Tag: Távközlési technikus tanfolyam

Engedélyszám: E-000526/2014/A048

Távközlési technikus szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Képzésünket az ország bármely pontján megvalósítjuk. Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A Távközlési technikus képzés sikeres elvégzése után feladata a távközlési hálózatokat létesítése, tesztprogramokat futtatása, archivált adatokat visszatöltése, távfelügyeletet ellátása, a berendezés műszaki jellemzőinek mérése.
A megszerezhető, kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés lehetőségek a képzés sikeres befejezése után:
– 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
– 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
– 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
– 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus
– 52 481 05 Távközlési üzemeltető
– 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Számítógép-telepítő, Számítógéphálózat üzemeltető, Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető, Számítógépes hálózati technikus, Hírközlési hálózat üzemeltető technikus, Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető, Távközlési technikus, Távközlési, átviteltechnikai szervízműszerész, Távközlési hálózat építő, Telefonközpont-szerelő
Távközlési technikus szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A048) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 523 05
Az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1440 óra

Képzési Modulok listája:
– 10815-16 Információtechnológiai alapok
– 11626-16 Távközlés-elektronikai alaptevékenység
– 12016-16 Infokommunikációs alaptevékenységek
– 11997-16 Hálózati ismeretek I.
– 12014-16 Távközlési szaktevékenység
– 12005-16 Munkaszervezés és projektmenedzsment
– 11498-12 Foglalkoztatás I.  (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Távközlési technikus OKJ Képzés

Távközlési technikus tanfolyam

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05
1.2. Szakképesítés megnevezése: Távközlési technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógép-telepítő
3.1.3. Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.4. 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
3.1.5. Számítógépes hálózati technikus
3.1.6. 3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.7. Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.8. 3146 Telekommunikációs technikus Távközlési technikus
3.1.9. 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója Távközlési, átviteltechnikai szervízműszerész
3.1.10. Távközlési hálózat építő
3.1.11. Telefonközpont-szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Távközlési technikus a cég távközlési rendszereit kezeli és üzemelteti. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni a beszéd-, a hang-, a kép- és az adatátviteli rendszerek területei között. Kezeli a vezetékes és a vezetéknélküli hálózati megoldásokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni;
– adatátviteli eszközöket üzemeltetni;
– adatbázisokat kezelni;
– menedzselő rendszereket kezelni;
– távközlési berendezések kezelésére;
– optikai összeköttetések megvalósítására;
– rádiós rendszerek telepítésére;
– berendezések paramétereinek mérésére;
– hibadetektálásra és javításra;
– üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni;
– ügyfélszolgálati teendőket ellátni;
– a távközlési marketing feladatokat ellátni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.4. 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.8. 52 481 05 Távközlési üzemeltető azonos ágazat
3.3.9. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 11626-16 Távközlés-elektronikai alaptevékenység
4.5. 12016-16 Infokommunikációs alaptevékenységek
4.6. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.7. 12014-16 Távközlési szaktevékenység
4.8. 12005-16 Munkaszervezés és projektmenedzsment
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 11626-16 Távközlés-elektronikai alaptevékenység írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 12016-16 Infokommunikációs alaptevékenységek írásbeli, gyakorlati
5.2.6. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 12014-16 Távközlési szaktevékenység gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési rendszerek üzemeltetése
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó egy távközlési berendezésen, eszközön méri annak paramétereit, minősíti a működését, konfigurálja azt az előre megadott paraméterek szerint. Kiválasztja a megfelelő mérőeszközöket, melyekkel a minősítést és a beállítást elvégzi. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési alaptevékenységek és üzemeltetési feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó az informatikai, az elektronikai és a kommunikációs terület alapvető feladataiból, definícióiból, számítási példáiból egy központilag kiadott feladatsort old meg. Ez a vizsgarész tartalmazza az üzemeltetéssel összefüggő kérdéseket, a vállalkozási ismereteket, valamint a távközlési szolgáltatási ismereteket is. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 12014-16 „Távközlési szaktevékenység” modul összes témakörét tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftver
6.4. Hálózat (Internet, Intranet)
6.5. Elektronikai alapáramkörök
6.6. Multiméter
6.7. Oszcilloszkóp
6.8. Jelgenerátor
6.9. Tápegység
6.10. Kábelszerelő szerszámok
6.11. Hálózatanalizátor
6.12. Telefon (vonalas)
6.13. Telefon (mobil)
6.14. Televízió
6.15. Kábeltelevízió (fejállomás, aktív és passzív eszközök
6.16. Router és switch
6.17. WLAN
6.18. Átviteltechnikai berendezés
6.19. Jelanalizátorok
6.20. Spektrumanalizátor
6.21. Műholdas vételtechnika eszközei (klf. antennák, LNC-k, beltéri egységek)
6.22. DVB-x set-top-boxok
6.23. DVB TV tester (-S, -C, -T)

A távközlési technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A távközlési technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Távközlési technikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Távközlési technikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Távközlési technikus tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Távközlési technikus tanfolyam

OKJ száma: 54 523 05 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A048

Ha szakmailag megalapozott választ keres arra, hogy mitől szól a rádió, hogyan tud távoli földrészen élőkkel beszélgetni, mi van az adótornyok belsejében, akkor ezt a képzést ajánljuk Önnek.

A technika rohamos fejlődésének köszönhetően minden szervezetnél szükség van egy olyan emberre, aki profiként foglalkozik a távközlési hálózatokkal, hiszen ezek adják az alapot a külsős, valamint a belsős kapcsolattartáshoz is. A távközlési technikus keresett szakember, az azonban nem mindegy, hogy csak egy papírja van, vagy valódi, használható tudás is rejtőzik-e mögötte. Ha az Ön célja a megbízható, széleskörű tudás elsajátítása, akkor válassza a Távközlési technikus képzésünket.

Távközlési technikus távközlési hálózatokat létesít, tesztprogramokat futtat, archivált adatokat visszatölt, távfelügyeletet ellát, a berendezés műszaki jellemzőit méri.

A gyakorlatorientált oktatásnak köszönhetően a tanfolyam sikeres befejezése után képes lesz távközlési rendszereket kezelni és üzemeltetni. Részt tud venni a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemeltetni tudja a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes lesz kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a hang és beszédátviteli rendszerek, valamint a műsorszórás területei között, és kezelni a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati megoldásokat.

Távközlési technikus tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
− Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Távközlési technikus tanfolyam célja:
A Távközlési technikus a cég távközlési rendszereit kezeli és üzemelteti. A rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket üzemelteti, hibát kezel, javít. Kezeli egyaránt a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati megoldásokat.

Távközlési technikus tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 10815-16 Információtechnológiai alapok
– 11626-16 Távközlés-elektronikai alaptevékenység
– 12016-16 Infokommunikációs alaptevékenységek
– 11997-16 Hálózati ismeretek I.
– 12014-16 Távközlési szaktevékenység
– 12005-16 Munkaszervezés és projektmenedzsment
– 11498-12 Foglalkoztatás I.  (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

A Távközlési technikus tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha szeretne rövid időn belül egy jól jövedelmező szakmát elsajátítani, Intézményünknél most megvalósíthatja álmát!

Szerezze meg nálunk ezt a szakmai végzettséget. Tanfolyamunkon az oktatók profi szakemberek, akik tudásuk legjavát adják át hallgatóinknak. Távközlési technikus OKJ képzésünk olcsó, rugalmas és magas színvonalú is egyben, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. Kiváló képzést nyújtunk garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert OKJ bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után igényelhető, az Ön által kért nyelven!

A Távközlési technikus tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Távközlési technikus tanfolyam résztvevői a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen megkapják, az esetleges kiegészítő tankönyvekhez pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni a gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Távközlési technikus tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Távközlési technikus tanfolyam – További információért kattintson ide!