Tag: Vájár Tanfolyam

Vájár tanfolyam

OKJ száma: 34 544 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A110

A vájár szakmája nehéz és veszélyes. Ennek megfelelően a vájár jól fizető, magas kereseti lehetőséget biztosító szakma. És aki vájárként megállja a helyét, az mindig, mindenhol meg fogja állni a helyét. Sok mindenhez ért, és soha nem esik kétségbe, ha váratlan helyzetbe kerül. A Vájár OKJ tanfolyam lehetővé teszi, hogy sikeres és elismert szakemberré váljon.A Vájár a munkavédelmi előírásokat betartva mélyművelésű szén-, érc-, ásványbányák jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási, technológiai, munkaszervezési feladatok elvégzése képes. Amennyiben úgy dönt, hogy pillanatnyi érvényesülését a tanfolyam eredményes elvégzésével megszerzett Vájár OKJ szakma biztosítja, csak támogatni tudjuk az elhatározását. A Vájár tanfolyam sikeres befejezése után dolgozhat, mint:  Vájár (segédvájár),  Ásvány-előkészítő, Mélybányászati osztályozó kezelő, Jövesztőgép-kezelő,  Rakodógép-kezelő,  Gépkezelő,  Szalagkezelő,  Vontatógép-kezelő,  Szivattyúkezelő,  Tömedékelő
Hogyha egy jó szakmát alaposan kitanul, akkor azzal meg tudja alapozni a jövőjét. Ha az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézményünkben tanul, akkor mi tudunk nyújtani Önnek egy jó alapot ehhez, sok gyakorlással illetve az idősebb szakemberektől ellesett fortélyokkal egy nagyon értékes tudást birtokol majd. A képzés célja olyan szakember képzése, aki precíz, felelősségteljes munkavégzésre lesz képes.

 A vájár szakképesítéssel rendelkező képes lesz a tanfolyam elvégzése után:

–        betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat,
–        gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről,
–        elsősegélyt nyújtani,
–        felismerni a különböző talajféléket, kőzeteket, alkalmazni az alapvető hidrogeológiai és tereptani ismereteket,
–        alkalmazni az elektromosságon alapuló gépek elektrotechnikai működésének alapjait,
–        működtetni az alapvető gépeket (motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők, stb.),
–        gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni biztonságos voltukról,
–        napi karbantartási műveleteket végezni,
–        szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni,
–        eseményekkel kapcsolatos információkat, adatokat dokumentálni,
–        mérési eredményt értékelni, rögzíteni,
–        munkacsoportokat kialakítani, együttműködést szervezni a munkacsoportok között,
–        vágatot hajt,
–        fejtési munkát végezni,
–        ideiglenes biztosítást készíteni,
–        fenntartási munkát végezni,
–        különleges vágathajtási technológiát alkalmazni,
–        intézkedni a váratlan események bekövetkezésekor,
–        részt venni bányamentési feladatok ellátásában.

Vájár tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: nincs

Vájár tanfolyam szakmai követelménymoduljai:

10099-12 Ácsszerkezetek
10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
10194-12 Bányagépek működtetése
10199-12 Termelési feladatok
11419-12 Bányagépek kezelése
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Egy olyan szakmát tud tanulni, mellyel könnyen és zökkenőmentesen el tud majd helyezkedni. Magasan képzett, elismert szakmai oktatóink minden tudásukat átadják a képzésben résztvevőknek.

Vájár Tanfolyam, OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerő-piacon. A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Kozmetikus bizonyítványt kapnak.

„IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál még nyelvi képzéseket is ingyenes szintfelmérővel, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakembert képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat akár külföldön is. Ha külföldön kíván munkát keresni, igényelje az EUROPASS-t, az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítványt, amely igazolja a képesítést.

A Vájár tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Vájár tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Vájár tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Vájár tanfolyam – További információért kattintson ide!

Vájár tanfolyam

A 250. sorszámú Vájár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.A szakképesítés azonosító száma: 34 544 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Vájár
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2.Szakmai előképzettség: –
2.3.Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nincs
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2. 

 

 

 

 8311

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)

 

 

 

 

 

 Vájár (segédvájár)
 3.1.3. Ásvány-előkészítő
 3.1.4. Mélybányászati osztályozó kezelő
 3.1.5. Jövesztőgép-kezelő
 3.1.6. Rakodógép-kezelő
 3.1.7. Gépkezelő
 3.1.8. Szalagkezelő
 3.1.9. Vontatógép-kezelő
 3.1.10. Szivattyúkezelő
 3.1.11. Tömedékelő

3.2. Mélyművelésű szén-, érc-, ásványbányák jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási, technológiai, munkaszervezési feladatok elvégzése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–        betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat,
–        gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről,
–        elsősegélyt nyújtani,
–        felismerni a különböző talajféléket, kőzeteket, alkalmazni az alapvető hidrogeológiai és tereptani ismereteket,
–        alkalmazni az elektromosságon alapuló gépek elektrotechnikai működésének alapjait,
–        működtetni az alapvető gépeket (motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők, stb.),
–        gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni biztonságos voltukról,
–        napi karbantartási műveleteket végezni,
–        szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni,
–        eseményekkel kapcsolatos információkat, adatokat dokumentálni,
–        mérési eredményt értékelni, rögzíteni,
–        munkacsoportokat kialakítani, együttműködést szervezni a munkacsoportok között,
–        vágatot hajt,
–        fejtési munkát végezni,
–        ideiglenes biztosítást készíteni,
–        fenntartási munkát végezni,
–        különleges vágathajtási technológiát alkalmazni,
–        intézkedni a váratlan események bekövetkezésekor,
–        részt venni bányamentési feladatok ellátásában.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó alap-szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.1.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.1.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10099-12Ácsszerkezetek
4.410162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.5.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.6.10194-12Bányagépek működtetése
4.7.10199-12Termelési feladatok
4.8.11419-12Bányagépek kezelése
4.9.11497-12Foglalkoztatás I.
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban el ő írt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10099-12Ácsszerkezetekgyakorlati
5.2.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.5.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelemgyakorlati, szóbeli
5.2.6.10194-12Bányagépek működtetéseírásbeli
5.2.7.10199-12Termelési feladatokírásbeli
5.2.8.11419-12Bányagépek kezeléseírásbeli
5.2.9.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mélybányászati feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Mélybányászati művelési, termelési feladatainak elvégzése, jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az ehhez kapcsolódó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályok ismerete és alkalmazása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat aránya a vizsgarészben: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat aránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mélybányászati munkafolyamatok, technológiák
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi szakmai modulok követelményeit tartalmazza a megadott arányban.

 ABC
5.3.3.1.a szakmai követelménymodul számaa szakmai követelménymodul megnevezésearánya a szóbeli tételsorban
5.3.3.2.10194-14Bányagépek működtetése30%
5.3.3.3.10199-14Termelési feladatok40%
5.3.3.4.11419-14Bányagépek kezelése30%

A vizsgafeladat idő tartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
5.4. A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://munka.hu weblapon érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelés jegyzék
6.2.Lakatos kéziszerszámok és kézi kisgépek
6.3.Faipari kéziszerszámok és kézi elektromos kisgépek
6.4.Faipari telepített gépek
6.5.Szállítószalag
6.6.Kotrógép
6.7.Szállítójármű 
6.8.Csővezeték
6.9.Szivattyú
6.10.Villamos energiaellátás berendezései
6.11.Villamos berendezések
6.12.Törőberendezések
6.13.Osztályozó berendezések
6.14.Geodéziai eszközök
6.15.Informatikai berendezések
6.16.Hidraulikus – és pneumatikus berendezések
6.17.Porlekötő berendezések
6.18.Fúróberendezések
6.19.Egyéni védő eszközök
6.20.Tűzoltó eszközök
6.21.Emelő berendezések
6.22.Hírközlési eszközök

A Vájár tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Vájár tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Vájár tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Vájár tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Vájár tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Vájár szakképesítés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Vájár képzési programban meghatározott modultartalmak elsajátítása során mélyművelésű szén-, érc-, ásványbányák jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetésére, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási, technológiai, munkaszervezési feladatok elvégzésére lesz képes.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:  Vájár (segédvájár),  Ásvány-előkészítő,  Mélybányászati osztályozó kezelő,  Jövesztőgép-kezelő,  Rakodógép-kezelő,  Gépkezelő,  Szalagkezelő,  Vontatógép-kezelő,  Szivattyúkezelő,  Tömedékelő
Vájár képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A110) alapján folytatott képzés azonosító száma: 34 544 01
A Gépészet szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1440 óra

Képzési Modulok listája:
– 10099-12 Ácsszerkezetek
– 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
– 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
– 10194-12 Bányagépek működtetése
– 10199-12 Termelési feladatok
– 11419-12 Bányagépek kezelése
– 11497-12 Foglalkoztatás I.
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlati, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Vájár OKJ Képzés