Tag: Vegyipari technikus Tanfolyam

0

Vegyész technikus tanfolyam

OKJ száma: 54 524 03 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A121

Mai életünk elképzelhetetlen a vegyipar nélkül, nélküle valamennyi iparág ellehetetlenülne. Hiányában leállna a közlekedés jelentős része (minden benzinnel vagy olajjal hajtott jármű), nem lennének gyógyszerek, az élelmiszeripar termelése jelentősen csökkenne, nem létezhetne műanyagipar. Mostanra komoly problémát jelent a hazai vegyiparnak, hogy évekkel ezelőtt kikerült az iskolarendszerű képzések közül a képzés, amely a vállalatok szakember-utánpótlásának bázisát Jelenleg ezt a szakmát csak átképzés keretében lehet elsajátítani. A vegyipar, a gyógyszeripar napjainkra igen széles területté vált, sokféle ismeretet vár el a munkavállalóktól. Az alapos szakmai felkészültség mellett nyelvismeretet, informatikai tájékozottságot, csapatmunkát, valamint jó kommunikációs készséget is. Ha úgy érzi, hogy a vegyész technikus szakmában látja jövőjét, megélhetését, akkor jelentkezzen most Vegyész technikus tanfolyamunkra.Szerezze meg nálunk ezt a szakmai végzettséget, a mai tudásalapú társadalomban nagy termelékenységet és pontosságot kívánó szakmát, egy fellendülő ipari területen.

A Vegyész technikus önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz nagyüzemi vegyi folyamatok végrehajtásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, készülékek, berendezések üzemeltetésében, a termékek minőségének és kémiai összetételének ellenőrzésében. Alkalmazható a kőolaj- és benzinszármazékok, gyógyszerek, szintetikus anyagok, kozmetikumok, növényvédő szerek, műtrágyák és műanyagok gyártásában, műanyagok és gumik feldolgozásában. A szakkepesites.hu tartalma

A Vegyész technikus szakképesítéssel rendelkező képes:

– ellenőrizni, irányítani az alapanyagok, gyártási segédanyagok beszállítását, raktározását és feldolgozását
– intézkedni a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkák elvégzése felől
– új berendezés üzembe helyezésében részt venni
– gondoskodni a felügyelete alá tartozó gépek, gyártó berendezések vagy laboratóriumi eszközök termék- vagy műszakváltást megelőző beállításáról
– figyelemmel kísérni a gyártási paraméterek alakulását, értékelni és összehasonlítani a technológiai utasítással
– kivizsgálni és javaslatot tenni vagy intézkedni az üzemzavarok, minőségi problémák elhárítása érdekében
– gondoskodni a gyártási feltételek folyamatos fenntartásáról, ellenőrizni a zavartalan alapanyag- és energiaellátást
– betartani és beosztott munkatársaival betartatni a laboratóriumra, az üzemre, a gyártási folyamatokra vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, zajvédelmi rendszabályokat
– elvégezni a termeléssel összefüggésben szükséges, közvetlen minőségi ellenőrző laboratóriumi vizsgálatokat
– felmérni a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok, mérőműszerek eszközök mennyiségét és műszaki állapotát
– meggyőződni a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
– mintákat venni vagy átvenni a vizsgálandó mintákat
– vegyipari laboratóriumi vizsgálatok előkészíteni
– vegyipari laboratóriumban, vagy külső helyszínen elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait
– minőségi és mennyiségi analitikai munkát végezni
– vegyipari laboratóriumi szabvány vizsgálatokat végezni
– preparatív laboratóriumi munkát végezni
– laboratóriumi műveleteket végrehajtani önállóan, vagy magasabb képzettségű (üzemmérnök vagy mérnök) irányításával, utasítások alapján, illetve műszaki leírás, egyéb dokumentum alapján
– kiértékelni az elvégzett laboratóriumi vizsgálatokat, az eredményeket összevetni az előírásokkal
– kémiai és fizikai laboratóriumi kísérleteket végezni
– alkalmazni a munkakörére vonatkozó vagy azzal kapcsolatos jogszabályokat, szabványokat, előiratokat
– dokumentációs feladatokat végezni
– közreműködni félüzemi kísérletek végrehajtásában
– gondoskodni a laboratórium általános rendjéről
– elvégezni a laboratóriumi eszközök, berendezések rá vonatkozó karbantartási feladatait
– megkülönböztetni prokarióta (baktériumok) és eukarióta (pl. gombák) sejteket illetve sejtalkotókat sejtfestéssel
– elkészíteni mikroszkópos preparátumokat
– felismerni szövettani és élettani jellemzőket
– elvégezni egyszerű immunológiai vizsgálatokat (pl. kicsapás)
– elvégezni biokémiai vizsgálatokat
– megfigyelni anaerob és aerob anyagcsere-folyamatokat

Vegyész technikus tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: –
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: –

Vegyész technikus tanfolyam szakmai követelménymoduljai:

11797-16 Laboratóriumi feladatok
11850-16 Vegyésztechnikusi feladatok
11849-16 Vegyész szakmai elmélet feladatok
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.

A Vegyész technikus tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Vegyész technikus tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők és megfelelő infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal segítve hozzá a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel Önt a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Vegyész technikus tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyaghoz. Nem kell tehát több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Vegyész technikus tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány azonos értékű az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Vegyipari technikus tanfolyam – További információért kattintson ide!

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a szakképesítés Vegyipari technikus OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A vegyipar számára a jövőben is szükséges a középfokú szakemberellátás. A képzett szakember képes lesz a kőolaj- és benzinszármazékok, gyógyszerek, szintetikus anyagok, kozmetikumok, növényvédő szerek, műtrágyák és műanyagok gyártására, műanyagok és gumik feldolgozására.
A Vegyipari technikus képzési programban meghatározott modultartalmak elsajátítása után fejlesztheti tudását és megszerezheti a (55 524 04) Papíripari technikus, (55 524 01) Drog- és toxikológiai technikus, (55 524 02) Gyógyszeripari laboratóriumi technikus, illetve a (55 524 03) Műszeres analitikus szakképesítést is Intézményünknél további kedvezményekkel.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Vegyésztechnikus, Vegyipari méréstechnológus, Gyógyszeripari technikus, Kőolajipari technikus, Finomvegyipari géprendszer üzemeltető, Folyamatoperátor, vegyipar, Vegyipari környezetvédelmi technikus, Autoklávkezelő, vegyipar, Vegyi,- műanyag- és gumiipari anyagkezelő, alapanyag-előkészítő, Vegyianyaggyártó, Vegyiparioldószer-kezelő, Gyógyszeralapanyag-gyártó, Gyógyszeriparigép-kezelő, Műtrágyakeverő , Növényvédőszer-gyártó      
Vegyipari technikus képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A121) alapján folytatott képzés azonosító száma azonosító száma: 54 524 02
A Vegyipar szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1440 óra

Képzési Modulok listája:
– 10093-12 Üzemeltetési és mérési feladatok
– 10097-12 Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok
– 10098-12 Vegyipari műszaki alapfeladatok
– 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
– 11477-12 Gyógyszerkészítmények gyártása
– 11478-12 Vegyianyagok gyártása
– 11479-12 Vegyipari eljárások és mérések

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlati, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Vegyipari technikus OKJ Képzés