Category: Élelmiszeripari szakmák

Vincellér tanfolyam

A 110. sorszámú Vincellér megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 11
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Vincellér
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlész, borász (mezőgazdasági)
3.1.3. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlő- és gyümölcstermesztő
3.1.4. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőmunkás
3.1.5. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőoltó, -metsző
3.1.6. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőtermesztő
3.1.7. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Vincellér

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vincellér feladata a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes ismerete, az erő- és munkagépek ismerete. Munkájához tartozik a telepítés, a szüret, az alapvető borkészítési technológia szakszerű ismerete. Alapvetően tisztában van a biogazdálkodás, az energiaracionalizálás, a szakterületéhez tartozó gazdálkodási ismeretekkel és a borturizmusi, borértékesítési szabályokkal.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– a szőlőápolás kézi munkáit elvégezni,
– a szőlőápolás gépi munkáit elvégezni,
– a szőlő növényvédelmének alapismereteit elsajátítani, alkalmazni,
– a szőlő metszésének teljes technológiáját elsajátítani, alkalmazni,
– a szőlő ültetvényében a tápanyag utánpótlást elvégezni,
– a támrendszer kialakítását, karbantartását elvégezni,
– a szőlő telepítésének és pótlásának gyakorlatát elvégezni,
– a vadkár-elhárítás szabályait elsajátítani, alkalmazni,
– az öntözési technológia alapjait elsajátítani, alkalmazni,
– a biogazdálkodás fő területeit elsajátítani,
– a biomassza előállításának alapjait elsajátítani,
– a szüretet előkészíteni, megszervezni,
– az alapvető borkezelési fogásokat elsajátítani, alkalmazni,
– a legfontosabb jövedéki előírásokat elsajátítani, alkalmazni,
– munkavédelmi előírásokat betartani,
– a szőlő és borágazat fontosabb gazdálkodási jellemzőit elsajátítani, alkalmazni,
– a helybéli borértékesítési, borturizmusi szabályokat elsajátítani, alkalmazni,
– elvégezni a termesztéshez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 06 Szőlész-borász szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10947-12 A szőlőtermesztés gyakorlata
4.4. 10946-12 A szőlőtermesztés szakmai gépei
4.5. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
4.6. 10945-12 A szőlőtermesztés technológiája
4.7. 10948-12 Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10947-12 A szőlőtermesztés gyakorlata gyakorlati
5.2.4. 10946-12 A szőlőtermesztés szakmai gépei írásbeli, szóbeli
5.2.5. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése írásbeli, szóbeli
5.2.6. 10945-12 A szőlőtermesztés technológiája írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10948-12 Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Vincellér

A vizsgafeladat ismertetése: adott feladaton belül végrehajtja a szőlészeti munkavégzéshez szükséges komplex vizsgafeladatot, amely magában foglalja a szőlészeti műveleteket, a gépészeti, a munkavédelmi és a minőségbiztosítási feladatokat.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Vincellér írásbeli

A vizsgafeladat ismertetése: összetett feladat keretében megoldja a szakmai alapkérdéseket, a gépészeti terület kérdéseit és a szakmai számítások, a gazdálkodási terület feladatait.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szőlőtermesztés szakmai elmélete

A vizsgafeladat ismertetése: a szőlészeti témakör vizsgakérdéseit kell megválaszolni, amely magában foglalja a szőlészet, a telepítés és az alapvető borkészítés témakörét, a hozzájuk tartozó adminisztrációs feladatokkal, gazdasági ismeretekkel.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Minőségbiztosításhoz szükséges laboratóriumi eszközök
6.3. Szőlőtermesztés kézi eszközei
6.4. Szőlőtermesztés gép munkaeszközei
6.5. Szőlőtermesztés erőgépei
6.6. Borászati technológia kézi eszközei
6.7. Borászati technológia gépei
6.8. Borturizmusi eszközök
6.9. Agrármeteorológiai eszközök
6.10. Egyéni és csoportos védőeszközök
6.11. Szakmai anyagok
6.12. Műszaki dokumentáció, pincekönyv
6.13. Szoftverek
6.14. Nyomtatók, számítógépek
6.15. Palackozás gépei
6.16. Vizsgaborok készítéséhez eszközök, berendezések
6.17. Erjesztési technológia gépei, eszközei
6.18. Pezsgőkészítési technológiák berendezései

Vincellér tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Üdítőital-ipari termékgyártó tanfolyam

A 106. sorszámú Üdítőital-ipari termékgyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 10
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Üdítőital-ipari termékgyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám 240-360

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Szikvízkészítő
3.1.3. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Szódás, szódavízkészítő
3.1.4. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szikvízgyártó gép kezelője
3.1.5. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Üdítőital-gyártó gépkezelő
3.1.6. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Töltőgépkezelő
3.1.7. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Ásványvízgyártó gép kezelője

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az Üdítőital-ipari termékgyártó feladata a szénsavas üdítőital, ásványvíz gyártástechnológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– alap-, adalék-, ízesítő- és színezőanyagokat átvenni, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni,
– termékek előállításához felhasznált vizet minősíteni (ivóvíz minőségű víz),
– alapanyag ásványvizet minősíteni, tisztítani, kezelni, a berendezéseket működtetni, karbantartani, szabályozni,
– szénsavas üdítőitalt előállítani (cukoroldást, szörpkészítést végezni, csendes italt készíteni),
– csomagolóanyagokat töltésre előkészíteni,
– palackozni, címkézni, gyűjtőcsomagolást (egységrakomány készítése), tárolást, szállítást megoldani,
– gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni,
– technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani,
– melléktermékeket, hulladékokat kezelni,
– munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni,
– vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10901-16 Üdítőital és ásványvízgyártás
4.4. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
4.5 10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10901-16 Üdítőital és ásványvízgyártás írásbeli
5.2.4. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése írásbeli
5.2.5. 10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Szénsavas üdítőital- és ásványvízgyártás

A vizsgafeladat ismertetése:
Üdítőital vagy ásványvíz gyártása (alapanyagok átvétele, szörpkészítés, csendes ital készítése, ásványvíz előkészítése, szaturálás, palackozás, tárolás) a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, maradéktalan betartása mellett.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Üdítőital, ásványvíz vizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:
Gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok végzése, vagy a kész üdítőital/ásványvíz, ellenőrzése és minősítése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Üdítőital és ásványvízgyártás technológiája

A vizsgafeladat ismertetése:
Üdítőital és ásványvízgyártás műveletének fizikai, kémiai, mikrobiológiai alapjai, a műveletek jellemzése, a gyártástechnológia elméleti alapjai, gépek és berendezések felépítése, működése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Munkabiztonsági, higiéniai, minőségbiztosítási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:
Üdítőital és ásványvíz gyártásához kapcsolódó munkabiztonsági, higiéniai, minőségbiztosítási előírások bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök, berendezések:

–       tömeg-, térfogat- és sűrűségméréshez szükséges eszközök, berendezések

–       vízminőség vizsgálatához szükséges eszközök, berendezések

–       oldatkészítéshez szükséges eszközök, berendezések

–       pH méréshez szükséges eszközök, berendezések

–       CO2 meghatározáshoz szükséges eszközök, berendezések

–       hőmérők, nyomásmérők,

–       érzékszervi minősítéshez szükséges eszközök, berendezések

6.3. Ásványvíz gyártásához (ásványvíz-üzem):

–       vízkivétel gépei

–       tisztítóberendezések

–       tárolótartályok

–       szaturáló berendezés

–       töltőgép, zárógép, címkézőgép

6.4. Szénsavas üdítőital-gyártáshoz (üdítőital-gyártó üzem):

–       Vízkezelő berendezés

–       Cukoroldó berendezés, gyártótartály, szaturáló berendezés

–       Palackmosógépek, palackkészítő berendezés, töltőgép, zárógép, címkézőgép

6.5. Mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések,
6.6. Melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására szolgáló eszközök, berendezések.
6.7. Munka-, tűz-, környezetvédelmi berendezések, eszközök

Üdítőital-ipari termékgyártó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Sörgyártó tanfolyam

A 89. sorszámú Sörgyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 08
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Sörgyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Sörerjesztő
3.1.3. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Sörfejtő
3.1.4. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Sörfőző
3.1.5. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Sörgyártó
3.1.6. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Söripari munkás
3.1.7. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Söripariélesztő-kezelő
3.1.8. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Cefréző
3.1.9. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Söripari gépkezelő
3.1.10. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Töltőgépkezelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Sörgyártó feladata a maláta- és sörgyártás technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartásával.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– alapanyagokat (árpa, maláta, komló) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni,
– sörfőzővíz minőségét ellenőrizni, vizet kezelni,
– árpa áztatást vezetni, ellenőrizni,
– csíráztatást vezetni,
– aszalni, aszalóberendezéseket üzemeltetni,
– főzőházi műveleteket – különféle cefrézési eljárások, cefreszűrés, komlóforralás – elvégezni és ellenőrizni,
– sörlevet kezelni, főzőházi kihozatalt számítani,
– sörélesztőt kezelni,
– hagyományos és nyomás alatti erjesztést vezetni,
– sört szűrni és stabilizálni, pasztőrözni, palackba, hordóba, dobozba fejteni,
– gyártásközi (fizikai, kémiai, érzékszervi) vizsgálatokat végezni, a kész sört ellenőrizni és minősíteni,
– technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni,
– mellékterméket, hulladékot kezelni,
– munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni,
– vállalkozást indítani, működtetni, terméket értékesíteni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10899-16 Sörgyártás
4.4. 11610-16 Jövedéki ismeretek
4.5. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
4.6. 10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10899-16 Sörgyártás írásbeli, gyakorlat
5.2.4. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése írásbeli
5.2.5. 11610-16 Jövedéki ismeretek írásbeli
5.2.6. 10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Sör gyártása

A vizsgafeladat ismertetése:
A készítendő sör minőségéhez megfelelő alapanyagok felhasználásával sört készít, elvégzi az aktuális technológiai műveleteket (alapanyagok átvétele, ellenőrzése, kezelése, tárolása, a sörfőzés műveleteinek végrehajtása, a kész sör kezelése, tárolása, fejtése) a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok elvégzése, vagy a kész sör ellenőrzése és minősítése

A vizsgafeladat ismertetése:

Az aktuális munkafolyamattól függően:
– malátavizsgálat, vagy
– sörfőzővíz minőségének vizsgálata, vagy
– komló, komlókészítmények vizsgálata, vagy
– főzőházi hasznosítás meghatározása, vagy
– látszólagos, valóságos erjedésfok meghatározása, vagy
– a sör zavarosságának ellenőrzése, vagy
– CO2-tartalom meghatározása, vagy
– élesztő kezelése, vagy
– a kész sör vizsgálata, érzékszervi minősítése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Sörgyártás technológiája, gépi berendezései

A vizsgafeladat ismertetése: Sörgyártás műveletének fizikai, kémiai, mikrobiológiai alapjai, a műveletek jellemzése, a gyártástechnológia elméleti alapjai, gépek és berendezések felépítése, működése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat arány: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Jövedéki, munkabiztonsági, higiéniai, minőségbiztosítási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:
Sör előállításához kapcsolódó hatályos jövedéki szabályozás, munkabiztonsági, higiéniai, minőségbiztosítási előírások bemutatása,

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Laboratóriumi alapvizsgálatokhoz (malátavizsgálat; látszólagos, valóságos erjedésfok meghatározása; a sör zavarosságának ellenőrzése; CO2-tartalom meghatározása; kész sör vizsgálata; érzékszervi minősítés) szükséges eszközök, berendezések
6.3. Sörlé előállításához szükséges eszközök, berendezések
6.4. Árpa, maláta-tárolók, tisztító, osztályozó berendezések
6.5. Árpaáztatók, csíráztatók
6.6. Aszalók
6.7. Erjesztő-tartályok, utóerjesztők, sörszűrő berendezés
6.8. Fejtőberendezések, pasztőröző berendezések
6.9. Vízkezelő berendezés
6.10. Mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések
6.11. Sör kiszereléséhez szükséges gépek, berendezések
6.12. Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök
6.13. Kéziszerszámok
6.14. Melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására szolgáló eszközök, berendezések
6.15. Munka-, tűz, környezetvédelmi berendezések, eszközök

Sörgyártó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Sommelier tanfolyam

A 88. sorszámú Sommelier megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 811 01
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Sommelier
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 34 541 06 Szőlész-borász szakképesítés vagy középfokú vendéglátóipari végzettség
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2. 5123 Felszolgáló, vendéglátóipari eladó Sommelier

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A sommelier tervezi, karbantartja és kezeli az étterem teljes hazai és külföldi italválasztékát és szivarkínálatát. Tervezi, követi a fogyást, raktárkészlettel gazdálkodik. Fogadja, ital ajánlásaival ellátja az étterembe érkező vendégeket, részükre értékesít, italokat és szivart szolgál fel szakszerűen, majd búcsúztatja őket.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– folyamatosan képezni magát a borászati évjáratok területén,
– aktívan részt venni az asztalszerviz ízléses elkészítésében,
– értékesítés-ösztönző stratégiákat bevezetni és meg valósítani,
– felkészülni az italok mellé ajánlott ételek elkészítési technológiájából,
– pontosan ismerni a hazai borvidékek jellemző borait, kultúráját,
– kiemelten kezelni a saját és munkahelyének higiéniáját,
– a felszolgálói csapatmunkába zökkenőmentesen beilleszkedni,
– folyamatosan figyelemmel kísérni a munkájához szükséges eszközök, gépek fejlődését,
– alapvető tudással rendelkezni a vendéglátás, a konyhatechnika, a nyersanyagkezelés területén,
– kellő felkészültséggel rendelkezni a borászati technológia területén,
– ismerni a szénsavas italok készítési technológiáját,
– ismerni a borkülönlegességek készítésének technológiáját,
– megfelelő logisztikai képességgel rendelkezni a raktározás területén,
– ismerni a bor nyilvántartásával kapcsolatos jövedéki előírásokat,
– felkészülni a koktélok párlatok, az ásványvizek, az üdítőitalok és a szivarok minősítésében és ajánlásában,
– kellő szakértelemmel rendelkezni a kávék és teák italválasztékának ismertetéséhez.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 06 Szőlész-borász szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10949-12 A Sommelier tevékenysége

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10949-12 A Sommelier tevékenysége gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Sommelier komplex gyakorlati vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése: a vizsgázó a komplex vizsga keretében végrehajtja az étel- és italkínálat ismertetését, valamint a terítési gyakorlatot, kiegészítve a bor érzékszervi bírálatával és a speciális szolgáltatás ajánlásával.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%

B) A vizsgafeladat megnevezése: A megadott borok és italok organoleptikus vizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése: borkóstolás és a kóstolt bor szakszerű értékelése, majd jellemzése szóban, hozzá étel ajánlása.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Egy borvidék és legjellemzőbb borfajtáinak bemutatása kulturális jellemzőivel együtt.

A vizsgafeladat ismertetése: a jelölt a tananyagban megismert hazai és külföldi borvidékek közül egyet tételhúzás útján kiválaszt, bemutatja azt és az adott borvidék legjellemzőbb borfajtáját is jellemzi.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Értékesítő üzlet berendezései, gépei,
6.3. Szárazjég készítő gép
6.4. Felszolgáláshoz szükséges anyagok, eszközök (evőeszközök, tálalóeszközök)
6.5. Asztali díszítő elemek (gyertya, virág, tükör, stb.)
6.6. Tájékoztató és reklám anyagok és eszközök (étlap, itallap, szóróanyagok, stb.)
6.7. Fémeszközök
6.8. Kerámiák, porcelánok
6.9. Textíliák
6.10. Papír eszközök
6.11. Italkocsi
6.12. Üveg eszközök
6.13. Borkínálás üvegeszközei
6.14. Egyéni védőeszközök
6.15. Borbírálati eszközök
6.16. Bútorzat
6.17. Számítógép, speciális szoftverek, pénztárgép
6.18. Vendéglátás bútorzata, oktatóhelyiség

Sommelier tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Mézeskalács-készítő tanfolyam

A 72. sorszámú Mézeskalács-készítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 215 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Mézeskalács-készítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai előképzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1.  FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.           7114 Pék, édesipari termékgyártó Mézeskalács-készítő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyártás előkészítését követően felkészül a munkára, előkészíti a munkafolyamatokat, alapméréseket végez. Mézes tészta készítése, feldolgozása, alakítása, sütése, díszítése, csomagolása. A mézes- tésztakészítés, tésztafeldolgozás gépeinek ismertetése. A mézestészták jellemzése, minőségi követelményeik ismertetése. A készterméket megfelelő módon tárolja, minősíti, csomagolja, és készíti elő szállításra. Munkavégzése során eszközöket használ, gépeket kezel, és betartja az egyes tevékenységekre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– felkészülni a munkára,
– előkészíteni a munkafolyamatot,
– alapméréseket végezni,
– eszközöket használni, gépeket kezelni,
– munkavédelmi előírásokat betartani,
– félkész terméket gyártani,
– készterméket gyártani,
– befejező műveleteket végezni,
– adminisztrációs munkát végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 05 Pék szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10942-16 Mézeskalács készítés
4.4. 11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1.   A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10942-16 Mézeskalács-készítés gyakorlat
5.2.4. 11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mézeskalács készítés
A vizsgafeladat ismertetése: mézeskalács tésztát készít, feldolgoz, süt és díszít. A mézes tészták jellemzése és minőségi követelményei. A termékek előállítása során minőségbiztosítási dokumentációt vezet. Érzékszervileg minősíti az elkészült készterméket.

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Dagasztógépek és keverőgépek
6.3. Keverőgépek
6.4. Sütőformák
6.5. Kemence vagy sütő
6.6. Mérlegek, sziták
6.7. Sütőipari speciális kéziszerszámok, eszközök
6.8. Tehermozgató eszközök, berendezések
6.9. Egyéni védőeszközök
6.10. Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.11. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.12. Hűtőgép

Mézeskalács-készítő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Gyümölcspálinka-gyártó tanfolyam

A 39. sorszámú Gyümölcspálinka-gyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 04
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Gyümölcspálinka-gyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó,

szikvízkészítő

Pálinkafőző
3.1.3. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó,

szikvízkészítő

Szeszfőző
3.1.4. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó,

szikvízkészítő

Szeszfőző mester
3.1.5. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Cefréző
3.1.6. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Italgyártó gép kezelője
3.1.7. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szeszdesztilláló
3.1.8. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szeszerjesztő
3.1.9. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Töltőgépkezelő

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Gyümölcspálinka-gyártó feladata a gyümölcspálinka-gyártás technológiájának (gyümölcs és borgazdasági alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, lepárlás, finomítás, érlelés, tárolás, palackozás) szakszerű, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– gyümölcs- és borgazdasági alapanyagokat átvenni, minősíteni,
– a cukortartalmat, borok alkoholtartalmát meghatározni,
– az alapanyagokat előkészíteni,
– cefrézési eljárásokat végezni,
– alkoholos erjedés folyamatát ellenőrizni, irányított erjesztést vezetni,
– kierjedt cefrét tárolni, védelmét biztosítani,
– lepárlási műveleteket végezni, a főző-, finomító üstöket üzemeltetni,
– mérőműszereket, biztonságtechnikai berendezéseket kezelni,
– érlelést végezni, ellenőrizni,
– deríteni, szűrni, szeszfokot beállítani, palackozni,
– gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a kész gyümölcspálinkákat, borpárlatokat,
– ellenőrizni és minősíteni,
– technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni,
– gépeket, berendezéseket tisztítani, CIP rendszert üzemeltetni,
– pálinkafőzde víz- és energia-gazdálkodását megszervezni,
– melléktermékeket, hulladékokat kezelni,
– a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10897-16 Gyümölcspálinka-gyártás
4.4. 11610-16 Jövedéki ismeretek
4.5. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10897-16 Gyümölcspálinka-gyártás gyakorlat, szóbeli
5.2.4. 11610-16 Jövedéki ismeretek írásbeli
5.2.5. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyümölcspálinka gyártása

A vizsgafeladat ismertetése:
Gyümölcspálinka gyártása (gyümölcs és borgazdasági alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, lepárlás,, finomítás, érlelés, tárolás, töltés, palackozás) a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.
Az évszaknak megfelelő gyümölcs felhasználásával gyümölcspálinkát készít, elvégzi az aktuális technológiai műveleteket.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gyümölcspálinka vizsgálata, minősítése

A vizsgafeladat ismertetése:
Gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok végzése, vagy a kész gyümölcspálinka, borpárlat ellenőrzése és minősítése.

Az aktuális munkafolyamattól függően:
– alapanyagok minősítése, vagy
– gyártásközi ellenőrzések
– pálinka, borpárlat alkoholtartalmának meghatározása, vagy
– pálinka, vagy borpárlat érzékszervi minősítése (bírálata).

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat aránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyümölcspálinka gyártásának technológiája

A vizsgafeladat ismertetése:
Gyümölcspálinka gyártás műveletének fizikai, kémiai, mikrobiológiai alapjai, a műveletek jellemzése, a gyártástechnológia elméleti alapjai, gépek és berendezések ismertetése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Jövedéki ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:
Gyümölcspálinka előállításához kapcsolódó hatályos jövedéki szabályozás bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök, berendezések:
6.3. Cukortartalomhoz, savtartalomhoz
6.4. pH mérő
6.5. Maradék-cukor meghatározáshoz
6.6. Alkoholtartalom meghatározáshoz
6.7. Érzékszervi minősítéshez
6.8. Hőmérséklet, térfogat, sűrűség- és tömeg méréséhez
6.9. Gyorstesztek (pálinka vizsgálatához)
6.10. Látszólagos, valóságos erjedésfok meghatározásához
6.11. Gyümölcs- és borgazdasági alapanyagokat átvételéhez, előkészítésükhöz szükséges eszközök, berendezések
6.12. Cefréző berendezések, erjesztő berendezések
6.13. Cefretárolók,
6.14. Lepárló, finomító berendezés, szeszmérőgép
6.15. Szűrőberendezések,
6.16. Kéziszerszámok
6.17. Egyéni védőeszközök, védőfelszerelések
6.18. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés eszközei
6.19. Mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések,
6.20. A melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására szolgáló munka-, tűz, környezetvédelmi berendezések, eszközök

Gyümölcspálinka-gyártó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs tanfolyam

A 23. sorszámú Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 14
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3135 Minőségbiztosítási technikus Minőségbiztosítási asszisztens
3.1.3 Minőségbiztosítási ügyintéző
3.1.4. Minőségirányítási megbízott
3.1.5. Termékvizsgáló
3.1.6. Élelmiszervizsgáló

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs képes önállóan vagy mérnöki irányítással kezelni a minőségbiztosításhoz szükséges műszereket és a dokumentációt nyilvántartani. Ismeri a minőségbiztosításhoz szükséges előírásokat, közreműködik az üzemi szabályozások kialakításában, részt vesz a folyamatszabályozásban, javaslatot tesz az ellenőrzési módszerekre. Közreműködik a dokumentációk kidolgozásában, hibaanalíziseket végez.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– munkaterületet, munkafolyamatokat előkészíteni,
– mintát venni, mintát előkészíteni,
– alapvető mikrobiológiai, higiéniai vizsgálatokat végezni,
– jogszabályokat értelmezni,
– minőségbiztosítási dokumentumokat, nyilvántartásokat létrehozni, kezelni,
– auditokon részt venni,
– együttműködni a vezetőkkel, a termelés irányítóival.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 03 Húsipari termékgyártó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11941-16 Mikrobiológia
4.4. 10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11941-16 Mikrobiológia szóbeli, gyakorlat
5.2.4. 10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás írásbeli

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Minőségbiztosítás

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy minőségbiztosítási feladatot old meg. A gyakorlati vizsgafeladat a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Higiénia és minőségbiztosítás” modulra épül.
A jelölt a feladat megoldásához minőségbiztosítási dokumentumokat kaphat (pl. Minőségirányítási kézikönyv, Higiéniai-, takarítási utasítás stb.)

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológia, higiénia írásbeli

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat komplex, mikrobiológiai ismereteket tartalmaz 60%-ban, higiéniai ismereteket 40%-ban.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Mikrobiológia”, „Higiénia és minőségbiztosítás” modulokra épülnek.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Mérőeszközök
6.3. Egyéni védőeszközök
6.4. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.5. Tűzvédelmi és munkabiztonsági eszközök
6.6. Számítógép, nyomtató, szoftverek

Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Sörgyártó tanfolyam

OKJ száma: 31 541 08 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A039

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Sörgyártó Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Sörgyártó OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Sörgyártó munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Sörgyártó olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Sörgyártó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Sörgyártó tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Sörgyártó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Sörgyártó tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosított 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az Sörgyártó tanfolyam szakmai követelménymodulja:
10899-16 Sörgyártás
11610-16 Jövedéki ismeretek
10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás

Az Sörgyártó tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

Sommelier tanfolyam

OKJ száma: 31 541 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A108

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Sommelier Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Sommelier OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Sommelier munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Sommelier olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Sommelier tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Sommelier tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Sommelier tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Sommelier tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: –
– Bemeneti kompetenciák: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Szakmai előképzettség: 34 541 06 Szőlész-borász szakképesítés vagy középfokú vendéglátóipari végzettség

Az Sommelier tanfolyam szakmai követelménymodulja:
10949-12 A Sommelier tevékenysége

Az Sommelier tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

Vágóhídi munkás tanfolyam

OKJ száma: 21 541 03 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A133

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Vágóhídi munkás Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Vágóhídi munkás OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Vágóhídi munkás munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Vágóhídi munkás olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Vágóhídi munkás tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Vágóhídi munkás tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Vágóhídi munkás tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Vágóhídi munkás tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: befejezett iskolai előképzettséget nem igényel
– Bemeneti kompetenciák: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az Vágóhídi munkás tanfolyam szakmai követelménymodulja:
10891-16 Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás
10927-16 Vágóhídi munka

Az Vágóhídi munkás tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!