Tag: Társadalombiztosítási ügyintéző Tanfolyam (OKJ Képzés)

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert részszakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb.
Társadalombiztosítási ügyintézőként Ön képes lesz az egészségbiztosítás, szociális ellátás és nyugdíjbiztosítás iránti igények elbírálására, az ellátások folyósítására, akár önállóan is.
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Pénzügyi asszisztens, Társadalombiztosítási ügyintéző, hatósági, Analitikus könyvelő, Társadalombiztosítási ügyintéző, vállalati, Bérszámfejtő
A tanfolyam sikeres elvégzése után folytathatja tanulmányait további kedvezményekkel és elvégezheti Intézményünknél további kedvezmények igénybevételével a (54 344 02) Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítést nyújtó OKJ tanfolyamot.
Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A062) alapján folytatott képzés azonosító száma: 51 344 02
A Közgazdaság szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felsőfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Bemeneti kompetenciák: –
– Szakmai előképzettség: –
– Előírt gyakorlat: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
– Pályaalkalmassági követelmények: –

Elmélet/gyakorlat aránya: 70%-elmélet, 30%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 180 óra

Képzési Modulok listája:
– 10154-16  Munkaerő-gazdálkodás
– 10155-16  Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlati, írásbeli, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ Képzés

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam

  A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

   

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
  1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 02
  1.2. Részszakképesítés megnevezése: Társadalombiztosítási ügyintéző
  1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
  1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 120-180

  2. EGYÉB ADATOK
  2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
  2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
  2.2. Szakmai előképzettség: –
  2.3. Előírt gyakorlat: –
  2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
  2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
  2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%
  2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%
  2.8. Szintvizsga: –

  3. PÁLYATÜKÖR
  3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
  3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2. 3611 Pénzügyi ügyintéző Pénzügyi asszisztens
  3.1.3. 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző Társadalombiztosítási ügyintéző, hatósági
  3.1.4. 4121 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő
  3.1.5. 4122 Bérelszámoló Társadalombiztosítási ügyintéző, vállalati
  3.1.6. Bérszámfejtő

  3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
  A társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat ellátja a nyilvántartásokat vezetésével összhangban.
  A részszakképesítéssel rendelkező képes:
  – ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat,
  – vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat,
  – összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
  – munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni,
  – feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket fénymásolót használni.
  3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
  3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
  3.3.3. 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés
  3.3.4 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző részszakképesítés
  3.3.5. 51 344 01 Bérügyintéző részszakképesítés

  4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
  4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosítója megnevezése
  4.3. 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás
  4.4. 10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

  5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
  5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
  Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
  5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
  5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás gyakorlati
  5.2.4. 10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása írásbeli

  A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
  5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Bérszámfejtési feladat
  A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap egy belépő dolgozó megadott adatainak felvitele után bérszámfejtési feladat, és kapcsolódó munkák, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.
  A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
  A vizsgafeladat aránya: 50%
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása
  A vizsgafeladat ismertetése: a Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
  A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
  A vizsgafeladat aránya: 30%
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok
  A vizsgafeladat ismertetése: a munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
  A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
  A vizsgafeladat aránya: 20%
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
  A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a szakképesítésért felelős miniszter a honlapján közzéteszi.
  A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti és a kiadott központi értékelési útmutatótól eltérő javítás esetén felülbírálja.
  A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsganaptár az irányadó.
  A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.
  A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
  A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati és a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatát a vizsgázó külön-külön legalább 50%-os szinten teljesítette.
  A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:
  90 – 100%     jeles (5)
  80 – 89%     jó (4)
  65 – 79%     közepes (3)
  50 – 64%     elégséges (2)
  0 – 49%     elégtelen (1)
  Amennyiben minden vizsgafeladat/vizsgafeladatrész eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként/vizsgafeladatrészenként t elért érdemjegyek a vizsgafeladat/vizsgafeladatrész arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.
  Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármely vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának/vizsgafeladatrészének érdemjegye elégtelen (1).
  Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladatrészból kell tenni, amelyből a vizsgázó nem érte el az 50%-ot, és teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.
  Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz/vizsgafeladatrészhez/ vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.
  Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik.
  Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles érdemjeggyel egyenértékű.

