Tag: Szociális gondozó és ápoló képzés

0

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam indul! Jelentkezzen most!

OKJ száma: 34 762 01
Engedélyszám: E-000526/2014/A074

Ha szívesen segítene a rászorulóknak és ezt hivatásként tudná végezni, akkor ez Önnek való szakma! Beteg, idős vagy sérült embereknek szeretne segíteni, felelősséggel és türelemmel gondoskodni másokról, megkönnyíteni a mindennapjaikat nyugodt környezetet biztosítva számukra.

Sok ember dönt az idős gondozás mellett, mivel nagy a munkaerőhiány ebben a szakmában. A szociális gondozók illetve ápolók otthoni helyszíneken dolgoznak, és olyan emberekkel foglalkoznak, akik már idősek vagy éppen ápolásra szorulnak. A jó szociális gondozó és ápoló derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti az idős, elesett embereket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a személyiségüket.

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 OKJ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Külföldi munkalehetőség esetén a végzettségről Nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS) bizonyítványt is kérhet, mellyel a környező és távolabbi országokban is munkát vállalhat!

A képzés megkezdéséhez szükséges feltételek:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Képzőintézményünk engedélyezett Minőségirányítási rendszer alapján működik, Felnőttképzési engedéllyel, Intézményakkreditációs valamint kapacitásakkreditációs tanúsítvánnyal is egyaránt rendelkezik. Intézményünk több mint 10 éves felnőttképzési tapasztalatát, gyakorlatát, költséghatékony megoldásait, problémamegoldó készségét nyújtva a legelhivatottabban, minden esetben perfekcionizmusra törekszik, ezért kiváló képzést nyújt garantált minőségben, a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően.

Amit nyújtunk:

 • a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen
 • az esetleges kiegészítő tankönyveket pedig kedvezményes áron, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni a gyorsan elavuló tananyagokra. Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt
 • munka és család mellett is könnyen elvégezheti a tanfolyamot
 • Igény szerint gyakorlati helyet is ajánlunk a tanfolyam résztvevőinek
 • a képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig
 • folyamatos tájékoztatás segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével
 • Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítő

10% kedvezményt adunk:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Szociális gondozó és ápoló tanfolyamra Jelentkezzen most minden kötelezettség nélkül!

© “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
“IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014
Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
“IOSZIA” OKJ KépzésekOKJ TanfolyamokNyelvtanfolyamokNyelvvizsgák!  Oldaltérkép

A Szociális gondozó és ápoló részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után akár külföldön is könnyen tud majd a későbbiek folyamán állást vállalni, a képesítéssel el tudja látni majd az idősek illetve a fogyatékos embereket egyaránt. Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Szociális gondozó és ápoló részszakképesítés olcsó OKJ Képzést, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb.
A képzési programban meghatározott tananyag elsajátítása után tudni fogja az ápolás illetve a gondozás egyes szakaszait, képes lesz az emberekkel személyes kapcsolatot kialakítani, fel tudja majd mérni az idősek és fogyatékkal élő emberek szükségleteit.  
A Szociális gondozó és ápoló részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Szociális gondozó és ápoló, Fogyatékossággal élők gondozója
Szociális gondozó és ápoló részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A074) alapján folytatott képzés azonosító száma: 34 762 01
A Szociális szolgáltatások szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1560 óra

Képzési Modulok listája:
– 10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok
– 10570–16 A szükségletek felmérése
– 10571–16 Sajátos gondozási feladatok
– 10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció
– 11497–12 Foglalkoztatás I.
– 11499–12 Foglalkoztatás II.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, írásbeli, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Szociális gondozó és ápoló OKJ Képzés

 

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam

OKJ száma: 34 762 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A074

Ha szívesen segítene a rászorulóknak és ezt hivatásként tudná végezni, akkor ez Önnek való szakma!
Sok ember dönt az idős gondozás mellett, mivel nagy a munkaerőhiány ebben a szakmában. A szociális gondozók illetve ápolók otthoni helyszíneken dolgoznak, és olyan emberekkel foglalkoznak, akik már idősek vagy éppen ápolásra szorulnak.

Ha szereti az idős embereket, netán van is ilyen a családban és gondoskodó típus, akkor a képzés a legalkalmasabb önnek! Ha egy olyan szakmát szeretne szerezni, amivel másokon tud segíteni, akkor ne hagyja ki ezt a remek alkalmat, jelentkezzen a Szociális gondozó és ápoló tanfolyamunkra. A képzés időtartama alatt az ápolás illetve a gondozás egyes szakaszait is megismeri. Fontos, hogy ezekkel az emberekkel személyes kapcsolatot is kialakítson. Fel tudja majd mérni az idősek és fogyatékkal élő emberek szükségleteit. Ha a sors úgy hozza, hogy egészségromlás lépne fel, akkor abban az esetben elsősegélynyújtásra is alkalmas lesz. A munkához kapcsolódó adminisztratív feladatokat is el tudja végezni.

A tanfolyam végeztével az alábbi feladatokat leszel képes ellátni:

 • Köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • Olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • Információk gyűjtésére
 • A különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
 • Módszeres, pontos munkavégzésre
 • Adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
 • Általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • A szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére
 • A szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • Gyakorlatias feladatértelmezésre
 • Infó-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
 • Az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére
 • Az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására
 • Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • Háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására
 • Elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtés
 • Felelősségteljes, nyitott hozzáállás
 • Klienseid motiválása.

A jó szociális gondozó és ápoló derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti az idős, elesett embereket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a személyiségüket.

Mindent egy helyen biztosítunk. Felméréseink szerint sok nálunk sikeresen OKJ-s szakmát szerzett ember keresett külföldön munkát, ahol szakmai tudását elismerték. Az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket is, előzetes ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal magasabb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldön is.

A Szociális gondozó és ápoló tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzés helyszínét is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt,lelkiismeretesen készítik fel a záró vizsgára. A Szociális gondozó és ápoló tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

A Szociális gondozó és ápoló tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben megegyezik az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Az EUROPASS az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítvány, amely igazolja a képesítést. Ezt nálunk igényelheti!

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
– Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam célja:
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok
– 10570–16 A szükségletek felmérése
– 10571–16 Sajátos gondozási feladatok
– 10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció
– 11497–12 Foglalkoztatás I.
– 11499–12 Foglalkoztatás II.

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

 

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Szociális gondozó és ápoló tanfolyam – További információért kattintson ide!

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam

A 193. sorszámú Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01
1.2 Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560

2. EGYÉB ADATOK
2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –
2.2 Szakmai előképzettség: –
2.3 Előírt gyakorlat: –
2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5 Pályaalkalmassági követelmények:  nem szükségesek
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8 Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9 Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3513 Szociális gondozó, szakgondozó Fogyatékosok gondozója
3.1.3. 3513 Szociális gondozó, szakgondozó Nappali és intézményi gondozó
3.1.4. 5223 Házi gondozó Házi szociális gondozó

3.2    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
–    köznyelvi és szakmai szöveget írni
–    információkat gyűjteni
–    a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
–    érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani
–    elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
–    adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni
–    klienseit motiválni
–    felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
–    a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
–    a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni
–    info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni
–    feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni
–    gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
–    segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában
–    segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
–    az alapvető szükségleteket felmérni
–    a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni
–    megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
–    saját gondozási munkáját dokumentálni
–     részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
–    az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni
–    a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani
–    az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni
–    háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani
3.3    Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja
3.3.3. 35 762 01 Demencia gondozó szakképesítés–ráépülés
3.3.4. 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens azonos ágazat
3.3.5. 54 761 02 Kisgyermekgondozó, –nevelő azonos ágazat
3.3.6. 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő azonos ágazat
3.3.7. 54 762 02 Szociális asszisztens azonos ágazat
3.3.8. 54 762 03 Szociális szakgondozó azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok
4.4. 10570–16 A szükségletek felmérése
4.5. 10571–16 Sajátos gondozási feladatok
4.6. 10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció
4.7. 11497–12 Foglalkoztatás I.
4.8. 11499–12 Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
–    Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
–    A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor:
–    “Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása” (1–1 gépelt oldal terjedelemben);
–    “Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási–gondozási gyakorlatról szóló napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelem);
–    “A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–sablonok”;
–    A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
–    Minimum 400 óra (20%–a demonstrációs/gyakorló termi, 80%–a tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember – továbbiakban gyakorlatvezető –irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű szakképzésben:
–    Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
–    A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb az utolsó tanítási napon:
–    “Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása” (1–1 gépelt oldal terjedelemben);
–        “Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási–gondozási gyakorlatról szóló napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelem);
–        “A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–sablonok”;
–    A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
–    A kerettantervben előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember – továbbiakban gyakorlatvezető – irányításával) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
5.2    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 10570–16 A szükségletek felmérése gyakorlati
5.2.5. 10571–16 Sajátos gondozási feladatok gyakorlati
5.2.6. 10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció gyakorlati
5.2.7. 11497–12 Foglalkoztatás I írásbeli
5.2.8. 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.
5.3    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.
5.3.1    Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási–gondozási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Napi ápolási–gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális intézményben, amely során egy–egy vizsgázó egy–egy ellátott mellett tevékenykedik.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése
A vizsgafeladat ismertetése: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.3    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási–gondozási feladatok értelmezése, indoklása
A vizsgafeladat ismertetése: Gondozási–ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött, valamint amellyel a hallgató nem áll munkaviszonyban.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt szükségletfelmérést és naplót a tereptanár vagy a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. Szakmai vizsgára bocsátási feltétel teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban.
5.5    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.1 1.A demonstrációs terem felszerelése
6.1.1. kapaszkodóval és oldalráccsal ellátott funkcionális betegágy
6.1.2. lábtámasz
6.1.3. kombinált éjjeliszekrény
6.1.4. támlás szék
6.1.5. gurulós fürdetőszék
6.1.6. ülőke
6.1.7. zsámoly
6.1.8. spanyolfal
6.1.9. előkészítő kocsi
6.1.10. ágyazó kocsi
6.1.11. szennyes ledobó kocsi
6.1.12. gyógyszerszekrény
6.1.13. textíliás szekrény
6.1.14. gördülő WC–szék
6.1.15. személymérleg magasság–mérővel
6.1.16. badella pedálos
6.2 2. Ágynemű és egyéb fehérnemű
6.2.1. nagylepedő
6.2.2. haránt lepedő
6.2.3. takaróhuzat
6.2.4. párnahuzat
6.2.5. kispárna huzat
6.2.6. matracvédő
6.2.7. ágymatrac
6.2.8. kispárna
6.2.9. párna
6.2.10. takaró
6.2.11. pléd
6.2.12. törölköző
6.2.13. hálóing
6.2.14. pizsama
6.2.15. köntös
6.2.16. papucs
6.2.17. borogató ruha
6.2.18. mosdókesztyű
6.2.19. konyharuha
6.2.20. szennyeszsák
6.2.21. gyopár párnacsalád sorozat
6.3 3. Az ápolás–gondozás eszközei
6.3.1. műanyag tálca
6.3.2. evőeszköz készlet
6.3.3. étkészlet (tányérok)
6.3.4. pohárkészlet
6.3.5. csésze (készlet)
6.3.6. csőrös csésze, csőrös pohár
6.3.7. nyakba akasztható előke
6.3.8. kancsó
6.3.9. üvegmosó
6.3.10. mosdótál (kicsi és nagy)
6.3.11. vödör
6.3.12. vízhőmérő
6.3.13. hőmérő
6.3.14. szappantartó
6.3.15. sampon, szappan, stb.
6.3.16. fésű, hajkefe
6.3.17. hajszárító
6.3.18. tükör
6.3.19. fogkefe
6.3.20. fogkrém
6.3.21. fogmosó pohár
6.3.22. körömkefe
6.3.23. körömcsipesz
6.3.24. körömolló
6.3.25. hintőporos doboz
6.3.26. egyszer használatos borotva
6.3.27. nylon köpeny
6.4 4. Váladékfelfogó és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
6.4.1. vesetál
6.4.2. egyszer használatos köpőcsésze
6.4.3. ágytál
6.4.4. ágytálmosó kefe
6.4.5. vizelő edény, férfi, női
6.4.6. vizelőüveg mosókefe
6.4.7. Petri csésze
6.4.8. széklettartály
6.4.9. mérőhenger
6.5 5. Gumi eszközök
6.5.1. gumikesztyű
6.5.2. gumiujj
6.5.3. gumilepedő
6.5.4. katéterek
6.5.5. termofor
6.5.6. jégtömlő
6.5.7. sarok és könyökgyűrű
6.6 6. Egyszer használatos eszközök
6.6.1. fecskendő (2, 5, 10, 20 ml)
6.6.2. inzulin–fecskendő
6.6.3. egyszer használatos tűk
6.6.4. szájmaszk
6.6.5. decubitus alátét
6.6.6. inkontinencia betét
6.6.7. vizeletgyűjtő zsák
6.6.8. anus–prea tartály
6.6.9. spatula
6.7 7. Laboratóriumi eszközök
6.7.1. vércukorszint–mérő készülék
6.7.2. tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz
6.7.3. tesztcsík vizelet meghatározáshoz
6.7.4. kémcsövek
6.8 8. Gyógyszerek, vegyszerek
6.8.1. gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
6.8.2. fertőtlenítő szerek bőr– és eszközfertőtlenítéshez
6.8.3. vazelin
6.8.4. parafinolaj
6.8.5. Betadine oldat
6.8.6. háztartási tisztító és fertőtlenítőszerek
6.9 9. Kötszerek
6.9.1. vatta
6.9.2. papírvatta
6.9.3. gézpólya különböző méretben
6.9.4. gyorskötöző pólya
6.9.5. Ramofix
6.9.6. Peha–haft
6.9.7. steril mullap különböző méretben
6.9.8. rugalmas pólya
6.9.9. Alutex fólia
6.9.10. speciális kötszerek
6.10 10. Egyéb eszközök
6.10.1. vérnyomásmérő
6.10.2. fonendoszkóp
6.10.3. PEN
6.10.4. lázmérő
6.10.5. mérőszalag
6.10.6. horgas csipesz
6.10.7. anatómiai csipesz
6.10.8. olló
6.10.9. vatta tartó
6.10.10. szemcseppentő
6.10.11. veszélyes hulladéktároló
6.10.12. inhaláló készülék
6.10.13. napi, heti gyógyszerosztó doboz
6.10.14. nyomtatványok
6.11 11.Az elsősegélynyújtás eszközei
6.11.1. mentőláda, felszereléssel
6.11.2. pléd
6.11.3. lepedő
6.11.4. sebimitációs készlet
6.11.5. steril mullpólya különböző méretben
6.11.6. steril mullap különböző méretben
6.11.7. vatta
6.11.8. papírvatta
6.11.9. bőrfertőtlenítő szer többféle
6.11.10. ragtapasz
6.11.11. Ramofix csőháló kötszer, különböző méretben
6.11.12. steril gyorskötöző mullpólya különböző méretben
6.11.13. SteriStrip sebösszehúzó
6.11.14. rugalmas pólya
6.11.15. kötszerkapocs
6.11.16. biztosítótű
6.11.17. kötszerolló
6.11.18. olló
6.11.19. anatómiai csipesz
6.11.20. ledobó–tál
6.11.21. tálka
6.11.22. kesztyű
6.11.23. kézfertőtlenítő
6.11.24. papírtörölköző
6.11.25. törölköző
6.11.26. pneumatikus sín
6.11.27. nyakrögzítő gallér
6.11.28. háromszögletű kendő
6.11.29. Alutex fólia
6.11.30. reanimációs fantom
6.11.31. lélegeztető ballon + arcmaszk
6.11.32. Mayo–pipa
6.11.33. hordágy
6.12 12. Szemléltető eszközök
6.12.1. csontváz
6.12.2. szív falitábla
6.12.3. vérkeringés falitábla
6.12.4. emésztőrendszer falitábla
6.12.5. agy falitábla
6.12.6. egész test izomrendszer falitábla
6.12.7. vese falitábla
6.12.8. idegrendszer falitábla
6.12.9. nemi szervek falitábla
6.12.10. nyirokkeringés falitábla
6.12.11. szétszedhető törzs moulage
6.12.12. szív moulage
6.12.13. fül moulage
6.12.14. szem moulage
6.12.15. agy moulage
6.12.16. légúti moulage
A GONDOZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
6.13 13. Háztartási– és konyhatechnikai eszközök
6.13.1. konyhaszekrény
6.13.2. konyha asztal
6.13.3. szék
6.13.4. hűtőgép
6.13.5. hűtőhőmérő
6.13.6. tűzhely
6.13.7. mikrohullámú sütő
6.13.8. edény készlet
6.13.9. étkészlet
6.13.10. tálkészlet
6.13.11. szalvétatartó
6.13.12. evőeszközkészlet
6.13.13. tálca
6.13.14. kancsó
6.13.15. mércézett pohár
6.13.16. pohárkészlet
6.13.17. robotgép és egyéb konyhatechnikai eszközök: aprító, daráló, passzírozó
6.13.18. konyhamérleg
6.13.19. asztalterítő
6.13.20. konyharuha
6.13.21. kötény
6.13.22. háztartási tisztítószerek
6.13.23. badella pedálos
6.13.24. méregszekrény
6.13.25. takarító eszközök (szivacs, kefe, vödör, seprő, stb.)
6.13.26. porszívó
6.13.27. mosógép
6.13.28. ruhaszárító
6.13.29. vasaló
6.13.30. vasalódeszka
6.13.31. szobahőmérő
6.14 14. Gyógyászati segédeszközök
6.14.1 bot
6.14.2. támbot
6.14.3. járókeret
6.14.4. kerekesszék
6.14.5. rollátor
6.15 15. Eszközök a foglalkozás és aktivitás szervezéséhez
6.15.1. TV
6.15.2. Videó lejátszó
6.15.3. videokamera
6.15.4. CD–, DVD lejátszó
6.15.5. rádió
6.15.6. számítógép
6.15.7. társasjátékok (sakk, stb.)
6.15.8. kézimunka eszközei (szabásminták, szabóolló, textil, filc, tű, kötőtű, horgolótű, fonál, stb.)
6.15.9. eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (karton, festék, színes ceruza stb.)
6.15.10. sporteszközök
6.16 16. Egyéb eszközök
6.16.1. védőruhák
6.16.2. védőcipők
6.16.3. tűzoltó készülék

7. EGYEBEK
A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
– a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
– és a leírt alábbi feladatok

Modulszáma A modul megnevezése Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gondozási–ápolási, elsősegélynyújtási feladatmegoldása

A képző intézmény által összeállított feladatlap megoldása

10570–16 A szükségletek felmérése “Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása”
10571–16 Sajátos gondozási feladatok “Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási–gondozási gyakorlatról szóló napló” bemutatása (leadása)
10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció “A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–sablonok” leadása

Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 120 óra, mely olyan bentlakásos szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
Szociális Szakmai Szövetség
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME)
Szociális Klaszter Egyesület

A Szociális gondozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Szociális gondozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Szociális gondozó és ápoló tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Szociális gondozó és ápoló tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés