Category: Mezőgazdasági szakmák

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Rostnövény ápoló és betakarító szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Rostnövény ápoló és betakarító szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz szakmai irányítás mellett a rostnövények (kender, len, rostcsalán) termesztésével, ápolásával, betakarításával kapcsolatos alapszintű munkatevékenységeket végezni, részt venni a növénytermesztéshez kapcsolódó előkészítő tevékenységekben, mechanikai gyomirtásban, betakarításban, előkészíteni a megtermelt rostnövényt tárolásra, elsődleges feldolgozásra. A munkavégzése során biztonsággal tudja használni az egyszerű eszközöket, a vegetációs időszakban a növények termesztéséhez kapcsolódó feladatokat, vegetációs időszakon kívül az elsődleges feldolgozás fizikai műveleteiben  részt tud venni.
A betölthető munkakörök: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6111 Szántóföldi növénytermesztő   Rostnövény ápoló és betakarító
Rostnövény ápoló és betakarító képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B048) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00148-16-20 0 06 1

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

A szakmai programkövetelmény moduljai:

SzPk-00148-16-20 0 06 1 /M-01 Rostkender ápolási és betakarítási alapismeretek
SzPk-00148-16-20 0 06 1 /M-02 A finom rost előállítására alkalmas növények ápolási és betakarítási alapismeretei
SzPk-00148-16-20 0 06 1 /M-03 Rostnövények elsődleges feldolgozási alapismeretei

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 300 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Rostnövény ápoló és betakarító Tanfolyam

 Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyam

SzPk-00148-16-20 0 06 1 – Jelentkezzen most!
A tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés
Engedélyszám: E-000526/2014/B048

Ha szeretne áttekintést kapni a világ olaj- és rostnövény hasznosítású növényei termesztésének helyzetéről, a feldolgozóiparban betöltött szerepükről, és az egyes fontosabb olaj- és
rostnövények termesztéstechnológiájáról, hozamairól, felhasználásukról, jelentkezzen tanfolyamunkra! A rostnövényeket textilipari felhasználásra termesztjük. A rostnövények egy része, például a nagy jelentőségű gyapot csak melegebb körülmények között terem (bár az 1950-es évek elején voltak próbálkozások a magyarországi termesztés elterjesztésére). Magyarországon a kender és a len termeszthető. A durvább kenderrostból kötelet, zsákot, ponyvát, míg a finomabb lenrostból vásznat készítenek.

Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

A Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyam célja:

A rostnövény termesztő szakmai irányítás mellett a rostnövények (kender, len, rostcsalán) termesztésével, ápolásával, betakarításával kapcsolatos alapszintű munkatevékenységeket végez. Részt vesz a növénytermesztéshez kapcsolódó előkészítő tevékenységekben, mechanikai gyomirtásban, betakarításban. Előkészíti a megtermelt rostnövényt tárolásra, elsődleges feldolgozásra. A munkavégzése során biztonsággal használja az egyszerű eszközöket. Tevékenysége a vegetációs időszakban a növények termesztéséhez kapcsolódó feladatokra tevődik, a vegetációs időszakon kívül az elsődleges feldolgozás fizikai műveleteiben vesz részt.

Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyam szakmai követelménymoduljai:

SzPk-00148-16-20 0 06 1 /M-01 Rostkender ápolási és betakarítási alapismeretek
SzPk-00148-16-20 0 06 1 /M-02 A finom rost előállítására alkalmas növények ápolási és betakarítási alapismeretei
SzPk-00148-16-20 0 06 1 /M-03 Rostnövények elsődleges feldolgozási alapismeretei

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyam – További információkért kattintson ide!

Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Rostnövény ápoló és betakarító
b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Rostnövény ápoló és betakarító
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete: 2016-03-10

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
programkövetelmény modul azonosító száma, modul megnevezése
SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1 /M-01 Rostkender ápolási és betakarítási alapismeretek
SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1 /M-02 A finom rost előállítására alkalmas növények ápolási és betakarítási alapismeretei
SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1 /M-03 Rostnövények elsődleges feldolgozási alapismeretei

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20. Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A rostnövény termesztő szakmai irányítás mellett a rostnövények (kender, len, rostcsalán) termesztésével, ápolásával, betakarításával kapcsolatos alapszintű munkatevékenységeket végez. Részt vesz a növénytermesztéshez kapcsolódó előkészítő tevékenységekben, mechanikai gyomirtásban, betakarításban. Előkészíti a megtermelt rostnövényt tárolásra, elsődleges feldolgozásra. A munkavégzése során biztonsággal használja az egyszerű eszközöket. Tevékenysége a vegetációs időszakban a növények termesztéséhez kapcsolódó feladatokra tevődik, a vegetációs időszakon kívül az elsődleges feldolgozás fizikai műveleteiben vesz részt.

8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése, FEOR száma, Foglalkozás megnevezése, A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6111 Szántóföldi növénytermesztő   Rostnövény ápoló és betakarító

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “csoportos képzés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma: 240-300
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A képzés “távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A kender termesztése mellett fokozódó igény van a finomabb rosttartalmú rostnövényekre, mint a rostlen és a rostcsalán. A rostnövények szélesebb körű termesztését a magas élőmunka-igény is indokolja. A képzés után a résztvevők a feldolgozás alapismereteit is elsajátítva magasabb hozzáadott értékű termék előállításában vehetnek részt, és hosszú távon is megélhetési forráshoz jutnak. Ezzel a végzettséggel olyan egyszerűbb munkafeladatok is elláthatók,amelyeket szakmai felügyelet mellett alacsony iskolai végzettségűek is képesek ellátni. A képzés befejezése után önállóan képesek lesznek a rostnövény termesztés feladatainak megvalósítására, mely növeli a foglalkoztatottságot, a feldolgozóipar növekedésével a résztvevők elhelyezkedési esélyei nőnek. A halmozottan hátrányos helyzetű térségekben lehetővé válik az emberek kilépése a közfoglalkoztatásból. Az eltérő növényfajok különböző tenyészideje kiszélesíti a foglalkoztatási periódust, folyamatos foglalkoztatást tesz lehetővé, és megnöveli az értékesítési potenciált is. A képzésbe olyan, alacsony iskolázottságúak is bekapcsolódhatnak, akiknek nagyobb óraszámú, bemeneti feltételekhez kötött képzések nem jelentenek valós lehetőséget.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2.
a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése Rostkender ápolási és betakarítási alapismeretek
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 160 180
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns


3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a rostkender termesztéshez szükséges alapvető eszközöket, szerszámokat. Megérti a működtetésük alapvető szabályait.
Szakmai irányítással képes szakszerűen és biztonságosan használni a rostkender termesztés alapvető eszközeit, szerszámait.
Önmagára nézve kötelezőnek tekinti az eszközök biztonságtechnikai előírásainak betartását.
Szakmai irányítás mellett felelősségteljesen használja a rostkender termesztésének alapvető eszközeit, önállóan alkalmazza a kézi szerszámait.
Ismeri a rostkender termesztésben alkalmazott kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye, stb) felhasználói szintű karbantartási feladatait.
Képes elvégezni a kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye, stb.) felhasználói szintű karbantartását.
A karbantartási feladatai ellátása során törekszik a pontos, precíz, biztonságos munkavégzésre.
Szakmai irányítás mellett elvégzi az eszközök felhasználói szintű karbantartását.
Ismeri a termeszthető rostnövény típusokat. Képes felismerni és elkülönítetni a termeszthető rostnövény típusokat.
A felismerés során törekszik a pontosságra. A szakmai irányító útmutatásai alapján, egyszerűbb esetekben önállóan ismeri fel a termeszthető rostnövényeket.
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
Ismeri a gyomnövény fogalmát, a mechanikai gyomirtás eszközeit.
Részt vesz a mechanikus gyomirtási tevékenységben.
A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a mechanikai gyomirtást, törekedve a minőségi munkavégzésre.
Szakmai irányítás mellett, vagy részben önállóan vesz részt a mechanikai gyomirtási feladatokban.
Ismeri a rostkender gondozásának, ápolásának eljárásait.
Képes elvégezni a rostkender gondozási, ápolási feladatait.
Szabálykövető, a rostkender gondozását, ápolását rendszerezetten, az adott növényfaj igényei szerint végzi.
Szakmai irányítás mellett gondozza, ápolja a különböző, célra termesztett rostkendert.
Ismeri a különböző célra termesztett rostkender kézi betakarítási módjait.
Képes elvégezni a rostkender kézi betakarítását.
Törekszik a betakarítás gazdaságos elvégzésére.
Szakmai irányítás mellett kellő gondossággal elvégzi a rostkender betakarítását.
Ismeri a rostkender termesztésének baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályait.
Képes betartani a baleset- , munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.
Önmagára nézve kötelezőnek fogadja el a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartását.
Felelősséget vállal a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásáért.
Ismeri az elsősegélynyújtás alapvető szabályait.
Tudja, hogy baleset esetén kihez forduljon.
Alapesetekben képes elsősegélyt nyújtani.
Baleset esetén törekszik a szakszerű elsősegélynyújtásra. Fontosnak tartja az elsősegélynyújtást.
Ismeri a csoportos együttműködés jelentőségét, a csoportmunka szabályait.
Képes a hatékony csoportos munkavégzésre. Törekszik a csoportmunkára és az együttműködésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi feladatát.
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24

