Tag: Számítógépes adatrögzítő OKJ Tanfolyam

A Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után akár saját vállalkozást indíthat! Minden évben több, az Európai Unió vagy a Kormány által finanszírozott mezőgazdasági pályázatra, támogatásra is lehet jelentkezni, amelyek egyszerűbb, és könnyebb indulást jelentenek egy pályakezdő vállalkozónak.
Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés olcsó OKJ Képzést, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. A képzési programban meghatározott tananyag elsajátítása után tudni fogja a számítógép-kezelés elméleti és gyakorlati alapjait. Adminisztratív és dokumentációs feladatokat tud ellátni, számítógépes adatrögzítést végezni. A részszakképesítés után további kedvezményekkel megszerezheti a 54 346 01 Irodai asszisztens OKJ-s szakképesítést is egy helyen!
A Számítógépes adatrögzítő részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Adatrögzítő, Adatrögzítő adminisztrátor, Pénzintézeti adatrögzítő, Számítógépes adatrögzítő, Adminisztrációs ügyintéző, Dokumentációs ügyintéző, Gépíróasszisztens, Számítógépes szövegszerkesztő
Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A012) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 346 02
Az Ügyvitel szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 480 óra

Képzési Modulok listája:
– 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások

– 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Számítógépes adatrögzítő OKJ Képzés

 

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam

A 202. sorszámú Számítógépes adatrögzítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02 1.2.
Részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. mellékletében az Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.   4114   Adatrögzítő, kódoló Adatrögzítő
3.1.3. Adatrögzítő adminisztrátor
3.1.4. Pénzintézeti adatrögzítő
3.1.5. Számítógépes adatrögzítő
3.1.6. 4112 Általános irodai adminisztrátor Adminisztrációs ügyintéző
3.1.7. Dokumentációs ügyintéző
3.1.8. 4113 Gépíró, szövegszerkesztő Gépíróasszisztens
3.1.9. Számítógépes szövegszerkesztő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Számítógépes adatrögzítő számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, kommunikációs és protokollismeretek birtokában a különböző szervezeteknél adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést folytat; rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó dokumentumszerkesztési feladatokat végez. A részszakképesítéssel rendelkező képes: – számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával); – számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni; – külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani; – közreműködni a szervezet által használt adatok, információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában; – táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, egyszerű kimutatásokat készíteni; – iratokat és dokumentumokat kezelni; – irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni; – megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 346 03 Irodai titkár szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások
4.4. 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások írásbeli
5.2.4. 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:-
A vizsgafeladat ismertetése:-
A vizsgafeladat időtartama:-
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget gépel a tízujjas vakírás technikájával, 170 leütés/perc sebességgel. A gépelt szöveg és/vagy további forrásanyag felhasználásával hivatalos, üzleti levelet vagy jegyzőkönyvet vagy/és egyéb dokumentumot szerkeszt a hivatalos, üzleti élet leveleinek, a jegyzőkönyvek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. A hivatalos, üzleti levél vagy egyéb dokumentum szövegének egy részét (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) a vizsgázó önállóan fogalmazza meg, vagy jegyzőkönyvi kivonatot készít a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján. A dokumentum tartalmával összefüggésben – forrásfájlban előkészített – táblázatot, kimutatást, diagramot vagy adatbázist készít, szerkeszt utasítások alapján, amelyet fel kell használnia a dokumentumhoz.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll modul témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógépterem
6.3. Számítógépasztal, görgős, háttámlás, állítható magasságú szék (tanulónként)
6.4. Számítógép (tanulónként)
6.5. Irodai programcsomag
6.6. Internet-hozzáférés (számítógépenként)
6.7. Nyomtató (minden számítógépről elérhetően)
6.8. Szkenner
6.9. Fénymásoló vagy multifunkciós készülék
6.10. Telefon (hálózati, mobil)
6.11. Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítő, hőkötő, lamináló, spirálozó
6.12. Hangrögzítő eszköz
6.13. Irodaszerek
6.14. Nyomtatványok (másolatok)
6.15. Bizonylatok (másolatok)
6.16. Szakkönyvek
6.17. Projektor

A számítógépes adatrögzítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A számítógépes adatrögzítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán: Az Számítógépes adatrögzítő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések. Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu Téma: Számítógépes adatrögzítő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam

OKJ száma: 31 346 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A012

Más területen elhelyezkedőknél előnyt jelent az Számítógépes adatrögzítő bizonyítvánnyal elismert számítógépes ismeret. Napjainkban egyre jobban elterjedőben van a távmunka lehetőség, melyhez alapvetően szükséges a számítógépes adatrögzítő végzettség.

Tudjuk, hogy a számítástechnika, a számítógép a legnépszerűbb eszköz a XXI. század munkavállalói számára. A Számítógépes adatrögzítő rész–szakképesítés az Ügyviteli szakmacsoporton belül, az Irodai asszisztens szakképesítés rész–szakképesítése. Ha ezen a területen szeretne munkát vállalni, akkor a tanfolyam (OKJ-s Képzés) segíteni fog céljai elérésében, tervei megvalósításában. Jelentkezzen most. A Számítógépes adatrögzítő tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék a számítógép-kezelés elméleti és gyakorlati alapjait, és felkészüljenek a szakképesítő vizsgára.

Amennyiben sikeresen elvégzi a tanfolyamot, képes lesz:

 • adminisztratív és dokumentációs feladatokat ellátni, számítógépes adatrögzítést végezni.
 • kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni.
 • dokumentum szerkesztési feladatokat végezni.
 • adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton.
 • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában.
 • kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal.
 • táblázatba, adatbázisba adatokat feltölteni, frissíteni, korrigálni.
 • adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végez.
 • adatokat megjelenít grafikon, diagram segítségével, adatbeviteli feladatot végezni
 • adatkezeléssel, feldolgozással kapcsolatos feladatokat végezni.
 • iratokat és dokumentumokat kezelni.
 • ügyvitel–technikai, irodai kommunikációs eszközöket, berendezéseket használni.

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM 3. mellékletében az Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások
– 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll

A Számítógépes adatrögzítő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Számítógépes adatrögzítő szakma nem határolja be álláskeresésnél a lehetőségeit, bármilyen területen szükség lehet Önre.

Számítógépes adatrögzítő olcsó Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. Számítógépes adatrögzítő tanfolyam államilag elismert szakmai képzettséget tanúsító OKJ bizonyítványt ad.

Ha külföldi munkavállalásra készül a képzés után, akkor az EUROPASS nagy segítségére lesz, ugyanis sikeres vizsgát követően ezt nálunk igényelheti az Ön által kért nyelven, amely egy idegen nyelvű bizonyítvány, amely igazolja képesítést.

Mindent egy helyen biztosítunk. Felméréseink szerint sok nálunk szakmát tanult ember keresett külföldön munkát, ahol szakmai tudását elismerték. „IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldön is.

A Számítógépes adatrögzítő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Számítógépes adatrögzítő tanfolyam résztvevői a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen megkapják, az esetleges kiegészítő tankönyvekhez pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni a gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!