő
 6.18.  Grill-lap
 6.19.  Mikrohullámú készülék
 6.20.  Kézi turmix
 6.21.  Főző-sütő edények
 6.22.  Serpenyők
 6.23.  Kézi szerszámok
 6.24.  Elektronikus kisgépek, munkaeszközök

7. EGYEBEK

 

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Hegesztő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Hegesztő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Szállodai szobaasszony szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Szállodai szobaasszony szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után megismeri a szálloda működését, a housekeeping rendszerében a feladatkörét. Részt vesz a szálloda napi takarításában, közösségi terek, szobák rendben tartásában.Udvariasan kommunikál a vendégekkel. Betartja a szakmai vezető utasításait.Ismeri a munkakörhöz tartozó feladatköröket, hatásköröket.Baleset esetén elsősegélyt nyújt. Ágyneműt, törölközőt cserél. Megvarrja az elszakadt textíliát, mos, szárít, vasal. Igény szerint elvégzi a vendég ruháinak tisztítását.
A betölthető munkakörök: 9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9112 Intézményi takarító és kisegítő Szállodai szobaasszony
 Szállodai szobaasszony  képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B025) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00099-16-18 3 09 2 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: Elsőfokú munkaköri orvosi igazolás, hogy szállodai szobaasszony munkakörben alkalmas.
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek nem szükséges

A szakmai programkövetelmény moduljai:
SzPk-00099-16-18 3 09 2 /1 /M-01 Szállodai ismeretek
SzPk-00099-16-18 3 09 2 /1 /M-02 Szálloda takarítás

Elmélet/gyakorlat aránya: 36%-elmélet, 64%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 126 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Szállodai szobaasszony Tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Betanított takarító szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Betanított takarító szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz a lakó- és munkakörnyezet tisztán tartásában részt venni a tisztítás technológiai szolgáltatásvezető, a tisztítás-technológiai szakmunkás irányítása, felügyelete mellett. Takarítási feladatokban végezni kisegítő tevékenységet a lakó- és munkakörnyezet belső tereinek és berendezési tárgyainak tisztán és rendezett állapotban tartása érdekében. Feladatai: padlók söprése, porszívózása, berendezési tárgyak törlése, a vizesblokk kitakarítása; a szemetes tartályok kiürítése, ablakok és más üvegfelületek tisztítása. A betanított takarító képes szakmai irányítás mellett, a tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásával használni a takarítás eszközeit, gépeit:(mechanikus seprőgép, porszívó, hengerkefés porszívó, hengerkefés kárpitporszívó, por-és vízszívó, gőzfejlesztő, nyomásfokozó/hideg vizes nagynyomású mosó, RO (fordított ozmózis alapján működő) gép és tartozékai vagy DI (ioncserélő) eszköz és tartozékai, és teleszkóp illetve kefék), technológiáit.
A betölthető munkakörök: 9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9112 Intézményi takarító és kisegítő Betanított takarító
A Betanított takarító képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B041) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00118-16-19 1 09 1 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 240 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Betanított takarító Tanfolyam

Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Szakács olcsó OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!  A Szakács hiányszakma. Az OKJ képzés sikeres befejezése után garantáltan lesz munkája! Az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely a tanfolyam mellé kínál nyelvi képzést, ingyenes szintfelmérőt biztosít, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkás legyen itthon és külföldön egyaránt. A képzési programban meghatározott tananyag elsajátítása után a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatokat tud ellátni: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben, háztartásokban.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Étkezdei szakács, Grill szakács, Hajószakács, Hidegkonyhai szakács, Közétkeztetési szakács, Melegkonyhai szakács, Pizzakészítő szakács
Szakács OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A016) alapján folytatott képzés azonosító száma: 34 811 04
A Vendéglátás-turisztika szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1300 óra

Képzési Modulok listája:
– 11518-16 Élelmiszerismeret
– 11561-16 Gazdálkodási ismeretek
– 12096-16 Szakács szakmai idegen nyelv
– 12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai
– 12095-16 Ételkészítési ismeretek
– 11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
– 11497-12 Foglalkoztatás I.
– 11499-12 Foglalkoztatás II.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli,
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Szakács OKJ Képzés

 

Betanított takarító tanfolyam

SzPk-00118-16-19 1 09 1 /1 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés

Engedélyszám: E-000526/2014/B041

Ha még nincs szakmája, befejezett iskolai végzettsége, a Betanított Takarító Képzés segíteni fog tervei megvalósításában. Ne késlekedjen a jelentkezéssel! A Betanított takarító szakmát Önnek találták ki. Mi megértjük, segítjük a Betanított takarító Tanfolyam során olyan szakemberré válni, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerő-piacon, aki végre saját maga szeretné irányítani életét. Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni.

