Tag: Település karbantartó Tanfolyam (Tanusítványos Képzés)

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Település karbantartó szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A   Település karbantartó szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes a szakmai végzettséggel feltárni a település épületeiben, útjaiban, kerítéseiben, játszótereiben és sportpályában keletkezett és gépészeti hibákat. Rendelkezik a hibák kijavításához szükséges szakmai fogásokkal. Tudja kezelni és használni a hibák kijavításához szükséges szerszámokat, gépeket. Önállóan használja a damilos és motoros fűkaszákat, permetező gépet.
A  betölthető munkakörök: 7919 Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari tevékenység: Település karbantartó
Település karbantartó képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B014) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00047-16-09 2 07 2 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: fizikai alkalmasság, megfelelő testi erő; jól funkcionáló érzékszervek; stabil pszichés állapot; általános higiénés előírásoknak, elvárásoknak való megfelelés
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 360 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

  Település karbantartó Tanfolyam

Település karbantartó tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Település karbantartó
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Település karbantartó
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00047-16-09 2 07 2 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el.

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
fizikai alkalmasság, megfelelő testi erő; jól funkcionáló érzékszervek; stabil pszichés állapot; általános higiénés előírásoknak, elvárásoknak való megfelelés
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükségesek

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

Képes a szakmai végzettséggel feltárni a település épületeiben, útjaiban, kerítéseiben, játszótereiben és sportpályában keletkezett “építészeti és gépészeti” hibákat. Rendelkezik a hibák kijavításához szükséges szakmai fogásokkal. Tudja kezelni és használni a hibák kijavításához szükséges szerszámokat, gépeket. Önállóan használja a damilos és motoros fűkaszákat, permetező gépet.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7919 Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari tevékenység Település karbantartó

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 300 360
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a karbantartó munkához szükséges építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari alapanyagokat: sóder, homok, mész, cement, gipsz, puha- és keményfák, lágyvas-, acél-, réz- és alumíniumanyagok, fal, fa és fémfestéshez használt alapozó és festék Képes a karbantartó munkához szükséges építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari alapanyagok adott feladathoz való kiválasztására, megrendelésének kezdeményezésére, beszerzésében való közreműködésre. Elkötelezett a karbantartó munkája során alkalmazandó építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari alapanyagok alaposabb megismerésére, azok szakszerű alkalmazására. Önállóan kezdeményezi az adott karbantartó munkához szükséges építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari alapanyagok megrendelését, illetve vezetői irányítással részt vesz azok beszerzésében.
Ismeri a karbantartó munkához szükséges következő szerszámokat, munkaeszközöket: kéziszerszámok, betonkeverő, fúró- és csavarozógép, fémet és fát csiszoló gép, festékszóró gép. Képes a karbantartó munkához szükséges építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari szerszámok, munkaeszközök megrendelésének kezdeményezésére, beszerzésében való közreműködésre. Nyitott az építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari szerszámok, munkaeszközök szakszerű alkalmazására. Felelősséget vállal a karbantartó munkához szükséges szerszámok, munkaeszközök megfelelő állapotáért.
Ismeri az építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari karbantartó munka munkafolyamatait. Képes megtervezni a karbantartó munka időütemezését, a feladatok fontossági sorrendjét, azokat a munkákat, melyeket saját magának, és azokat, melyeket szakember bevonásával kell elvégezni. Elfogadja a karbantartó munka szakmaetikai elveit, pontosságra, alaposságra és együttműködésre törekszik. Készségesen együttműködik a felettesekkel, a munkájában közreműködő szakemberekkel.
Ismeri a település középületeinek és közterületi műtárgyainak, közterületi eszközeinek külső és belső állapotjellemzőit, az előforduló, lehetséges hibákat. Képes felmérni és az illetékeseknek jelezni az épületekben, járdákban, kerítésekben, játszótéri és egyéb közterületi eszközökben keletkezett elváltozásokat, sérüléseket, meghibásodásokat. Elkötelezett a település épületei, útjai, közterületei megfelelő állapotának, esztétikai arculatának megőrzésére. Önálló az állapotfelmérésben, hibák feltárásában, és a felmérés eredményeinek illetékesekhez továbbításában.
Ismeri a fal-, kerítés és betonszerkezetek karbantartásához szükséges legfontosabb műveleteket: állagmegóvást, kisebb hibák javítását betonozással, vakolásjavítással, gipszeléssel, festéssel. Képes javítani az épületekben, járdákban, kerítésekben, játszótéri és egyéb közterületi eszközökben keletkezett sérüléseket, meghibásodásokat. Érzékeny a lakosság igényeire, azokat folyamatosan szem előtt tartja. Önellenőrzést végez, a munkavégzése során elkövetett hibákat önállóan javítja.
Ismeri faszerkezetek karbantartásához szükséges alábbi műveleteket: állagmegóvás, javítás csiszolással, alapozással és festéssel, lakkozással, illeszkedések, szigetelések javítása. Képes karbantartani az épületek, kerítések, játszótéri és egyéb közterületi eszközök faszerkezeteit, javítani a keletkezett elváltozásokat, sérüléseket, meghibásodásokat. Elfogadja a szakemberek tanácsait. Felelősséget érez végzett munkája minőségéért, a munkavégzése során esetlegesen elkövetett hibákat önállóan javítja.
Ismeri a műanyagszerkezetek, szerelvények karbantartásához szükséges legfontosabb műveleteket: illeszkedések, szigetelések javításának, dugulások elhárításának módját, műanyagtiplik falba helyezését. Képes javítani az épületek, játszótéri és egyéb közterületi eszközök műanyagszerkezeteiben, azok működésében keletkezett elváltozásokat, sérüléseket, meghibásodásokat, utasításra elvégezni műanyagtiplik falba helyezését. Belátja és mindig figyelembe veszi a használók igényeit. Fontosnak tartja, hogy a település lakósai és a közalkalmazottak elégedettek legyenek a középületek, közterületi műtárgyak, közterületi eszközök állapotával.
Ismeri a fémszerkezetek, szerelvények karbantartásához szükséges legfontosabb alábbi műveleteket: állagmegóvás, korróziógátlás festéssel, zárak illesztésének javítása, cseréje, vizes fémszerkezetek tömítésének javítása, dugulásának elhárítása. Képes javítani az épületek, játszótéri és egyéb közterületi eszközök fémszerkezeteiben, azok működésében keletkezett elváltozásokat, sérüléseket, meghibásodásokat, elvégezni az alábbi műveleteket: korróziógátlás festéssel, zárak illesztésének javítása. Elkötelezett tudásának folyamatos fejlesztésére. Munkája során a hibákat önállóan tárja fel és javítja, önállóan figyelmet fordít az kisebb hibák megszüntetésére is.
Tisztában van a települési nem elektronikus információközlés tárgyi feltételeivel, szakmai és etikai szabályaival. Tud információs táblákat: közintézmények név- és irányító tábláit, település és utca névtáblákat kihelyezni, cserélni, hibáikat javítani. Igényli az áttekinthető tájékoztatást, jelzi a településen jelentkező ilyen hiányosságokat. Felelősséget vállal saját munkájáért, figyelembe veszi az idegenek tájékoztatási igényeit is.
Ismeri az elektromos és a benzinmotoros fűkasza, fűnyíró- ágvágó- és sövénynyírógép és a permetezőgép működését, leggyakoribb munkavégzési és karbantartási feladatait. Képes végrehajtani az  elektromos és benzinmotoros készülékek üzembe helyezését, üzemanyag, permetanyag kiválasztását, betöltését, damil- és késcserét, gépi fűkaszálást, ág-, fű- és sövénynyírást, permetezést, képes e területen közmunkások irányítására. Felelősséget érez a gondjaira bízott gépek szakszerű használatáért. Önállóan képes a munkavégzéshez szükséges valamennyi feltétel megléte kialakításának kezdeményezésére.
Tudja a települési csapadékkezelésre, elvezetésre vonatkozó előírásokat. Vezetői utasításra települési csapadékkezelési, elvezetési munkálatokat irányít, azok szakszerű elvégzésében közreműködik. Kötelezőnek tekinti a települési csapadékkezelési, elvezetési munkálatokra vonatkozó előírásokat. Együttműködik a gondjaira bízott közmunkásokkal, önállóan ügyel munkájuk megfelelőségére.
Ismeri az általános és a karbantartó munkatevékenységéhez kapcsolódó munkaegészség- tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Munkája során betartja (és munkatársait azok betartására készteti) a karbantartó munkatevékenységhez kapcsolódó munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Törekszik a munkájához kapcsolódó munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi feltételek folyamatos fejlesztésére. Önállóan értékeli a munkájához kapcsolódó munka-, egészség-, tűzés környezetvédelmi feltételek meglétét vagy hiányosságait, kezdeményezi a hiányosságok megszüntetését.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Jelentős igény merült fel a települési önkormányzatok részéről olyan szakemberek alkalmazására, akik a települések közterületeit, középületeit szakmai felügyelet mellett gondozni tudják, a szükséges felújítási, javítási munkákat képesek elvégezni. A képzésbe bevonhatók a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező közmunkaprogramokban résztvevők is, akik a képzés elvégzését követően képessé válnak értékteremtő munkák végzésére. A képzés segítségével a résztvevők felkészülnek, alkalmassá válnak a munkavállalásra, az általános munkaadói elvárások teljesítésére, megerősödnek, kialakulnak a foglalkoztatáshoz szükséges kulcskompetebciáik.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Település karbantartó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Település karbantartó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Település karbantartó tanfolyam

Település karbantartó tanfolyam

SzPk-00047-16-09 2 07 2 /1 –  Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés
Engedélyszám: E-000526/2014/B014

Ha jó kézügyességgel rendelkezik és emellett legyen szó bármilyen ház körüli munkáról, és szeretne ebből megélni, akkor ajánljuk figyelmébe a Település karbantartó tanfolyamunkat. Szeretne dolgozni és még nincs szakmája, befejezett iskolai végzettsége? Segítünk tervei megvalósításában, ne késlekedjen a jelentkezéssel, mert a Település karbantartó szakmát Önnek találták ki!

Jelentős igény merült fel az önkormányzatok részéről olyan szakemberek alkalmazására, akik a települések közterületeit, középületeit szakmai felügyelet mellett gondozni tudják, a szükséges felújítási, javítási munkákat képesek elvégezni.
A képzés elvégzését követően képessé válnak értékteremtő munkák végzésére. A képzés segítségével a résztvevők felkészülnek, alkalmassá válnak a munkavállalásra, az általános munkaadói elvárások teljesítésére, megerősödnek, kialakulnak a foglalkoztatáshoz szükséges kulcskompetenciáik.

A tanfolyam elvégzése után képes lesz:
A karbantartó munkához szükséges építőipari, faipari, műanyagipari és fémipari alapanyagokat kiválasztani egy adott feladathoz megrendeléseket kezdeményezni, beszerzésben közreműködni, megtervezni a karbantartó munka időütemezését, a feladatok fontossági sorrendjét, azokat a munkákat, melyeket saját magának, és azokat, melyeket szakember bevonásával kell elvégezni. Javítani az épületekben, járdákban, kerítésekben, játszótéri és egyéb közterületi eszközökben keletkezett sérüléseket, meghibásodásokat.
Végrehajtani az elektromos és benzinmotoros készülékek üzembe helyezését, üzemanyag, permetanyag kiválasztását, betöltését, damil- és késcserét, gépi fűkaszálást, ág-, fű- és sövénynyírást, permetezést, képes e területen közmunkások irányítására.

A Település karbantartó Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerő-piacon. Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni, minőségi Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét.

Kiváló képzést nyújtunk, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

A Település karbantartó tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záró beszámolóhoz.
Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Település karbantartó tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Településkarbantartó tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
– Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
– Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: fizikai alkalmasság, megfelelő testi erő; jól funkcionáló érzékszervek; stabil pszichés állapot; általános higiénés előírásoknak, elvárásoknak való megfelelés
– Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
– Egyéb feltételek: nem szükséges

Településkarbantartó tanfolyam célja:
Szerszámok biztos tárolása, használata, anyagok biztonságos tárolása, kezelése, egyszerű hulladékkezelési feladatok ellátása, legegyszerűbb mechanikai sérülések esetén (önállóan) elsősegély nyújtása, elvégzi a legalapvetőbb napi gép karbantartási és tisztítási feladatokat, biztonságosan üzemelteti a kisgépet, a hidegburkolatok egyszerűbb hibáit kijavítja, falburkolatok, vakolatok egyszerűbb hibáit kijavítja, egyszerű zsaluzatokat készít, járdát betonoz, beton felületek egyszerűbb hibáinak kijavítása, kültéri fa – és fémfelületek mázolása, fém szerelvények karbantartása, dísznövények ültetése, gondozása, növények téliesítésének elvégzése, gyomtalanítása, komposztálása, gyep kialakítása, gondozása, közterületi hulladékok osztályozása, egyszerű tereprendezési földmunkák végzése.

Településkarbantartó tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– SzPk-00047-16-09 2 07 2 /1 Település karbantartó

A Település karbantartó tanfolyam szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!


10% kedvezményt adunk, ha:

 •  +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 •  GYED-en, GYES-en lévő!
 •  regisztrált álláskereső!
 •  nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 •  a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Településkarbantartó tanfolyam – További információért kattintson ide!