  6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
  6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
  6.2. Iratrendezők
  6.3. Fénymásoló
  6.4. Irodatechnikai eszközök (vágógép, spirálozó, kapcsológép, lyukasztó)
  6.5. Telefon
  6.6. Számítógép
  6.7. Internet hozzáférés
  6.8. Nyomtató
  6.9. Scanner
  6.10. Irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő)
  6.11. Analitikus bérprogram
  6.12. Adóbevallás kitöltő szoftver (ÁNYK)
  6.13. Bizonylatok, formanyomtatványok
  6.14,. Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár

  7. EGYEBEK
  7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:
  A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás gyakorlati és a 10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
  7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
  Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
  7.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok alóli felmentés feltételei:
  Az a jelölt, aki rendelkezik a Bérügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység Bérszámfejtési feladat, valamint a szóbeli vizsgatevékenység A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok vizsgafeladat teljesítése alól.
  Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység Bérszámfejtési feladat, valamint a szóbeli vizsgatevékenység A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok vizsgafeladat teljesítése alól.
  7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
  Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
  Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete.
  7.5. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelettől (továbbiakban: Korm. rendelet) eltérő rendelkezések:
  A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 90 napon belül be kell fejezni.
  A Korm. rendelet 35. § (6) bekezdésben meghatározottól eltérően a kijavított és értékelt írásbeli, vagy központi gyakorlati dolgozatot, az eredeti írásbeli, vagy központi gyakorlati vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább hét nappal el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.
  7.6. Korábbi szakmai vizsga beszámítása:
  A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására 2017. december 31-ig a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsga-egyenértékűségi tábla az irányadó.

  A Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
  A Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

  Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam

  OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
  A Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
  Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
  Téma: Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

   

  Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam

  OKJ száma: 51 344 02 – Jelentkezzen most!
  Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
  Engedélyszám: E-000526/2014/A062

  Egy vállalat életében kiemelt szerepet élvez az a szakember, aki tisztában van a munkáltató és a munkaviszonyban állók társadalombiztosítási kötelezettségeivel. Társadalombiztosítási ügyintézőként Ön képes lesz az egészségbiztosítás, szociális ellátás és nyugdíjbiztosítás iránti igények elbírálására, az ellátások folyósítására, akár önállóan is. A dolgozók és hivatalos szervek felé történő adatszolgáltatás mellett részt vehet a döntés előkészítésben és a döntés végrehajtásban is. Mint megbecsült, speciális tudással rendelkező munkatársat pedig a létszám-leépítések sem veszélyeztetik annyira, mint más, kevésbé nélkülözhetetlen dolgozót. A képzés elvégzése és a szakmai vizsga letétele után ráadásul pénzügyi ügyintézőként, vagy analitikus könyvelőként is elhelyezkedhet. Garantáltan a gyakorlatban hasznosítható tudást szerez! Jelentkezzen most!

  Társadalombiztosítási ügyintéző különösen felelősségteljes munkakört tölt be az adott vállalat életében. Sok esetben nemcsak kiszámítja és nyilvántartja a munkavállalók bérét és az azokhoz kapcsolódó járulékokat, hanem – igény szerint – a munkaviszony megteremtésének feltételeit is őneki kell a törvényi előírásoknak megfelelően megállapítania. A munkaszerződés részleteinek rögzítéséhez ismernie kell valamennyi adatot a munkavállaló előző munkaviszonyával kapcsolatban. A társadalombiztosítási ügyintéző feladatköre kiemelten fontos a munkaerő-gazdálkodás szempontjából. A bér- és társadalombiztosítási ügyek intézése, az ezekhez tartozó nyilvántartások vezetése, a járulékok átutalása az illetékes szervekhez megbízható felkészültséget és a mindennapi gyakorlat során nem kevés figyelmet igényel. A társadalombiztosítási ügyintézőnek képesnek kell lennie mind a hagyományos, mind a digitális dokumentumok kezelésére, a feladatok elvégzéséhez szükséges technikai eszközök (számítógép, faxgép, fénymásoló stb.) használatára.

  Az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely nyelvi képzéseket is kínál, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal magasabb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldi munkaadóknál is.

  A Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzés helyszínét is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt, lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára. A Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

  Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

  Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
  – Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

  Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam célja:
  A társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat ellátja a nyilvántartásokat vezetésével összhangban.

  Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
  – 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás
  – 10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

  Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

  Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

  Jelentkezzen most!

  Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam – További információért kattintson ide!