A tisztítás-technológiai szolgáltatások területén a betanított takarítók iránti kereslet egyre inkább növekszik. A tisztítás-technológiai szolgáltató cégeknek a hatékony és minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében szükségük van olyan munkaerőre, akik szakmai iránymutatás mellett képesek a lakó- és munkakörnyezet tisztán tartásával kapcsolatos kisegítő takarítói feladatokat ellátni. A betanított takarító az egyes munkafeladatok szakszerű elvégzésével segíti a magasabb képzettséggel rendelkező szakemberek munkáját, hozzájárul a hatékony tisztítás-technológiai szolgáltatás biztosításához.

A betanított takarító a lakó- és munkakörnyezet tisztán tartásában vesz részt a tisztítás technológiai szolgáltatásvezető, a tisztítás-technológiai szakmunkás irányítása, felügyelete mellett. Takarítási feladatokban végez kisegítő tevékenységet a lakó- és munkakörnyezet belső tereinek és berendezési tárgyainak tisztán és rendezett állapotban tartása érdekében.

Feladatai: padlók söprése, porszívózása, berendezési tárgyak törlése, a vizesblokk kitakarítása; a szemetes tartályok kiürítése, ablakok és más üvegfelületek tisztítása. A betanított takarító szakmai irányítás mellett, a tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásával használja a takarítás eszközeit, gépeit:(mechanikus seprőgép, porszívó, hengerkefés porszívó, hengerkefés kárpitporszívó, por-és vízszívó, gőzfejlesztő, nyomásfokozó/hideg vizes nagynyomású mosó, RO (fordított ozmózis alapján működő) gép és tartozékai vagy DI (ioncserélő) eszköz és tartozékai, és teleszkóp illetve kefék), technológiáit.

Betanított takarító tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

Betanított takarító tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
SzPk-00118-16-19 1 09 1 /1- Betanított takarító

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Kiváló képzést garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével!

Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes az elméleti tudásszint felmérés.

A Betanított takarító tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záró beszámolóhoz. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Betanított takarító tanfolyam résztvevői a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen megkapják, az esetleges kiegészítő tankönyvekhez pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni a gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Betanított takarító tanfolyam – További információkért kattintson ide!

 

Betanított takarító tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított takarító
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Betanított takarító
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00118-16-19 1 09 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2.A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
19 – Egyéb szolgáltatások

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
1 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A betanított takarító a lakó- és munkakörnyezet tisztántartásában vesz részt a tisztítás technológiai szolgáltatásvezető, a tisztítás-technológiai szakmunkás irányítása, felügyelete mellett. Takarítási feladatokban végez kisegítő tevékenységet a lakó- és munkakörnyezet belső tereinek és berendezési tárgyainak tisztán és rendezett állapotban tartása érdekében. Feladatai: padlók söprése, porszívózása, berendezési tárgyak törlése, a vizesblokk kitakarítása; a szemetes tartályok kiürítése, ablakok és más üvegfelületek tisztítása. A betanított takarító szakmai irányítás mellett, a tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásával használja a takarítás eszközeit, gépeit:(mechanikus seprőgép, porszívó, hengerkefés porszívó, hengerkefés kárpitporszívó, por-és vízszívó, gőzfejlesztő, nyomásfokozó/hideg vizes nagynyomású mosó, RO (fordított ozmózis alapján működő) gép és tartozékai vagy DI (ioncserélő) eszköz és tartozékai, és teleszkóp illetve kefék), technológiáit.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9112 Intézményi takarító és kisegítő Betanított takarító

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 160 240
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a tisztítástechnológiai szakma alapfogalmait. Képes a szakmai fogalmak helyes alkalmazásával kommunikálni a megrendelővel. Törekszik a szakmai ismeretei elmélyítésére. Felelősen használja a szakmai alapfogalmakat a kommunikációja során.
Ismeri a megrendelővel folytatott kommunikáció szabályait. Képes határozottan, érthetően kommunikálni a megrendelővel. Törekszik a határozott, udvarias kommunikációra. Felelősséget vállal kommunikációjáért.
Ismeri a takarítás etikai szabályait. Képes betartani a takarítás etikai szabályait. Törekszik az etikai szabályok betartására. Felelősséget vállal az etikai szabályok betartásáért.
Ismeri a kezelőszereket és a tűzveszélyes, egészségre ártalmas anyagokat, azok felhasználására, tárolására, szállítására vonatkozó előírásokat. Képes a kezelőszereket tűzveszélyes, egészségre ártalmas anyagokat az előírásoknak megfelelően felhasználni, tárolni, szállítani. Törekszik a kezelőszerek előírásoknak megfelelő felhasználására. Nyitott új kezelőszerek megismerésére. Önállóan és felelősségteljesen használja fel és tárolja a kezelőszereket.
Ismeri a takarítói munka védőfelszereléseit Képes a védőfelszereléseket rendeltetésszerűen használni. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a védőfelszerelések használatát. Önállóan és felelősségteljesen használja a védőfelszereléseket.
Ismeri a takarításhoz szükséges kézi tisztító eszközöket. Ismeri a takarítás során használt gépek műszaki jellemzőit, üzemeltetésének szabályait. Képes a munkavégzéshez szükséges kézi tisztító eszközöket és gépeket kiválasztani, szakszerűen és biztonságosan használni. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti az eszközök, gépek rendeltetésszerű használatát. Önállóan és felelősségteljesen választja ki, használja a munkavégzéshez szükséges kézi tisztító eszközöket, gépeket.
Ismeri a különböző burkolatokat, a felületeket jelző piktogramokat. Képes felismerni a különböző burkolatokat, felületeket. Törekszik a burkolatok, felületek pontos azonosítására. Önállóan azonosítja a különböző felületeket, burkolatokat.
Ismeri a szennyeződések típusait, osztályozását, a szennyezettségi fokokat. Képes felismerni a szennyeződések típusát, meghatározni a szennyezettségi fokokat. Törekszik a szennyezettségi fok pontos, precíz meghatározására. Szakmai irányítás mellett megállapítja a szennyeződések típusát, mértékét.
Ismeri a szennyeződéseket gyűjtő eszközöket, a szennyeződések és szennyezett oldatok elhelyezésének lehetőségeit. Képes a szennyeződéseket, szennyezett oldatokat megfelelően elhelyezni. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a szennyeződések, szennyezett oldatok elhelyezésére vonatkozó előírások betartását. Felelősséget vállal a szennyeződések, szennyezett oldatok elhelyezéséért.
Ismeri a takarítás során alkalmazott alapeljárások és technológiák idő- és anyagnormáit, azok rögzítésének szabályait. Képes rögzíteni a takarítás során alkalmazott alapeljárások és technológiák idő- és anyag ráfordításait. Tisztában van a normák jelentőségével és törekszik az anyagok gazdaságos felhasználására. Önállóan rögzíti az alkalmazott eljárás, idő- és anyag ráfordítását.
Ismeri a különböző burkolatokról a nem tapadó és a tapadó szennyeződések eltávolításának eljárásait. Képes eltávolítani a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket a burkolatokról. Törekszik a szennyeződések minél hatékonyabb eltávolítására. Szakmai iránymutatás mellett végzi a szennyeződések eltávolítását.
Ismeri a padlók söprésének, porszívózásának eszközeit, eljárását. Képes szakszerűen elvégezni a felületek söprését, porszívózását. Törekszik a padlók söprése, porszívózása során a pontos, precíz, munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi a padlók söprését, porszívózását.
Ismeri a bútorok és egyéb berendezési tárgyak törlésének eszközeit, eljárásait. Képes az elvárásoknak megfelelően elvégezni a bútorok, berendezési tárgyak törlését. Törekszik a bútorok, berendezési tárgyak törlése során a precíz, rugalmas munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi a bútorok, berendezési tárgyak törlését.
Ismeri a típusrend visszaállításának, rögzítésének eljárását. Képes visszaállítani a területre jellemző típusrendet. Tiszteletben tartja a megbízó igényeit. Felelősséget vállal a típusrendet visszaállításáért.
Ismeri a vizesblokk takarítása során használt kezelőszereket, eljárásokat. Képes az elvárásoknak megfelelően kitakarítani a vizesblokkot. A vizesblokk takarítása közben törekszik a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi a vizesblokk takarítását.
Ismeri az ablakok és más üvegfelületek tisztítása során használt kezelőszereket, eljárásokat. Képes az elvárt minőségben elvégezni az ablakok és más üvegfelületek tisztítását. Az ablakok és más üvegfelületek tisztítása során törekszik a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi az ablakok és más üvegfelületek tisztítását.
Ismeri a felületek fertőtlenítésének eljárását. Képes elvégezni a felületek hatékony fertőtlenítését. A tőle telhető legnagyobb gondossággal jár el a fertőtlenítés során. Szakmai irányítás mellett, munkájáért felelősséget vállalva fertőtleníti a különböző felületeket.
Ismeri a tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat. Képes a tűz-, munka-, baleset-, valamint a környezetvédelmi előírások betartására. Megérti és elfogadja a tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásának fontosságát. Felelősségteljesen betartja a tűz-, munka-, baleset és környezetvédelmi előírásokat.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A betanított takarító képzés a szakmai képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára kínál lehetőséget a szakmai végzettség megszerzésére. A tisztítás-technológiai szolgáltatások területén a betanított takarítók iránti kereslet egyre inkább növekszik. A tisztítás-technológiai szolgáltató cégeknek a hatékony és minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében szükségük van olyan munkaerőre, akik szakmai iránymutatás mellett képesek a lakó- és munkakörnyezet tisztán tartásával kapcsolatos kisegítő takarítói feladatokat ellátni. A betanított takarító az egyes munkafeladatok szakszerű elvégzésével segíti a magasabb képzettséggel rendelkező szakemberek munkáját, hozzájárul a hatékony tisztítás-technológiai szolgáltatás biztosításához.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Betanított takarító tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Betanított takarító tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betanított takarító tanfolyam