Category: Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmái

Az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben is egy, az elmúlt évek sikeres, egyedülálló képzését indítja Önnek! A Kosárfonó részszakképesítés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Az új évben bekövetkező változások, újdonságok (OKJ, törvények), a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamunkra érdemes mielőbb jelentkeznie, regisztrálnia. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. A Kosárfonó részszakképesítés megszerzése után elvégezheti a 34 215 01 Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmai irány) szakképesítést nyújtó képzést, akár saját vállalkozást is indíthat. A Kosárfonó részszakképesítés OKJ képzési programjába meghatározott tananyag során alaptechnikákat tanul, majd az egyszerűbb tárgyaktól a bonyolultabb alkotásokig készíthetnek: piaci bevásárlókosarakat, kis- és nagyméretű tárolókat, tálcákat, üvegfonatok változatait, lámpaernyőket, háziállat-kasokat, különböző mezőgazdasági terménytárolókat is. A vesszőből font ülőbútorok, asztalok, a mai lakáskultúrához illő fonott áruk a hagyományos fonásminták felhasználásával.
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Kosárfonó
Kosárfonó részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A067) alapján folytatott képzés azonosító száma: 21 215 01
A Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alapfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 720 óra

Képzési Modulok listája:
– 10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
– 10690-12 Kosárfonás

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele, a szakmairánynak megfelelő vizsgaremek elkészítése
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli

Népi kézműves (Kosárfonó) OKJ Képzés

Az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben is egy, az elmúlt évek sikeres, egyedülálló képzését indítja Önnek! A Bábkészítő részszakképesítés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Az új évben bekövetkező változások, újdonságok (OKJ törvények), a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamunkra érdemes mielőbb jelentkeznie, regisztrálnia. A Bábkészítő részszakképesítés OKJ képzési programjába meghatározott tananyag elsajátítása után a bábjáték kialakulásának történetét és a bábművészethez kapcsolódó ismereteit alkotó módon beépíti a bábkészítés munkafázisaiba.
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése
Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Bábkészítő,  Bábmodellező,  Bábtervező
Bábkészítő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A032) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 212 01
A Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 3. számú mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 360 óra

Képzési Modulok listája:
– 10613-12 Munkavédelem színházi munkaterületeken
– 10614-12 Bábkészítés

