Category: Nyomdaipar

0

Kézi könyvkötő tanfolyam

AA121. sorszámú Kézi könyvkötő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 543 03

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Kézi könyvkötő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7233  Könyvkötő Kézi könyvkötő

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kézi könyvkötő feladata, hogy nyomtatott ívekből készterméket állít elő – a munkatáska leírása alapján – a megrendelő igényei szerint.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– munkafolyamatot előkészíteni
– a munka megkezdése előtt ellenőrizni a gépek műszaki állapotát
– betartani a munkavédelmi, technológiai és érintésvédelmi szabályokat
– ellenőrizni a szükséges anyagok minőségét (szálirány, nedvességtartalom, festékszáradás stb.)
– kiszámítani és ellenőrizni a szükséges anyagok mennyiségét
– alkalmazni a kézi könyvkötés műveleteit
– szakszerűen használni a szükséges kötészeti anyagokat
– üzemeltetni a könyvkötő eszközöket
– a használt, hibás könyvet kijavítani vagy újrakötni
– üzleti könyveket, éves beszámolókat készíteni
– fényképet, plakátot kasírozni
– díszdobozokat készíteni
– folyamatosan ellenőrizni a minőséget
– betartani a tűzvédelmi és ergonómiai előírásokat
– betartani a minőségbiztosítás előírásait

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 543 06 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy
4.4. 10237-12 Kézi könyvkötés
4.5. 10238-12 Munkajog, munkabiztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy szóbeli
5.2.4. 10237-12 Kézi könyvkötés gyakorlati
5.2.5. 10238-12 Munkajog, munkavédelem szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Könyvkötés, könyvkötészeti műveletek

A vizsgafeladat ismertetése: Könyvtest készítése cérnafűzéssel, könyvtest-kikészítés, hamis betáblázás, díszítés

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat aránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A kézi könyvkötészet

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított feladatsor a következő témaköröket tartalmazza
Kötéstípusok
Kötészeti anyagok, technológiák

A vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Anyagtároló eszközök
6.3. Mérőeszközök
6.4. Kéziszerszámok
6.5. Könyvkötő berendezések
6.6. Nyomóformák
6.7. Kimetsző szerszámok
6.8. Irodai kötésekhez alkalmazott gépek
6.9. Papírfeldolgozó gépek
6.10. Könyvtest készítő gép
6.11. Könyvtáblakészítő gép
6.12. Számítógép
6.13. Nyomtató
6.14. Körvágógép
6.15. Dobozgyártó gép
6.16. Zsugorfóliás csomagológép
6.17. Pántológép
6.18. Kézi vagy elektromos villástargonca

Kézi könyvkötő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

0

Digitális nyomóforma készítő tanfolyam

A 264. sorszámú Digitális nyomóforma készítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 213 07
2. Részszakképesítés megnevezése: Digitális nyomóforma készítő
3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

   A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  7231  Nyomdai előkészítő  Számítógépes nyomdai szövegszerkesztő
 3.1.3.  7232  Nyomdász, nyomdai gépmester  Kisofszetgép-kezelő Nyomdaipari munkás Segédgépmester

 

3.1.1. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A digitális nyomóforma készítő munkáját a grafikai- és reklámstúdiókban, a nyomdai sokszorosítási technológiákat – ideértve mindenekelőtt az ofszet-, a flexo- és a digitális nyomtatási eljárásokat, ezen kívül a szita-, a tampon és minden egyéb speciális nyomtatási eljárásokat – üzemszerűen alkalmazó nyomdákban, szolgáltató egységekben alkalmazott gyártási utasítások felhasználásával, de önállóan végzi.
Munkájának célja, hogy nyomdai eljárásokkal sokszorosításra kerülő grafikai tervek vagy köztes eredetik, esetenként korábbi kiadványok újragyártása vagy módosított ismételt előállításához szükséges és nyomdai minőségű sokszorosításra alkalmas nyomóformák vagy digitális állományok elkészüljenek.
Feladata, a digitális állományokból a nyomóformákat alkalmazó technológiákhoz (ofszet, flexo, szita, tampon) a megfelelő nyomóformák elkészítése.
Feladata a munkavégzés helyétől (nyomdaüzem jellege, mint pl. digitális gyorsnyomda) függően, hogy a megrendelt kiadványok digitális állományaiból a gyártási utasításnak megfelelően elkészüljön a megrendelt kiadvány.
Feladata a termelési folyamatban a gyártási utasítások elemeiből a célnak megfelelő gyártási utasítás kombináció összeállítása és végrehajtása.
Feladata a nyomdai minőségre alkalmas sokszorozó gépek szakszerű használata, folyamatos karbantartása.
Feladata a végterméknek megfelelő alap- és segédanyagok kiválasztása, felhasználhatóságuknak vizsgálata a végtermék minőségének szempontjaival összevetve. A kiválasztott és ellenőrzött anyagok takarékos felhasználása.
Az általa elvégzett gyártási rész-műveletsor eredményének és minőségének ellenőrzése a további feldolgozhatóság szempontjai alapján.
Feladata a munkavégzés helyétől és jellegétől függően a megrendelőkkel, aki lehet üzemen belüli szakember és lehet közvetlen a megrendelő, való kapcsolattartás.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– együttműködni a kapcsolódó munkaterületek szakembereivel, munkahelyi vezetőivel és a munkavégzés jellegétől függően közvetlen a megrendelő végfelhasználókkal;
– telepíteni és folyamatosan frissíteni a nyomdaipari képfeldolgozó és tördelő szoftvereket;
– üzemszerűen alkalmazni a nyomdaipari képfeldolgozó és tördelő szoftvereket;
– digitális proofokat készíteni;
– nyomtatványt a gyártási utasítások és a rendelkezésre álló nyomdagépek igénybevételével legyártani;
– kiválasztani és felhasználhatóság szempontjai szerint minősíteni a megfelelő alap- és segédanyagokat;
– önállóan megítélni, hogy a sokszorosítandó állományok milyen mértékben alkalmasak az elvárt végtermékminőség biztosításához;
– a rendelkezésére álló termelő berendezések hibajelenségeinek felismerésére és a hibaelhárítási utasítások végrehajtására;
– felismerni a hibaforrásokat és szükség szerint beavatkozni a megelőzés vagy elhárítás érdekében;
– felismerni és definiálni a végtermék minőségét befolyásoló grafikai és színtani problémákat;
– interneten vagy telefonon is megfelelő szakmaisággal kommunikálni az általa használt berendezések karbantartását, távfelügyeletét ellátókkal;
– munkavégzését digitálisan is dokumentálni és a munkatáskákat vezetni;
– betartani a tűz-, a munka-, az érintésvédelmi és a környezetvédelmi előírásokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

   A  B  C
 3.2.1.  A kapcsolódó szakképesítés
 3.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.2.3.  54 213 07  Nyomdaipari technikus  szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

   A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10243-16  Nyomdaipari anyagismeret
 4.4.  10245-16  Nyomtatási technológiák
 4.5.  10241-16  Nyomtatványfeldolgozás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

   A  B  C
 5.2.1.  A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosítója  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  10243-16  Nyomdaipari anyagismeret  gyakorlati, írásbeli
 5.2.4.  10245-16  Nyomtatási technológiák  gyakorlati, írásbeli
 5.2.5.  10241-16  Nyomtatványfeldolgozás  gyakorlati, írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: 8 oldalas, hajtogatott A/4 prospektusnak a nyomdai feldolgozásra alkalmas digitális állományról ofszet nyomólemez vagy flexo klisék elkészítése és egyidejűleg digitális nyomat készítése.
A vizsgafeladat ismertetése:
A) Kiadvány digitális állományának elkészítése
Egyenként ellenőrzi az oldaltördelt digitális állományt a gyártási utasítás alapján és a következő technológiai lépés követelményei és a feldolgozhatóság szempontjai szerint és digitális proofot készít róla.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati feladaton belül: 35%
B) Kiadvány nyomóeredetijének elkészítése
Az oldaltördelt állományokból elkészíti a munkatáska utasításainak megfelelő kilövés szerinti tördelt nyomtatási ív állományát. (Nyomdai PDF) Ellenőrzi a beállításokat. A colormenedzsment szempontjainak figyelembevételével beállítja a színhelyes nyomtatás feltételeit.
Kiválasztja a megfelelő nyomathordozó anyagokat.
Elkészíti az ofszet vagy flexó CTP nyomóformát és archiválja az állományokat.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati feladaton belül: 40%
C) Digitális nyomatot készít az általa elkészített kiadványból
Az oldaltördelt állományokat online nyomógépre küldi. Kiválasztja a megfelelő nyomathordozót és elvégzi a nyomógép beállításait. Elvégzi a nyomtatást.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati feladaton belül: 25%
A gyakorlati vizsgafeladatok együttes időtartama: 180 perc
A gyakorlati vizsgafeladatok összességének értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomdaipari szoftverek és nyomtatási technológiák ismerete
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon – feleletválasztós (50%) és kifejtős (50%) kérdésekre válaszolva – Az egyes digitális állományoknak mik a jellemzőik? Mik a legfontosabb különbségek a nyomdai és az irodai szoftverek között? A nyomdaipari eljárások jellemzői. A nyomathordozók fajtái és nyomtathatósági jellemzői.
Az írásbeli vizsgatevékenység a komplex szakmai követelmény teljes elméleti anyagát tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

