Tag: Tetőfedő tanfolyam

A Tetőfedő szakképesítés-ráépülés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés-ráépülést biztosító tanfolyamot Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény. Ha már elvégezte az (34 582 01) Ács OKJ tanfolyamot és szeretne egy biztosan megbecsült szakmát, akkor jelentkezzen a Tetőfedő képzésünkre az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Könnyedén elindíthatja saját vállalkozásodat is a Tetőfedő képzés elvégzése után. Tetőfedőként Ön képes lesz az építőiparban előforduló famunkálatokat végezni, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készíteni, bontani, átalakítani és karbantartani, illetve beépíteni az előre gyártott faszerkezeteket.
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök: Cseréptetőfedő, Hullámlemeztető-fedő, Palatetőfedő, Műanyaglemeztető-fedő, Zsúp-, nád-,zsindelytetőfedő
Tetőfedő OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A070) alapján folytatott képzés azonosító száma: 34 582 15
Az Építészet szakmacsoportban a szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés-ráépülés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Szakmai előképzettség: –
– Előírt gyakorlat: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: –

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1000 óra

Képzési Modulok listája:
– 10101-12 Építőipari közös tevékenység
– 11497-12 Foglalkoztatás I.
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11767-16 Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok
– 11766-16 Tetőfedő munkák

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlati, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Tetőfedő OKJ Képzés

 

Tetőfedő tanfolyam

A 212. sorszámú Tetőfedő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 34 582 15
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Tetőfedő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2. 4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  7532  Tetőfedő  Cseréptetőfedő
 3.1.3.  Hullámlemeztető-fedő
 3.1.4.  Palatetőfedő
 3.1.5.  Műanyaglemeztető-fedő
 3.1.6.  Zsúp-, nád-,zsindelytetőfedő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Épületek tetőfedéseit készíti, javítja és karbantartja különböző tetőfedő anyagok felhasználásával. A fedés alatt lévő hőtechnikai, páratechnikai rétegeket beépíti, javítja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– kiszámolni a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét
– szemrevételezni a tetősík egyenességét, és ha kell, kiigazítani
– megrajzolni a fedélidomot
– meghatározni a tető valós felületeit
– kiszámolni a tető geometriai méreteit
– felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit
– tetőléc távolságot számolni
– valós szarufa hosszat kiszámítani
– a mérő eszközöket biztossággal használni
– használni a tetőfedés kéziszerszámait
– derékszöget szerkeszteni
– tetőfedési aljzatokat készíteni
– tetősík ablakot beépíteni
– alátéthéjazatot készíteni
– használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket
– használni a tetőfedő anyagokra kiadott termékismertetőket
– számolni az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit
– értelmezni a tető rétegrendjében található anyagokat
– betartani és az előírások alapján használni a tetőfedési és alátéthéjazat előírt munkavédelmi előírásait
– az ácsmunkát leellenőrizni, előkészíteni a fedést
– ellenőrizni a kapcsolódó bádogos szerkezeteket
– alátéthéjazatot készíteni
– elkészíteni a fedés aljzatát különféle anyagokból
– megtervezni a tetőfedés munkafolyamatát
– megteremteni a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet
– előkészíteni az anyagokat
– szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken
– tetőfedéseket készíteni
– utómunkálatokat végezni
– kijavítani a sérült alátéthéjazat vagy fedési aljzat hibáit
– tetőfedéseket javítani, helyre állítani
– munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni
– működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket.
– betartani a biztonsági előírásokat
– munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat
– gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
– baleset esetén az előírások szerint eljárni
3.3.  Kapcsolódó szakképesítések:

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  34 582 01  Ács  azonos ágazat
 3.3.4.  34 582 02  Bádogos  azonos ágazat
 3.3.5.  34 582 13  Burkoló  azonos ágazat
 3.3.6.  34 582 16  Épületszobrász és műköves  azonos ágazat
 3.3.7.  34 582 04  Festő, mázoló, tapétázó  azonos ágazat
 3.3.8.  54 582 02  Hídépítő és -fenntartó technikus  azonos ágazat
 3.3.9.  34 582 17  Kőfaragó  azonos ágazat
 3.3.10.  34 582 14  Kőműves  azonos ágazat
 3.3.11.  54 582 03  Magasépítő technikus  azonos ágazat
 3.3.12.  54 582 04  Mélyépítő technikus  azonos ágazat
 3.3.13.  34 582 10  Szárazépítő  azonos ágazat
 3.3.14.  34 582 11  Útépítő  azonos ágazat
 3.3.15.  54 582 05  Útépítő és -fenntartó technikus  azonos ágazat
 3.3.16.  54 582 06  Vasútépítő és -fenntartó technikus  azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam
által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10101-12  Építőipari közös tevékenység
 4.4.  11497-12  Foglalkoztatás I.
 4.5.  11499-12  Foglalkoztatás II.
 4.6.  11767-16  Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok
 4.7.  11766-16  Tetőfedő munkák

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyamok eredményes teljesítését igazoló, a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyakat tartalmazó bizonyítvány, amely egyenértékű a követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes letételével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  11767-16  Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok  írásbeli
 5.2.4.  11766-16  Tetőfedő munkák  szóbeli
 5.2.5.  10101-12  Építőipari közös tevékenység  írásbeli
 5.2.6.  11497-12  Foglalkoztatás I.  írásbeli
 5.2.7.  11499-12  Foglalkoztatás II.  szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Egy tetőrészlet fedésének elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: Az előkészített tetőfelület fedésének elkészítése a szükséges anyagok és eszközök kiszámítása és igénylése után
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat aránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tetőfedések anyagai, módjai, technológiai folyamatai és ezek munkavédelmi és környezetvédelmi előírásai
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében. A gyakorlati vizsgák összes időtartama 300 perc.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Tetőlétra
 6.3.  Mérőeszközök
 6.4.  Faipari gépek, szerszámok
 6.5.  Daraboló szerszámok (gyorsvágó, cserépvágó, ollók)
 6.6.  Kéziszerszámok
 6.7.  Elektromos kisgépek
 6.8.  Jelölő eszközök
 6.9.  Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok
 6.10.  Lemezhajlító
 6.11.  Kosaras emelő
 6.12.  Csiga
 6.13.  Állványok
 6.14.  Műszaki dokumentáció
 6.15.  Számítógép
 6.16.  Szoftverek
 6.17.  Nyomtató
 6.18.  Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, felszerelések, berendezések
 6.19.  Anyagmozgató gépek, eszközök
 6.20.  Forrasztóeszközök
 6.21.  Szerelő- és bontószerszámok
 6.22.  Él, gerinc, vápa, eresz, tetőáttörés csomópont kialakítására, gyakorlására alkalmas tetőrészlet

A Tetőfedő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Tetőfedő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Tetőfedő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Tetőfedő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Tetőfedő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Tetőfedő tanfolyam

OKJ száma: 34 582 15 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A070

Az építőiparban mindig szükség lesz jó Tetőfedő szakemberekre, így nem okoz majd gondot a munkakeresés.

Mivel az utóbbi években ismét divatba jöttek a különleges tetőszerkezetek, illetve ebben a szakmában kevés embert képeznek, így a tetőfedők iránt növekszik a kereslet, elhelyezkedési lehetőségeik jók, a szakma elismertsége nő. Könnyedén elindíthatja saját vállalkozását is a Tetőfedő képzés elvégzése után, ha inkább a  saját maga főnöke lenne. Ezzel a szakmával együtt jár a jó fizetés is. A jó Tetőfedő szakembereket anyagilag is megbecsülik az építőiparban, így ha elhivatott lesz a munkájában, nem kell a hónap végén az aprót számolni.

Tetőfedő az építőiparban dolgozó szakember, aki az építőiparban előforduló famunkálatokat végzi. Fedél-szerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az előregyártott faszerkezeteket. Emellett a tetőfedő az épületek tetőfedéseit készíti, javítja és karbantartja különböző tetőfedő anyagok felhasználásával.

Az épületek tetőszerkezetét előre gyártott tetőfedő anyagok (cserép, pala, műanyag, beton, fém és fa anyagok, stb.) alkalmazásával lefedi, bontja, javítja és karbantartja. Speciális esetben tetőfedő anyagot készít.

Amit tudni fog a tanfolyam sikeres elvégzése után:

 • Előkészítő munkálatokat végez
 • Az ácsmunkát leellenőrzi, előkészíti a fedést
 • Ellenőrzi a kapcsolódó bádogos szerkezeteket
 • Alátéthéjazatot készít
 • Elkészíti a fedés aljzatát különféle anyagokból
 • Megtervezi a tetőfedés munkafolyamatát
 • Megteremti a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet
 • Előkészíti az anyagokat
 • Tetőfedéseket készít
 • Utómunkálatokat végez
 • Elvégzi az adminisztrációs munkát
 • Kijavítja a sérült alátéthéjazat vagy fedési aljzat hibáit
 • Tetőfedéseket javít, állít helyre

Tetőfedő OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei szerint. Olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló, etikus képzés garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk őket.

Amennyiben igényli, az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely tanfolyamai mellé nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy a nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakemberré válhasson.

A Tetőfedő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzés helyszínét is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt, lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára. A Tetőfedő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Tetőfedő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Tetőfedő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 9/2018. (VIII. 21.) ITM M rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Tetőfedő tanfolyam célja:
Épületek tetőfedéseit készíti, javítja és karbantartja különböző tetőfedő anyagok felhasználásával.

Tetőfedő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 10101-12 Építőipari közös tevékenység
– 11497-12 Foglalkoztatás I.
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11767-16 Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok
– 11766-16 Tetőfedő munkák

Tetőfedő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Tetőfedő tanfolyam – További információért kattintson ide!