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli

Bábkészítő OKJ Képzés

Kosárfonó tanfolyam

A 7. sorszámú Kosárfonó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 215 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Kosárfonó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3719
7419
Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású Egyéb kézműipari foglalkozású Csipkekészítő
3.1.3. Faműves, fajátékkészítő
3.1.4. Fazekas
3.1.5. Gyékény, szalma–, és csuhétárgykészítő
3.1.6. Kézi és gépi hímző
3.1.7. Kosárfonó, fonottbútor készítő
3.1.8. Szőnyegszövő
3.1.9. Takács
3.1.10. Nemezkészítő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kosárfonás a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi népi kézműves hagyományainak, anyagi– és tárgyi kultúrájának (technika, technológia, formakincs) táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén a mai, korszerű környezet– és lakáskultúrában alkalmazható használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak készítése. Az ökológiailag jellemző alapanyagok ismerete és használata. Széleskörű szakmatörténeti, anyagismereti, technikai, technológiai módszerek alkalmazása. Tárgyalakítás a fűz és az egyéb fonható szálas anyagok, néprajzi értékek felhasználásával és a hagyomány ápolásával.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
− a kosárfonás mesterség területén a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi hagyományos népi kézművesség, forma–, díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század tárgy– és környezetkultúrájának megfelelő funkcionális kézműves tárgyak létrehozására
− hagyományos alapanyagok használatára, különböző fonástechnikák alkalmazására
− betartani a kosárfonás műhelymunkájának szabályait, munka– és balesetvédelmi előírásait
− a kosárfonás anyag– és eszközszükségletének meghatározására, valamint szakszerű alkalmazására
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 215 01 Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmai irány) szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10681–12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
4.4. 10690–12 Kosárfonás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az 5.3.1. pontban a szakmairánynak megfelelő vizsgaremek elkészítése
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10681–12 Népi kézműves vállalkozás működtetése szóbeli
5.2.4. 10690–12 Kosárfonás gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %–osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kiállítás keretében a vizsgaremekek, az azokhoz kapcsolódó szakmai dokumentációk (tervek, látványrajzok, vetületi rajzok), néprajzi vonatkozású ismeretek bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A kosárfonás technikáival bemutatható szakmai feladatok elvégzése. Műhely körülmények között meghatározott technológiai folyamat elvégzése. Kosáralj készítés, oldalkarók behelyezése, lábazat kialakítása, oldalfonás, különböző gyűrűfonás, szegés, fülezés
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex tételsor alapján a népi kézműves vállalkozás működtetéséhez és a kosárfonáshoz kapcsolódó szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A népi kézműves tevékenység végzésének szervezési, működtetési, elméleti ismereteinek bemutatása, valamint a kosárfonás szakmatörténeti, anyagismereti, technológiai, néprajzi és munkavédelmi ismeretei
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A vizsgaremek szakmai leírása
Vizsgaremekeinek kiállítás keretei közötti bemutatása és a vizsgaremek szakmai dokumentációjának, szakmai rajzoknak, leírásoknak, néprajzi vonatkozások bemutatása. A vizsgaremek kollekciónak legalább 5 tárgyból kell állnia, melynek tartalmaznia kell a következőket: 1 db bevásárló kosár, 1 db kínáló kosár, 1 db gazdasági kosár, 1 db szögletes tálcakosár, 1 db demizson. A vizsgaremek tárgyai alkothatnak egy egységes kollekciót vagy a szakmából tanultakat sokrétűen és esztétikusan bemutató tárgycsoportot.
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Projektor
6.4. Irodaszerek
6.5. Nyomtató
6.6. Telefon
6.7. Internet hozzáférés
6.8. Irodabútor
6.9. Fényképezőgép, digitális fényképezőgép
6.10. Dokumentációkezelő és archiváló eszközök
6.11. Egyéni védőeszközök
Kosárfonó műhely
6.12. Fonópad, bak, deszka
6.13. Metszőolló
6.14. Szúróár
6.15. Verővas
6.16. Kés
6.17. Mérőeszközök
6.18. Kézi fúró
6.19. Fúrógép
6.20. Harapófogó
6.21. Kombinált fogó
6.22. Csípőfogó
6.23. Hasító
6.24. Kézi gyalu
6.25. Kalapács
6.26. Tároló (alapanyag méret szerinti tárolására)
6.27. Készáru tároló
6.28. Mintagyűjtemény, méretkatalógus
6.29. Munkakötény
6.30. Áztatókád (140 cm x 55 cm x 40 cm)

7. EGYEBEK

7.1. Vizsgabizottságban való részvételre jelölt szakmai szervezet:
Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ)

A Kosárfonó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Kosárfonó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kosárfonó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Kosárfonó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Kosárfonó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Kosárfonó tanfolyam

OKJ száma: 21 215 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A067

Amennyiben egy olyan – régi hagyományainkra épülő és azt felelevenítő – szakmát keres, melynek elvégzése után kreatív, alkotó fantáziájának, elképzeléseinek és a piacnak is megfelelő, minőségi – és mindenek előtt saját készítésű – kosarak előállítására, értékesítésére lesz képes, akkor a lehető legjobb oldalon jár!

Válassza ezt a képzést, ha:

 • előtérbe helyezi az önmegvalósítást,
 • rugalmas munkaidőre vágyik,
 • elege van a szoros munkaidőből,
 • kiskorú gyermekeit (főállású anyaként) neveli és jövedelmi szintjét emelni akarja,
 • otthon szeretne dolgozni saját időrendben.

Továbbá ajánljuk még, olyan csökkent munkaképességű embereknek, szabadon alkotni vágyó fiataloknak, nyugdíjasoknak, akiket vonz az önkifejező alkotni vágyás, akik a népművészetet tisztelve és alkalmazva kívánnak megélhetést, kereset kiegészítést biztosítani elsősorban maguknak és családjuknak.

Jó, ha tudja:
A tanfolyam ideje alatt a kedves érdeklődők a vesszőfonás titkait ismerhetik meg, amit először mindenki alaptechnikák elsajátításával alapoz meg
. Így az oktatás során az egyszerűbb tárgyaktól a bonyolultabb alkotásokig készíthetnek: piaci bevásárlókosarakat, kis- és nagyméretű tárolókat, tálcákat, üvegfonatok változatait, lámpaernyőket, háziállat-kasokat, különböző mezőgazdasági terménytárolókat is. Végül a vesszőből font ülőbútorok, asztalok, a mai lakáskultúrához illő fonott áruk a hagyományos fonásminták felhasználásával lesznek díszíthetők.

OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint.

Egy kis ízelítő a képzés anyagából – tárgyak és technikák:
– A fűzvessző felhasználása a Kárpát medencében:
(Az építkezés, lakáskultúra, gazdálkodás, halászat fonott tárggyal.)

– Kaskötők és kosárfonók által készített kosártípusok:
(Kerek, ovális és szögletes aljra készülő kosarak, változatos fonástechnikával, szegésfajtával, fül és fedélmegoldással. Hántolatlan zöld vesszőből és hántolt fehér és főzött vesszőből készített kosarak. Kávás kosarak, vékák, ovális és kerek aljú bevásárlókosarak, terménytárolók, lábazattal ellátott kosarak, fedeles tárolók, szögletes aljú kosarak, fakeretre készülő kosarak, csúcsos karórendszerű kosarak.)

Kosárfonó tanfolyam célja:
A kosárfonás a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézműves hagyományainak, anyagi- és tárgyi kultúrájának (technika, technológia, formakincs) táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén a mai, korszerű környezet- és lakáskultúrában alkalmazható használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak készítése. Az ökológiailag jellemző alapanyagok ismerete és használata. Széleskörű szakmatörténeti, anyagismereti, technikai, technológiai módszerek alkalmazása. Tárgyalakítás a fűz és az egyéb fonható szálas anyagok, néprajzi értékek felhasználásával és a hagyomány ápolásával.

Kosárfonó tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Kosárfonó részszakképesítés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 10681–12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
– 10690–12 Kosárfonás

A Kosárfonó tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Intézményünk olyan olcsó, garantált minőségű Kosárfonó szakképesítést nyújt, amely OKJ Képzést a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével biztosít és tud nyújtani.
Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

A Kosárfonó tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

A Kosárfonó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Kosárfonó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • ha +1 fő jelentkezőt hoz magával (több fő esetén további kedvezményben részesül)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény tanfolyamain!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és a családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Kosárfonó tanfolyam – További információért kattintson ide!

 

Kiadványszerkesztő technikus tanfolyam

OKJ száma: 54 213 06 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A041

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik kiadványszerkesztőként szeretnének dolgozni és valódi, gyakorlatban használható tudásra van szükségük. A tanfolyam hasznos lehet azoknak is, akik saját vállalkozásuk kiadványait szeretnék elkészíteni, legyen szó a hagyományos nyomdai úton készülő, vagy az elektronikus úton terjesztett kiadványokról.

A meglévő nyomdai ismereteket alkalmazva egy kiadvány elkészítéséhez további grafikai programok használata szükséges, ide tartoznak vektorgrafikus tervező, rajzoló programok. A résztvevő a képzés során megismeri a vektor- és pixelgrafika lényegi különbségeit. Részletes betekintést nyer egy professzionális vektorgrafikus program működésébe (Adobe Illustrator), a számítógépes rajzolás, szerkesztés és alkotás rejtelmeibe.

A tanfolyam a nyomdakész anyagok elkészítéséhez nélkülözhetetlen nyomdai alapismeretek elsajátításával, az alapvető színtannal, nyomdai technológiák megismerésével kezdődik, majd a kiadványok szerkesztése során használt nyomdai jelek tudatos alkalmazásával zárul.

A kiadványszerkesztés szerves részét képezi a kiadványban használatos képek szerkesztése, méretre alakítása, korrekciója. A képszerkesztést az Adobe Photoshop program megismerése és használatának elsajátítása teszi lehetővé a résztvevők számára.

Amit megismerhet és elsajátíthat a képzés alatt:

 • Adobe Photoshop: professzionális képszerkesztő program, amelynek segítségével a pixelgrafikus képek nyomdai előkészítése, szerkesztése végezhető el.
 • Adobe Illustrator: vektoros rajzoló program, amellyel logók, feliratok és egyéb céges emblémák tervezhetők.
 • Adobe InDesign: a nyersanyagok előkészítése után az Adobe InDesign program segítségével megtanulható, hogyan kell egy professzionális tördelőprogram segítségével nyomdakész terméket előállítani.

Tervezési és tipográfia gyakorlat: oktató központunkkal ellentétben, a legtöbb piacon lévő felnőttképzőnél szinte teljesen kimarad ez a tananyag. Tanfolyamunkon a képzés résztvevői irányított kiadványszerkesztő tervezési feladatok során, gyakorlati munkavégzés közben mélyíthetik el szoftveres képzésük során megszerzett ismereteiket.

Kiadványszerkesztő technikus tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Kiadványszerkesztő technikus tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
11586-16 Gyártáselőkészítés
11587-16 Kiadványszerkesztés előkészítése
11588-16 Szövegfeldolgozás, tipográfia
11589-16 Pixeles és vektoros illusztráció
11590-16 Tördelés és kimenetek
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11591-16 Nyomtatványok előkészítése
11592-16 Szövegfeldolgozás
11593-16 Képfeldolgozás
11594-16 Kép-szövegintegráció

A Kiadványszerkesztő technikus tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A gyakorlatorientált oktatásnak köszönhetően, a résztvevő elsajátítja az alapvető ismereteket, megtapasztalja a legelterjedtebb hibák javításának lehetőségeit, illetve ismeretei kiterjednek majd a bonyolultabb problémák rutinos megoldásaira. Az eddigi ismereteket keretbe foglalva a tanfolyam utolsó részében a résztvevő a fenti programokkal előkészített grafikákat, fotókat, képeket felhasználva az Adobe Indesign kiadványszerkesztő programmal nyomdakész termékeket, kiadványokat szerkeszt. A résztvevő a program használatának során elsajátítja a kiadványszerkesztés területén használatos technikákat, megismerkedik a kiadványok egyéni és a szabványoknak megfelelő beállításaival. A tipográfiai ismeretek birtokában maga alakíthatja ki a saját, vagy a leendő megrendelője stílusának megfelelő szöveges elrendezéseit. Az alapvető szövegszerkesztési funkcióinak ismeretében könnyen boldogul a program kezelője hosszabb kiadványok, könyvek elkészítésében is.

Ha szeretne rövid időn belül egy jól jövedelmező szakmát elsajátítani, Intézményünknél most megvalósíthatja álmát!

Szerezze meg nálunk ezt a szakmai végzettséget. Tanfolyamunkon az oktatók profi szakemberek, akik tudásuk legjavát adják át képzésben résztvevőinknek. Kiadványszerkesztő technikus OKJ képzésünk olcsó, rugalmas és magas színvonalú is egyben, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve, egészen a vizsgáig, törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. Kimagasló képzést nyújtunk garantált minőségben az előírt jogszabályi környezetnek eleget téve, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, és folyamatos tájékoztatásban részesítjük.

A tanfolyam sikeres elvégzése után, a résztvevők államilag elismert Kiadványszerkesztő technikus OKJ bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után igényelhető!

A Kiadványszerkesztő technikus tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel teljes körűen fel vannak szerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Kiadványszerkesztő technikus tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítő órákon is részt vehet. A Kiadványszerkesztő technikus tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Kiadványszerkesztő tanfolyam – További információért kattintson ide!

 

Bábkészítő tanfolyam

OKJ száma: 31 212 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A031

A 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak tanfolyamunkra, ezért érdemes mielőbb jelentkeznie.
Ha vonzza a szépség és nagy kreativitást igénylő szakmát szeretne, amit ha lelkiismeretesen kitanul a tanfolyamunkon, akkor egyrészt könnyen meg tud majd belőle élni, ráadásul egy, a mesék bemutatásához szükséges technikai tudást is kap, így a létrehozott előadás biztos öröm a játszónak és a nézőnek is.

A képzés első sorban olyan eljárások alkalmazásába avatja be, amelyek a kevés tapasztalattal rendelkezők számára is elsajátíthatók. Bábkészítők, bábművészek ismertetik meg a képzésben résztvevőt egy-egy bábtechnikával, anyaggal, vagy alkotói eljárással. Az egyedi, szép kivitelű bábok a bábművészet legmodernebb esztétikai kívánalmai szerint készülnek. Mindenki megtalálhatja az alkotómunka során a maga számára örömteli feladatot.

