Tag: Textilipari technikus Tanfolyam (OKJ Képzés)

Textilipari technikus szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Textilipari technikus képzés sikeres elvégzése után részt vesz a termelés előkészítésében, gyártmánytervezésben, fejlesztésben. Elősegíti, biztosítja a termelés zavartalan menetét, termelésszervezési, irányítási feladatokat lát el.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Textilipari technikus, Textiltechnikus
Textilipari technikus szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A044) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 542 03
A Könnyűipar szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1200 óra

Képzési Modulok listája:
– 10125-16 Textilipari próbagyártás
– 10126-16 Textilipari termékek minősítése
– 10127-16 Textiliparban alkalmazott anyagfajták
– 10128-16 Textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés
– 11498-12 Foglalkoztatás I.  (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Textilipari technikus OKJ Képzés

Textilipari technikus tanfolyam

A 214. sorszámú Textilipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 542 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Textilipari technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3114 Textiltechnikus Textilipari technikus
3.1.3. Textiltechnikus

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A textilipari technikus a textilipar területén tevékenykedik. Részt vesz a termelés előkészítésében, gyártmánytervezésben, fejlesztésben. Elősegíti, biztosítja a termelés zavartalan menetét, termelésszervezési, irányítási feladatokat lát el.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– ügyelni a biztonsági előírások betartására
– minőségbiztosítást végezni
– meghatározni a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait
– irányítani a termelést
– elektronikus adatfeldolgozást végezni
– gyártmánytervezést végezni
– próbagyártást végezni
– gyártástechnológiát kidolgozni
– végterméket minősíteni
– gyártástechnológiát kidolgozni, gyártási folyamatot szervezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus azonos ágazat
3.3.4. 54 542 03 Textilipari technikus azonos ágazat
3.3.5. 34 542 04 Férfiszabó azonos ágazat
3.3.6. 34 542 06 Női szabó azonos ágazat
3.3.7. 34 542 03 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító azonos ágazat
3.3.8. 34 542 01 Bőrdíszműves azonos ágazat
3.3.9. 34 542 02 Cipőkészítő azonos ágazat
3.3.10. 54 542 02 Ruhaipari technikus azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10125-16 Textilipari próbagyártás
4.4. 10126-16 Textilipari termékek minősítése
4.5. 10127-16 Textiliparban alkalmazott anyagfajták
4.6. 10128-16 Textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10125-16 Textilipari próbagyártás gyakorlati
5.2.4. 10126-16 Textilipari termékek minősítése gyakorlati
5.2.5. 10127-16 Textiliparban alkalmazott anyagfajták szóbeli
5.2.6. 10128-16 Textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés szóbeli
5.2.10. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.12. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Textilipari próbagyártás és minősítés
A vizsgafeladat ismertetése: Terméktervezés könnyűipari tervező program alkalmazásával, gyártmányleírás alapján gépek beállítása, üzemeltetése, mintadarab előállítása, megadott textilipari termék jellemzőinek laboratóriumi vizsgálata, minősítése, tanúsítvány elkészítése
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Textilipari anyagfajták és gyártmánytervezés
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulokból az alábbi témaköröket tartalmazza: textiliparban alkalmazott anyagfajták, textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapján érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2 Rajzeszközök
6.3 Munkaasztal
6.4 Kártológép
6.5 Nyújtógép
6.6 Fésülőgép
6.7 Előfonó-gép
6.8 Végfonógép
6.9 Csévélőgép
6.10 Cérnázógép
6.11 Felvetőgép
6.12 Befűző-szerszámok
6.13 Szövőgépek
6.14 Nyüstös-gép
6.15 Jacquard-gép
6.16 Számítógéppel-vezérelt fonalváltó
6.17 Síkkötőgépek
6.18 Körkötőgépek
6.19 Harisnyakötő-gép
6.20 Lánchurkoló-gép
6.21 Raschel-gép
6.22 Festő -színező gépek
6.23 Rotációs filmnyomó
6.24 Hőrögzítő-gép
6.25 Bolyhozó-gép
6.26 Kalanderező-gép
6.27 Anyagvizsgáló-eszközök
6.28 Bontó kéziszerszámok
6.29 Mikroszkópok
6.30 Lanaméter
6.31 Kondicináló szekrény
6.32 Szárító-szekrény
6.33 Fonalegyenlőtlenség mérő
6.34 Légnedvességmérő
6.35 Sodratvizsgálók
6.36 Számítógép és perifériái
6.37 Szakító-gépek
6.38 Motolláló
6.39 Koptatógép
6.40 Esőztető berendezés, vízhatlanság mérő
6.41 Finomság-mérők
6.42 Gyűrődésvizsgáló berendezés
6.43 Légáteresztő képesség mérő
6.44 Színtartósság-vizsgáló
6.45 Hordozható színmérő

A textilipari technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A textilipari technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Textilipari technikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Textilipari technikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Textilipari technikus tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Textilipari technikus tanfolyam

OKJ száma: 54 542 03 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A044

A civilizációt minidig követte az öltözködés változása fejlődése. Megfigyelhető, hogy az egyes korokban az építészet és a viselet öltözékek logikus formamotívum és színkapcsolatban voltak egymással. Ez megjelent a textíliában, a ruházat és a kiegészítők termelési, gyártási módszerek megújulásában egyaránt. Napjainkban ez már lényegesen megváltozott. „Ma már az utcakép jobban meghatározza a divatot, mint a divat az utcaképet.” Ha szakmailag megalapozott választ keres erre, akkor ezt a képzést ajánljuk Önnek.

Ha az Ön fő területe a textilgyártás, akkor egy igazán hasznos képzést kínálunk. A textilipar (fonó-, szövő-, kötőipar) területén mérnöki végzettséget nem igénylő irányítói, fejlesztői feladatokat lát el: részt vesz az új textília fejlesztésében, ehhez technológiai utasítást, műveleti sorrendet állít össze, munkafolyamatot szervez. Meghatározza a szükséges gép- és eszközigényt és felügyeli a gyártás folyamatát. Nem kell diploma egy jó munkahelyhez, lehet középvezető egy jól megválasztott technikusi képzéssel is!

Textilipari technikus a textilipar területén tevékenykedik. Részt vesz a termelés előkészítésében, gyártmánytervezésben, fejlesztésben. Elősegíti, biztosítja a termelés zavartalan menetét, termelésszervezési, irányítási feladatokat lát el.

A gyakorlatorientált oktatásnak köszönhetően a tanfolyam sikeres befejezése után képes lesz:

– ügyelni a biztonsági előírások betartására
– minőségbiztosítást végezni
– meghatározni a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait
– irányítani a termelést
– elektronikus adatfeldolgozást végezni
– gyártmánytervezést végezni
– próbagyártást végezni
– gyártástechnológiát kidolgozni
– végterméket minősíteni
– gyártástechnológiát kidolgozni, gyártási folyamatot szervezni

Textilipari technikus tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
− Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
− Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Textilipari technikus tanfolyam célja:
A textilipari technikus a textilipar területén tevékenykedik. Részt vesz a termelés előkészítésében, gyártmánytervezésben, fejlesztésben. Elősegíti, biztosítja a termelés zavartalan menetét, termelésszervezési, irányítási feladatokat lát el.

Textilipari technikus tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 10125-16 Textilipari próbagyártás
– 10126-16 Textilipari termékek minősítése
– 10127-16 Textiliparban alkalmazott anyagfajták
– 10128-16 Textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés
– 11498-12 Foglalkoztatás I.  (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A Textilipari technikus tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Szerezze meg nálunk ezt a szakmai végzettséget. Tanfolyamunkon az oktatók profi szakemberek, akik tudásuk legjavát adják át hallgatóinknak. Textilipari technikus OKJ képzésünk olcsó, rugalmas és magas színvonalú is egyben, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. Kiváló képzést nyújtunk garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert OKJ bizonyítványt kapnak.  EUROPASS a vizsga után igényelhető!

Mindent egy helyen biztosítunk. Felméréseink szerint sok nálunk sikeresen OKJ-s szakmát szerzett ember keresett külföldön munkát, ahol szakmai tudását elismerték. Az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket is, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal magasabb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldön is.

A Textilipari technikus tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzárók teljesítéséhez, és a sikeres záróvizsgához. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a vizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Textilipari technikus tanfolyam résztvevői a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen megkapják, az esetleges kiegészítő tankönyvekhez pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni a gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Textilipari technikus tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, Intézményünk Kollégáit telefonon minden hétköznap 8:00-16:30-ig hívhatja az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649; illetve minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu – OKJ képzések, OKJ tanfolyamok / Német nyelvtanfolyam, Angol nyelvtanfolyam, Nyelvvizsga

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Textilipari technikus tanfolyam – További információért kattintson ide!