   A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Irodabútorok
 6.3.  Számítógép és kalibrált monitor
 6.4.  Nyomdaipari szoftverek
 6.5.  Szélessávú internet kapcsolat
 6.6.  Pantone skála
 6.7.  Színes nyomtató (A3)
 6.8.  Archiváló eszközök és programok
 6.9.  Külső digitális adathordozók
 6.10.  Ofszet lemezlevilágító
 6.11.  Fotopolimer levilágító
 6.12.  Színes digitális nyomógép
 6.13.  Kezelési utasítások
 6.14.  Papír, írószer

Digitális nyomóforma készítő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

0

Digitális kép- és szövegszerkesztő tanfolyam

A 262. sorszámú Digitális kép- és szövegszerkesztő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 213 06

1.2. Részakképesítés megnevezése: Digitális kép- és szövegszerkesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2. 2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője Digitális kép- és szövegszerkesztő
3.1.3. 7231 Nyomdai előkészítő Nyomdai szövegszerkesztő

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A digitális kép- és szövegszerkesztő stúdiókban, szerkesztőségekben, könyv- és lapkiadóknál, illetve nyomdákban végzi szakmai tevékenységét. Munkavégzése során szöveg és képfeldolgozást végez, a kiadvány tartalmi és formai elemeit integrálja. Kiadványokat grafikai terv, tipográfiai leírás alapján kivitelez, nyomtatásra előkészít.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

– számítógépes perifériákat, adatállományokat és a kiadványszerkesztésben használt szoftvereket kezelni
– szöveget és képeket digitalizálni, méretezni, módosítani, illetve feldolgozni
– vázlat, grafikai terv alapján vektoros rajzokat, grafikákat készíteni
– a kiadvány szöveges, képi és grafikai anyagait tördelni a tipográfiai leírás, grafikai terv alapján
– nyomda- és médiatermékeket előkészíteni a gyártási technológiák és a megrendelő igényeinek összehangolásával
– a szöveg- és tördelési korrektúrában jelölt hibákat javítani
– az előkészített anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni
– a kész anyagot és tartozékait archiválni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A  B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11591-16 Nyomtatványok előkészítése
4.4. 11592-16 Szövegfeldolgozás
4.5. 11593-16 Képfeldolgozás
4.6. 11594-16 Kép- szövegintegráció

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11591-16 Nyomtatvány előkészítése gyakorlati
5.2.4. 11592-16 Szövegfeldolgozás gyakorlati, szóbeli
5.2.5. 11593-16 Képfeldolgozás gyakorlati, szóbeli
5.2.6. 11594-16 Kép- szövegintegráció gyakorlati, szóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kép és szöveg integrációja

A vizsgafeladat ismertetése:
Folyóirat oldalpár kivitelezése kiadványszerkesztő programban.
Megadott tipográfiai leírás alapján, a mellékelt szöveg- és képeredetik felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Digitális kép- és szövegszerkesztő szakmai ismeret

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:
– Nyomdai eredetik jellemzői
– Nyomdai méret- és mértékrendszerek
– Betűtípusok rendszerezése
– Nyomdatermékek felosztása, méretei, tulajdonságai
– Szövegfeldolgozás, szövegformátumok
– Kép-szöveg integráció
– Klasszikus és modern tipográfia
– Kiadványszerkesztő programok
– Vektor- és pixelgrafikus programok
– Képfeldolgozás, képformátumok
– Autotípia, rácstípusok
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kiadványszerkesztői munka végzésére alkalmas számítógépes hálózat szerverrel
6.3. Jogtiszta szoftverek (professzionális pixel-, vektorgrafikus és kiadványszerkesztő programok)
6.4. Internet hozzáférés
6.5. Szkenner A/3
6.6. Színes PostScript nyomtató A/3
6.7. Projektor, vetítő vászon
6.8. Pantone skálák
6.9. Iskolai tábla

Digitális kép- és szövegszerkesztő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

0

Kézi könyvkötő tanfolyam

OKJ száma: 21 543 03 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A118

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Kézi könyvkötő Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Kézi könyvkötő OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Kézi könyvkötő munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Kézi könyvkötő olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Kézi könyvkötő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Kézi könyvkötő tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Kézi könyvkötő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Kézi könyvkötő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
– Bemeneti kompetenciák: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az Kézi könyvkötő tanfolyam szakmai követelménymodulja:
10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy
10237-12 Kézi könyvkötés
10238-12 Munkajog, munkabiztonság

Az Kézi könyvkötő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

0

Digitális nyomóforma készítő tanfolyam

OKJ száma: 51 213 07 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A055

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Digitális nyomóforma készítő Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Digitális nyomóforma készítő OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Digitális nyomóforma készítő munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Digitális nyomóforma készítő olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Digitális nyomóforma készítő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Digitális nyomóforma készítőtanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Digitális nyomóforma készítő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Digitális nyomóforma készítő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Bemeneti kompetenciák: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az Digitális nyomóforma készítő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
10243-16 Nyomdaipari anyagismeret
10245-16 Nyomtatási technológiák
10241-16 Nyomtatványfeldolgozás

Az Digitális nyomóforma készítő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

0

Digitális kép- és szövegszerkesztő tanfolyam

OKJ száma: 51 213 06 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A041

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Digitális kép- és szövegszerkesztő Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Digitális kép- és szövegszerkesztő OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Digitális kép- és szövegszerkesztő munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Digitális kép- és szövegszerkesztő olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Digitális kép- és szövegszerkesztő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Digitális kép- és szövegszerkesztő tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Digitális kép- és szövegszerkesztő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Digitális kép- és szövegszerkesztő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Bemeneti kompetenciák: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az Digitális kép- és szövegszerkesztő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
11591-16 Nyomtatványok előkészítése
11592-16 Szövegfeldolgozás
11593-16 Képfeldolgozás
11594-16 Kép- szövegintegráció

Az Digitális kép- és szövegszerkesztő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

0

Önnek indítja az új évben az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam szakképesítés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. A Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam képzési programjában meghatározott tananyag célja, hogy képes legyen a nyomtatott ívekből készterméket előállítani – a munkatáska leírása alapján – a megrendelő igényei szerint.

Engedélyszám: E-000526/2014/A118
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Kézi könyvkötő, Egyenesvágógép-kezelő (könyvkötő), Gépi könyvkötő, Hajtogatógép-kezelő (nyomdai), Könyvfóliázó
A tanfolyam sikeres elvégzése után további kedvezmények igénybevételével fejlesztheti tudását és megszerezheti a (55 213 06) Nyomdaipari technikus végzettséget.

A Nyomdaipari szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Nyomdaipari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Egészségügyi alkalmasság: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1300 óra

Képzési Modulok listája:

10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy
10237-12 Kézi könyvkötés
10238-12 Munkajog, munkabiztonság
10239-12 Nagyüzemi könyvgyártás
10240-12 Nagyüzemi könyvgyártás gépei
10241-12 Nyomtatványfeldolgozás
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlati, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó OKJ Képzés

0

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam

OKJ száma: 34 543 06 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A118

Ez a foglalkozás Önnek való lehet, ha érdekli a könyvek világa, azok borításának szépsége. Jó, ha szeret egyedül és tud kitartóan dolgozni, mert aprólékos tevékenységeket kell majd végeznie, sok apró döntés meghozatalával. Fontos, hogy jó legyen a kézügyessége, mert elengedhetetlen a pontos munkavégzés. Jól fogja magát érezni a munka során, ha szereti, hogy munkájának kézzel fogható eredménye van – tehát elkészül egy szépen kötött könyv vagy fotóalbum pár óra alatt.

A könyvkötészet ősibb a nyomdászat egyéb ágainál. Története lényegében egybeesik a  könyv  történetével. A  könyvkötőipar felvirágzása, a modern könyvforma és könyvkötés kialakulása a könyvnyomtatás feltalálásának köszönhető. Ekkor  vált  a  könyv  tömegkiadvánnyá: csökkent le a mérete, lett kizárólagos anyagává a papír, s kötése is egyszerűsödött.

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítéssel rendelkező képes lesz a tanfolyam elvégzése után:

A megrendelő igényeinek megfelelő könyvek és más kiadványok – például szakdolgozatok, fotóalbumok, étlapok, ajándékkönyvek – elkészítésére. Emellett hibás, sérült könyvek, dokumentumok javításával is  tud foglalkozni. Munkájához kézi, illetve gépi módszereket tud használni, napjainkban inkább az utóbbit, a nyomtatott íveket használja alapanyagként, és ezekből el tudja készíti  a megrendelt terméket vágással, hajtogatással, ragasztással vagy más kötési eljárásokkal. A gépi könyvkötés során a gépek üzemeltetésére, beállítására és karbantartására is képes lesz.

A Tanfolyam sikeres elvégzése után dolgozhat, mint: Kézi könyvkötő, Egyenesvágógép-kezelő (könyvkötő), Gépi könyvkötő, Hajtogatógép-kezelő (nyomdai), Könyvfóliázó

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Nyomdaipari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:-

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam szakmai követelménymoduljai:

10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy
10237-12 Kézi könyvkötés
10238-12 Munkajog, munkabiztonság
10239-12 Nagyüzemi könyvgyártás
10240-12 Nagyüzemi könyvgyártás gépei
10241-12 Nyomtatványfeldolgozás
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

„IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál még nyelvi képzéseket is ingyenes szintfelmérővel, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakembert képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat akár külföldön is. Ha külföldön kíván munkát keresni, igényelje az EUROPASS-t, az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítványt, amely igazolja a képesítést.

A Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó  tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam – További információért kattintson ide!

 

0

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 06
1.2. Szakképesítés megnevezése: Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Nyomdaipari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;  2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  7233  Könyvkötő  Kézi könyvkötő
 3.1.3.  Egyenesvágógép-kezelő (könyvkötő)
 3.1.4.  Gépi könyvkötő
 3.1.5.  Hajtogatógép-kezelő (nyomdai)
 3.1.6.  Könyvfóliázó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó feladata, hogy nyomtatott ívekből készterméket állít elő – a munkatáska leírása alapján – a megrendelő igényei szerint.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– munkafolyamatot előkészíteni
– a munka megkezdése előtt ellenőrizni a gépek műszaki állapotát
– betartani a munkavédelmi, technológiai és érintésvédelmi szabályokat
– ellenőrizni a szükséges anyagok minőségét (szálirány, nedvességtartalom, festékszáradás stb.)
– kiszámítani és ellenőrizni a szükséges anyagok mennyiségét
– alkalmazni a kézi könyvkötés műveleteit
– szakszerűen használni a szükséges kötészeti anyagokat
– üzemeltetni a könyvkötő eszközöket, gépeket, gépsorokat
– a használt, hibás könyvet kijavítani vagy újrakötni
– üzleti könyveket, éves beszámolókat készíteni
– fényképet, plakátot kasírozni
– díszdobozokat készíteni
– beállítani, üzemeltetni és karbantartani a könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó gépeket, berendezéseket
– elvégezni a szükséges szabályozási feladatokat
– laboratóriumi eszközöket kezelni, üzemeltetni
– folyamatosan ellenőrizni a minőséget
– betartani a tűzvédelmi ergonómiai előírásokat
– betartani a minőségbiztosítási előírásokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  21 543 03  Kézi könyvkötő  részszakképesítés
 3.3.4.  54 213 06  Kiadványszerkesztő technikus  azonos ágazat
 3.3.5.  54 213 07  Nyomdaipari technikus  azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10236-12  Gyártáselőkészítés, minőségügy
 4.4.  10237-12  Kézi könyvkötés
 4.5.  10238-12  Munkajog, munkabiztonság
 4.6.  10239-12  Nagyüzemi könyvgyártás
 4.7.  10240-12  Nagyüzemi könyvgyártás gépei
 4.8.  10241-12  Nyomtatványfeldolgozás
 4.9.  11497-12  Foglalkoztatás I.
 4.10.  11499-12  Foglalkoztatás II.
 4.11.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  10236-12  Gyártáselőkészítés, minőségügy  szóbeli
 5.2.4.  10237-12  Kézi könyvkötés  gyakorlati, szóbeli
 5.2.5.  10238-12  Munkajog, munkabiztonság  szóbeli
 5.2.6.  10239-12  Nagyüzemi könyvgyártás  gyakorlati, szóbeli
 5.2.7.  10240-12  Nagyüzemi könyvgyártás gépei  gyakorlati, szóbeli
 5.2.8.  10241-12  Nyomtatványfeldolgozás  gyakorlati, szóbeli
 5.2.9.  11497-12  Foglalkoztatás I.  írásbeli
 5.2.10.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli
 5.2.11.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság  írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Könyvkötés, könyvkötészeti műveletek
A vizsgafeladat ismertetése: Könyvtest készítése cérnafűzéssel, könyvtest-kikészítés, hamis betáblázás, díszítés
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Nyomtatványfeldolgozó-gépek beállítása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy bonyolultabb vagy két egyszerűbb nyomtatványfeldolgozó- vagy könyvgyártó gép beállítása, üzemeltetése és karbantartása meghatározott paraméterek alapján
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kötészeti anyagok, technológiák
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított feladatsor a következő témaköröket tartalmazza:
Kötési módok és alkalmazási területük
Kötészeti anyagok, segédanyagok, ragasztók tulajdonságai
Könyv és folyóirat kikészítési módok
Kötészeti anyagvizsgálatok
Gyártási folyamatok
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Anyagtároló eszközök
 6.3.  Mérőeszközök
 6.4.  Kéziszerszámok
 6.5.  Könyvkötő berendezések
 6.6.  Nyomóformák
 6.7.  Kimetsző szerszámok
 6.8.  Irodai kötésekhez alkalmazott gépek
 6.9.  Papírfeldolgozó gépek
 6.10.  Könyvtest készítő gépek
 6.11.  Könyvtáblakészítő gépek
 6.12.  Számítógép, jogtiszta szoftverek
 6.13.  Postscript színes nyomtató
 6.14.  Egyenes vágógép
 6.15.  Aranyozó gép
 6.16.  Présgépek
 6.17.  Hajtogató gép
 6.18.  Cérnafűző gép
 6.19.  Könyvkikészítő gépsor
 6.20.  Folyóirat készítő gépsor
 6.21.  Ragasztókötő gépsor
 6.22.  Körvágógép
 6.23.  Dobozgyártó gépsor
 6.24.  Csomagológép
 6.25.  Pántológép
 6.26.  Kézi vagy elektromos villástargonca

A Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

0

Nyomdaipari technikus tanfolyam

OKJ száma: 54 213 07 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A055

Ha általános műveltséggel rendelkező, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati tudással, felkészültséggel rendelkező szakemberré szeretne válni, aki képes ellátni a szakképesítéshez kapcsolódó munkaterületeket és feladatokat, akkor jelentkezzen képzésünkre. Egy olyan szakmát tud tanulni, mellyel könnyen és zökkenőmentesen el tud majd helyezkedni. Magasan képzett, elismert szakmai oktatóink minden tudásukat átadják a képzésben résztvevőknek.

Nyomdaipari technikus elsődleges feladata, hogy az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldött digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizze, majd azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa – a munkatársa utasításainak megfelelően – és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja. A gépmester járulékos feladata, a nyomógépek megfelelő műszaki állapotának a fenntartása, rendszeres karbantartás és kisebb javítások önálló elvégzése.

Nyomdaipari technikus tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Nyomdaipari technikus tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
10238-12 Munkajog, munkabiztonság
11586-16 Gyártáselőkészítés
10243-16 Nyomdaipari anyagismeret
10245-16 Nyomtatási technológiák
10242-16 Color-menedzsment
10244-16 Nyomdaipari gépészeti ismeretek
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
10241-16 Nyomtatványfeldolgozás

A Nyomdaipari technikus tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Tanfolyamunkon az oktatók profi szakemberek, akik tudásuk legjavát adják át hallgatóinknak. Nyomdaipari technikus OKJ képzésünk olcsó, rugalmas és magas színvonalú is egyben, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig, törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. Kiváló képzést nyújtunk, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Nyomdaipari technikus OKJ bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után igényelhető, mely egy idegen nyelvű bizonyítvány, ami lényegesen elősegíti akár a külföldön való elhelyezkedését is.

A Nyomdaipari technikus tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel fel vannak szerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Nyomdaipari technikus tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítő órákon vehet részt. A Nyomdaipari technikus tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Nyomdaipari gépmester tanfolyam – További információért kattintson ide!