Tag: Szemléletváltás

0

Szemléletváltás
…a legtöbb ember változni, változtatni szeretne.
Változtass, hogy változhass: e pár szót követően szeretném soraimat egy idézettel folytatni. “A mag nem tudhatja, hogy mi fog történni; a mag soha nem látta még a virágot.
És a mag el sem hiszi, hogy ott rejlik benne a gyönyörű virág lehetősége. A mag eddig biztonságban volt, akár ezer évig is biztonságban lett volna – a csíra számára azonban rengeteg a veszély. De a csíra elindul az ismeretlen felé, a nap felé, a fény forrása felé, anélkül, hogy tudná „hová?” és „miért?”.” Ami csak úgy fejlődhet, ha egységesen gondolkodva, egymást segítve lépünk egyszerre. A generációs váltás felhívja figyelmünket arra, hogy az idősek tapasztalatait, tudását felhasználva és Őket gondozva lehet sikeresen lépnünk a fejlődés útjára. Az új technológiákat, követelmény rendszereket ötvözni kell a kor és a jövő elvárásainak megfelelően. A környezetünk tulajdonságait, adottságait kell szem előtt tartani és azt kihasználni. Az elszegényedés, kiszolgáltatottság és az elvándorlás kóros tüneteire kell megoldást találnunk közösen. A hátrányos helyzetűek, mélyszegénységben élők munkaerő piacra történő integrációjához nélkülözhetetlen a naprakész szakmai ismeretanyag és az ahhoz kapcsolódó gyakorlati tudás elsajátítása. Több, mint 15 éve a legelhivatottabban és perfekciónizmusra törekedve – s mindezen hitvallást kollégáimnak átadva – indítom, szervezem, gondozom az intézményhez kapcsolódó tanfolyamokat, képzéseket, át- és továbbképzéseket, tréningeket egyaránt. Büszke vagyok, hogy a nálunk képzésben résztvevők rövid idő alatt végzettségüknek / szakmájuknak megfelelő munkához juthatnak, így ennek eredményeként az emberek közelebb kerültek egymáshoz és egy valós, élhetőbb, jobb élethez. Mint már említettem: a mag titkának hordozói mi vagyunk. A felismerés és az általam képviselt gondolat summája: mindannyiunk kötelessége a “magot” álmából felébreszteni, életképessé tenni, gondozni azt, hogy az egészséges csíra szárba szökkenhessen, és termőre forduljon. A generációs átjárhatóság fontosságát és elengedhetetlenségét, szükségszerűségét mi sem igazolja jobban, mint a “fiatal fába” oltott rügy, mely már hosszú idők óta bizonyított. Fenti gondolataim és mindennapi munkásságom egyszerűségével lehetőség nyílik a jövőben, hogy hozzám is fordulhassanak mindazon megoldást keresők, szemléletváltásra készek, akik a kiutat jelenlegi helyzetükből, problémáikból a VÁLTOZÁSBAN, VÁLTOZTATÁSBAN látják. A közösség csak akkor lehet erős, ha mindannyian kitartással, szorgalommal, legjobb tudásunkkal tevékenyen építjük azt. Tehát: tanulni, dolgozni, alkotni, egyszóval: teremteni kell.

Írta: Fülöp Henrik