Category: Egészségügyi szakmák

Fertőtlenítő–sterilező tanfolyam

A 21. sorszámú Fertőtlenítő–sterilező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 725 01

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Fertőtlenítő–sterilező

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:–

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300–400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5222 Segédápoló, műtőssegéd Fertőtlenítő (egészségügyi)
3.1.3. Fertőtlenítő–sterilező

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A fertőtlenítő–sterilező feladata a fertőtlenítéssel, sterilizálással kapcsolatos feladatok ellátása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– a fertőtlenítésre, sterilezésre szánt anyagokat, eszközöket, műszereket csoportosítani, átvizsgálni, karbantartani, csomagolni, címkézni
– megfelelő technológia alkalmazásával műszerek és eszközök tisztítását, fertőtlenítését végezni
– sterilizáló–gépeket az előírásoknak megfelelően üzemeltetni, felhasználói szintű karbantartást végezni
– a sterilizálás hatékonyságát ellenőrizni
– steril eszközöket, műszereket, anyagokat szállítani, tárolni
– a betegellátásban, járványügyi gyakorlatban speciális fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 720 04 Perioperatív asszisztens szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító

száma

megnevezése
4.3. 11112–16 Fertőtlenítés–sterilizálás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító

száma

 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11112–16 Fertőtlenítés–sterilizálás írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés, sterilizálás

A vizsgafeladat ismertetése:
A feladatleírásnak megfelelően konkrét fertőtlenítési és sterilizálási feladatok végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék

6.2. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag–

és gumi eszközök)

6.3. Dokumentációs formanyomtatványok
6.4. “Kocsik”: ágyazó, előkészítő
6.5. Egyszer használatos steril eszközök
6.6. Orvosi műszerek– kézi műszerek
6.7. Kötszerek, bőrfertőtlenítők
6.8. Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.9. Sterilizáláshoz szükséges berendezések
6.10. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.11. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

 Fertőtlenítő–sterilező tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Fertőtlenítő-sterilező tanfolyam

OKJ száma: 31 725 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A018

Az általunk kínált költséghatékony, ár-érték arányában kiemelkedő lehetőségű Fertőtlenítő-sterilező Tanfolyam során olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékesebbé válik saját céljainak megvalósításában és a munkaerő-piacon egyaránt. Hogyha nálunk végzi el a ráépülő tanfolyamot is, akkor akár tetőfedéssel is foglalkozhat majd.

Az Fertőtlenítő-sterilező OKJ-s bizonyítvány sikeres megszerzésével akár saját vállalkozást is indíthat, melyhez egyedülálló lehetőséget és mentorálást kívánunk biztosítani Önnek. Az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik az Fertőtlenítő-sterilező munkához tartozó ismereteket elsajátítani, megtanulni. Nálunk a változtatás lehetőségét elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel tudja megalapozni.

Az Fertőtlenítő-sterilező olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt garantált minőségben a mindenkori érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelően. Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású és szorgalmas munkatársak állnak rendelkezésükre. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk és folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az OKJ-s Bizonyítvány megszerzését követően nálunk lehetősége nyílik az EUROPASS, azaz egy európai idegen nyelvű bizonyítvány igénylésére is, amely az Ön által kért nyelven igazolja a megszerzett szakképesítést, így nagy segítségére lehet a külföldi álláskeresés, munkavállalás során.
Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

Tudjon meg többet, rendeljen ingyenes katalógust, kérjen ingyenes ajánlatot, jöjjön be irodáinkba! Tesztelje nyelvtudását! Mérje fel angol, német, francia, spanyol, vagy olasz nyelvtudását, és néhány perc alatt meg is kapja az elért tudásszintje értékelését!

Az Fertőtlenítő-sterilező tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. A képzési helyszíneink infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, valamint a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett segítik és támogatják Önt. Az Fertőtlenítő-sterilező tanfolyam résztvevői számára a tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen biztosítjuk, a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, így nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tankönyvekre. Tananyagaink biztosításával még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt megteremtsünk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Fertőtlenítő-sterilező tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Fertőtlenítő-sterilező tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Bemeneti kompetenciák: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az Fertőtlenítő-sterilező tanfolyam szakmai követelménymodulja:
11112–16 Fertőtlenítés–sterilizálás

Az Fertőtlenítő-sterilező tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó tanfolyam

OKJ száma: 52 726 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A127

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
 • GYED-en, GYES-en lévő
 • regisztrált álláskereső
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó – További információért kattintson ide!

Szakmai és Vizsgakövetelménye Letöltés

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  Egészségfejlesztési segítő szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A szakképesítés képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után  tudni fogja, hogy hogyan kell  a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését segíteni, ápolási gondozási feladatokat ellátni, krízishelyzetet felismerni, kezelésben való részvétel szükségességét a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben alkalmazni, a családi környezetben , illetve az adott közösségen (hátrányos helyzetű kistérségű településen) belül  alkalmazható ismereteket szerezni.
  A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Egészségfejlesztési segítő
  Egészségfejlesztési segítő szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A071) alapján folytatott képzés azonosító száma: 32 720 01
  Az Egészségügy szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

  A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. mellékletében az Egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

  Elmélet/gyakorlat aránya: 50%-elmélet, 50%-gyakorlat
  Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 400 óra

  Képzési Modulok listája:

  • 11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
  • 11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
  • 11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
  • 11497–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
  • 11499–12 Foglalkoztatás II.
  • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

  A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
  A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
  A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

  Egészségfejlesztési segítő OKJ Képzés

   

  Az új évben is a korábbi évek sikeres képzését, a Mentőápoló szakképesítés-ráépülés OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot indít az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény. Képzésünket az ország bármely pontján megvalósítjuk. Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít.
  A Mentőápoló szakképesítés-ráépülés képzési programban meghatározott tananyag célja, hogy a gyakorlatban hasznosítható tudást szerezzen: a helyszín biztosításáról, a betegvizsgálatról. Sürgősségi esetekben mentési feladatokról.  Az ellátást az orvos vagy a mentőtiszt utasításai alapján végzi, jártassá válik a betegrögzítésben, szállításban, valamint a mentésszervezésben is. Előfordulhat, hogy katasztrófahelyzetek, tömegbalesetek mentési munkálatait is végeznie kell.
  Mentőápoló szakképesítés-ráépülés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A047) alapján folytatott képzés azonosító száma: 55 723 11
  Az Egészségügy szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés

  A képzés megkezdésének feltételei:
  – Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  – Szakmai előképzettség: 54 723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés
  – Előírt gyakorlat: iskolarendszeren kívüli képzés esetén 1 év kivonuló mentőgyakorlat, a foglalkoztató által hivatalos dokumentummal igazoltan
  – Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  – Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

  Elmélet/gyakorlat aránya: 50%-elmélet, 50%-gyakorlat
  Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 440 óra

  Képzési Modulok listája:
  – 11197-16 Szakápolástani ismeretek
  – 11198-12 Mentésszervezési és oktatási feladatok
  A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
  A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
  A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

  Mentőápoló OKJ Képzés

  Egészségfejlesztési segítő tanfolyam

  A 12. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
  1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 720 01
  1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztési segítő
  1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-
  1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400

  2. EGYÉB ADATOK
  2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
  2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
  2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 23/2018. (VII. 18.) NGM rendelettel módosított 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. mellékletben az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  2.2. Szakmai előképzettség: –
  2.3. Előírt gyakorlat: –
  2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
  2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
  2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
  2.8. Szintvizsga: –
  2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

  3. PÁLYATÜKÖR
  3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
  3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2. 3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású Egészségfejlesztési segítő

  3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
  Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.
  A szakképesítéssel rendelkező képes:
  – Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani
  – Felismerni a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, egyszerű probléma-térképet készíteni
  – Felismerni a fogyatékosság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében
  – Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában
  – Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével
  – Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismerni a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat
  – Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítani
  – Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során
  – Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal és a szakemberekkel
  – Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújtani a hozzátartozóknak
  – Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyelni a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is
  – Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni
  – Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára
  – Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segíteni a családnak azok elhárításában
  – Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt
  – Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvényein
  – Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét
  – Környezetében felismerni a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket
  – Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában
  – Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek). Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására
  – Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében
  – Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni
  3.3. Kapcsolódó szakképesítések-

  A B C
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
  3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
  3.3.3.

  4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
  4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító száma megnevezése
  4.3. 11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
  4.4. 11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
  4.5. 11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
  4.6. 11499–12 Foglalkoztatás II.
  4.7. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

  5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
  5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
  Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
  5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
  5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában gyakorlati
  5.2.4. 11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában szóbeli
  5.2.5. 11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem gyakorlati
  5.2.6. 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
  5.2.7. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
  5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
  A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati interakció
  A vizsgafeladat ismertetése: Kapcsolatfelvétel egy személlyel, vagy egy családdal, kockázati tényezők és felmerülő problémák azonosítása és a probléma feltárása után a probléma kezelése (kérvény megírása, orvoshoz fordulás elősegítése, egyszerűbb ápolási feladat kivitelezése), jelentéstétel a szakmai vezető felé.
  A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
  B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás
  A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakótér/lakókörnyezet fizikai, közegészségügyi jellemzőinek megítélése, a kockázati és veszélyhelyzetek azonosítása (háztartási balesetek veszélyét hordozó helyzetek, egyéb környezeti veszélyforrások, személyi, környezeti higiéné hiányosságai) a közvetlen veszély elhárítása, javaslat a megelőzésre.
  A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
  C) A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegélynyújtás
  A vizsgafeladat ismertetése: Alapszintű elsősegélynyújtás, illetve telefonos segítséghívás (mentők, orvosi ügyelet).
  A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: –
  A vizsgafeladat ismertetése: –
  A vizsgafeladat időtartama: –
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása
  A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazák
  A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
  A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

  6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
  6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
  6.2. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök)
  6.3. Dokumentációs formanyomtatványok
  6.4. “Kocsik”: ágyazó, előkészítő, éjjeli szekrény, karosszék
  6.5. Egyszerhasználatos eszközök és kéziműszerek
  6.6. Veszélyes hulladék– és szelektív hulladék tárolásának eszközei
  6.7. Bemutató eszközök, mulázsok
  6.8. Egyszerűbb diagnosztikai eszközök, berendezések (vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra, hőmérsékletmérő)
  6.9. Kötszerek, bőrfertőtlenítők , sebkötözők
  6.10. Fertőtlenítéshez használt eszközök, fertőtlenítőszerek
  6.11. Otthonápolási eszközök, ápolási eszközök
  6.12. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
  6.13. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
  6.14. Alapszintű újraélesztés és elsősegélynyújtás eszközei
  6.15. Kényelmi eszközök, otthonápolási eszközök
  6.16. Nehezen mozgó, fogó betegek speciális ápolási eszközei (speciális kanál, villa, csésze, zoknihúzó, stb.)
  6.17. Csecsemő–, és gyermekápolás eszközei (csecsemőágy, matrac, pelenkázó, mérleg, badella, csecsemő fésű, hajkefe, olló, lázmérő, mérőszalag, pelenka, körömkefe, lepedő, fürdőlepedő, ruházat, evőeszközök, játékok)
  6.18. Hallgatói szociális helyiség (pihenő helyiség, öltözőszekrény)
  6.19. Gyógyászati segédeszközök (kerekesszék, támbot, járókeret, kapaszkodók)
  6.20. Kommunikáció eszközei (telefon, piktogramok, számítógép)
  6.21. Táplálkozási eszközök (asztal, szék, terítő, evőeszköz, tányér, szalvéta, szívószál, csőrös csésze)
  6.22. Speciális, kommunikációt támogató eszközök és felszerelések (hallókészülék, fülilleszték, speciális órák, Braille tábla, jelnyelvi oktató DVD)
  6.23. Háztartási vegyi anyagok és a háztartási kártevőmentesítés eszközei
  6.24. Otthoni gyógyszerek tárolására alkalmas eszközök, “házipatikai” készítmények
  6.25. Tápanyagtáblázatok
  6.26. Falitáblák, vagy CD/DVD–k: mérgező növények, gombák, egészségügyi kártevők, egyéb, az oktatáshoz kapcsolódó multimédiás anyagok

  7. EGYEBEK

  7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
  Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

  Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
  Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

  Egészségfejlesztési segítő tanfolyam


  OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
  Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
  Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
  Téma: Egészségfejlesztési segítő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

  Egészségfejlesztési segítő tanfolyam

  OKJ száma: 32 720 01 – Jelentkezzen most!
  Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
  Engedélyszám: E-000526/2014/A071

  Gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy magunk, vagy családtagunk, rokonunk, szomszédunk stb. megbetegszik, akár súlyos , elhanyagolt vagy csak figyelmen kívül hagyott betegség alakulhat ki, tehát fontos a megelőzés. Mi ilyenkor a teendő? Hova fordulhatunk segítségért?
  Ha kérdéseire szakszerű választ keres, akkor iratkozzon be az Egészségfejlesztési segítő megnevezésű OKJ tanfolyamunkra. Megismerheti, megtanulhatja ezt a szakmát és minden helyzetben segítségére lesz munkája során a közösségének és a környékén élő családoknak.

  Az egészségfejlesztési segítő tanfolyam célja:
  Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken team munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.
  Az egészségügyi kormányzat és az orvostársadalom is egyértelműen támogatja az egészségfejlesztési segítőket. A Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati, alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerő-piacon.

  Amit tanulni fog:

  •  Alapszintű elsősegélynyújtás
  •  Primer prevenciós tevékenység
  •  Ügyintézési tevékenység
  •  Ápolási-gondozási feladatok ellátása
  •  Krízishelyzet felismerés, kezelésben való részvétel
  •  Szükségletfelmérés

  Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni, minőségi Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét. Kiváló képzést nyújtunk garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

  Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró vizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

  Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.

  Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

  Egészségfejlesztési segítő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
  – Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a 2.1.2. pontban meghatározottak szerint
  – Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. mellékletében az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  – Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

  Egészségfejlesztési segítő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
  – 11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
  – 11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
  – 11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
  – 11497–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
  – 11499–12 Foglalkoztatás II.
  – 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

  Egészségfejlesztési segítő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

  Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

  Jelentkezzen most!


  10% kedvezményt adunk, ha:

  • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
  •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  •  GYED-en, GYES-en lévő!
  •  regisztrált álláskereső!
  •  nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  •  a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

  Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

  Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
  Egészségfejlesztési segítő tanfolyam – További információért kattintson ide!

   

  Mentőápoló tanfolyam

  A 49. sorszámú Mentőápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

  1.AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
  1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 11
  1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mentőápoló
  1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5
  1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

  2.EGYÉB ADATOK
  2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
  2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
  2.2. Szakmai előképzettség: 54 723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés
  2.3. Előírt gyakorlat: iskolarendszeren kívüli képzés esetén 1 év kivonuló mentőgyakorlat, a foglalkoztató által hivatalos dokumentummal igazoltan
  2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
  2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
  2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
  2.8. Szintvizsga: –
  2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

  3.PÁLYATÜKÖR
  3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
  3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2. 3311 Ápoló, szakápoló Mentőápoló

  3.2. A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:
  A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosi, illetve mentőtiszti kocsin, sürgősségi osztályon tevékenykedik, csapat tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.
  A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
  – a magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során
  – az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában
  3.3. Kapcsolódó szakképesítések

     A  B  C
   3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
   3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
   3.3.3.  55 720 01  Egészségügyi gyakorlatvezető  szakképesítés-ráépülés
   3.3.4.  54 720 01  Perioperatív asszisztens  azonos ágazat
   3.3.5.  54 720 02  Fogászati asszisztens  azonos ágazat
   3.3.6.  54 720 03  Gyógyszertári asszisztens  azonos ágazat
   3.3.7.  54 723 02  Gyakorló ápoló  azonos ágazat
   3.3.8.  54 723 03  Gyakorló csecsemő és gyermekápoló  azonos ágazat
   3.3.9.  54 725 02  Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus  azonos ágazat
   3.3.10.  54 725 03  Fizioterápiás asszisztens  azonos ágazat
   3.3.11.  54 725 04  Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens  azonos ágazat
   3.3.12.  54 725 05  Gyakorló szövettani asszisztens  azonos ágazat
   3.3.13.  54 723 01  Gyakorló mentőápoló  azonos ágazat
   3.3.14.  54 725 06  Kardiológiai és angiológiai asszisztens  azonos ágazat
   3.3.15.  54 725 07  Klinikai neurofiziológiai asszisztens  azonos ágazat
   3.3.16.  54 725 09  Radiográfiai asszisztens  azonos ágazat
   3.3.17.  54 726 03  Ergoterapeuta  azonos ágazat
   3.3.18.  54 726 04  Gyógymasszőr  azonos ágazat
   3.3.19.  55 723 01  Ápoló  azonos ágazat
   3.3.20.  55 723 17  Mentésirányító  azonos ágazat
   3.3.21.  55 723 02  Csecsemő és gyermekápoló  azonos ágazat
   3.3.22.  55 725 11  Klinikai fogászati higiénikus  azonos ágazat
   3.3.23.  55 725 18  Klinikai laboratóriumi szakasszisztens  azonos ágazat
   3.3.24.  55 725 21  Szövettani szakasszisztens  azonos ágazat
   3.3.25.  55 726 02  Sportmasszőr  azonos ágazat

  4.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
  4.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító száma megnevezése
  4.3. 11197–16 Szakápolástani ismeretek
  4.4. 11198–12 Mentésszervezési és oktatási feladatok

  5.VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
  5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
  Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.
  Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
  5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
  5.2.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma   megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 11197–16 Szakápolástani ismeretek szóbeli
  5.2.4. 11198–12 Mentésszervezési és oktatási feladatok gyakorlati

  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
  5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani ismeretek követelménymodul témaköreiből összeállított feladatok megoldása mentéstechnikai eszközök alkalmazásával
  A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs és szimulációs feladatok megoldása, végrehajtása a sürgősségi betegellátás témaköréből
  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: –
  A vizsgafeladat ismertetése: –
  A vizsgafeladat időtartama: –
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor
  A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák
  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
  A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

  6.ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
  6.1. Hatályos jogszabályban felsorolt tárgyi feltételekkel rendelkező esetkocsi, vagy az esetkocsi felszereléssel rendelkező szimulációs terem
  6.2. Skilllek gyakorlására szolgáló mulageok, torzók (vénás beavatkozások, IO technika, légútbiztosítás)
  6.3. Sürgősségi ellátás szimulációjára alkalmas teljes alakos szimulátorok, (újraélesztés, conicotomia, mellkasi detenzionálás, centralis véna punctio)
  6.4. Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktanterem/demonstrációs terem

  7. EGYEBEK
  7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
  Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

  7.2.2 Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Mentőápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.

  A mentőápoló tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
  A mentőápoló tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

  Mentőápoló tanfolyam

  OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
  A Mentőápoló tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
  Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
  Téma: Mentőápoló tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

  Mentőápoló tanfolyam

  OKJ száma: 55 723 11 – Jelentkezzen most!
  Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
  Engedélyszám: E-000526/2014/A047

  Aki úgy érzi, hogy embertársai életét szeretné megmenteni, segítene a betegeken, a sérülteken, továbbá minderre pszichésen is felkészült, érdemes fontolóra vennie a mentőápoló képzés elvégzését. Csak azoknak ajánljuk, akik elkötelezettek az életmentés iránt!

  A mentősök társadalmilag megbecsültek, elismertek. Ez több egy egyszerű szakmánál: ez valódi hivatás. Aki mentősnek áll, biztosan nem a pénzért teszi: egyszerre fontos számára, hogy munkája különleges legyen, változatos, kalandos, értelmes és hasznos. A szirénázva vonuló mentőautó olyan emberhez vonul ki, aki bajban van. Lehetséges, hogy életveszélyes az állapota. Ez a munka minden egyes nap kihívásokat, kemény helyzeteket jelent. Kihívás, mert minden nap új, izgalmas és nagyszerű feladat várja majd.

  Szerezze meg nálunk ezt a szakmai végzettséget. Tanfolyamunkon az oktatók profi szakemberek, akik tudásuk legjavát adják át hallgatóinknak. Mentőápoló OKJ képzésünk olcsó, rugalmas és magas színvonalú is egyben, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. Kiváló képzést nyújtunk garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk Önt.

  A tanfolyam elvégzése után képes lesz az ellátáshoz szükséges eszközök karbantartására a helyszín biztosítására, a betegvizsgálatra. Sürgősségi esetekben mentési feladatai vannak. Az ellátást az orvos vagy a mentőtiszt utasításai alapján képes lesz ellátni. Jártassá válik a betegrögzítésben, szállításban, valamint a mentésszervezésben is. Előfordulhat, hogy katasztrófahelyzetek, tömegbalesetek mentési munkálatait végzi, így kiegyensúlyozott, egészséges pszichikum és őszinte hivatástudat szükséges munkájához.

  Mentőápoló tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
  – Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  – Szakmai előképzettség: 54 723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés
  – Előírt gyakorlat: iskolarendszeren kívüli képzés esetén 1 év kivonuló mentőgyakorlat, a foglalkoztató által hivatalos dokumentummal igazoltan
  – Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  – Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

  Mentőápoló tanfolyam célja:
  A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosos mentőtiszti kocsin, sürgősségi osztályon tevékenykedik, team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.

  Mentőápoló tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
  – 11197–16 Szakápolástani ismeretek
  – 11198–12 Mentésszervezési és oktatási feladatok

  A Mentőápoló tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

  Mentőápoló Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerő-piacon. A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Mentőápoló bizonyítványt kapnak.

  „IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál még nyelvi képzéseket is, ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakembert képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat akár külföldön is. Az EUROPASS az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítvány, amely igazolja a képesítést.

  A Mentőápoló tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Mentőápoló tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

  Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítő órákon vehet részt. A Mentőápoló tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

  Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

  Jelentkezzen most!

  10% kedvezményt adunk, ha:

  •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

  Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

  Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
  Mentőápoló tanfolyam – További információért kattintson ide!