Category: Közszolgálati szakmák

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Személy- és vagyonőr szakképesítés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! Az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely a tanfolyam mellé kínál nyelvi képzést, ingyenes szintfelmérőt biztosít, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkás legyen itthon és külföldön egyaránt. Személy- és vagyonőrnek, (biztonsági őrnek) lenni nem csupán egy szakma: ez hivatás.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Személy- és vagyonőr, Parkolóőr, Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr
Személy- és vagyonőr OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A009) alapján folytatott képzés azonosító száma: 32 861 01
A Közszolgálat szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 36/2016. (VIII. 30.) BM rendelettel módosított 20/2013. (V. 28.) BM rendelet   3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 500 óra

Képzési Modulok listája:
– 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
– 10383-12 Objektumőri feladatok
– 10384-12 Személy-, vagyonőr speciális feladatai

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlati, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Személy- és vagyonőr OKJ Képzés

 

Személy- és vagyonőr tanfolyam

A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Személy- és vagyonőr
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 18/2018. (VI. 28.) BM rendelettel módosított 20/2013. (V. 28.) BM 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5254 Vagyonőr, testőr Személy- és vagyonőr
3.1.3. 9238 Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások Parkolóőr
3.1.4. 9231 Portás, telepőr, egyszerű őr Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A Személy- és vagyonőr a szakismeretének megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással vagy önállóan végzi el.
A szakképesítéssel rendelkező képes
1. őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,
2. ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként,
3. pénzszállítási és szállítmánykísérési feladatokat végezni,
4. biztosítani a pénz-, illetve az értékszállítást a létesítmény területén belül és azon kívül,
5. parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni,
6. kereskedelmi-logisztikai létesítményekben őrzést végezni,
7. rendezvénybiztosítói tevékenységet végezni,
8. részt venni sportrendezvény biztosításában,
9. részt venni kulturális és egyéb tömegrendezvény biztosításában,
10. intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban,
11. elfogni a bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt,
12. eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket,
13. kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket,
14. kezelni a beléptető-, az ellenőrző-, a védelmi és a jelzőrendszereket, -berendezéseket,
15. be- és kiléptetést, jegyellenőrzést, indokolt esetben kiürítést végezni,
16. robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végezni,
17. alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint,
18. személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint,
19. a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint,
20. tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról,
21. helyszínbiztosítást végezni,
22. elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni,
23. elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban,
24. szolgálatot felvenni és átadni,
25. együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, valamint
26. konfliktus- és stresszkezelést végezni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 33 861 02 Testőr szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 53 861 05 Fegyveres biztonsági őr szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 33 861 01 Kutyavezető-vagyonőr szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4. 10383-12 Objektumőri feladatok
4.5. 10384-12 Személy-, vagyonőr speciális feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása: az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.4. 10383-12 Objektumőri feladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 10384-12 Személy-, vagyonőr speciális feladatai szóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Személy-, vagyonvédelmi intézkedés bemutatása, az őr jelentési kötelezettségének teljesítése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó szituációt leíró komplex feladatot húz.
Gyakorlatban mutatja be az intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a cselekvését. (Az intézkedéshez szükséges eszközöket, felszereléseket maga választja ki a gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből.)
Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen az adekvát őrdokumentumban, és/illetve szóban/telefonon jelent a szolgálatvezetőnek.
A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon mindhárom modul kompetenciáit figyelembe véve.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Magán-biztonságvédelmi ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés mindhárom moduljának témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése.
Témakörök: jogi ismeretek
A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a bűntető- és szabálysértési eljárás, a személy- és vagyonőri intézkedés elleni panasz kivizsgálása.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Támadás elhárítás eszközei
6.3. Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei
6.4. Hírösszeköttetést biztosító eszközök
6.5. Kézi detektor
6.6. Telepített beléptető rendszerek, tűzjelző és riasztó rendszerek
6.7. Számítógép Office-programokkal

7. EGYEBEK
7.1. Validáció: –
7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C
7.2.1. azonosító száma A szakképesítés megnevezése A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 32 861 01 Személy- és vagyonőr Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

7.3. A képzés megkezdésének a feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.
7.4. Amennyiben a képzésben résztvevő szakmai tevékenysége során mágnes kapu, illetve röntgen berendezés kezelésének igénye merül fel, a képző intézmény a képzés során ezen berendezések bemutatásához valamint kezelésének gyakoroltatásához együttműködési megállapodás keretében is biztosíthatja a szükséges eszközöket.

A személy- és vagyonőr tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A személy- és vagyonőr tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Személy- és vagyonőr tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Személy- és vagyonőr tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Személy- és vagyonőr tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam

A 38. sorszámú Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 2 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTAMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (BŰNÜGYI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1800-2500

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9.Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolai rendszerű szakképzés esetén: az első szakképzési évfolyam szorgalmi időszakán kívül, azt követő időben 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 5251 Rendőr Jogszabályban meghatározottak szerint
3.1.3. 5254 Személy- és vagyonőr, testőr Jogszabályban meghatározottak szerint
3.1.4. 5256 Közterület-felügyelő Jogszabályban meghatározottak szerint
3.1.5. 3655 Nyomozó Jogszabályban meghatározottak szerint

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
– a rendőr a törvényben és más jogszabályokban meghatározott, rendészeti feladatokat lát el
– tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre
– tájékoztatást ad és segítséget nyújt
– személy és objektumvédelmi feladatokat lát el
– jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet
– segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési balesetek megelőzését
– végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során
– csapatszolgálati tevékenységet végez
– őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre
– a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el
– intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását
– megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– általános szolgálati feladatokat teljesíteni
– adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni
– jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni)
– államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni
– biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani
– elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat
– felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak
– idegen nyelven kommunikálni
– idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni
– járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni
– jogszerűen és szabályszerűen intézkedni
– közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni
– csapatszolgálati feladatokat teljesíteni
– szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni
– személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni
– szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni
– tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni
– tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja

3.3.3. 51 861 01 Csapatszolgálati járőrtárs részszakképesítés
3.3.4. 51 861 02 Járőr részszakképesítés
3.3.5. 51 861 03 Őr-járőrtárs részszakképesítés
3.3.6. 55 861 01 Baleseti helyszínelő szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 861 02 Bűnügyi technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.8. 55 861 03 Fő határrendész szakképesítés-ráépülés
3.3.9. 55 861 04 Körzeti megbízott szakképesítés-ráépülés
3.3.10. 55 861 05 Kutyavezető-rendőr szakképesítés-ráépülés
3.3.11. 55 861 06 Okmányvizsgáló szakképesítés-ráépülés
3.3.12. 55 861 07 Rendőr zászlós szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.1.1. azonosító száma megnevezése
4.1.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.1.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
4.1.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok
4.1.5. 10372-12 Járőri feladatok
4.1.6. 10376-12 Bűnügyi rendőr feladatok
4.2. A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.2.1. azonosító száma megnevezése
4.2.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.2.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
4.2.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok
4.2.5. 10372-12 Járőri feladatok
4.2.6. 10373-12 Határrendészeti rendőri feladatok
4.3. A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.3.1. azonosító száma megnevezése
4.3.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.3.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
4.3.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok
4.3.5. 10372-12 Járőri feladatok
4.3.6. 10375-12 Közlekedési rendőri feladatok
4.4. A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.4.1. azonosító száma megnevezése
4.4.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
4.4.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok
4.4.5. 10372-12 Járőri feladatok
4.4.6. 10374-12 Közrendvédelmi rendőri feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
5.2.1.1. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.1.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.1.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.1.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok írásbeli
5.2.1.5. 10372-12 Járőri feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.1.6. 10376-12 Bűnügyi rendőr feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.2. A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.2.1. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.2.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.2.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.2.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok írásbeli
5.2.2.5. 10372-12 Járőri feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.2.6. 10373-12 Határrendészeti rendőri feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.3. A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.3.1. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.3.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.3.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok írásbeli
5.2.3.5. 10372-12 Járőri feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.3.6. 10375-12 Közlekedési rendőri feladatok gyakorlati, szóbeli
5.2.4. A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.4.1. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.4.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.4.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok írásbeli
5.2.4.5. 10372-12 Járőri feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4.6. 10374-12 Közrendvédelmi rendőri feladatok gyakorlati, írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése:
Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladat- végrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése:
Komplex bűnügyi feladat végrehatása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex bűnügyi rendőri intézkedések, büntetőeljárási kényszerintézkedések, nyomozási cselekmények, bizonyítási eljárások végrehajtása vizsgahelyszínen, amely során lemérhető vizsgázó büntetőjogi és büntetőeljárás jogi ismereteinek gyakorlatban történő alkalmazásának készsége, kommunikációja, kriminalisztikai ajánlások alapján a szakmai, taktikai fogásokból való felkészültsége.
Az intézkedéseket, eljárási cselekményeket szimuláló feladatban
jelzők és nyomozó kolléga által együttes feladat végrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Bűnügyi rendőri szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.2. A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység
A vizsgafeladat ismertetése:
Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül
lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által
irányított feladatvégrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex határrendészeti feladat végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex határrendészeti rendőri (határforgalom-ellenőrzési, mélységiés
idegenrendészeti ellenőri, határrendészeti járőr) intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége.
A határrendészeti
intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladatvégrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Határrendészeti szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell

tudásáról írásban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell
tudásáról szóban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység
A vizsgafeladat ismertetése:
Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül
lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja.
Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által
irányított feladatvégrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex közlekedési feladat végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex közlekedési rendőri (forgalomellenőrzési, forgalomirányítási, baleseti) intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége.
A közterületi közlekedési intézkedést szimuláló
feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladatvégrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Közlekedési szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell
tudásáról szóban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.4. A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység
A vizsgafeladat ismertetése:
Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül
lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja.
Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladatvégrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex közrendvédelmi feladat végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
A szituációs feladat önálló – járőrtárs biztosítása mellett – történő
végrehajtása. A rögzített szituációnak megfelelően, jog- és szakszerű intézkedés lefolytatása, szükség esetén – az elkövetett jogsértés miatti – szankció, kényszerítő eszköz alkalmazása, személyi szabadságot korlátozó intézkedés foganatosítása. Az intézkedéshez szükséges írásos tevékenység (jelentés, feljelentés) elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Közrendvédelmi szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell
tudásáról írásban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell
tudásáról szóban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.7. Szolgálati járművek
6.8. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.9. Híradástechnikai eszközök
6.10. Világító berendezés
6.11. Forgalom elterelő eszközök
6.12. Nyomtató
6.13. Telefon, fax
6.14. Járőr-, őr felszerelés
6.15. Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.16. Okmányminták
6.17. Videokamera
6.18. Fényképezőgép
6.19. Forgalomellenőrző berendezések
6.20. Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések

7. Egyebek

7.1. Validáció: –
7.2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.
7.2.1. azonosító száma A szakképesítés megnevezése A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes Országos Rendőr-főkapitányság
7.3. Részszakképesítés megszerzése
7.3.1. Amennyiben a Rendőr tiszthelyettes komplex szakmai vizsga sikertelen, de az 5.3. pont A) gyakorlati vizsgatevékenysége, valamint az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység mindegyike eredményes (eléri az 51%-ot), akkor a Járőr részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadható, a Járőr részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozási rend figyelembe vételével. Ebben az esetben további részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadása nem történhet meg.
7.4. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják
7.4.1. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti Határrendészetirendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok, 0732-06 Határrendészeti rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3695-11 Határrendészeti rendőri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazással, és a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (határrendészeti rendőr) végzettséggel.
7.4.2. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti Közrendvédelmirendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok, 0738-06 Közrendvédelmi rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3694-11 Közrendvédelmi rendőri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés-elágazással és a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (közrendvédelmi rendőr) végzettséggel.
7.4.3. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti (2011 évben indított) Bűnügyi-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3697-11 Bűnügyi rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr) végzettséggel.
7.4.4. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti (2011 évben indított) Közlekedési-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3696-11 Közlekedési rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (közlekedési rendőr) végzettséggel.
7.4.5. Beszámíthatósági (szakmai követelménymodul megfeleltethetőségi) táblázat
7.4.5.1. Korábbi eredményes szakmai követelménymodulok Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint megfeleltetett szakmai követelménymodulok
7.4.5.2. 0725-06 Rendészeti alapfeladatok 3690-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
7.4.5.3. 0734-06, 0735-06 és 0736-06
Objektumőr-kísérő rendészeti alapfeladatai,
Objektumőr-kísérő általános őr- és járőrszolgálati feladatai és
Objektumőrkísérői feladatok 3690-11 és 3691-11
A rendvédelmi szervek általános
feladatai és szabályzói és
Őr-járőrtársi feladatok 10352-12 és 10370-12
Rendvédelmi alapfeladatok és Őr-járőrtársi feladatok
7.4.5.4. 0739-06, 0740-06 és 0741-06
Kormányőr rendészeti alapfeladatai,
Kormányőr általános őr- és járőrszolgálati feladatai és
Kormányőri feladatok 3690-11 és 3691-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói és Őr-járőrtársi feladatok 10352-12 és 10370-12 Rendvédelmi alapfeladatok és Őr-járőrtársi feladatok
7.4.5.5. 0725-06 és 0731-06
Rendészeti alapfeladatok és
Általános őr- és járőrszolgálati feladatok 3690-11 és 3691-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói és Őr-járőrtársi feladatok
10352-12 és 10370-12
Rendvédelmi alapfeladatok és Őr-járőrtársi feladatok
7.4.5.6. 0725-06, 0731-06 és 0732-06
Rendészeti alapfeladatok,
Általános őr- és járőrszolgálati feladatok és Határrendészeti rendőri feladatok
3690-11, 3691-11, 3692-11, 3693-11 és 3695-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őrjárőrtársi feladatok,
Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok és
Határrendészeti rendőri feladatok
10352-12, 10370-12, 10371-12, 10372-12, 10373-12,
Rendvédelmi alapfeladatok, Őr-járőrtársi feladatok,
Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri
feladatok, Határrendészeti rendőri feladatok
7.4.5.7. 0725-06, 0731-06 és 0738-06
Rendészeti alapfeladatok,
Általános őr- és járőrszolgálati feladatok és
Közrendvédelmi rendőri feladatok
3690-11, 3691-11, 3692-11, 3693-11 és 3694-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őrjárőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok és Közrendvédelmi rendőri feladatok 10352-12, 10370-12, 10371-12, 10372-12, 10374-12,
Rendvédelmi alapfeladatok, Őr-járőrtársi feladatok,
Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok,
Közrendvédelmi rendőri feladatok
7.4.5.8. – – 3690-11, 3691-11 és 3692-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őrjárőrtársi feladatok,
Csapatszolgálati járőrtársi feladatok 10352-12, 10370-12 és 10371-12
Rendvédelmi alapfeladatok, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok
7.4.5.9. – – 3690-11, 3691-11, 3692-11 és 3693-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őrjárőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok 10352-12, 10370-12, 10371-12 és 10372-12
Rendvédelmi alapfeladatok, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok
7.4.6. Aki a 2006-ban vagy 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat
eredményesen teljesítette, az mentesül a 2012-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai
követelménymodulok teljesítése alól.
7.4.7. Aki a 2006-ban vagy 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres
szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket
folytathatja.
7.4.8. A rendőr tiszthelyettes alap-szakképesítés szakirányi moduljában folytathatja tanulmányait az 52 861 06 azonosító számú Rendőr szakképesítéssel, az 52 8912 02 számú Rendőr szakképesítéssel, vagy az 52 8912 01 számú Határrendész szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú személy.

A rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr) tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr) tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam

 

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Személy- és vagyonőr tanfolyam

OKJ száma: 32 861 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A009

Várjuk azokat, akiket érdekel a vagyonőr szakma. Akik jó kereseti lehetőséget biztosító foglalkozást szeretnének tanulni, valamint felkészített, jól képzett szakemberek szeretnének lenni. A lehető leggyorsabban, minimális befektetéssel szeretne egy piacképes szakmát? Állás, szinte azonnal! Mellékállásban vagy egyetem / főiskola mellett is végezhető munka. Az élet szinte minden területén lehetőség van nagyon gyorsan elhelyezkedni – napjainkban ez egy nagyon keresett szakma, hiszen szinte bárhol fogadhatnak biztonsági őröket Magyarországon és Európa szerte. Jelentkezzen most!

A legjobb személy-és vagyonőr képzést akarjuk biztosítani, szakképzett tanárok és naprakész tananyagok segítségével; tankönyvünket saját magunk fejlesztjük, hogy hasznos szakmai tudást adhassunk át. Személy- és vagyonőrnek, (biztonsági őrnek) lenni nem csupán egy szakma: ez hivatás.

Munkája során:

 • őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben
 • ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végez a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként
 • szállítmánykísérési feladatokat végez
 • biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén
 • parkolási ellenőrként szolgálatot teljesít
 • intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban
 • elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt
 • eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket
 • kezeli az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
 • alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint
 • személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végzi az őrutasításban előírtak szerint
 • a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezi az őrutasításban előírtak szerint
 • tájékoztatást ad az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról
 • helyszínbiztosítást végez
 • elsősegélynyújtást és újraélesztést végez
 • elemzi az információkat és rögzíti a szolgálati dokumentumokban
 • szolgálatot vesz fel, és ad át
 • együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
 • konfliktus- és stressz kezelést végez

Személy- és vagyonőr tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 36/2016. (VIII. 30.) BM rendelettel módosított 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Személy- és vagyonőr tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
– 10383-12 Objektumőri feladatok
– 10384-12 Személy-, vagyonőr speciális feladatai

A Személy- és vagyonőr tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Személy- és vagyonőr oktatásunk magas színvonalú. A korszerű, aktuális biztonságvédelmi tananyagot szakképzett előadóink érthetően, gyakorlati példák bemutatásával adják elő az órák keretében. Lehet személy-és vagyonőr, parkolóőr, portás ipari-, kereskedelmi-, oktatási- vagy egészségügyi intézményben, múzeumi teremőr, stb. Amellett, hogy piacképes tudást adunk át leendő hallgatóink számára, ügyelünk arra is, hogy mindezek költségét az Önök pénztárcájához igazodva, kedvezményes áron kínáljuk.

Személy és vagyonőr olcsó tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben, a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

Személy- és vagyonőr tanfolyam államilag elismert szakmai képzettséget tanúsító OKJ bizonyítványt ad. Ha külföldi munkavállalásra készül a képzés után, akkor az EUROPASS nagy segítségére lesz, ugyanis sikeres vizsgát követően ezt nálunk igényelheti az Ön által kért nyelven, amely egy idegen nyelvű bizonyítvány, és igazolja a képesítést.

Mindent egy helyen biztosítunk. Felméréseink szerint sok nálunk szakmát tanult ember keresett külföldön munkát, ahol szakmai tudását elismerték. „IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldön is.

A Személy- és vagyonőr tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínét is biztosítjuk, mely jó pozíciójának köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthető, infrastrukturális eszközökkel van felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Személy- és vagyonőr tanfolyam résztvevői a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen megkapják, az esetleges kiegészítő tankönyvekhez pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni a gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.
Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Személy- és vagyonőr tanfolyam – További információért kattintson ide!