Tag: teljes foglalkoztatás megteremtése

0
Az elmúlt évek társadalmi, nyílt munkaerő-piaci folyamatai és tendenciái alapján egy olyan új, megvalósítható stratégiára van szükség, mely elérhetővé teszi azokat a célokat, mely a fenntarthatóságot és az emberek értékeinek, közösségének fejlődését tűzi ki célul és szolgálja azt.
A megoldások közül a jövőben is fokozottan és kiemelten kell kezelni a tanulás, képzés, tréning értékeit. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy az alapműveltséghez tartozó írás, olvasás, számolás hiánya a felnövekvő generáció tagjai számára elképzelhetetlen legyen.
A jövőt tekintve ez az a közös cél, melynek megvalósításával lehetőség nyílik, és elérhető közelségbe kerül Magyarországon a teljes foglalkoztatás megteremtése.
Teljes foglalkoztatás csak akkor valósítható meg fenntartható módon, hosszú távon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, valamint azok a munkavállalók, akik képesek és készek dolgozni.
Ha a fentiekben foglaltak megvalósulásának útja akadályokba ütközik, akkor beszélhetünk egy olyan folyamatról, amelyben a munkavállaló vagy a pályakezdő nem képes integrálódni a versenyszférába, valamint ezt követően a szociális gazdaság területére sem, ennek következményeként a közfoglalkoztatás rendszerébe kerül befogadásra.
Példaként a már a közmunka programban lévők részére történő, a közfoglalkoztatás keretében az alacsonyan képzettek és a hátrányos helyzetűek számára már tavalyelőtt elindított projektekhez kapcsolódó képzések megvalósulásával ezen a szinten is egy új fejezet vette kezdetét a teljes foglalkoztatás megvalósulásának érdekében.
A reSTART program képzéseinek (program moduljainak) szükségességét, eredményességét és sikerességét bizonyítják a célcsoportból kikerülő, feltételeknek megfelelő alanyok, akik képessé tehetők és készek, hogy átvezetésre kerüljenek a közmunka programból a nyílt munkaerő-piacra, így bekerüljenek aktív munkavállalóként a versenyszférába, vagy a szociális gazdaságba.
Továbbiakban reSTART programunk másik fő célja a munkáltató és a munkavállaló közötti kapcsolat reformja.

A tanfolyam országosan kerül meghirdetésre. A jelentkezés feltétele és határideje hamarosan elérhető lesz. IOSZIA Egy iskola – egy életre szóló tudás!   By Fülöp Henrik Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook