Category: Szociális szolgáltatások szakmái

OKJ száma: 35 762 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A150

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Demencia gondozó Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt.

Az Demencia gondozó OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Demencia gondozó munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Demencia gondozó olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Az Demencia gondozó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Demencia gondozó tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Demencia gondozó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Demencia gondozó tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Bemeneti kompetenciák: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

A Demencia gondozó tanfolyam szakmai követelménymodulja:
12092-16 Demenciával élő személyek ápolása, gondozása
11679-16 Demenciával élő személyek támogatása
11680-16 Személyközpontú gondozás és kísérés
11681-16 A demencia gondozás adminisztrációs feladatai

Az Demencia gondozó tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó tanfolyam

A 43. sorszámú Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 851 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a környezetvédelem szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló Papír-, vas- és színesfém átvevő
3.1.3. Színesfém-felvásárló
3.1.4. Vas- és fémhulladékgyűjtő
3.1.5. Hulladékfelvásárló
3.1.6. MÉH-átvevő
3.1.7. 9212 Hulladékosztályozó Hulladékátvevőhely-kezelő
3.1.8. Hulladéktelep-kezelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása
A hulladékfelvásárló és -gazdálkodó feladata a hulladékok felvásárlása, értékesítése, gyűjtése, tárolása, a telepen végzett előkészítő technológiák biztonságos működésének irányítása.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat alkalmazni,
– számlákat, nyugtákat, bizonylatokat kiállítani,
– nyilvántartásokat vezetni, adatszolgáltatásokat végezni
– hulladékmérésekkel és szemrevételezéssel felismerni és ellenőrizni a hulladékok minőségét
– a felvásárolt hulladékokat a további feldolgozásnak megfelelően gyűjteni és tárolni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 32 851 02 Hulladéktelepkezelő szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 12091-16 Hulladékkereskedelem és -gazdálkodás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 12091-16 Hulladékkereskedelem és -gazdálkodás gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó feladatok

Vizsgafeladat ismertetése:
Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatási és kísérő dokumentáció, valamint bizonylatok kitöltése, hulladékok fizikai, kémiai jellemzőinek helyszíni mérése, jegyzőkönyv készítése, eredmények értékelése, anyagmérleg készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli

A vizsgafeladat ismertetése:
Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó szakmai ismeretek

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Hulladék előkezelő gépek, eszközök
6.3. Hulladéktároló eszközök
6.4. Kéziszerszámok
6.5. Egyéni védőeszközök
6.6. Biztonsági berendezések
6.7. Hulladékok fizikai, kémiai tulajdonságainak meghatározására alkalmas eszközök, mérőeszközök (pl. kézi mágnes, hosszmérő-eszközök, mérlegek, helyszíni mérőeszközök, gyorstesztek stb.)
6.8. Tűzoltó berendezések
6.9. Irodatechnikai eszközök

7. EGYEBEK

A részszakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében – különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.

 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam

A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1 A részszakképesítés azonosító száma: 31 761 01
1.2 Részszakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-420

2. EGYÉB ADATOK

2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –
2.2 Szakmai előképzettség: –
2.3 Előírt gyakorlat: –
2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
2.5 Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40% (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8 Szintvizsga: –
2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1 A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  5221  Gyermekfelügyelő, dajka  Gyermekfelügyelő, dajka
 3.1.3.  Gyermekgondozó, – nevelő
 3.1.4.  Gyermekgondozó
 3.1.5.  Gyermekvédelmi asszisztens

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében.

Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez.
Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat.
Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– szakmai etikai szabályok betartására,
– általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
– különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
– adekvát kommunikációra,
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
– a gyermek motiválására,
– segítőkész kapcsolatteremtésre,
– konfliktusmegoldásra,
– érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
– gyermekjátékok és sportszerek használatára,
– informatikai és híradástechnikai eszközök használatára, és
– különböző rendezvények, programok lebonyolítására.
3.3 Kapcsolódó szakképesítések

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  A kapcsolódás módja
 3.3.3.  54 761 01  Gyermekotthoni asszisztens  szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  12046-16  Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 4.4.  10523-16  Gyermekfelügyelői feladatok
 4.5.  10524-16  Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
– Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
– A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
= Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a naplót a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazza a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását legfeljebb 1 oldal terjedelemben, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének vagy klienseinek rövid élettörténetét.
= A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása.
– A 40 órás szakmai készségfejlesztésről – 20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja – szóló igazolás.
– Minimum 100 óra – 20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben – letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.
5.2 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 5.2.3.  12046-16  Gyermekellátási alapfeladatok és
alapelvek
 gyakorlati
 5.2.4.  10523-16  Gyermekfelügyelői feladatok  gyakorlati, írásbeli
 5.2.5.  10524-16  Gyermek-felügyeleti dokumentációs
feladatok
 gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2 Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3 Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyermekfelügyelet feladatainak és adminisztrációjának bemutatása, továbbá a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
– A gyakorlati vizsgatevékenység abban a gyermeket ellátó intézményben, gyermekcsoportban szervezhető, amelyben a gyakorló az egybefüggő szakmai gyakorlatát végezte. A vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat elvégzését, illetve a referátumot.
– Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása szükségtelen.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.
5.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.1.  Oktatás technikai eszközök: számítógép (laptop), projektor, tábla (flipchart tábla)
fényképezőgép, videokamera, fénymásoló
 6.2.  Internet hozzáférés
 6.3.  Esetbemutatáshoz, oktató filmek, DVD-k, CD-k
 6.4.  Tanterem elmozdítható asztalokkal és székekkel
 6.5.  A demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktató helyiség
 6.6.  Alapápolási eszközök: gyermekgondozáshoz, ápoláshoz szükséges legfontosabb bútorok, fém-, üveg-, műanyag- és gumi eszközök, szerek és textíliák.
 6.7.  Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek, rögzítő eszközök, valamint egyszer használatos steril eszközök, mentőláda felszereléssel
 6.8.  Szimulációs oktatási eszközök: reanimációs fantom, sebimitációs készlet, lélegeztető ballon + arcmaszk
 6.9.  Gyógyszerek és vegyszerek a bemutatáshoz, gyakorláshoz, fertőtlenítőszerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez
 6.10.  Mérőműszerek: lázmérő, hőmérő, vérnyomásmérő, vércukormérés eszközei, mérleg, testmagasság mérő
 6.11.  Egyéb eszközök: inhaláló készülék, orrszívó, szemcseppentő, termofor, jégtömlő
 Különböző életkornak megfelelő szabályos és balesetmentes eszközök és játékok fejlesztéshez:
egyéni fejlesztő eszközök, társas játékok, hangszerek, könyvek, kézimunkához és papír munkához eszközök, sporteszközök
 6.12.  Különböző életkornak megfelelő eszközök a foglalkozás szervezéséhez: házi- , házkörüli és kerti munkákhoz
 6.13.  Védőruha, védőcipő
 B
 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimum
darabszáma eszközönként:
 6.14.  Oktatástechnikai eszközök: 1 db
 6.15.  Mérőeszközök: 1 db
 6.16.  Bútorok: 3 db
 6.17.  Textíliák: 6 db
 6.18.  Ápolási – gondozási eszközök: 6 db
 6.19.  Elsősegélynyújtás eszközei: 6 db
 6.20.  Szimulációs oktatási eszközök: 1 db
 6.21.  Egyéb eszközök: 3 db

7. EGYEBEK

7.1. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén 60 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.

A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:

– a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,

– a leírt alábbi feladatok:

 

 A  B  C
 7.1.1.  A modul száma  A modul megnevezése  Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
 7.1.2.  12046-16  Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek  A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gyermekgondozási-ápolási feladatok megoldása.
A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, demonstrációs teremben végrehajtható elsősegély-nyújtási feladatok megoldása.
 7.1.3.  10523-16  Gyermekfelügyelői feladatok  Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült napló leadása.
A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor megoldása.
 7.1.4.  10524-16  Gyermekfelügyeleti dokumentációs feladatok  A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatványsablonok leadása.

7.2. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezetek megnevezése és elérhetősége:

FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete

LOSZE Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért

Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

GYESZE Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete

7.3. Mentesül az írásbeli vizsgafeladat teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Szociális ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét – a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül – jelesnek (5) kell tekinteni.

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Romák szociális segítője  szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Romák szociális segítője szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz aktív segítségnyújtásra, felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányítása mellett. A romák szociális segítője Settlement-szerű jelenlét keretében nyújtott támogató szolgáltatást nyújt a támogatott roma közösségekben. Jelenlétével együttműködéseket generál és helyzetbe hozza a szociális szakembereket. A romák szociális segítője támogató beszélgetések keretében felismeri a veszélyeztetettségre utaló jeleket a roma gyermekek, egyének, családok, közösségek esetében. Settlement-szerű jelenlét keretében nyújtott támogató tevékenységével segíti a célcsoport forrásrendszerekkel való kapcsolatának kiépítését. A romák szociális segítője a roma célcsoport hagyományainak, kulturális örökségének ismerete által képes a támogatott roma közösségekkel együttműködve, programlehetőségeket megfogalmazni a hagyományőrzés és kultúra területén. A romák szociális segítője együttműködik a Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal és a közmunka programokat megvalósító szervezetekkel annak érdekében, hogy támogatott programok megvalósítása és eredményessége javuljon.
A  betölthető munkakörök: 3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3511 Szociális segítő Romák szociális segítője
 Romák szociális segítője  képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B043) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00104-16-02 3 03 2 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: befejezett tizedik évfolyam
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 500 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Romák szociális segítője Tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Betanított szociális segítő szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Betanított szociális segítő szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz megfelelő szakmai irányítás mellett aktív segítő tevékenységet végezni a társadalom egyes rétegei számára a szociális jellegű problémák megoldása érdekében. Közvetítő szerepet tud ellátni az ellátásra szorultak és a szakszerű ellátást végző szakemberek között. Képes tevékenysége során szociális jellegű ügyviteli tevékenységet folytatni, ezekben aktív szerepet ellátni ; szükség esetén gyermekvédelemmel kapcsolatos eljárásokat kezdeményezni; a szociális jellegű problémákat kezelése érdekében segítő jellegű megbeszéléseket folytatni; javaslatot tenni a megfelelő rehabilitációs szolgáltatás igénybevételére, az egészségmegőrző tevékenységek folytatására; tud érvelni ezek alkalmazása mellett; megfelelő segítséget kérni a szakszerű elsősegélynyújtás érdekében, szükség esetén elsősegélyt nyújtani a rászorulók részére.
A betölthető munkakörök: 3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3511 Szociális segítő Betanított szociális segítő
Betanított szociális segítő  képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B042) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00112-17-02 3 03 2 /2

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 240 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Betanított szociális segítő Tanfolyam

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam

OKJ száma: 55 762 06 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A119

Amennyiben érdekli Önt a fiatalabb generáció sorsa, a gyámügy és szeretne segíteni a fiatalokon, akkor jelentkezzen Szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző  tanfolyamunkra és szerezzen szakképesítést! Nehéz sorsú gyermekeknek és felnőtteknek segíthet, felelősséggel és odafigyeléssel támogathat másokat. Kellő empátiával, konfliktuskezelő képességgel kell rendelkeznie ahhoz, hogy  megértse azokat, akik problémáikkal nem tudnak kihez fordulniuk, így a segítsége akár egész családok jövőjét mentheti meg. Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézőként változatos munkalehetőségek várják a hazai önkormányzatoknál, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben, családsegítő központokban, gyermekotthonokban vagy pedagógiai intézményekben.
A Szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam elvégzésével külföldön is piacképes szakmára tehet szert!

A Szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző  szakképesítéssel rendelkező képes lesz a tanfolyam elvégzése után:

Fogadni az ügyfeleket, felmérni a problémáikat, és tanácsot ad nekik az igénybe vehető szociális vagy gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban. Segíteni őket a szükséges formanyomtatványok kitöltésében és gondoskodsz róla, hogy minden információ eljusson a döntéshozókhoz. Szakszerűen vezetni a szociális és gyermekvédelmi nyilvántartásokat, és rendszeresen adatot gyűjteni a településen élő veszélyeztetett gyermekekről és hátrányos helyzetű családokról. A problémák megelőzése vagy megoldása érdekében segíteni a közösséget az erőforrások gyűjtésében és a céljaik elérésében. Munkája során kapcsolatot tud tartani a szociális igazgatás szerveivel és a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal, bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.

Szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: –
Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

Szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam szakmai követelménymoduljai:

– 10564-12 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok
– 10565-12 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés
– 10566-12 Döntés-előkészítés és szolgáltatások szervezése

„IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál még nyelvi képzéseket is ingyenes szintfelmérővel, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakembert képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat akár külföldön is. Ha külföldön kíván munkát keresni, igényelje az EUROPASS-t, az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítványt, amely igazolja a képesítést.

Szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző – További információért kattintson ide!

 

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam

A 195. sorszámú Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 06
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.  

 

3511

 

 

 

Szociális segítő

 

Szociális– és gyermekvédelmi ügyintéző
3.1.3. Szociális asszisztens
3.1.4. Rehabilitációs nevelő, segítő
3.1.5. Foglalkozás–szervező
3.1.6. Mentálhigiénés asszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A szociális– és gyermekvédelmi ügyintéző képes szociális munkás, szociális– vagy gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló hatóságoknál a döntést hozók előkészítő munkájában részt venni, valamint hatáskör gyakorlóként önálló döntéseket hozni. A szociális probléma megoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Az Alaptörvényben és nemzetközi megállapodásokban rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat tiszteletben tartani, és érvényre juttatni. A szociális és gyermekvédelmi valamint családjogi jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni. A szociális– és gyermekvédelmi ügyintéző képes önállóan elvégzi az intézményi, hatósági ügyviteli, ügyirat–kezelési és nyilvántartási feladatokat, ügyfélszolgálati feladatokat. Képes szakmai információk gyűjtésére, információforrások kezelésére jogszabálykereső programok alkalmazására. Hatósági, intézményi adminisztrációs rendszereket kezel. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Közreműködik jelentések, testületi előterjesztések, valamint szociális szolgáltatás–tervezési koncepciók, rendelet–tervezetek előkészítésében.
Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel és a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal, bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– megfelelő empátiával, konfliktuskezelő képességgel fogadni, tájékoztatni az ügyfeleket
– segítséget nyújtani a szolgáltatások igénybevételében
– a szakmai etikai szabályok szerint dolgozni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja
3.3.3. 54 762 02 Szociális asszisztens szakképesítés
3.3.4. 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10564–12 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat–kezelési feladatok
4.4. 10565–12 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés
4.5. 10566–12 Döntés–előkészítés és szolgáltatások szervezése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
– Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
– Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes (80 órás) gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
– A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
– Minimum 80 óra összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
– Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
– Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes (80 órás) gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
– A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
– A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas intézményekben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10564–12 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat–kezelési feladatok gyakorlati
5.2.4. 10565–12 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés szóbeli
5.2.5. 10566–12 Döntés–előkészítés és szolgáltatások szervezése írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok, és szociális és gyermekvédelmi ügyintézés.
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott tényállás alapján kérelem-nyomtatvány és határozat elkészítése számítógépen, megadott formai követelmények figyelembe vételével.
A vizsgafeladat időtartama: 210 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Döntés előkészítés és szolgáltatások szervezése
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli kérdései a döntés-előkészítéssel kapcsolatos követelményeket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli tételek alapján bemutatni a gyakorlaton végzett feladatokat.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő:10 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz–és felszerelési jegyzék
6.2. Tanterem elmozdítható asztalokkal és székekkel
6.3. Gyakorló terepek
6.4. Tanulónként egy számítógéppel felszerelt számítástechnikai terem központi nyomtatóval, fénymásolóval, melyre minden tanuló tud nyomtatni
6.5. Internet hozzáférés
6.6. Hivatalos jogszabálykereső program minden tanuló által használt számítógépre telepítve
6.7. Infokommunikációs eszközök (TV, DVD, videó lejátszó)
6.8. Oktatófilmek

7. EGYEBEK
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra, mely olyan szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezetek:
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)
Hilschler Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Szociális Szakmai Szövetség
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

 

A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

Házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A részszakképesítés képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után fogja, hogy hogyan kell gyermekek napközbeni ellátását végezni a gyermek életkorának, állapotának igazodó gondozást, felügyeletet biztosít a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában, gondozni a kóros állapota miatt hosszabb ideig otthoni gondozásra szoruló gyermeket. Segítséget tudjon nyújtani a fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt magántanuló számára.
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Házi időszakos gyermekfelügyelő, Bébiszitter, Segéd gyermekgondozó
A tanfolyam sikeren befejezése után fejlesztheti tudását és Intézményünknél kedvezményesen megszerezheti a (54 761 02) Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítést.
Házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A073) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 761 02
A Szociális szoláltatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 420 óra

Képzési Modulok listája:

 • 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 • 10528–12 Házi időszakos gyermek–felügyeleti feladatok

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Házi időszakos gyermekgondozó OKJ Képzés

 

A Szociális gondozó és ápoló részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után akár külföldön is könnyen tud majd a későbbiek folyamán állást vállalni, a képesítéssel el tudja látni majd az idősek illetve a fogyatékos embereket egyaránt. Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Szociális gondozó és ápoló részszakképesítés olcsó OKJ Képzést, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb.
A képzési programban meghatározott tananyag elsajátítása után tudni fogja az ápolás illetve a gondozás egyes szakaszait, képes lesz az emberekkel személyes kapcsolatot kialakítani, fel tudja majd mérni az idősek és fogyatékkal élő emberek szükségleteit.  
A Szociális gondozó és ápoló részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Szociális gondozó és ápoló, Fogyatékossággal élők gondozója
Szociális gondozó és ápoló részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A074) alapján folytatott képzés azonosító száma: 34 762 01
A Szociális szolgáltatások szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1560 óra

Képzési Modulok listája:
– 10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok
– 10570–16 A szükségletek felmérése
– 10571–16 Sajátos gondozási feladatok
– 10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció
– 11497–12 Foglalkoztatás I.
– 11499–12 Foglalkoztatás II.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, írásbeli, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Szociális gondozó és ápoló OKJ Képzés

 

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a szakképesítés Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző hivatáshoz a szakmai elhivatottság és a szükséges emberi tényezők egyaránt elengedhetetlenek a mindennapos tevékenységek során. Amennyiben rendelkezik a szükséges emberi tulajdonságokkal, megfelelő előképzettséggel, mint 54 762 02 Szociális asszisztens vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő, akkor fejlesztheti tudását.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Szociális– és gyermekvédelmi ügyintéző, Szociális asszisztens, Rehabilitációs nevelő, segítő, Foglalkozás–szervező, Mentálhigiénés asszisztens
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A119) alapján folytatott képzés azonosító száma: 55 762 06
A Szociális szolgáltatások szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő

Elmélet/gyakorlat aránya: 50%-elmélet, 50%-gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 720 óra

Képzési Modulok listája:
– 10564–12 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat–kezelési feladatok

– 10565–12 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés
– 10566–12 Döntés–előkészítés és szolgáltatások szervezése

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
Valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
– Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes (80 órás) gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
– A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
– Minimum 80 óra összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlati, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző OKJ Képzés