A Bábkészítő szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel előkészíti a bábkészítést, a bábkészítéshez szükséges anyagok beszerzési lehetőségeiről tájékozódik, költségvetést készít. Kivitelezi a bábkészítést, különböző technikájú bábokat készít. A bábjáték kialakulásának történetét és a bábművészethez kapcsolódó ismereteit alkotó módon beépíti a bábkészítés munkafázisaiba.
Bábkészítő tanfolyam végére az Intézményünkből már bábkészítőként fog kilépni. Egy olyan szakmát tud tanulni, mellyel könnyen és zökkenőmentesen el tud majd helyezkedni. Magasan képzett, elismert szakmai oktatóink pedig minden tudásukat átadják a képzésben résztvevőknek. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk.

A tanfolyam végére, a következő feladatok ellátására lesz képes teljesen önállóan:

 • az előadás igényeihez és feltételrendszeréhez alkalmazkodva megtervezni, modellálni, anyagtervben és költségvetésben előkészíteni, esztétikai, műszaki és funkcionális szempontok alapján kivitelezni és kidolgozni a különböző játéktechnikájú bábokat
 • szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel előkészíteni a kijelölt báb elkészítését
 • tájékozódni a bábkészítéshez szükséges anyagokról és azok beszerzési lehetőségeiről
 • költségvetést készíteni a meghatározott bábok elkészítésére vonatkozóan
 • eszközök és célszerszámok alkalmazásával kivitelezni a megtervezett bábokat
 • különböző típusú, technikájú bábokat készíteni

A Bábkészítő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszínek infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség. A tanfolyam résztvevői számára a tananyagok jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, ingyenes az elméleti tudásszint felmérés, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Bábkészítő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6-os számú mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Bábkészítő tanfolyam célja:
A bábkészítő – tevékenysége során – az előadás igényeihez és feltételrendszeréhez alkalmazkodva megtervezi, modellálja, anyagtervben és költségvetésben előkészíti, esztétikai, műszaki és funkcionális szempontok alapján kivitelezi és kidolgozza a különböző játéktechnikájú bábokat.

Bábkészítő részszakképesítés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 10613–12 Munkavédelem színházi munkaterületeken
– 10614–12 Bábkészítés

Bábkészítő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Bábkészítő tanfolyam – További információért kattintson ide!

 

Bábkészítő tanfolyam

Az 68. sorszámú Bábkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 212 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Bábkészítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.1.3. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 2723 Iparművész, gyártmány– és ruhatervező Bábkészítő
3.1.3. Bábmodellező
3.1.4. Bábtervező

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A bábkészítő – tevékenysége során – az előadás igényeihez és feltételrendszeréhez alkalmazkodva megtervezi, modellálja, anyagtervben és költségvetésben előkészíti, esztétikai, műszaki és funkcionális szempontok alapján kivitelezi és kidolgozza a különböző játéktechnikájú bábokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel előkészíteni a kijelölt báb elkészítését
– tájékozódni a bábkészítéshez szükséges anyagokról és azok beszerzési lehetőségeiről
– költségvetést készíteni a meghatározott bábok elkészítésére vonatkozóan
– eszközök és célszerszámok alkalmazásával kivitelezni a megtervezett bábokat
– különböző típusú, technikájú bábokat készíteni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10613–12 Munkavédelem színházi munkaterületeken
4.4. 10614–12 Bábkészítés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele a választott szakmairány függvényében. A vizsgaszervező által készített feladatsorban meghatározott tartalmú báb-vizsgaremek elkészítése, dokumentálása, és leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10613–12 Munkavédelem színházi munkaterületeken gyakorlati/szóbeli
5.2.4. 10614–12 Bábkészítés gyakorlati/ szóbeli

A szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %–osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Báb–vizsgaremek készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Az előzetesen elkészített báb–vizsgaremek egyik meghatározott munkafázisának vagy a munkafázisa egy kiemelt részletének elvégzése, a munkafolyamat bemutatása meghatározott szempontsor alapján
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép, Internet hozzáférés, Irodaszerek, Nyomtató
6.3. Munka– és tűzvédelmi eszközök
6.4. Faipari, könnyűipari, dekorációs kisgépek, eszközök
6.5. Bábok, bábszínházi kellékek
6.6. Dokumentációkezelő és archiváló eszközök
6.7. Egyéni védőeszközök

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
MASZK Országos Színészegyesület

A bábkészítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A bábkészítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Bábkészítő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Bábkészítő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma:  Bábkészítő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés