Tag: Szobafestő tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Szobafestő részszakképesítés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb.
A Szobafestő az egyik a legkeresettebb szakma. A képzési programban meghatározott modultartalmak elsajátítása során megtanulja a lakóépületek, közintézmények, felépítmények falfelületeinek festését, tapétázását. A képzés sikeres befejezése után választhatja további kedvezményes ajánlatunkat és elvégezheti kedvezményesen a 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó OKJ tanfolyamot.
Nálunk megszerezhet minden vizuális, művészeti alapképzettséget, valamint rajzi és festészeti ismereteket is ahhoz, hogy igazi értékes mesterműveket hozzon létre. Könnyű szerrel lesz képes alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat, valamint a széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján akár vállalkozóként is alkalmas lesz tervezési és gyakorlati feladatok megoldására is.
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Festő és mázoló, Szobafestő
Szobafestő OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A017) alapján folytatott képzés azonosító száma: 21 582 01
Az Építészet szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alapfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
– Egészségügyi alkalmasság: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 720 óra

Képzési Modulok listája:
– 10101-12    Építőipari közös tevékenység
– 10104-12    Szobafestő, díszítő munkák
– 10105-12    Tapétázási munkák

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlati, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Szobafestő OKJ Képzés

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
  “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
  ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
  Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
  Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
  “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

  Szobafestő tanfolyam

  A 207. sorszámú Szobafestő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
  1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 582 01
  1.2. Részszakképesítés megnevezése: Szobafestő
  1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
  1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

  2. EGYÉB ADATOK
  2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
  2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
  2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
  2.2. Szakmai előképzettség: –
  2.3. Előírt gyakorlat: –
  2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
  2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
  2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
  2.8. Szintvizsga: –
  2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

  3. PÁLYATÜKÖR
  3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
  3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2. 7535 Festő és mázoló Szobafestő

  3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
  A Szobafestő feladata lakóépületek, közintézmények, felépítmények falfelületeinek festése, tapétázása. Ismernie kell a falfelületek vizsgálatát, előkészítését, előkezelését, bevonatrendszerek felépítését, tapéták fajtáit, és azok felhelyezésére vonatkozó utasításokat.
  A részszakképesítés rendelkező képes:
  – tervdokumentációról, vagy helyszínen felmérést készíteni
  – felületdiagnosztikát végezni
  – felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben
  – meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálni
  – szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről
  – anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen
  – vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni
  – felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
  – nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni)
  – alapvakolat felületét javítani kül- és beltérben
  – sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő)
  – különböző glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben
  – építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani
  – kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet
  – választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni
  – mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe
  – homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel
  – fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni
  – határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni
  – tapétázást, díszítést készíteni
  – mintanyomó hengerezést készíteni
  – egyszerű díszítőelemeket helyezni fel kül- és beltérben
  – egyszerű faerezet utánzatot festeni
  – betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
  – elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés)
  – munkaterületet átadni
  3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés
  3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
  3.3.3. 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés

  4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
  4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító száma megnevezése
  4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
  4.4. 10104-12 Szobafestő, díszítő munkák
  4.5. 10105-12 Tapétázási munkák

  5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
  5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
  Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
  5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
  5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
  5.2.4. 10104-12 Szobafestő, díszítő munkák szóbeli, gyakorlati
  5.2.5. 10105-12 Tapétázási munkák szóbeli, gyakorlati

  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
  5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Adott technológiával falfelület festése, díszítése tapétázása.
  A vizsgafeladat ismertetése: Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének felhordása, díszítése, tapétázása (festhető tapéta alkalmazása).
  A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: –
  A vizsgafeladat ismertetése: –
  A vizsgafeladat időtartama: –
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Szobafestő szakmai ismeretek
  A vizsgafeladat ismertetése: Időterv és szakmai számítás készítése tervrajz alapján, technológiai sorrend, színelmélet, szakszerű anyag, és szerszámhasználat, és munkavédelem.
  A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 20 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
  A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében.
  Az előkészítésben, a felületképzésben, a díszítésben bármilyen segédeszköz megengedett. A vizsgázó hozza magával a szükséges eszközöket, szerszámokat.
  A vizsgát megelőzően a felületeket a vizsgázó előkészíti, előkezeli. Az előkészítés, előkezelés nem a vizsgaidő része, a vizsgahelyszín függvényében az előkészítés időtartamát a vizsgabizottság határozza meg, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.
  A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

  6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
  6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
  6.2. Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek
  6.3. Kéziszerszámok
  6.4. Díszítő szerszámok
  6.5. Festőipari tapétázási gépek
  6.6. Segédeszközök
  6.7. Mérőeszközök
  6.8. Állvány, létra
  6.9. Műszaki dokumentáció
  6.10. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
  6.11. Szelektív hulladéktárolók, veszélyes anyagtároló
  6.12. Megfelelő anyagtárolás, hulladéktárolás eszközei

  A szobafestő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
  A szobafestő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

  Szobafestő tanfolyam

  OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
  Az Szobafestő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
  Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
  Téma: Szobafestő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

  Szobafestő tanfolyam

  OKJ száma: 21 582 01 – Jelentkezzen most!
  Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
  Engedélyszám: E-000526/2014/A017

  Szeretné kiélni kreativitását és kamatoztatni művészi tehetségét?
  Festő tanfolyamunk segít Önnek ebben!

  Ha művész lelkületűnek tartja magát és szívesen alkot olyan műveket, melyek mások számára szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak, ha szeretné tehetségét alapos, mindenre kiterjedő szakmai ismeretekkel is kiegészíteni és megtámogatni, akkor Szobafestő képzésünk éppen Önnek való!

  Nálunk megszerezhet minden vizuális, művészeti alapképzettséget, valamint rajzi és festészeti ismereteket ahhoz, hogy igazi, értékes mesterműveket hozzon létre. Ennek birtokában könnyű szerrel lesz képes alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat. Továbbá széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján akár vállalkozóként is alkalmas lesz tervezési és gyakorlati feladatok megoldására. A 2016. év újat, minőséget hoz megfelelő áron!  Mi megértjük, segítjük, tanítjuk!

  Az OKJ Képzés során Ön olyan szakemberré válhat, aki a gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értéket képvisel a munkaerő-piacon. Képzésünket ajánljuk mindazoknak, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket, akikkel “nem történnek a dolgok”, akik az új és jó megoldást keresik, szemléletváltásra készek, idejüket és pénzüket szánják rá.

  Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron olcsó, minőségi OKJ Képzéssel, megalapozva ezzel a változtatás lehetőségét.

  Szobafestő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
  – Iskolai előképzettség: Befejezett iskolai végzettséget nem igényel
  – Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

  Szobafestő tanfolyam célja:
  A Szobafestő feladata: lakóépületek, közintézmények, felépítmények falfelületeinek festése, tapétázása. Ismernie kell a falfelületek vizsgálatát, előkészítését, előkezelését, bevonatrendszerek felépítését, tapéták fajtáit, és azok felhelyezésére vonatkozó utasításokat.

  Szobafestő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
  – 10101-12 Építőipari közös tevékenység
  – 10104-12 Szobafestő, díszítő munkák
  – 10105-12 Tapétázási munkák

  A Szobafestő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

  Ha a képzés után Ön külföldi munkavállalásra készül, az EUROPASS idegen nyelvű bizonyítvány nagy segítségére lesz a képesítése igazolásában, ugyanis sikeres vizsgát követően az Ön által kért nyelven igényelheti nálunk.

  Rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordított idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló, etikus képzés, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

  Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, az elméleti tudásszint felmérését Intézményünk ingyen biztosítja. A Szobafestő tanfolyam résztvevői a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen megkapják, az esetleges kiegészítő tankönyvekhez pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni a gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

  A Szobafestő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. Infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel Önt, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen is segítik és támogatják a képzés során.

  Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

  Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

  Jelentkezzen most!

  10% kedvezményt adunk, ha:

  •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

  Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

  Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
  Szobafestő tanfolyam – További információért kattintson ide!