Category: Oktatási szakmák

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Felnőttképzési referens szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
A Felnőttképzési referens szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes  ismerni és alkalmazni a felnőttképzésre és oktatásszervezésre vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket hozzájárulva a felnőttképzést folytató intézmények hatékony működéséhez és a felnőttképzésben résztvevők szükségleteihez igazodó képzési programok megvalósításához. A felnőttképzési referens a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó iskolarendszeren kívüli felnőttképzési programok szervezésének szakmai és adminisztratív feladatait  képes ellátni a képzések szakmai előkészítésétől kezdve a képzés indításán, lebonyolításán keresztül a képzés zárásáig. A szakmai vezető szakmai útmutatása alapján részt tud venni az igényfelmérésben, a képzések hatósági engedélyeztetési feladatainak ellátásában, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések képzési programjainak kidolgozásában, szakmai programkövetelmény elkészítésében, felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások nyújtásában. Meghirdeti a képzéseket, jelentkezőket toboroz, marketing tevékenységet folytat, pénzügyi feladatokat lát el, biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket. Önállóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően szakszerűen és precízen tudja vezetni a képzési dokumentációt. Kapcsolatot tud tartani és együttműködni a felnőttképzést folytató intézmény partnereivel. Munkáját a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően végzi.

A betölthető munkakörök:  3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3410 Oktatási asszisztens Felnőttképzési referens
Felnőttképzési referens  képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B034) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: gimnáziumi érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 240 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Felnőttképzési referens Tanfolyam

Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben az Óvodai dajka szakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Az Óvodai dajka szakképesítés OKJ képzés elvégzése után alkalma nyílik részt venni a gyermek gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, a higiénés feltételek biztosításában, valamint balesetvédelmi teendőket ellátni.
A Óvodai dajka szakképesítéssel betölthető munkakörök: Óvodai dajka
Óvodai dajka szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A068) alapján folytatott képzés azonosító száma: 32 140 01
Az Oktatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Szakmai előképzettség: nem szükséges
– Előírt gyakorlat: nincs
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 420 óra

Képzési Modulok listája:
– 11470–16 Óvodai nevelési feladatok
– 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
– 11543–16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
– 11544–16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Óvodai dajka OKJ Képzés

Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Az Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés OKJ képzés elvégzése után részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítéssel betölthető munkakörök: Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A051) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 140 02
Az Oktatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1300 óra

Képzési Modulok listája:
– 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
– 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
– 11687–16 Program és szabadidő szervezés
– 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
– 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
– 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499–12 Foglalkoztatás II.
– 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ Képzés

Felnőttképzési referens tanfolyam

SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés

Engedélyszám: E-000526/2014/B034

Az élethosszig tartó tanulás a szocializáció egyik válfaja, életünk kezdetétől halálunk napjáig tartó folyamat. Azonban míg a szocializációban fajsúlyosabb a konvenciókhoz, és normákhoz való alkalmazkodás, addig az élethosszig tartó tanulásban fontos szerepet kap a szó szoros értelemben vett tanfolyamokon elsajátított tudás. A validáció a „hozott” tudás azonosításával, bizonyításával kezdődik. Ez történhet egy illetékes, felhatalmazott személy, vagy egy bizottság előtt. A mérlegelés után a szakértelmet beszámíthatják kredit formájában, de felmentést is adhatnak bizonyos feladatok alól. Fontos, hogy a validációt mindenki számára elérhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni.

Akit a fenti gondolatmenet megérint, annak ajánljuk a Felnőttképzési referens képzésünket! Tisztában kell lenni az andragógia és az egész életen át tartó tanulás fogalomrendszerével.

Az élethosszig tartó tanulás nem csak a munkával, foglalkoztatással kapcsolatos ismeretek állandó megújítását jelenti, hanem kiterjed az általános műveltség minden területére, a személyiség gazdagításának sokféle lehetőségére, ami nem csak a közoktatási intézmények falai között valósulhat meg. A formális tanulás mellett egyre nagyobb mennyiségben adnak ismereteket, tudást az informális tanulás alkalmai.

Felnőttképzési referens tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
Iskolai előképzettség: gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

Felnőttképzési referens tanfolyam célja:
A felnőttképzési referens kulcsfontosságú eleme a felnőttképzési tanfolyamszervezés folyamatának, ismeri és alkalmazza a felnőttképzésre és oktatásszervezésre vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket hozzájárulva a felnőttképzést folytató intézmények hatékony működéséhez és a felnőttképzésben résztvevők szükségleteihez igazodó képzési programok megvalósításához. A felnőttképzési referens a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó iskolarendszeren kívüli felnőttképzési programok szervezésének szakmai és adminisztratív feladatait látja el a képzések szakmai előkészítésétől kezdve a képzés indításán, lebonyolításán keresztül a képzés zárásáig. A szakmai vezető szakmai útmutatása alapján részt vesz az igényfelmérésben, a képzések hatósági engedélyeztetési feladatainak ellátásában, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések képzési programjainak kidolgozásában, szakmai programkövetelmény elkészítésében, felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások nyújtásában. Meghirdeti a képzéseket, jelentkezőket toboroz, marketing tevékenységet folytat, pénzügyi feladatokat lát el, biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket. Önállóan – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – szakszerűen és precízen vezeti a képzési dokumentációt. Kapcsolatot tart és együttműködik a felnőttképzést folytató intézmény partnereivel. Munkáját a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően végzi.

Felnőttképzési referens tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-01 Felnőttképzési alapismeretek
SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-02 Felnőttképzési tanfolyamok előkészítése és indítása
SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-03 Felnőttképzési tanfolyamok lebonyolítási és zárási feladatai

Olcsó Felnőttképzési referens tanfolyamunk garantált minőségben Intézményünk a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével biztosít és tud nyújtani.

Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, résztvevőink a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen megkapják, az esetleges kiegészítő tankönyvekhez pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, az elméleti tudásszint felmérését a részvételi díj tartalmazza.

A Felnőttképzési referens tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záró beszámolóhoz. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Felnőttképzési referens tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 •  GYED-en, GYES-en lévő!
 •  regisztrált álláskereső!
 •  nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 •  a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Felnőttképzési referens tanfolyam – További információért kattintson ide!

Felnőttképzési referens tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Felnőttképzési referens
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Felnőttképzési referens
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen

programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezése
SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-01 Felnőttképzési alapismeretek
SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-02 Felnőttképzési tanfolyamok előkészítése és indítása
SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-0 Felnőttképzési tanfolyamok lebonyolítási és zárási feladatai

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
3 – Oktatás

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A felnőttképzési referens kulcsfontosságú eleme a felnőttképzési tanfolyamszervezés folyamatának, ismeri és alkalmazza a felnőttképzésre és oktatásszervezésre vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket hozzájárulva a felnőttképzést folytató intézmények hatékony működéséhez és a felnőttképzésben résztvevők szükségleteihez igazodó képzési programok megvalósításához. A felnőttképzési referens a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó iskolarendszeren kívüli felnőttképzési programok szervezésének szakmai és adminisztratív feladatait látja el a képzések szakmai előkészítésétől kezdve a képzés indításán, lebonyolításán keresztül a képzés zárásáig. A szakmai vezető szakmai útmutatása alapján részt vesz az igényfelmérésben, a képzések hatósági engedélyeztetési feladatainak ellátásában, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések képzési programjainak kidolgozásában, szakmai programkövetelmény elkészítésében, felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások nyújtásában. Meghirdeti a képzéseket, jelentkezőket toboroz, marketing tevékenységet folytat, pénzügyi feladatokat lát el, biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket. Önállóan – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – szakszerűen és precízen vezeti a képzési dokumentációt. Kapcsolatot tart és együttműködik a felnőttképzést folytató intézmény partnereivel. Munkáját a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően végzi.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR
száma
Foglalkozás
megnevezése
A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú
képzettséget igénylő foglalkozások
3410 Oktatási asszisztens Felnőttképzési referens

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 120 240
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

 A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése Felnőttképzési alapismeretek

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 30 60
Elméleti képzés idő aránya (%) 80
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 20

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Tisztában van az andragógia és az egész életen át tartó tanulás fogalomrendszerével Szakszerűen használja az andragógia és az egész életen át tartó tanulás fogalmait Elfogadja a felnőttkori tanulás szükségességét
Ismeri a felnőttképzés célját, funkcióit, területeit, intézmény- és irányítási rendszerét Képes értelmezni a felnőttképzési rendszer jellemzőit, sajátosságait Elfogadja a különböző tanulási környezetek és formák egyenrangúságát
Alkalmazói szinten ismeri a felnőttképzés és szakképzés jogszabályi környezetét (felnőttképzési törvény és végrehajtási rendeletei, szakképzési törvény) A felnőttképzési programok előkészítése, lebonyolítása és zárása során képes a vonatkozó jogszabályok értelmezésére és gyakorlati alkalmazására Magára nézve kötelezőnek tartja a jogszabályi előírások betartását Munkája során önállóan és maradéktalanul betartja a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok előírásait
Alkalmazói szinten ismeri a felnőttképzési tevékenységet szabályozó dokumentumokat (pl. Országos Képzési Jegyzék, Szakmai és Vizsgakövetelmény, Szakmai programkövetelmény, Nyelvi programkövetelmény) A felnőttképzési programok előkészítése, lebonyolítása és zárása során képes a vonatkozó dokumentumok értelmezésére és gyakorlati alkalmazására Folyamatosan nyomon követi a felnőttképzési jogszabályváltozásokat, munkájában jogkövető és szabálykövető Munkáját a felnőttképzési tevékenységet szabályozó dokumentumok előírásainak maradéktalan betartásával végzi
Ismeri a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó és a felnőttképzési törvény hatályán kívüli  eső képzések jellemzőit Képes meghatározni az adott képzés típusát A képzés tartalma alapján képes megítélni, hogy az adott képzés a törvény hatálya alá tartozik-e illetve képes döntést hozni a képzési körökbe történő besorolásról
Ismeri a felnőttképzési adatbázisokat és azok kezelését Képes eligazodni a felnőttképzési adatbázisokban Önállóan képes kezelni a felnőttképzési adatbázisokat
Ismeri a felnőttképzés finanszírozási és támogatási rendszerét a forrásokhoz való hozzáférés esetleges módjait, a pályázati lehetőségeket, a pályázatok elkészítésének alapvető tevékenységeit Képes eligazodni a felnőttképzés finanszírozási és támogatási rendszerében, képes tájékozódni a pályázati lehetőségekben és rendszerekben Törekszik a folyamatos önfejlesztésre Igény szerint, a szakmai vezető munkáját segítve képes részt venni a felnőttképzési pályázati dokumentáció kidolgozásában és a kiíró szervhez történő benyújtásában
Tisztában van a minőségbiztosítás általános fogalomrendszerével, ismeri a minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszer működésének alapelveit, tartalmi elemeit Részt vesz a felnőttképzést folytató intézmény minőségpolitikájának kidolgozásában, a tárgyévi minőségcélok meghatározásában Munkájában minőségorientált Megérti a minőségbiztosítás szerepének jelentőségét, munkáját a felnőttképzést folytató intézmény minőségbiztosítási rendszerében foglaltak szerint végzi, munkájáért felelősséget vállal
Ismeri a felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások fajtáit és dokumentációs követelményeit Képes felnőttképzést kiegészítő szolgáltatást ajánlani a képzésben résztvevőknek A felnőttképzési szolgáltatások igénybevételét önállóan dokumentálja
Ismeri a felnőttképzési tanfolyamok szervezésének és lebonyolításának folyamatait és tevékenységeit Megérti és átlátja a felnőttképzési tanfolyam szervezésének és lebonyolításának folyamatait, tevékenységeit, azok szakmai és időbeli egymásra épülését Innovatívan gondolkodik, kész a folyamatos fejlődésre, a személyes és szakmai területen egyaránt Képes a rendszerszerű gondolkodásra, a felnőttképzési szervezői tevékenység folyamatait egységben látja és kezeli A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A felnőttképzési rendszer működtetéséhez, a felnőttkori tanulási programok elkészítéséhez és megvalósításához jól képzett szakemberekre van szükség. A felnőttképzés eredményességének elengedhetetlen feltétele a képzési programok gondos megtervezése, a szakszerű szervezés és adminisztráció, a megfelelő tanulási környezet biztosítása. Ezen feltételek megteremtését csak hozzáértő szakemberek képesek biztosítani. A felnőttképzési referens szakmai képzés a nagyvállalatok belső képzései, a kulturális intézmények felnőttképzési tevékenysége, illetve a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések szakszerű szervezési munkálataihoz szükséges szakmailag felkészült munkaerő iránti igényt elégíti ki. A felnőttképzési referens képzés elvégzésével nagy esély van a munkaerő-piaci elhelyezkedésre, a felnőttképzést folytató intézmények nagy száma miatt. Magyarországon 2014-ben a hatósági engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények száma 1430 volt, a képzésben résztvevők száma pedig – az OSAP adatai alapján – 860 283 fő, mindez alátámasztja, a felnőttképzés iránti keresletet. A felnőttképzés helyzetét az Európai Unió is kiemelt ügyként kezeli. Az Európa 2020 Stratégia egyik célja, hogy az élethosszig tartó tanulásban résztvevők aránya elérje a 15%-ot 2020-ra. Magyarország is vállalta a 15%-os arány elérését, így a felnőttképzési aktivitás növekedése prognosztizálható.

3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése Felnőttképzési tanfolyamok előkészítése és indítása

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 50 100
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a képzési és munkaerő-piaci igényfelmérés módszertanát a hatékony képzési kínálat kialakítása érdekében Képes a képzési és munkaerő-piaci igények felméréséhez szükséges módszereket és értékelési technikákat alkalmazni Fontosnak tartja a munkaerő-piaci igények és egyéni szükségletek megismerését Részt vesz a képzési és munkaerő-piaci igények felmérésében és a kapott eredmények tükrében a képzési szükséglet meghatározásában
Ismeri a képzési kínálat kialakításának szakmai szempontjait, a tájékoztató anyagok tartalmi elemeit Képes képzési katalógus, képzési tájékoztató összeállítására Munkájában igényes, esztétikusságra törekvő Munkáját a felnőttképzést folytató intézmény szakmai vezetőjének irányításával végzi
Tisztában van a jó hirdetés ismérveivel és a lehetséges marketingcsatornák jellemzőivel Képes a megfelelő marketingcsatorna kiválasztására a felnőttképzést folytató intézmény és a képzések hirdetése, népszerűsítése során Törekszik a kreativitásra, új megoldások alkalmazására Egyeztetve a szakmai vezetővel, tanfolyami hirdetéseket önállóan megír és megjelentet
Alkalmazói szinten ismeri az OKJ-s, nem OKJ-s szakmai, nyelvi, és egyéb képzések képzési programjának tartalmi elemeit és fejlesztési folyamatát Képes értelmezni és alkalmazni a képzést szabályozó dokumentumok tartalmi elemeit, képes kiválasztani és alkalmazni a képzési program alapjául szolgáló dokumentumot Magára nézve kötelezőnek tartja a jogszabályi előírások betartását Képes a szakmai vezető szakmai útmutatása alapján a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzési körökbe tartozó képzések képzési programjainak szakszerű – a jogszabályi és koherencia
követelményeknek is megfelelő – elkészítésére
Ismeri a szakmai és a nyelvi programkövetelmény célját, rendszerét, jogszabályi hátterét, tartalmi és formai követelményeit Képes a szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vételi folyamatának előkészítésére és az online felület szakszerű kezelésére A szakmai vezető szakmai iránymutatása mellett képes szakmai programkövetelmény összeállítására és a nyilvántartásba történő felvételhez szükséges eljárás lefolytatására
Ismeri a hatósági engedélyezési eljárás folyamatát, feltételeit, tartalmi elemeit, az eljárásra vonatkozó kormány- és miniszteri rendeletek előírásait Képes megítélni, hogy az adott képzés a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik-e Folyamatosan figyelemmel kíséri a felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályi változásokat A szakmai vezetővel együttműködve közreműködik a felnőttképzést folytató intézmény által szervezni kívánt, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzési körök engedélyeztetési eljárásaiban
Tisztában van a hatósági engedély megadását követő működés követelményeivel Képes a hatósági engedély megadását követően betartani az előírt kötelezettségeket Munkájában jogkövető Önállóan alkalmazza a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásokat az adott szakmai feladat végrehajtása során
Ismeri a tanfolyami költségvetés elkészítésének szempontjait Képes a tanfolyami költségvetés elkészítésére, valamint a képzési díj meghatározására a kereslet-kínálati viszonyok tükrében A szakmai vezető iránymutatásai alapján önállóan és felelősséget vállalva készíti el a felnőttképzési tanfolyam költségvetését
Tisztában van az alapvető pénzügyi ismeretekkel Képes részvételi díjat bevételezni, számlát kiállítani, átutalásokat intézni Anyagi felelősséget vállal a munkakörébe tatozó pénzügyi feladatok elvégzéséért és a bevételek kezeléséért
Ismeri a toborzási technikákat Képes a képzés résztvevőinek és az oktatóinak toborzására A szakmai vezetővel együttműködve részt vesz az oktatók kiválasztásában
Tisztában van a képzések megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel és azok biztosítási módjával Képes gondoskodni a képzési programok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekről Felelősséget vállal a képzési helyszín megfelelő és biztonságos körülményeiért
Ismeri a szakmai követelményeknek megfelelő szerződések, hivatalos levelek, feljegyzések és jegyzőkönyvek formai és tartalmi elemeit Képes a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódóan szerződéseket, hivatalos leveleket, feljegyzéseket és jegyzőkönyvet készíteni Törekszik a pontos, precíz, hibátlan és határidőre történő munkavégzésre A szakmai vezető ellenőrzése mellett önállóan köt szerződést oktatókkal, résztvevőkkel
Ismeri az előzetes tudás felmérésének fogalomrendszerét, a mérés-értékelés folyamatát, a lebonyolítás feladatait Képes az előzetes tudás felmérésének lebonyolítását megszervezni és biztosítani a megvalósításhoz elengedhetetlen eszközöket és szakembereket Szakemberrel együttműködve részt vesz az előzetes tudás mérés lefolytatásában
Tisztában van a tanfolyamok indításának feladataival Képes a tanfolyamok indításával összefüggő dokumentumokat előkészíteni Törekszik figyelembe venni a résztvevői igényeket a képzés szervezésekor Rendszerben látja a tanfolyamok indításának feladatait, lépéseit

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A felnőttképzési rendszer működtetéséhez, a felnőttkori tanulási programok elkészítéséhez és megvalósításához jól képzett szakemberekre van szükség. A felnőttképzés eredményességének elengedhetetlen feltétele a képzési programok gondos megtervezése, a szakszerű szervezés és adminisztráció, a megfelelő tanulási környezet biztosítása. Ezen feltételek megteremtését csak hozzáértő szakemberek képesek biztosítani. A felnőttképzési referens szakmai képzés a nagyvállalatok belső képzései, a kulturális intézmények felnőttképzési tevékenysége, illetve a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések szakszerű szervezési munkálataihoz szükséges szakmailag felkészült munkaerő iránti igényt elégíti ki. A felnőttképzési referens képzés elvégzésével nagy esély van a munkaerő-piaci elhelyezkedésre, a felnőttképzést folytató intézmények nagy száma miatt. Magyarországon 2014-ben a hatósági engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények száma 1430 volt, a képzésben résztvevők száma pedig – az OSAP adatai alapján – 860 283 fő, mindez alátámasztja, a felnőttképzés iránti keresletet. A felnőttképzés helyzetét az Európai Unió is kiemelt ügyként kezeli. Az Európa 2020 Stratégia egyik célja, hogy az élethosszig tartó tanulásban résztvevők aránya elérje a 15%-ot 2020-ra. Magyarország is vállalta a 15%-os arány elérését, így a felnőttképzési aktivitás növekedése prognosztizálható.

3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-03
A programkövetelmény modul megnevezése Felnőttképzési tanfolyamok lebonyolítási és zárási feladatai

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 40 80
Elméleti képzés idő aránya (%) 10
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 90

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a tanfolyam lebonyolításának feladatait, a felnőttképzési törvény által előírt, a képzés folyamán kötelezően vezetendő dokumentumokat, azok tartalmi és formai követelményeit (felnőttképzési szerződés, jelenléti ív, haladási napló stb.) Képes a felnőttképzési tevékenység dokumentációját összeállítani és a dokumentációs feladatokat szakszerűen és pontosan elvégezni. A teljes tanfolyam szervezési folyamatot hatékonyan és szakszerűen menedzseli Az oktatói és résztvevői együttműködés fenntartása érdekében kompromisszumkereső Kapcsolatot tart az oktatókkal és a résztvevőkkel, a képzés megvalósulását nyomon követi, ellenőrzi a képzési programban foglaltak betartását, a dokumentumok szabályos, naprakész vezetését és a minőségre vonatkozó követelményeket
Ismeri az üzleti kommunikáció alapelveit, a kapcsolattartás formáit és szabályait, az etikett és protokoll alapjait Képes kapcsolatot tartani az intézmény ügyfeleivel, dolgozóival, partnereivel, a résztvevőkkel, az oktatókkal, a hatóságokkal, más felnőttképzést folytató intézményekkel, valamint a sajtóval Szükségesnek, fontosnak tartja a kooperációt a szakmai tevékenységének minden területén Felelősséget vállal szakmai kapcsolataiért, ápolja és fenntartja őket
Ismeri a modulzáró vizsgára vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket Képes az intézmény által megszervezett modulzáró vizsgákat előkészíteni és lebonyolítani Kreativitást igénylő helyzetekben megállja a helyét Felelősséget vállal a modulzáró vizsga dokumentációjának határidőre történő szakszerű elkészítéséért
Ismeri a komplex szakmai vizsgára vonatkozó jogszabályokat Képes előkészíteni a komplex szakmai vizsgát a jogszabályoknak és a szakmai normáknak megfelelően Objektívan, előítélet mentesen bánik az ügyfelekkel, partnerekkel Felelősséget vállal a képzést záró vizsgák szakszerű előkészítéséért, és lebonyolításáért, valamint a szükséges feltételek biztosításáért
Tisztában van a felnőttképzési tevékenység zárásának feladataival A program zárásának értékelését követően gondoskodik a tanúsítványok és bizonyítványok, látogatási igazolások elkészítéséről és a képzésben résztvevők részére történő átadásáról Magára nézve alapvetőnek tartja a hibátlan munkavégzést A program zárásakor önállóan ellenőrzi a modulzárók teljesítését, a képzés során keletkezett dokumentumok rendelkezésre állását, a képzési programban szereplő záróvizsga/záróbeszámoló feltételeinek a meglétét önállóan vizsgálja
Ismeri a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatási folyamatokat és az adatszolgáltatás online rendszereit, felületeit Képes az adatszolgáltatási kötelezettségnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tenni (FIR, OSAP) és a felnőttképzéshez tartozó adatszolgáltatási online felületeket kezelni Magára nézve kötelezőnek tartja a határidők betartását Felelősséget vállal az adatszolgáltatás hitelességéért, határidőre történő beküldéséért és az adatok bizalmas kezeléséért
Ismeri a résztvevői és oktató elégedettségmérésre vonatkozó jogi és szakmai követelményeket, az elégedettségmérés módszereit és értékelési technikáit Képes – a jogi és szakmai szempontoknak megfelelő – elégedettségmérő kérdőív összeállítására és az elégedettségmérés lefolytatására Munkája során pontosan és türelmesen jár el Az oktatás hatékonysága érdekében képes objektíven és önállóan felmérni és értékelni az oktatói és résztvevői elégedettséget, a kapott eredményekért felelősséget vállal
Ismeri az intézményhez beérkező panaszok kezelésének módját és a problémamegoldás érdekében teendő lépéseket Kommunikációs kapcsolataiban konstruktív, együttműködő és kompromisszumkész, képes az asszertív kommunikációra Elkötelezett az egyenlő bánásmód elve mellett, partnerként kezeli a képzésben résztvevőket A panaszokat saját kompetenciakörén belül önállóan és bizalmasan kezeli, értékeli, szükség esetén a megfelelő személyhez/hatósághoz irányítja a képzésben résztvevőt
Ismeri a személyes adatok és a szigorú számadású nyomtatványok kezelésével és tárolásával kapcsolatos előírásokat Képes az oktatók és a képzésben résztvevők személyes adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni Felelősséget vállal az adatkezelésért és a szigorú számadású nyomtatványok és a vizsgafeladatok megfelelő körülmények között történő tárolásáért
Ismeri a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó statisztikai számítások alapjait Képes a felnőttképzéssel kapcsolatos statisztikák, kimutatások, jelentések készítésére Vállaja, hogy részt vesz az értekezleteken, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon és fórumokon
Tisztában van az irattározás és selejtezés szabályaival Gondoskodik a felnőttképzési tevékenység során keletkezett dokumentumok rendszerezett kezeléséről, archiválásáról és selejtezéséről Munkáját gondosan, odafigyelően végzi Önállóan kezeli a képzéssel kapcsolatos dokumentációt

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A felnőttképzési rendszer működtetéséhez, a felnőttkori tanulási programok elkészítéséhez és megvalósításához jól képzett szakemberekre van szükség. A felnőttképzés eredményességének elengedhetetlen feltétele a képzési programok gondos megtervezése, a szakszerű szervezés és adminisztráció, a megfelelő tanulási környezet biztosítása. Ezen feltételek megteremtését csak hozzáértő szakemberek képesek biztosítani. A felnőttképzési referens szakmai képzés a nagyvállalatok belső képzései, a kulturális intézmények felnőttképzési tevékenysége, illetve a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések szakszerű szervezési munkálataihoz szükséges szakmailag felkészült munkaerő iránti igényt elégíti ki. A felnőttképzési referens képzés elvégzésével nagy esély van a munkaerő-piaci elhelyezkedésre, a felnőttképzést folytató intézmények nagy száma miatt. Magyarországon 2014-ben a hatósági engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények száma 1430 volt, a képzésben résztvevők száma pedig – az OSAP adatai alapján – 860 283 fő, mindez alátámasztja, a felnőttképzés iránti keresletet. A felnőttképzés helyzetét az Európai Unió is kiemelt ügyként kezeli. Az Európa 2020 Stratégia egyik célja, hogy az élethosszig tartó tanulásban résztvevők aránya elérje a 15%-ot 2020-ra. Magyarország is vállalta a 15%-os arány elérését, így a felnőttképzési aktivitás növekedése prognosztizálható.

 

A Felnőttképzési referens tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Felnőttképzési referens tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Felnőttképzési referens tanfolyam

Óvodai dajka tanfolyam

OKJ száma: 32 140 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A068

Az óvodai dajka derűs, kiegyensúlyozott, gondoskodó ember. Szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban. Nyílt, őszinte és elfogadó. Ismeri és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A legtöbb törődést igénylő korosztállyal foglalkozni nagy felelősség, azonban mindent megtanulhat ezzel kapcsolatban, ha szeretne egy nagy kitartást igénylő, ám örömteli szakmát tanulni.

Ha úgy érzi, a jövőben szívesen dolgozna a szakmában, jelentkezzen Óvodai dajka OKJ Tanfolyamunkra! Kiváló szakemberek irányításával ismerkedhet meg az óvodai munkafolyamatok fortélyaival. Felkészült szakmai oktatóink keze alatt sajátíthatja el egy versenyképes szakma rejtelmeit. Trénereink tudásuk legjavát adják át. Olyan ismereteket és rutint szerezhet, mellyel könnyen és zökkenőmentesen tud majd elhelyezkedni. Szakmája legyen hivatás!

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben, az óvodapedagógus irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermekek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermekek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett. Az óvodai dajka feladata továbbá az állandó kapcsolattartás a szülőkkel, rendszeresen beszámol a gyermekükhöz kötődő napi eseményekről.
A tanfolyam során képes lesz az óvodapedagógussal, a szülőkkel és a többi dajkával való együttműködésre. Ismereteket szerez személyi gondozási és higiénés szokások kialakításáról, az öntevékeny cselekvésről, az étel és az étkezés előkészítéséről, valamint ezek higiénéjének megteremtéséről. Megtanulja betartani a munkavédelmi előírásokat, a gyermek tevékenységének aktív segítését, a beteg gyermekek ápolását.

A képzés ideje alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. OKJ Képzéseinken, tanfolyamainkon nincs rejtett költség. A tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen Intézményünk biztosítja. A felmérés és a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

Költséghatékony OKJ Képzést kaphat, garantáltan magas színvonalon! Intézményünk a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően biztosít támogatást. Készséges, gyors munkatársaink és kiváló szakmai oktatóink segítik a résztvevőket a beiratkozástól a bizonyítvány megszerzéséig.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert OKJ bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után igényelhető!

Az Óvodai dajka tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt Intézményünk biztosítja. Pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. Infrastrukturális eszközökkel teljes mértékben felszereltek az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítésében, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzésében.

Elkötelezett, magasan képzett oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára. Az Óvodai dajka tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni jegyzetekre, tankönyvekre. Arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk az eredményes tanuláshoz és a sikeres vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgaelőkészítőkön vehet részt. Az Óvodai dajka tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.

Az Óvodai dajka tanfolyam célja:
Olyan felkészült szakemberek képzése, akik megállják helyüket az egyre erősödő munkaerő-piaci versenyben. Sikereket tudnak és akarnak elérni saját területükön, stabil megélhetést biztosítva ezzel. Képzésünk segítséget nyújt egy hiányszakma ismereteinek elsajátításához és ezzel a munkavállalóvá váláshoz.

Óvodai dajka – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges

Óvoda dajka tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 11470–16 Óvodai nevelési feladatok
– 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
– 11543–16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
– 11544–16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

Az Óvodai dajka tanfolyamhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő résztvevő!
 • regisztrált álláskereső résztvevő!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Óvoda dajka – További információért kattintson ide!

 

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam

OKJ száma: 54 140 02 – Jelentkezz most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A051

Pedagógiai-, és Családsegítő Munkatárs végzettséggel rendelkezőkre mindig szükség lesz, hiszen gyermekek mindig lesznek, és a jövő generációjának nevelése minden korban jelentőségteljes és nélkülözhetetlen feladat marad! Tisztában vagyunk vele, milyen felemelő érzés egy gyermek fejlődését nyomon követni. Ha szeret foglalkozni a gyerekekkel, válasszon egy olyan szakmát, amivel a felnövő generációt tudja helyes útra terelni.

Egy megbecsült és áldozatos foglalkozásról beszélünk, amelynek presztízse a családcentrikus világkép és a hagyományos értékek erősödése, valamint magának a gyermeknek a középpontba állítása. A csökkenő gyermeklétszám miatt az általános iskolák már alaposan megválogathatják munkatársaikat, ezért az állásokra jelentkezőknek csak a megszerzett OKJ-s végzettség birtokában van valós esélyük elnyerni a pozíciókat, illetve megtartani munkahelyüket.

A Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzésünket sikeresen teljesítő a pedagógiai asszisztensi feladatkörében átveszi, átadja a diákot a szülőtől, gondozótól, a pedagógussal közreműködve tájékoztatja a szülőt a tanulóval aznap történt eseményekről. Részt vesz a szülői értekezleteken, szükség esetén a családlátogatásokon, a munkaközösségi egyeztetéseken. Rendezvényszervezési feladatokban segédkezik, felügyeli a rábízott tanulókat és vigyáz testi épségükre. Felismeri az elsősegélynyújtást és/vagy orvosi segítséget igénylő helyzeteket. Jelzi az intézkedés szükségességét. Ügyeleti feladatot lát el a tanítási órákat megelőzően, szünetekben és a napközis foglalkozások befejeztével. Tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti, személyi higiénés, étkezési öltözködési szokásainak kialakításában. Ügyel a tanulók által használt helyiségek tisztaságára és rendeltetésszerű használatára. Együttműködik egyes diákok nevelésekor a gyógypedagógussal.

Pedagógiai – és családsegítő munkatárs tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges

Pedagógiai – és családsegítő munkatárs tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
– 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
– 11687–16 Program és szabadidő szervezés
– 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
– 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
– 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499–12 Foglalkoztatás II.
– 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez.

Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Ehhez biztosítunk elérhető áron olcsó, minőségi OKJ Képzéseket, magas színvonalon.

A Pedagógiai és családsegítő OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Az EUROPASS az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítvány, amely igazolja a képesítést. Ezt nálunk igényelheti!

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt  biztosítjuk, mely jó pozíciójának köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthető, infrastrukturális eszközökkel van felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítő órákon vehet részt. A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben megegyezik az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Pedagógiai – és családsegítő munkatárs tanfolyam – További információért kattintson ide!

 

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
szakgimnázium esetében: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2 3410 Oktatási asszisztens Pedagógiai- és családsegítő
munkatárs

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.  A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
– köznyelvi és szakmai szöveget írni
– információk gyűjtésére
– a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– adekvát kommunikációra
– konfliktusmegoldásra
– általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
– a szociális problémák felismerésére
– a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére
– módszeres munkavégzésre
– tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
– differenciált bánásmód alkalmazására
– a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
– rendezvények, programok szervezésére
– ügyeleti feladatok ellátására
– pontos, következetes munkára
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 761 01 Családsegítő asszisztens azonos ágazat
3.3.4. 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója azonos ágazat
3.3.5. 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs azonos ágazat
3.4.6. 32 140 01 Óvodai dajka azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
4.4. 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
4.5. 11687–16 Program és szabadidő szervezés
4.6. 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
4.7. 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
4.8. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499–12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
a.    Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
b.    Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése és a vizsga eredményességét igazoló dokumentum. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás megszerzése/bemutatása. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető a pedagógiai és családsegítő szakember jellemző munkaterületein: óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményben, iskolában, gyermekotthonban, nyári táborokban, erdei iskolában, családsegítő intézményekben.
5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok írásbeli
5.2.4. 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek írásbeli
5.2.5. 11687–16 Program és szabadidő szervezés írásbeli
5.2.6. 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra írásbeli
5.2.7. 11688–16 Gondozás és egészségnevelés írásbeli
5.2.8. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%–ra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz kiválasztása, készítése.
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati vizsgafeladatok az óvodáskorú gyermek gondozási – nevelési feladataihoz, az általános iskolai tanuló neveléséhez, oktatáshoz, a gyermekek, a tanulók, a család és a szakember kapcsolatrendszeréhez, konfliktusaihoz, valamint a tevékenységek a tanórák, a játék és a szabadidős foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódnak.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga
A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a pedagógiai és családsegítés fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.
A tételkészítő törekedjen arra, hogy a feladatmegoldások értékelése ne adjon lehetőséget szubjektivitásra, ezáltal biztosítsa a tárgyszerű minősítés feltételeit. A tudás értékelésének a mennyiségi és minőségi kritériumai, egyaránt jelenjenek meg a feladatokban. A feladatok legyenek alkalmasak az ismeret és megértésjellegű tudás mérésére, hívjon elő: tényeket, fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, közös jellemzők. A részfeladatok a “nevezze meg”, “definiálja”, “jellemezze”, “sorolja fel”, “állítsa sorrendbe”, “osztályozza”, “hasonlítsa össze”, “csoportosítsa”, “értelmezze”, “magyarázza meg”…stb. típusú instrukciókat tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a központilag meghatározott tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.2. Általános iskolai tanterem és berendezési tárgyai: székek, asztalok, tábla, szemléltető eszközök, iskolai taneszközök, tanszerek
6.3 Óvodai csoportszoba és berendezési tárgyai: székek, asztalok, játékok, szemléltető eszközök, fejlesztő eszközök
6.4. Általános iskola egyéb helyiségei, udvara,
6.5 Óvodai tevékenységek egyéb helyiségei, udvara
6.6. Egyéni fejlesztő eszközök
6.7. Alapvető sportszerek, játékszerek, társasjátékok
6.8. Alapvető kézműves technikák megvalósításához szükséges eszközök
6.9. Alapvető rajz és dekorációs eszközök, anyagok
6.10. Iskolai adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges eszközök

7. EGYEBEK
A szakképesítésért felelős miniszter évente a honlapján közzéteszi a vizsgaidőszakokat és vizsgaidőpontokat.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Pedagógiai Társaság
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

 

A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés