Tag: Vállalkozási ismeretek tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Vállalkozási ismeretek képzést. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!

Vállalkozási ismeretek Tanfolyam képzési programjában meghatározott tananyag elsajátításának célja: képesek legyenek képesek legyenek önálló vállalkozások létrehozására, irányítására és sikeres működtetésére.A szükséges alapvető ismereteket átadni, egyfajta irányvonalat kijelölni a vállalkozók számára. Ismerje és alkalmazza a vállalkozói ismeretek mellett a gazdasági és piaci, pénzügyi és finanszírozási, számviteli és adózási, üzleti és pénzügyi tervezési ismereteket.

A Vállalkozási ismeretek képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/D013) alapján folytatott egyéb, kompetencia alapú képzés.

A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai végzettség:  általános iskola befejezett 8. osztálya
Szakmai végzettség: nem szükséges
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek:alapszintű számítógép használói ismeretek

Vállalkozási ismeretek tanfolyam tananyagegységei:
– Vállalkozói ismeretek

– Gazdasági és piaci ismeretek
– Pénzügyi és finanszírozási ismeretek
– Számviteli és adózási ismeretek
– Üzleti és pénzügyi tervezési ismeretek

A képzés óraszáma: 100 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Vállalkozási ismeretek Tanfolyam

Vállalkozási ismeretek Tanfolyam

Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés

Engedélyszám: E-000526/2014/D009

A vállalkozások beindításához és működéséhez kívánunk segítséget nyújtani. Vállalkozási ismeretek képzésünkkel, szükséges alapvető ismereteket átadni, egyfajta irányvonalat kijelölni a vállalkozók számára, hiszen ezen ismeretek megszerzését nem lehet befejezni, azt folytatni kell egy életen át.

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata. Magyarországon a 90-es évektől kezdődően a társadalmi gazdasági változásoknak köszönhetően kiépült a piacgazdaság, melynek következtében jelentős átalakulások történtek a magyar gazdaságban. Átrendeződött a tőkeszerkezet, jelentősen megnőtt a piaci szereplők száma, élesebb lett a piaci verseny. Ugrásszerűen megnőtt a vállalkozások száma Magyarországon és hogy megfeleljenek a piaci követelményeknek, tudatosan fel kellett készülni az üzleti életre. A vállalkozások hamar rádöbbentek arra, hogy a sikeres vállalkozás beindításához nem elegendő a tőke és a jó ötlet, de szakmai és vállalkozói ismeretek is szükségesek, hogy megalapozott döntéseket tudjanak hozni.

Szerezze meg nálunk ezt a végzettséget. Tanfolyamunkon az oktatók profi szakemberek, akik tudásuk legjavát adják át hallgatóinknak. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes a tankönyv, az elméleti tudásszint A felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

Vállalkozási ismeretek tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
Iskolai végzettség:  általános iskola befejezett 8. osztálya

Szakmai végzettség: nem szükséges
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek:alapszintű számítógép használói ismeretek

Vállalkozási ismeretek tanfolyam célja:
A  képzés során megszerezhető kompetenciák  maradéktalan elsajátítása után képesek legyenek képesek legyenek önálló vállalkozások létrehozására, irányítására és sikeres működtetésére.

Vállalkozási ismeretek követelménymoduljai:
– Vállalkozói ismeretek
– Gazdasági és piaci ismeretek
– Pénzügyi és finanszírozási ismeretek
– Számviteli és adózási ismeretek
– Üzleti és pénzügyi tervezési ismeretek

Vállalkozási ismeretek tanfolyam szakmai záró beszámoló  akkor sikeres és eredményes, ha az előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Vállalkozási ismeretek tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzárók teljesítéséhez, és a sikeres vizsgához. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a vizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt.
A Vállalkozási ismeretek 
tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges tananyagokhoz.Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Ha kérdése van, Intézményünk Kollégáit telefonon minden hétköznap 8:00-16:30-ig hívhatja az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649; illetve minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu – OKJ képzések, OKJ tanfolyamok / Német nyelvtanfolyam, Angol nyelvtanfolyam, Nyelvvizsga

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
  • GYED-en, GYES-en lévő résztvevő
  • regisztrált álláskereső résztvevő
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Vállalkozási ismeretek tanfolyam – További információért kattintson ide!

 

Vállalkozási ismeretek Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Vállalkozási ismeretek
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D013
1.3.A képzési program célja: A képzésben résztvevők a program elvégzése után képesek legyenek önálló vállalkozások létrehozására, irányítására és sikeres működtetésére.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy a vállalkozás indításához és működtetéséhez kapcsolódó jogi folyamatokat átlássa, tisztában legyen a vállalkozót terhelő büntető- és polgárjogi felelősséggel, és elsajátítsa a hatóságokkal, valamint az ügyvéddel, könyvvizsgálóval, stb. való kapcsolattartás formáit és technikáit. A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy a vállalkozás irányításához szükséges korszerű vezetői szerepet betöltse, a munkafolyamatokat komplexen menedzselje és kontrollálja, a problémákat proaktívan, konstruktívan megoldja, a munkavállalókat motiválja és vezesse. A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy az adózással kapcsolatos kötelezettségeit, az ezzel kapcsolatos határidőket átlássa, betartsa, továbbá az ezzel a feladatkörrel megbízott munkavállaló/alvállalkozó munkavégzését ellenőrizze. A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy a munkavállalókat érintő munkaügyi és TB feladatokat ellássa, továbbá az alapvető HR feladatokat (toborzás-kiválasztás, motiváció, teljesítményértékelés) átlássa, az ezekkel a feladatokkal megbízott munkavállaló/alvállalkozó munkavégzését ellenőrizze. A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy átlássa a számviteli jogszabályokat, a beszámolókészítés folyamatát és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket. Képessé válik a házipénztár és a bankszámla kezelésére. Képessé válik arra, hogy üzleti tervet készítsen, költség- és bevételelemzéseket végezzen, árajánlatokat készítsen. A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy átfogó marketingstratégiát dolgozzon ki a vállalkozás számára és azt hatékonyan megvalósítsa. Hatékony kommunikáció. Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit. Megbízható helyzetfelismerés. Elkötelezettséget tanúsít munkája iránt. Felelősséget vállal saját munkájáért. Önálló döntésekre való képesség. Határozott, magabiztos a fellépése, empatikus. Jó szervezőképesség, magabiztosság, céltudatosság, reális gondolkodás.

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség:
3.2. Szakmai végzettség: –
3.3. Szakmai gyakorlat: –
3.4. Egészségügyi alkalmasság: –
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: alapszintű számítógép használói ismeretek
3.6. Egyéb feltételek: –

4. TANANYAGEGYSÉG
– Vállalkozói ismeretek
– Gazdasági és piaci ismeretek
– Pénzügyi és finanszírozási ismeretek
– Számviteli és adózási ismeretek
– Üzleti és pénzügyi tervezési ismeretek

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
A képzéshez kapcsolódó záróvizsga akkor eredményes, ha a záróvizsga feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

A Vállalkozási ismeretek tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Vállalkozási ismeretek folyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Vállalkozási ismeretek tanfolyam