Category: Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái

Raktárvezető tanfolyam

A 305. sorszámú Raktárvezető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 345 06

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Raktárvezető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-500

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: –

2. 9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője

 

Raktározási vezető
3.1.3. Készletgazdálkodási vezető
3.1.4. Raktárház vezető
3.1.5. Áruraktár igazgatója
3.1.6. Közgyűjteményi raktár vezetője
3.1.7. Raktározási egység/szervezet vezetője

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A raktárvezető feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek irányítása, ellenőrzése

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– a raktári folyamatok, tevékenységek megszervezésére
– a raktári tevékenységek időalapú programozására
– a raktár információs rendszerének működtetésére
– a raktári dolgozók teljesítményének értékelésére
– a lean menedzsment eszközrendszerének alkalmazására
– megszervezni a tárolóhelyek és tárolóeszközök műszaki állapotának ellenőrzését
– ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét
– működtetni a minőségbiztosítási rendszerek raktározásra vonatkozó követelményeit
– érvényesíteni a speciális áruk (veszélyes áru, élelmiszer, gyógyszer) kezelésének, tárolásának követelményeit
– irányítani a raktár leltározási, leértékelési, selejtezési tevékenységeit
– ellenőrizni a raktár tűz-, munka- és környezetvédelmi szabályainak betartását

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
4.4. 11786-16 Raktárvezető feladatai
4.5. 10036-16 A raktáros feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek írásbeli
5.2.4. 11786-16 Raktárvezető feladatai  írásbeli
5.2.5. 10036-16 A raktáros feladatai írásbeli

A munkavédelmi követelmények a követelménymodulban szerepelnek

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment
A vizsgafeladat ismertetése: Raktározási esettanulmány alapján az adott raktár tevékenységének elemzése, a teljesítménymutatók képzése, értékelése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
A vizsgafeladat ismertetése: Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján komissiózási lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:
A központi tételsor az alábbi témaköröket foglalja magába:

A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási menedzsment:
A vizsgafeladat ismertetése:
A raktározás szerepe az ellátási láncban
A raktár-technológia összetevői
Automatikus áruazonosítás és árukövetés
Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői
Tárolási módok és alkalmazási feltételeik
Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
A raktározás során használt mérőeszközök
Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, és kezelésük
A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei
A lean menedzsment eszközrendszere
Minőségbiztosítási szabványok
A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei
A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai
Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai
A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályai

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
A vizsgafeladat ismertetése:
A logisztikai lánc raktártípusai
Raktári folyamatmodulok,
A raktár-technológia fogalma, összetevői
A raktárirányítás informatikai rendszere
Tárolási módok és jellemzőik
FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek
Az áruátvétel módszerei és szabályai
A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai
Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai
Raktári anyagmozgató berendezések működtetése
Mérőeszközök alkalmazásának szabályai
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
Áruazonosító rendszerek értelmezése
A veszélyes áru kezelése, tárolása
Élelmiszerek kezelése, tárolása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Telefon, fax
6.3. Számítógép internet csatlakozással
6.4. Projektor
6.5. Irodai eszközök
6.6. Számológép
6.7. Raktárirányítási szoftverek
6.8. Raktári árumozgások nyilvántartási dokumentumai

Raktárvezető tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Gyógynövény eladó tanfolyam

A 277. sorszámú Gyógynövény eladó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 341 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gyógynövény eladó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 140-200

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5111 Kereskedő  Drogériai kereskedő
3.1.3.  Gyógynövény kereskedő

