Tag: Szakmai kézés

Olvasztár és öntő tanfolyam

OKJ száma: 32 521 03  – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A111

Amennyiben úgy dönt, hogy pillanatnyi érvényesülését a tanfolyam eredményes elvégzésével megszerzett Olvasztár és öntő OKJ szakma biztosítja, csak támogatni tudjuk az elhatározását. Az Olvasztár és öntő OKJ tanfolyam lehetővé teszi, hogy sikeres és elismert szakemberré váljon. Ha érdekli az emberi erővel – a természetes eredetű alapanyagokon – végzett formaátalakító tevékenység, és vas, acél vagy nemvasfém öntvényeket szeretne készíteni a mai korban elfogadható „gépi erő” használatával, akkor válassza ezt a képzést!

Az Olvasztár és öntő szakképesítéssel rendelkező képes lesz a tanfolyam elvégzése után:

Az Olvasztár és öntő a munkavédelmi előírásokat betartva képes  nyersvas előállítására érceiből nagyolvasztóban, acél előállítására nyersvasból és/vagy másodnyersanyagból LD konverterben vagy elektromos kemencében, hengerlési féltermék előállítására acél folyamatos öntésével, nemvasfémek előállítására másodlagos nyersanyagokból, nemvasfémek folyamatos öntésére. Az öntő feladata a gép- és járműipar alkatrészgyártásnak kiinduló termékét jelentő vas-, acél- és nemvasfém öntvények előállítása folyékony fémből homok-, kerámia- vagy fémformában.

Az Olvasztár és öntő tanfolyam sikeres befejezése után dolgozhat, mint: Öntő, Olvasztár, Öntőgép-kezelő, Színesfémkohászati berendezés kezelője

Olvasztár és öntő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: –

Hogyha egy jó szakmát alaposan kitanul, akkor azzal meg tudja alapozni a jövőjét. Ha az „IOSZIA” Felnőttképzési intézményünkben tanul, akkor mi tudunk nyújtani Önnek egy jó alapot ehhez, sok gyakorlással illetve az idősebb szakemberektől ellesett fortélyokkal egy nagyon értékes tudást birtokol majd. A képzés célja olyan szakember képzése, aki precíz, felelősségteljes munkavégzésre lesz képes. A képzés államilag elismert, középfokú szakképzettséget tanúsító OKJ bizonyítványt ad.

Olvasztár és öntő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
11427-12 Kohászati anyagelőkészítés, gépkezelés
11428-12 Olvasztár feladatok
11429-12 Folyamatos öntés
11430-12 Öntőforma készítés
11431-12 Kokilla- és nyomásos öntési feladatok
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

„IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál még nyelvi képzéseket is ingyenes szintfelmérővel, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakembert képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat akár külföldön is. Ha külföldön kíván munkát keresni, igényelje az EUROPASS-t, az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítványt, amely igazolja a képesítést.

Az Olvasztár és öntő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. Az Olvasztár és öntő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Olvasztár és öntő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Olvasztár és öntő tanfolyam – További információért kattintson ide!

 

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam

A 195. sorszámú Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 06
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.  

 

3511

 

 

 

Szociális segítő

 

Szociális– és gyermekvédelmi ügyintéző
3.1.3. Szociális asszisztens
3.1.4. Rehabilitációs nevelő, segítő
3.1.5. Foglalkozás–szervező
3.1.6. Mentálhigiénés asszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A szociális– és gyermekvédelmi ügyintéző képes szociális munkás, szociális– vagy gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló hatóságoknál a döntést hozók előkészítő munkájában részt venni, valamint hatáskör gyakorlóként önálló döntéseket hozni. A szociális probléma megoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Az Alaptörvényben és nemzetközi megállapodásokban rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat tiszteletben tartani, és érvényre juttatni. A szociális és gyermekvédelmi valamint családjogi jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni. A szociális– és gyermekvédelmi ügyintéző képes önállóan elvégzi az intézményi, hatósági ügyviteli, ügyirat–kezelési és nyilvántartási feladatokat, ügyfélszolgálati feladatokat. Képes szakmai információk gyűjtésére, információforrások kezelésére jogszabálykereső programok alkalmazására. Hatósági, intézményi adminisztrációs rendszereket kezel. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Közreműködik jelentések, testületi előterjesztések, valamint szociális szolgáltatás–tervezési koncepciók, rendelet–tervezetek előkészítésében.
Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel és a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal, bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– megfelelő empátiával, konfliktuskezelő képességgel fogadni, tájékoztatni az ügyfeleket
– segítséget nyújtani a szolgáltatások igénybevételében
– a szakmai etikai szabályok szerint dolgozni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja
3.3.3. 54 762 02 Szociális asszisztens szakképesítés
3.3.4. 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10564–12 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat–kezelési feladatok
4.4. 10565–12 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés
4.5. 10566–12 Döntés–előkészítés és szolgáltatások szervezése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
– Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
– Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes (80 órás) gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
– A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
– Minimum 80 óra összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
– Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
– Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes (80 órás) gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
– A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
– A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas intézményekben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10564–12 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat–kezelési feladatok gyakorlati
5.2.4. 10565–12 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés szóbeli
5.2.5. 10566–12 Döntés–előkészítés és szolgáltatások szervezése írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok, és szociális és gyermekvédelmi ügyintézés.
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott tényállás alapján kérelem-nyomtatvány és határozat elkészítése számítógépen, megadott formai követelmények figyelembe vételével.
A vizsgafeladat időtartama: 210 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Döntés előkészítés és szolgáltatások szervezése
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli kérdései a döntés-előkészítéssel kapcsolatos követelményeket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli tételek alapján bemutatni a gyakorlaton végzett feladatokat.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő:10 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz–és felszerelési jegyzék
6.2. Tanterem elmozdítható asztalokkal és székekkel
6.3. Gyakorló terepek
6.4. Tanulónként egy számítógéppel felszerelt számítástechnikai terem központi nyomtatóval, fénymásolóval, melyre minden tanuló tud nyomtatni
6.5. Internet hozzáférés
6.6. Hivatalos jogszabálykereső program minden tanuló által használt számítógépre telepítve
6.7. Infokommunikációs eszközök (TV, DVD, videó lejátszó)
6.8. Oktatófilmek

7. EGYEBEK
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra, mely olyan szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezetek:
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)
Hilschler Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Szociális Szakmai Szövetség
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

 

A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

 

Betanított kőműves tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított kőműves
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított kőműves
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00117-16-09 1 07 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
1 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség:
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A betanított kőműves feladata a kőműves szakember munkájának segítése. A betanított kőműves szakmai irányítás mellett, a munka- tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával végzi feladatait. A betanított kőműves munkája során használja a kőműves munkához szükséges tárgyi eszközöket, kisgépeket; előkészíti a munkafolyamatokat; vasalási, betonozási, falazási, vakolatkészítési tevékenységeket végez; részt vesz a hő- és hangszigetelő, valamint vízszigetelési tevékenységekben, segítséget nyújt a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási munkálatok során.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
7. Ipari és építőipari foglalkozások  7511 Kőműves Betanított kőműves

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszám 200 300
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a kőműves munka eszközeit és kisgépeit. Használja a kőműves munka eszközeit és kisgépeit Az eszközök használata során törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Szakmai iránymutatás mellett használja a kőműves munka eszközeit. Felelősséget vállal a tárgyi eszközök megfelelő használatáért. Törekszik a tárgyi eszközök önálló használatára.
Ismeri a kőműves munkafolyamatok előkészítő lépéseit. Részt vesz a kőműves munkafolyamatok előkészítésében. Az előkészítő tevékenységek végzése során törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Szakmai iránymutatás mellett részt vesz a kőműves munkafolyamatok előkészítésében. Felelősséget vállal az előkészítő munkafolyamatok megfelelőségéért. Törekszik az előkészítő munkafolyamatok önálló kivitelezésére.
Ismeri a vasalás, betonozás, falazás és vakolatkészítés folyamatát. Részt vesz a vasalási, betonozási, falazási és vakolatkészítési tevékenységekben. A vasalási, betonozási, falazási és vakolatkészítési tevékenységek közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Szakmai iránymutatás mellett vasalási, betonozási, falazási és vakolatkészítési tevékenységet végez. Felelősséget vállal a folyamat végzett folyamatok megfelelőségéért.
Ismeri a hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységek folyamatát. Részt vesz a hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységekben. A hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységek végzése közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Szakmai iránymutatás mellett részt vesz a hő- és hangszigetelő valamint a vízszigetelő tevékenységekben. Felelősséget vállal a hő- és hangszigetelő tevékenységek megfelelőségéért.
Ismeri a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírásokat. Munkája során betartja a munka,- tűz- és balesetvédelmi előírásokat. Munkavégzése során törekszik a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások betartására. Felelősséget vállal a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások betartásáért. Törekszik a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások önálló kivitelezésére.
Ismeri a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységeket. Segítséget nyújt a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységekben. A bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységek végzésekor törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Szakmai iránymutatás mellett segítséget nyújt a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységekben. Felelősséget vállal a tevékenységek megfelelőségéért.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A betanított kőműves szakmai képzés a szakmai képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára kínál lehetőséget a szakmai végzettség megszerzésére. Az építőipar a szakképzett kőművesek mellett egyre nagyobb mértékben igényli a betanított kőművesek képzését, akik szakmai iránymutatás mellett képesek az egyszerűbb szakmai tevékenységek elvégzésére. A betanított kőművesek a képzésen szerzett ismereteik birtokában megfelelő segítséget nyújtanak a magasabb szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára, így csoportmunkában, a munkafolyamatok célszerű megosztásával hatékonyabban végezhetik el a feladatokat.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

A Betanított kőműves tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Betanított kőműves tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betanított kőműves tanfolyam