3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése A finom rost előállítására alkalmas növények ápolási és betakarítási alapismeretei
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 40 60
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns


3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a rostlen, rostcsalán termesztéshez szükséges alapvető eszközöket, szerszámokat. Megérti a működtetésük alapvető szabályait. Szakmai irányítással képes szakszerűen és biztonságosan használni a rostlen, rostcsalán termesztés alapvető eszközeit, szerszámait. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti az eszközök biztonságtechnikai előírásainak betartását. Szakmai irányítás mellett
felelősségteljesen használja a rostlen, rostcsalán termesztésének alapvető eszközeit, önállóan alkalmazza a kézi szerszámait. Ismeri a rostlen, rostcsalán termesztésben alkalmazott kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye, stb.) felhasználói szintű karbantartási feladatait. Képes elvégezni a kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye, stb.) felhasználói szintű karbantartását. A karbantartási feladatai
ellátása során törekszik a pontos, precíz, biztonságos munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett elvégzi az eszközök felhasználói szintű karbantartását. Ismeri a termeszthető rostnövény típusokat (len,
csalán). Képes felismerni és elkülönítetni a termeszthető rostnövényeket. A felismerés során törekszik a pontosságra. A szakmai irányító útmutatásai alapján, egyszerűbb esetekben önállóan ismeri fel a termeszthető rostnövényeket.
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
Ismeri a rostlen és a rostcsalán termesztése során előforduló gyomnövények fogalmát, a mechanikai gyomirtás eszközeit. Részt vesz a mechanikus gyomirtási tevékenységben. A szakmai irányító
elvárásai szerint végzi a mechanikai gyomirtást, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, vagy részben önállóan vesz részt a mechanikai gyomirtási feladatokban.
Ismeri a rostlen, rostcsalán gondozásának, ápolásának eljárásait. Képes elvégezni a rostlen, rostcsalán gondozási, ápolási feladatait. Szabálykövető, a rostlen és rostcsalán gondozását, ápolását rendszerezetten, az adott növényfaj igényei szerint végzi. Szakmai irányítás mellett gondozza, ápolja a termesztett rostlen és rostcsalán növényeket. Ismeri a rostlen és rostcsalán kézi betakarítási módjait. Képes elvégezni a rostlen és rostcsalán kézi betakarítását. Törekszik a betakarítás gazdaságos elvégzésére. Szakmai irányítás mellett kellő gondossággal elvégzi a rostlen és rostcsalán betakarítását. Ismeri a csoportos együttműködés jelentőségét, a csoportmunka szabályait. Képes a hatékony csoportos munkavégzésre. Törekszik a csoportmunkára és az együttműködésre.
Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi feladatát.
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24

3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1 /M-03
A programkövetelmény modul megnevezése Rostnövények elsődleges feldolgozási alapismeretei
3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 40 60
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és  módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a különböző rostnövények (kender, len, csalán) elsődleges feldolgozásához szükséges alapvető eszközöket, szerszámokat. Megérti a működtetésük alapvető szabályait. Szakmai irányítással
képes szakszerűen és biztonságosan használni a rostnövények elsődleges feldolgozásának alapvető eszközeit, szerszámait. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a gépek, eszközök biztonságtechnikai
előírásainak betartását. Szakmai irányítás mellett felelősségteljesen használja a rostnövények feldolgozásának alapgépeit, önállóan alkalmazza az alapvető eszközeit, szerszámait.
Ismeri a rostnövény feldolgozás munkavédelmi előírásait. Képes betartani a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.
Önmagára nézve kötelezőnek fogadja el a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartását. Felelősséget vállal a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásáért.
Ismeri a feldolgozás során használt kézi eszközök napi karbantartási folyamatait. Képes elvégezni a kézi feldolgozó eszközök felhasználói szintű karbantartását.
A karbantartási feladatai ellátása során törekszik a pontos, precíz, biztonságos munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett elvégzi az eszközök felhasználói szintű

 

A Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Zöldterületi kisgép-üzemeltető  szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A  Zöldterületi kisgép-üzemeltető szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után Képes lesz lakott területek zöldterületeinek (közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők) karbantartására, fűnyírás, fák, cserjék gondozására, talajmunkák végzésére kisgépekkel, települések bevezető útjainak, rézsűinek tisztítására, kültéri dűlő utak mentén bozót, cserje irtására, parlagfű mentesítésre, vízügyi, erdőgazdálkodási zöldterületek karbantartására.
A  betölthető munkakörök: Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8421:Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
Zöldterületi kisgép-üzemeltető képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B020) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00058-15-20 0 08 1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság szükséges a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek nem szükséges

A szakmai programkövetelmény moduljai:
SzPk-00058-15-20 0 08 1 /M-01 Zöldterületeken alkalmazott kisgépek munka-, tűz- és környezetvédelme
SzPk-00058-15-20 0 08 1 /M-02 Zöldterületeken alkalmazott kisgépek üzemeltetése, karbantartása

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 120 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Zöldterületi kisgép-üzemeltető Tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Kiskerti növénytermesztő szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Kiskerti növénytermesztő  szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz szakmai irányítás mellett a kiskertben termeszthető növények termesztésével, ápolásával, betakarításával, tárolásával kapcsolatos alapszintű munkatevékenységeket végezni. Részt tud venni a növénytermesztéshez kapcsolódó előkészítő tevékenységekben: elveti a magvakat, palántát ültet, öntöz, mechanikai gyomirtást, tápanyag utánpótlást, betakarítást végez. Előkészíti a megtermelt terményt tárolásra, és törekszik a minőség-romlás megelőzésére a tárolás során. Munkavégzése során felügyelet mellett használja a növénytermesztés gépeit, biztonsággal használja az egyszerű eszközöket.
A betölthető munkakörök: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6119 Egyéb növénytermesztési foglalkozású Kiskerti növénytermesztő
Kiskerti növénytermesztő képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B033) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00116-15-20 0 06 1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
 • Egyéb feltételek nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 240óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Kiskerti növénytermesztő Tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes önállóan megtervezni és megvalósítani egy kisüzemi (háztáji) gazdálkodás olyan formáját, ami speciális minőségű termék előállítására alkalmas. Ismeri és alkalmazza a szóbeli és az írott kommunikáció formáit, értelmezni tudja az üzleti dokumentáció tartalmát, alkalmazni tudja a nyomtatott és elektronikus kommunikáció eszközeit. A tevékenysége során alkalmazni tudja a hajtatott és szántóföldi zöldségnövények morfológiai és biológiai sajátosságaival, szaporításával, termesztéstechnológiájával kapcsolatos ismereteit, kiválasztja és alkalmazza a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat. Képes megtervezni és elvégezni a zöldségtermesztéshez kapcsolódó munkafolyamatokat. Ismeri a mezőgazdasági termelés ökológiai vonatkozásait, alkalmazza az ökológiai gazdálkodás alapelveit. Képes az ökológiai gazdálkodásra való átállás megtervezésére és megvalósítására, dokumentációjának kezelésére, az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásra. Kapcsolatot tart az ökológiai gazdálkodás hazai intézményrendszerével, betartva az ide vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, megvalósítja az ökológiai zöldségtermesztés gyakorlati technológiáját.
A betölthető munkakörök:  Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6113 Zöldségtermesztő:Zöldségtermesztő
 Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B022) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00028-14-20 0 06 2

A képzés megkezdésének feltételei: 

 • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

A szakmai programkövetelmény moduljai:

SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-01 Gazdálkodási kommunikációs ismeretek
SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-02 Zöldségnövény-termesztő
SzPk-00028-14-20 0 06 2 /M-03 Környezetkímélő gazdálkodás alapjai

Elmélet/gyakorlat aránya: 30 %-elmélet, 70 %-gyakorlat
A képzés óraszáma: 800 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Háztáji zöldségtermesztés – Betanított zöldség- és gyümölcstermesztő Tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
A Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes megtervezni, megszervezni és elvégezni a gyógynövények gyűjtésével, illetve értékesítésre, feldolgozásra történő előkészítésével kapcsolatos munkákat, meghatározni a gyűjtendő gyógynövények körét és mennyiségét, elvégzi az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.
A  betölthető munkakörök:   Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások   9331  Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású: Gyógynövénygyűjtő
 Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B021) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma:  SzPk-00059-15-20 0 06 1

A képzés megkezdésének feltételei: 

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

A szakmai programkövetelmény moduljai:
SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-01 Gyógynövénygyűjtés egészség- és környezetvédelme
SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-02 A szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövények, drogot adó részeik
SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-03 A gyógynövények élőhelye, lelőhelye, a gyűjtés ideje
SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-04 Gyűjtött gyógynövények előkészítése értékesítésre, tárolása.

Elmélet/gyakorlat aránya: 29 %-elmélet, 71 %-gyakorlat
A képzés óraszáma: 590 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő Tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Faápoló szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
Faápoló szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz lakott területek zöldterületeinek (közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők), települések bevezető útjainak, vízügyi, erdőgazdálkodási zöldterületek fáinak szakszerű ápolására.

A betölthető munkakörök:  6212 Fakitermelő (favágó) –  Faápoló
faápoló képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B032) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00105-15-20 0 06 1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség:iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettség: a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 31 623 01 Fakitermelő, vagy ezzel egyenértékű, fák döntésére jogosító szakmai végzettség, szakképesítés
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI.24.)NM rendelet alapján
 • Előírt gyakorlati idő: A képzés megkezdését megelőző 5 éven belül, tényleges fakitermelési szakmában eltöltött 1 év gyakorlat.
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 180 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Faápoló Tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
A Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás tanfolyamszakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz több emberrel együtt dolgozni szakmai irányítás mellett, a kitermelés vagy mezőgazdasági munka során keletkezett faanyag elszállításához szükséges előkészületekben segédkezik, munkavégzés során felügyelet mellett használni tudja a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket, gépeket. Lakott területek, közterületek, parkok, kertek erdők és mezőgazdasági területek fáinak kitermelését követően képes a kitermelt és lehulló fák rakodására, csomagolására azok szállításának előkészítésére szakmai irányítás mellett.

A betölthető munkakörök: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 9332 Erdei melléktermékgyűjtő és hasznosító Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás
Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B047) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00128-15-20 0 06 1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI.24) NM rendelet alapján
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 90 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás Tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az Energianövény termesztő szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
Az Energianövény termesztő szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz megtervezni, megszervezni, irányítani és elvégezni a szántóföldi energianövények termesztésével, illetve értékesítésre történő előkészítésével kapcsolatos munkákat.

A betölthető munkakörök: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6111 Szántóföldi növénytermesztő Energianövény termesztés, felhasználás
Az Energianövény termesztő képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B031) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00017-14-20 0 06 3

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: szakiskolai középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 31 621 01 Aranykalászos gazda
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Előírt gyakorlati idő: szükséges, éspedig: 5 év önálló gazdálkodási tapasztalat
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

A szakmai programkövetelmény moduljai:
SzPk-00017-14-20 0 06 3 /M-01 Az energianövények termesztésének szabályozása, felhasználási lehetőségei
SzPk-00017-14-20 0 06 3 /M-02 Az energianövények termelése, a fenntarthatósági szempontok érvényesítésével

Elmélet/gyakorlat aránya: 50%-elmélet, 50%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 24 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Energianövény termesztő Tanfolyam