 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A gyógynövény eladó szakember a gyógynövény szaküzletben a vásárlói igényeknek megfelelő, gyógynövényt, gyógyhatású készítményt, egészséges táplálkozást segítő terméket ajánl, illetve tájékoztatást ad a gyógynövény-termékek tulajdonságairól, használatáról, felhasználásáról. Előkészíti és lebonyolítja a gyógynövény-termékek mennyiségi és minőségi átvételét, ellenőrzi a kötelezően előírt okmányok meglétét. Nyilvántartást vezet a gyógynövény-termékek készletéről, és betartja azok értékesítésére vonatkozó előírásokat.
Kisvállalkozást alapít, és működtet.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
 gondoskodni az áru minőségének és mennyiségének megóvásáról
 megismerni a vásárló igényeit
 szakszerű tájékoztatás nyújtani a gyógynövény-termékek hatóanyagára, felhasználására vonatkozóan
 szakszerű felvilágosítást adni a gyógynövényekről, a gyógyhatású és egyéb készítményekről
 tájékoztatást adni a gyógynövény-termékek tulajdonságairól, használatáról, felhasználásáról, gyógynövényt ajánlani a vevő részére
 tájékoztatni a vásárlót a gyógynövények és drogok házi alkalmazásával, tárolásával kapcsolatos tudnivalókról
 kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 marketingtevékenységet végezni
 irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet
 ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 341 01 Eladó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11777-16 A gyógynövények forgalmazása
4.4. 11394-12 Kisvállalkozások működtetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11777-16 A gyógynövények forgalmazása gyakorlati
5.2.4. 11394-12 Kisvállalkozások működtetése szóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A gyógynövény-termékek csoportosítására, jellemzőire, minőségi követelményeire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyógynövények értékesítésével kapcsolatos eladói feladatok
A gyógynövények választékának megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, megismeri a vevő igényeit, tüneteit. Bemutatja az árut a vevőnek, tájékoztatja a termék gyógyhatásáról, használatáról, tárolásáról. Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat aránya: 60 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsga időtartama: –
A vizsgafeladat aránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kisvállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok alapján a következő témaköröket tartalmazza.
A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok
A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok
Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok
A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok
Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok
A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok
A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok
A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok
A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok
A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok
Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok
Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok
Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok
Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok
A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok
Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése
A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok

A vizsga időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.  Árutároló és bemutató berendezések
6.3. Bevásárlókocsi, kosár
6.4. Formanyomtatványok, bizonylatok
6.5. Mérlegek
6.6. Számítógép, nyomtató, internetkapcsolat
6.7. Takarító eszközök

7. EGYEBEK

A képzés megkezdhető az alábbi szakképesítések, végzettségek birtokában is:
31 341 05 Élelmiszer-, vegyi áru eladó részszakképesítés
31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés
A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben nem szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő végzettség (képesítés) is.

Be kell számítani a 11394-12 Kisvállalkozások működtetése modult a képzésbe, a modulzáró- vizsgába a 35 341 01 Boltvezető szakképesítés-ráépülés bizonyítvánnyal rendelkező részére. A hallgató vizsgaszervezőnek benyújtott kérelme, és bemutatott szakképesítő bizonyítványa alapján mentesíteni kell a modulhoz tartozó tantárgyak látogatása, és értékelése alól.

A 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet 7§ (4) alapján mentesíthető a szóbeli vizsgafeladat letétele alól, az a vizsgázó, aki a vizsgaszervezőnek benyújtott kérelmében foglaltak szerint rendelkezik 35 341 01 Boltvezető szakképesítés-ráépülés bizonyítvánnyal. A kérelemhez csatolni kell a 35 341 01 Boltvezető szakképesítés-ráépülés vizsgáról szóló törzslap másolatot.

Gyógynövény eladó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Gázcseretelep-kezelő tanfolyam

A 75. sorszámú Gázcseretelep-kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 02

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Gázcseretelep-kezelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 70-100

2. EGYÉB ADATOK

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású PB-gázcseretelep kezelő

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
PB-gázpalackok megrendelése, PB-gázpalackok átvétele, tárolása és értékesítése.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Javaslatot tenni a PB-gázpalackok megrendelésére
– Elvégezni a PB-gázpalackok átvételét, tárolását és értékesítését
– Kezelni a szolgáltatásaihoz kapcsolódó biztonsági berendezéseket
– Ellenőrizni az eszközök, berendezések működőképességét

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 32 341 01 Töltőállomás-kezelő szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11397-12 PB-gázcseretelep üzemeltetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11397-12 PB-gázcseretelep üzemeltetése  Gyakorlati

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A PB-gázpalackok átvétele, tárolása és értékesítése

A vizsgafeladat ismertetése:
PB-gázpalackok átvétele, szakszerű elhelyezése, tárolása és a vásárlók kiszolgálása, a teljes folyamat dokumentálása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 100 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat aránya: –

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kassza
6.3. Biztonságtechnikai jelölő- és jelzőrendszerek
6.4. Tűzoltó készülék
6.5. Takarító eszközök
6.6. Íróeszköz
6.7. Széfek
6.8. PB-palack tároló ketrec

Gázcseretelep-kezelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Raktárvezető tanfolyam

OKJ száma: 51 345 06 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A137

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Raktárvezető Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Raktárvezető OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Raktárvezető munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Raktárvezető olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Raktárvezető tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Raktárvezető tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Raktárvezető tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Raktárvezető tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Bemeneti kompetenciák: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az Raktárvezető tanfolyam szakmai követelménymodulja:
10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
11786-16 Raktárvezető feladatai
10036-16 A raktáros feladatai

Az Raktárvezető tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam

OKJ száma: 54 841 11 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A137

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Bemeneti kompetenciák: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

Az Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam szakmai követelménymodulja:
10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
10034-16 Logisztikai ügyintéző feladatai
10501-16 Szállítmányozási ügyintézői feladatok
10496-16 Közlekedés-szállítási alapok
11786-16 Raktárvezető feladatai
10036-16 A raktáros feladatai
10070-12 Munkahelyi kommunikáció
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.

Az Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

Gyógynövény eladó tanfolyam

OKJ száma: 35 341 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A005

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Gyógynövény eladó Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Gyógynövény eladó OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Gyógynövény eladó munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Gyógynövény eladó olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Gyógynövény eladó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Gyógynövény eladó tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Gyógynövény eladó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Gyógynövény eladó tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: –
– Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az Gyógynövény eladó tanfolyam szakmai követelménymodulja:
11777-16 A gyógynövények forgalmazása
11394-12 Kisvállalkozások működtetése

Az Gyógynövény eladó tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

Gázcseretelep-kezelő tanfolyam

OKJ száma: 31 341 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A114

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Gázcseretelep-kezelő Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Gázcseretelep-kezelő OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Gázcseretelep-kezelő munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Gázcseretelep-kezelő olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Gázcseretelep-kezelő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Gázcseretelep-kezelő tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Gázcseretelep-kezelő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Gázcseretelep-kezelő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák:a képzés megkezdhető 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

Az Gázcseretelep-kezelő tanfolyam szakmai követelménymodulja:
11397-12 PB-gázcseretelep üzemeltetése

Az Gázcseretelep-kezelő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

Élelmiszer-, vegyiáru eladó tanfolyam

A 42. sorszámú Élelmiszer-, vegyi áru eladó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 05

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Élelmiszer-, vegyiáru eladó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-480

2. EGYÉB ADATOK

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5113 Bolti eladó Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
3.1.3. Zöldség-, gyümölcs eladó
3.1.4. ABC-eladó
3.1.5. Áruházi eladó
3.1.6. Élelmiszerbolti eladó
3.1.7. 5117 Bolti pénztáros Árupénztáros

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • Segíteni az árubeszerzést
 • Átvenni az árut
 • Készletezési, raktározási feladatokat végezni
 • a korszerű eladói technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven kiszolgálni a vásárlót
 • alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat
 • szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket
 • a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni
 • értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni
 • pénztárgépet kezelni,
 • az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni,
 • Értékesítési tevékenységet végezni
 • kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 341 01 Eladó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11992-16 Kereskedelmi ismeretek
4.4. 11691-16  Eladástan
4.5. 10028-16 Az élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11992-16  Kereskedelmi ismeretek gyakorlati
5.2.4.  11691-16  Eladástan  gyakorlati
5.2.5. 10028-16 Az élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása  szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban

A vizsgafeladat ismertetése: Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása és egy bizonylat kitöltése:

 • mennyiségi áruátvétel,
 • minőségi áruátvétel,
 • árváltozás/ leltározás
 • visszáruzás
 • áruátadás más boltnak
 • árufeltöltés, árumozgató eszközök használata
 • áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok
 • pénztárnyitás
 • pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás
 • pénztárzárás

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása. az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával. magyar és idegen nyelven.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott követelményeknek megfelelően fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot és becsomagolja az árut. Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák Az élelmiszer termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás
A vegyi áru termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.  Árumozgató gépek, berendezések
6.3.  Árutároló, és bemutató berendezések
6.4. Árutároló rekeszek
6.5. Bevásárlókocsi, kosár
6.6. Elektronikus áruvédelmi eszközök
6.7.  Kódleolvasó
6.8. Fóliahegesztő gép
6.9. Takarítóeszközök
6.10. Számológép
6.11. Fóliacsomagoló gép
6.12. Formanyomtatványok, bizonylatok
6.13. Szeletelőgép
6.14. Hőmérő
6.15. Hűtőberendezések
6.16. Pénzvizsgáló készülék
6.17. Mérlegek
6.18. Hűtőpultok, kamrák
6.19. Pénztárgép, POS terminál kártyaleolvasó

Élelmiszer-, vegyiáru eladó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Boltvezető tanfolyam

OKJ száma: 35 341 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A129

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Boltvezető tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
 • GYED-en, GYES-en lévő
 • regisztrált álláskereső
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Boltvezető – További információért kattintson ide!

Szakmai és Vizsgakövetelménye Letöltés

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam

  A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
  1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11
  1.2. Szakképesítés megnevezése: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
  1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
  1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
  2. EGYÉB ADATOK
  2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
  2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
  2.2. Szakmai előképzettség: –
  2.3. Előírt gyakorlat: –
  2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
  2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
  2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
  2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
  2.8. Szintvizsga: –
  2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
  3. PÁLYATÜKÖR
  3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

   A  B  C
   3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
   3.1.2.  3623  Anyaggazdálkodó, felvásárló  Logisztikai ügyintéző
   3.1.3.  Anyag logisztikus
   3.1.4.  Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző
   3.1.5.  Beszerzési ügyintéző
   3.1.6.  Anyag és készletgazdálkodási ügyintéző
   3.1.7.  Anyagbeszerzési előadó
   3.1.8.  4132  Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó  Szállítmányozási ügyintéző
   3.1.9.  Árufuvarozói ügyintéző

  3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
  A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban összehangolni, megtervezni és megszervezni az áru továbbítását a legoptimálisabb módon, a vezetői döntéseknek és iránymutatásoknak megfelelően.
  A szakképesítéssel rendelkező képes:
  – termék vagy szolgáltatás rendelése, beszerzése, értékesítése lebonyolításában feladatokat ellátni,
  – tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban,
  – kezelni a reklamációs eseteket,
  – elvégezni a raktár adminisztrációjával és vezetésével kapcsolatos teendőket,
  – belföldi és nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos tevékenységet végezni,
  – fuvarozási, szállítmányozási és szállítmánybiztosítási szerződéseket előkészíteni,
  – árukárok kivizsgálásában, kárügyek intézésében közreműködni,
  – fuvar- és szállítmányozói okmányokat kiállítani, ellenőrizni,
  – kapcsolatot tartani hatóságokkal, szervezetekkel, partnerekkel, ügyfelekkel,
  – döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet,
  – a munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket, valamint ügyviteli szoftvereket kezelni,
  – különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával,
  – használni a munkájához szükséges internetes felületeket,
  – idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, és
  – megérteni és alkalmazni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket.
  3.3. Kapcsolódó szakképesítések

   A  B  C
   3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
   3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
   3.3.3.  51 345 06  Raktárvezető  részszakképesítés
   3.3.4  31 341 04  Raktáros  részszakképesítés
   3.3.5.  54 841 10  Jegyvizsgáló  azonos ágazat
   3.3.6  54 841 02  Közúti közlekedés üzemvitel ellátó  azonos ágazat
   3.3.7  54 841 03  Légi közlekedés üzemvitel ellátó  azonos ágazat
   3.3.8  54 841 09  Postai üzleti ügyintéző  azonos ágazat
   3.3.9.  54 841 06  Vasúti árufuvarozási ügyintéző  azonos ágazat
   3.3.10.  54 841 05  Vasútforgalmi szolgálattevő  azonos ágazat

  4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

   A  B
   4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
   4.2.  azonosító száma  megnevezése
   4.3.  10651-12  Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
   4.4.  10034-16  Logisztikai ügyintéző feladatai
   4.5.  10501-16  Szállítmányozási ügyintézői feladatok
   4.6.  10496-16  Közlekedés-szállítási alapok
   4.7.  11786-16  Raktárvezető feladatai
   4.8  10036-16  A raktáros feladatai
   4.9  10070-12  Munkahelyi kommunikáció
   4.10  11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
   4.11  11499-12  Foglalkoztatás II.

  A munkavédelmi követelmények az egyes szakmák követelménymoduljaiban szerepelnek
  5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
  5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
  Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
  Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
  5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

   A  B  C
   5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
   5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
   5.2.3.  10651-12  Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek  írásbeli
   5.2.4.  10034-16  Logisztikai ügyintéző feladatai  írásbeli
   5.2.5.  10501-16  Szállítmányozási ügyintézői feladatok  gyakorlati, írásbeli
   5.2.6.  10496-16  Közlekedés-szállítási alapok  gyakorlati, írásbeli
   5.2.7.  11786-16  Raktárvezető feladatai  írásbeli
   5.2.8.  10036-16  A raktáros feladatai  írásbeli
   5.2.9.  10070-12  Munkahelyi kommunikáció  írásbeli
   5.2.10.  11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  írásbeli
   5.2.11.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli

  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
  5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
  A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek
  A vizsgafeladat ismertetése:
  A vizsgázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, idegen nyelvű okmányokat tölt ki, és kiegészítő logisztikai feladatokat ismertet. A megoldáshoz használhat internetes felületeket, díjszabásokat, elektronikus okmányokat.
  A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
  B) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok
  A vizsgafeladat ismertetése:
  A vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított feladatokat old meg, teljesítési határidőt, dinamikus mozgást, önköltséget számol. Az útvonaltervezéshez, az úthasználati díj kiszámításához, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző és az e-freight rendszer alkalmazásához használhatja a szükséges internetes felületeket.
  A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
  C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási feladatok
  A vizsgafeladat ismertetése:
  A vizsgázó egy raktározási esettanulmány alapján elemzi az adott raktár áruátvételi, tárolási, komissiózási rendszerét, azok jellemzőit, a kapcsolódó árukezelési szabályokat, az árumozgások dokumentumainak tartalmi követelményeit. A feladatok megoldásához alkalmazhat raktárkezelő és ügyviteli szoftvereket.
  A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai feladatok
  A vizsgafeladat ismertetése:
  A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
  Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása.
  Készletelemzési feladatok ABC analízis, illetve a készletmozgások figyelembevételével.
  Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével.
  Rendelésütemezési feladatok.
  Lean elvek megjelenítése a folyamatokban.
  Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP). Logisztikai döntések költségeinek értékelése.
  Beszállítóminősítési, -értékelési rendszer szempontjai.
  Minőség a logisztikában.
  Közlekedési hálózatok, európai és belföldi főútvonalak.
  Határátkelőhelyek, folyami és tengeri kikötők.
  Külkereskedelmi ügylettípusok – export, import, reexport, bérmunka.
  Közösségi és külkereskedelem.
  Fizetési módok, eszközök.
  A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A) A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok
  A vizsgafeladat ismertetése:
  A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
  A logisztikai rendszer felépítése.
  Lean elvek érvényesítése.
  A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei.
  A kiszolgálási színvonal és mérése.
  A disztribúciós csatornák sajátosságai.
  A rendelésfeldolgozás folyamata.
  A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok.
  A termelésirányítás rendszere.
  A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei.
  Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei.
  Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja.
  Szavatosság, jótállás és termékfelelősség.
  Makrologisztika, optimális árutovábbítási mód meghatározása.
  Szállítmányozás fogalma, szerepe az áruforgalom lebonyolításában.
  Nemzetközi fuvarozási egyezmények.
  Szállítmányozási, fuvarozási szerződések.
  Szállítmányozói és fuvarozói felelősség.
  Szállítmányozói és fuvarozói okmányok, bizonylatok.
  Az egyes fuvarozási alágazatok jellemzői, eszközrendszerük, infrastruktúrájuk.
  Szállítmánybiztosítás, kárügyintézés.
  Aktuális INCOTERMS szokványok.
  Gazdasági integrációk.
  Kereskedelempolitikai irányzatok, eszközök.
  Árfolyampolitika.
  Kereskedelmi szerződés.
  Külkereskedelmi ügyletek.
  Vámismeretek, vámeljárások.
  A vizsgafeladat időtartama: 40 perc, amelyből a felkészülési idő 25 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
  B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment
  A vizsgafeladat ismertetése:
  A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
  A raktározás szerepe az ellátási láncban.
  A raktártechnológia összetevői.
  Automatikus áruazonosítás és árukövetés.
  Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői.
  Tárolási módok és alkalmazási feltételeik.
  Raktári anyagmozgatási feladatok és eszközeik.
  A komissiózás folyamata és eszközrendszere.
  A raktározás során használt mérőeszközök.
  Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai és kezelésük.
  A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei.
  A lean menedzsment eszközrendszere.
  Minőségbiztosítási szabványok.
  A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei.
  A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai.
  Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai.
  A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályozása.
  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
  C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
  A vizsgafeladat ismertetése:
  A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai lánc raktártípusai.
  Raktári folyamatmodulok.
  A raktártechnológia fogalma, összetevői.
  A raktárirányítás informatikai rendszere.
  Tárolási módok és jellemzőik.
  FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek.
  Az áruátvétel módszerei és szabályai.
  A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai.
  Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai.
  Raktári anyagmozgató berendezések működtetése.
  Mérőeszközök alkalmazásának szabályai.
  A komissiózás folyamata és eszközrendszere.
  Áruazonosító rendszerek értelmezése.
  A veszélyes áru kezelése, tárolása.
  Élelmiszerek kezelése, tárolása.
  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
  A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://www.nive.hu című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
  A szakképesítés megszerzésének feltételei:
  Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés:
  gyakorlati vizsga: A; B; C feladat teljesítése min. 51%
  írásbeli vizsgafeladat teljesítése min. 51%
  szóbeli vizsga: A;B;C feladat teljesítése min. 51%
  Raktárvezető részszakképesítés:
  gyakorlati vizsga: C feladat teljesítése min. 51%
  szóbeli vizsga: B;C feladat teljesítése min. 51%
  Raktáros részszakképesítés: gyakorlati vizsga:
  C feladat teljesítés min. 51%
  szóbeli vizsga: C feladat teljesítése min. 51%

  6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
  6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
  6.2. Telefon, fax
  6.3. Számítógép internetcsatlakozással
  6.4. Projektor
  6.5. Szoftverek – irodai, raktári és ágazati alkalmazások
  6.6. Térképek – közúti, vasúti, vízi útvonalakról, légifolyosókról
  6.7. Számológép
  6.8. Nyomtató, szkennelési funkcióval
  6.9. Fénymásoló
  6.10. Tarifakönyvek
  6.11. Digitális és papíralapú menetrendek magyar és idegen nyelven
  6.12. Digitális és papíralapú jogszabálygyűjtemény
  6.13. Digitális és papíralapú fuvarozási szabályzatok magyar és idegen nyelven
  6.14. Digitális és papíralapú okmányminták magyar és idegen nyelven
  6.15. Raktári árumozgások nyilvántartási dokumentumai

  7. EGYEBEK

  A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
  A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

  Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam

  OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
  A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
  Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
  Téma: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés